Home

Podstatná jména na e

Jména na E . A B C Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz. Sledovat na facebooku. Nejhledanější jména na Babywebu. Roman Michal Pavel David Eliška Marcela Marie Antonín Anna Tereza Ivana Zdeněk Dagmar Jaroslav Ji ří Daniel Petra Petr Ladislav Radek. Skloňování. Pro skloňování podstatných jmen existuje 14 vzorů. Přiřazení ke vzorům závisí na rodu a zakončení v nominativu.. U podstatných jmen, kde kmen končí skupinou souhlásek, je vkládáno pohyblivé e mezi poslední dvě souhlásky u pádů s nulovou koncovkou: . zámek (N sg, A sg), zámku (G sg, D sg, V sg, L sg), zámkem (I sg) atd. - vzor hra Podstatná jména jsou . názvy osob, zvířat, věcí x vlastností a dějů. máma pes kniha laskavost plavání. Věrka . KONKRÉTNÍ x ABSTRAKTNÍ můžeme nemůžeme si na ně sáhnout. Některá mohou být konkrétní i abstraktní - poznám Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková Z hlediska hmotné existence či neexistence, která označuje určitou skutečnost, dělíme podstatná jména na konkrétní a abstraktní. Podstatná jména konkrétní. Označují osoby, zvířata, věci. Tedy to, co skutečně existuje a má hmotnou podobu. Podstatná jména, která řadíme podle 2. pádu ke vzoru kost, mají některé tvary podle vzoru píseň (myš, noc, nemoc): Vzory: žena a růže U některých dvojslabičných slov podle vzoru žena a růže se v některých pádech krátí kmenová samohláska , nejčastěji v 2. pádě čísla množného ( chvil, lip, žab, vran, bran.

Podstatná jména < Určování vzoru. Vzory podstatných jmen rodu mužského: Vzory mužského rodu dělíme na životné a neživotné. Nejprve tedy určíme životnost a poté správný vzor. Pozor, mluvnická životnost se od biologické životnosti může lišit Pokud končí podstatná jména rodu mužského na tzv. životné koncovky (i, é, ové ), píše se v přísudku měkké i, končí-li na koncovky -y, -e, píšeme v přísudku tvrdé - y. Ledoborci vypluli. Ledoborce vypluly. Uzenáči mi nechutnali. Čerstvé uzenáče byly na skladě. Výjimkou z tohoto pravidla jsou podstatná jména Podstatná jména. Prvním slovním druhem jsou podstatná jména, která pojmenovávají osoby, zvířata, věci, patří sem názvy vlastností, dějů a vztahů.Ve větě je poznáme tak, že si na ně můžeme ukázat TEN, TA, TO.. Příklad: Malé (TO) kotě lezlo v naší (TÉ) zahradě přes (TEN)plot Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat. Dále prohlašuji, že souhlasím s podmínkami registrace a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů

Jména na E - Babyweb

 1. Stránky v kategorii Česká slovesa Zobrazuje se 200 stránek z celkového počtu 2 722 stránek v této kategorii. (předchozí stránka) (další stránka
 2. Jména zakončená ve výslovnosti na [i] Pomnožná jména zakončená ve výslovnosti na [i] mohou být buď rodu mužského (vzor hrad), nebo ženského (vzor žena). U některých dochází ke kolísání, protože zakončení na ‑y mohou mít podstatná jména obou rodů. Jazykové příručky proto u některých z nich.
 3. Podle vzoru moře skloňujeme podstatná jména středního rodu, která mají v 1. a 2. pádě jednotného čísla shodnou koncovku -e (jsou zakončena na -e). Jinak řečeno podle vzoru moře skloňujeme slova, která mají v 1. a 2. pádě jednotného čísla shodný tvar
 4. Podstatná jména. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností, stavů a vztahů
PODSTATNÁ JMÉNA, slovesa

V dalším z češtinářských článků se zaměřím na podstatná jména konkrétní, abstraktní, obecná a vlastní. Přesněji pak na to, jak je od sebe odlišit, protože i toto učivo dává žákům dost zabrat Vzory rodu středního jsou město, moře, kuře, stavení. K určení vzoru slouží 2. pád podstatného jména. Vzor město: město bez městA - používá se, pokud podstatné jméno končí v 1. pádě na samohlásku O a pokud je ve 2. pádě -A (např.těstO bez těstA).. Vzor moře: moře bez mořE - používá se, pokud podstatné jméno končí v 1. pádě na samohlásku E a pokud. Podstatná jména rodu mužského mají tyto vzory: pán hrad muž stroj předseda soudce _____ VZORY PRO ROD ŽENSKÝ : Podstatná jména rodu ženského zakončená v 1.p. na -a-e . souhlásku : v 2.p. v 2.p. -e (-ě)-i Podstatná jména rodu středního zakončená v 1.p. na -o-e (-ě). Podstatná jména rodu ženského zakončená na -y se skloňují podle vzoru žena (Benátky, Čechy, Podkovičky). Podstatná jména rodu ženského zakončená na -e, -ice se skloňují podle vzoru růže (Kraslice, 2. p. bez koncovky - Kraslic, Vršovice, Dejvice, 3. p. k Vršovicím i Vršovicím). Přejímání slov z cizích jazyk

Česká podstatná jména - Wikipedi

Ženský rod Podstatná jména ženského rodu bývají v italském jazyce nejčastěji zakončeny na -A a -E. Příklad: casa - dům, frequenza - frekvence, página - stránka, parte - strana, moglie - manželka Existuje také menší skupinka podstatných jmen ženského rodu, která jsou zakončena na koncovku -O nebo -U. Ve většině případech se jedná o zkrácené výrazy Čj - příprava na test z podstatných jmen. Látka k procvičení: podstatná jména: látková, hromadná, pomnožná.

Podstatná jména: pády. Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy: Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele Čeho se zpráva týká? Obsah Ovládán. podstatná jména mužského rodu (neživotná), která jsou zakončena na tvrdou nebo obojetnou souhlásku: potok, dom, strom, obraz, autobus, trolejbus, pondelok, utorok, štvrtok, piatok jen v plurálu - zvířecí substantiva zakončená na tvrdou nebo obojetnou souhlásku Hra obsahuje (herní plochu o rozměru A3, 6 ks hracích figurek, herní kostku a 20 karet s úkoly na dané téma. Podstatná jména: Desková didaktická hra - Martin Staněk od authora Martin Staněk a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.c K těmto výjimkám patří i přejatá podstatná jména na -é. Tvoří v češtině nevelkou skupinu, v materiálu Ústavu pro jazyk český jsme jich našli asi 90. Některá z nich jsou ovšem slova velmi řídká, např. habitué, portmoné, souflé, fricassé apod

PODSTATNÁ JMÉNA - cestina-kpz

Podstatná jména, která končí na -e jsou většinou uniformní, tzn., že mají stejný tvar pro mužský a ženský rod. Zapamatujme si pouze následující podstatná jména, která končí na - e, ale mají tvar ženského rodu odlišný dalŠÍ moŽnÉ vĚty na procviČenÍdoplŇ sprÁvnÝ tvar mnoŽnÉho ČÍsla Líbí se mi dívky s (dlouhá štíhlá noha) Za (bosé nohy) děvčat se v běhu jen prášilo

Podstatná jména . jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Ukazujeme na ně zájmeny ten, ta, to, ti, ty, ta. U podstatných jmen rozlišujeme tři rody: rod mužský- /ten/ klíč /ty/ klíče /ti/ malíři. rod ženský - /ta/ žirafa /ty/ žirafy. rod střední - /to/ auto /ta/ aut Situaci nám značně ulehčí rozdělení na jednotné číslo (singulár) a množné číslo (plurál). Singulár. V jednotném čísle máme pouze tři typy skloňování: 1) silné (koncovka -(e)s v 2. pádě) → většina podstatných jmen mužského a všechna středního rodu 2) bez koncovky → všechna podstatná jména ženského rod

PRAVIDLA - Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná

 1. Jdi na obsah Jdi na menu. www.ucenionline.com Podstatná jména - VZORY. 5. 8. 2007. Vzory podstatných jmen Podstatná jména rodu mužského mají tyto vzory: pán hrad muž stroj předseda soudce. Přehledná tabulka - vzory rodu mužského. Pravopisná cvičení s kontrolou.
 2. Podstatná jména - skloňování ženského rodu. Vydáno dne 19.02.2012 od Jana Skřivánková. Článek věnovaný tomu, jak se správně skloňují podstatná jména rodu ženského. V článku najdete kompletní skloňování vzorů a několika příkladových slov
 3. Bez koncovky se většinou vyskytují podstatná jména rodu mužského nebo středního zakončená na -er, -el, en. Výjimku tvoří dvě podstatná jména rodu ženského - Tochter / Töchter, Mutter / Mütter. r Leiter / e Leiter, r Fehler / e Fehler, s Waschbecken / e Waschbecke
 4. Na webu používáme cookies. Grafika od thistlegirldesigns.com. Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá autorskému právu. Bez předchozího souhlasu autora je přebírání obsahu zakázáno. Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu)..
 5. Podstatná jména pomnožná. Pomnožná podstatná jména jsou ve tvaru množného čísla, ale označují jednu věc: dveře, záda, prázdniny, housle . Podstatná jména látková. mají tvar jednotného čísla a označují část i celek nějaké látky bez ohledu na množství: voda, tabák, sníh, krev. Pády podstatných jme

Podstatná jména; počitatelnost; Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 26.08.2006 Vysvětlení, v čem se liší použití podstatných jmen počitatelných a nepočitatelných, jak počitatelnost zjistit, na co si dát pozor, apod Životná podstatná jména mohou mít ve 3. a 6. pádu koncovku-ovi (-u, -i), neživotná ne:; k/o pánovi/panu, mužovi/ muži, předsedovi, soudcovi x k/o hradu, stroji. 2. u sloves v koncovkách minulého času (pravidla o shodě přísudku s podmětem): muži se smáli x domy stály. 3. v koncovkách shodných přídavných jmen, zájmen: krásní muži x krásné domy, ti muži x ty strom PODSTATNÁ JMÉNA. Podstatná jména švédština rozděluje pouze do dvou rodů. Ultrum (společný rod) a neutrum (střední rod). Podstatná jména společného rodu mají člen en (en svensk) a podstatná jména středního rodu mají člen ett (ett tåg). Přídavná jména zakončená na -isk a -ad se stupňují pomocí mer (2. Podstatná jména na ‑kaz (penězokaz, stávkokaz atd.) kolísají mezi skloňováním podle vzoru pán a muž; v 6. p. p. mn. č. mohou mít jak tvar penězokazech, stávkokazech , tak penězokazích, stávkokazích , ale doklady tvarů 6 Hledej podstatná jména. Ano/Ne. Otázky, u nichž máš pouze rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé, či nikoliv. Zdánlivě jednoduché, tento typ cvičení však může obsahovat i záludnosti. Spusti

Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková – M O N T E D U

Skloňování podstatných jme

 1. Jména zakončená na ‑s, ‑z. Ze jmen na ‑s a ‑z kolísají obecná podstatná jména rorýs, platýs, pilous, markýz a dále jména zakončená na ‑kaz: všekaz, stávkokaz, penězokaz, listokaz, dřevokaz, zrnokaz. Nověji (od vydání NASCS v roce 2005) k nim patří i boss. PČP uvádějí jen tvary 2. p. j. č. a 4. a 7
 2. Kupte knihu Podstatná jména (Petr Kupka, collegium) s 24 % slevou za 19 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 19 miliónů titulů
 3. si na ně sáhnout. Některá podstatná jména mohou být schopna vyjadřovat jak konkrétní , tak abstraktní význam - poznáme z kontextu : psaní (činnost, dopis), malba (obraz, činnost)
 4. Ve 3. a 6. pádě jednotného čísla je koncovka -ovi až u posledního jména: Martinovi Karlu Novákovi Petru Pavlu Čermákovi 2. Vzor předseda Ve 3. a 6. pádě je vždy pouze koncovka -ovi: Otovi Otovi Čermákovi 3. Podstatná jména zakončená na -ita, -ista: 1. a 5. pád má spisovnou koncovku -é: Hokejisté, husité 4
 5. Detailní popis Podstatná jména-vzory XL (100x70 cm) Nástěnný obraz pro výuku českého jazyka ve škole nebo k domácímu procvičování. kvalitní tisk; Novinky na e-mail. Přihlaste se zdarma a budete vždy jako první vědět o našich novinkách a speciálních akcích

Podstatná jména mužského rodu - vzor

Podstatná jména rodu ženského zakončená na -e, -ice se skloňují podle vzoru růže (Dejvice, Vršovice, Hořice). V některých pádech jsou možné i dva tvary (k Vršovicím i Vršovicům). Jména Kraslice a Hranice mají pouze jeden tvar (Kraslicím, Hranicím) podstatn jm na l tkov ( ml ko, voda ) - ozna uj l tku bez z etele na množstv podstatn jm na pomnožn ( kamna, dve e ) - maj tvar jednotn ho sla, ale mohou ozna ovat i jednu v

Shoda podmětu s přísudkem skolaposkole

Podstatná jména (lat. substantiva; lat. jedn. č. substantivum) jsou ohebným slovním druhem, kterým označujeme těchto pět názvů - názvy osob, zvířat, věcí, vlastnostní a dějů (případně vztahů). Můžeme si na ně poukazát pomocnými zájmeny ten, ta, to Rozdělení podle obecnosti. Podle významu lze rozlišovat podstatná jména: [zdroj? konkrétní (konkréta, sg. konkrétum) - označují názvy osob, zvířat a věcí; lze je dělit na: . 1. obecná ()2. vlastní ()abstraktní (abstrakta, sg. abstraktum) - vyjadřují názvy vlastností, dějů, činností a stavů.; Podstatná jména slovesná. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > P > Podstatná jména Podstatná jména vyvození učiva, procvičování Vlastní jména vyvození učiva, procvičování jsou názvy delfín slon kachna tatínek baletka chlapec míč kolo letadlo Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

Chybami se člověk učí: Pane poradce! - Moje čeština

Jak se ptáme na slovní druh

Přijímačky na střední školy (4leté obory) - ČEŠTINA | Tomáš Ficza. Přidat do košíku DO ŠKOLY PŘIJÍMAČKY NA STŘEDN Í. Podstatná jména 66. Podstatná jména - vzory : Délka lekce: 1:37. 67. Přídavná jména : Délka lekce: 4:27. 68. Zájmena Podstatná jména rodu mužského řadíme ke vzorům podle koncovek. Dané podstatné jméno si řekneme v jednotlivých pádech a podle shody koncovek určíme vzor. Nejčastěji si stačí říct první a druhý pád. led - bez ledu (hrad - bez hradu) - vzor hrad. U mužského rodu hraje roli i životnost podstatného jména

On-line cvičen

- ze sloves přidáním členu a velkým počátečním písmenem; tato podstatná jména jsou rodu středního (např.: tanzen - das Tanzen) - z přídavných jmen (např.: alt - der Alte) Zpodstatnělá přídavná jména se skloňují stejně jako přídavná jména, píší se ale s velkým počátečním písmenem a mají u sebe zpravidla. Angličtina - podstatná jména, která oproti češtiny tvoří množné číslo. Při tvoření množného čísla (plural) si dejte pozor na podstatná jména, která v češtině mají jen jeden tvar, ale v angličtině existují jak v jednotném, tak i v množném čísle. watch (hodinky) door (dveře) birthday (narozeniny) sled (sáňky

Kategorie:Česká slovesa - Wikislovní

On-line cvičení

Video: Internetová jazyková příručka: Zeměpisná jména pomnožn

Times New Roman Arial Calibri Wingdings Default Design Snímek 1 Snímek 2 Snímek 3 Házej klubíčka na názvy osob, názvy zvířat, názvy věcí a názvy vlastností. Podstatná jména mohou být v různých tvarech. Doplň: Vyhledej v tomto textu podstatná jména. Úkoly jste zvládli, tak se teď podíváme na něco nového Kupte knihu Přehledová tabulka učiva - podstatná jména (Mgr. PhDr.) s 28 % slevou za 28 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 19 miliónů titulů Podstatná jména - věci: mix (lehké) Poslechněte si zvukovou ukázku či video a odpovězte na několik otázek, které testují porozumění. Rodina a vztahy. Ulrike. Ernst. Petra. Stefan. Marta. Rodina a vztahy. Petra. Roboti. Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností Podstatná jména, latinsky substantiva, jsou názvy osob (dítě), zvířat (tučňák), věcí (křeslo), dějů (plavání), vlastností (štědrost) a vztahů (láska).Jde o plnovýznamový druh. Ve větě nejčastěji plní roli podmětu nebo předmětu. Určujeme u nich mluvnické kategorie pádu, čísla, rodu a vzoru Některá podstatná jména vyjadřují v češtině více rodů (třeba slovo sršeň - rod mužský i ženský), a mají proto často v různých pádech dvojí koncovky (mnoho sršňů i sršní). Není to sice pro češtinu typické (každé podstatné jméno vyjadřuje většinou jen jeden rod), ale existuje skupina podstatných jmen, u kterých rod není ustálen

Střední rod: Vzor moře, nebo kuře? - Moje čeština

Přib-jeme obraz hřeb-kem, zb-tečně posp-cháš, v-stup na v-sokou horu, prob-há v-hlášení v-sledků, v-kolejený vlak, starob-l- náb-tek, těžké živob-tí, ob-vatelstva přib-vá, dob-l- pevnost, b-tva na B-lé hoře, Podstatná jména 1.Nad dom- přeletěl- holub- a divoké hus-. 2. Domác- úkol- psal- pod lav-cem-. 3. Mezi. Přeskočit na hlavní obsah / Přeskočit na doplňující obsah. 777 711 158 (6.45-14.45) obchodni@multip.cz. Germany; English; Úvod; Pro školy Pro pečovatelství a zdravotnictví Úvod Učební pomůcky Český jazyk Podstatná jména. Podstatná jména. Novinka Některá podstatná jména mohou pro jeden jediný tvar vykazovat tzv .bigeneričnost, jsou tedy dvourodá, přičemž v rodě ženském a mužském nemají stejný a často ani podobný význam: o gramagram x a grama trávník 121 nebo o/a componente. Podstatná jména zakončena na -e či na souhlásku mohou být jak rodu.

Podstatná jména

Podstatná jména bez členu jsou v textu méně početn neá ž jména se členem. Základn pravidlí boy proto mělo znít ž,e anglická podstatná jména jsou určena členem neurčitým nebo určitým (neb zájmeneo some/any,m mylyour atd. thisithat), , pokud nepatří k výjimkám, u nichž člen není. Uveďme si někte Všechny informace o produktu Pavučinka - Podstatná jména Tobiáš, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Pavučinka - Podstatná jména Tobiáš. Velký důraz je kladen na metodické zpracování, a to probíráním látky v dílčích, na sebe navazujících krocích, ale i promyšleným grafickým. Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU Podstatná jména. Přečti si pozorně následující text a najdi v něm všechna podstatná jména. Podstatná jména postupně vepiš do křížovky a odpověz na otázku, která vyjde v tajence. Dívčice nesla koš naložený jídlem a i když to měla zakázané, vydala se přes les Podstatná jména se využívají téměř v každé anglické větě a pro dobrou komunikaci je jich nutné znát opravdu mnoho. Některá podstatná jména vás však dokáží pěkně potrápit. V dnešní lekci Podstatná jména si proto představíme ta nejčastější a nejvyužívanější podstatná jména, dozvíte se, co jsou to počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a jak.

Podstatná jména konkrétní, abstraktní, obecná a vlastn

Člen. Německá podstatná jména jsou buďto: mužského rodu (der Mann - muž), ženského rodu (die Straße - ulice), nebo středního rodu (das Hotel - hotel). Je to naznačeno členem nebo zájmenem před podstatným jménem. Člen je s podstatným jménem nerozlučitelně svázán. Neurčitý člen se používá, když se podstatné jméno zmiňuje poprvé Podstatná jména: Žák: - určí ve větě podstatná jména - skloňuje podstatná jména podle pádových otázek - učí se ptát pádovými otázkami, pamětně zvládá pádové otázky Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Jak řešit úlohu: V textu najdi a vyznač jen všechna podstatná jména. Když v textu podstatné jméno není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo! Úlohy z češtiny. pro děti na základních školách. Ahoj! Já jsem Grétka. čeština. slovenčina; Najdi podstatná jména V případě zájmu některého z titulů nás kontaktujte na: tel.: +420 607 427 875 e-mailu: ladislavkellner@topmapy.cz. Podstatná jména; Podstatná jména. Dostupné provedení. Kontaktní informace. Lingea s.r.o. Vackova 9, 612 00 Brno Tel.: + 420 541 233 160 E-mail: info@lingea.c

255 Best škola - český jazyk images in 2020 | Škola, Jazyk

Vzory podstatných jmen - Procvičování online - Umíme česk

Podstatná jména mužského rodu jsou dále rozdělena na životná a neživotná. Pozor, životnost se vždy neshoduje s tím, jestli podstatné jméno označuje živou bytost! Například: dobytek, hmyz jsou neživotná podstatná jména a sněhulák, (papírový) drak zase životná Podstatná jména. K naučení pravopisu je potřeba naučit se určit vzor podstatného jména. Když přiřadíte podstatné jméno ke správnému vzoru, zjistíte: jak slovo správně skloňovat, Vzory podstatných jmen dělíme na měkk.

Čeština pro každého - Vzory podstatných jmen - Vzory

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí konkrétní - obecná ( dívka) názvy dějů, vlastností, činností abstraktní ( láska) názvy osob, zvířat, věcí vlastní ( Dominika) dělení podle čísla: pomnožná ( vrata, dveře, Holešovice) hromadná ( obecenstvo, kamení, sousoší) látková ( písek, vápenec, mléko Tady dole, pod přehledem, je cvičení na poznávání podst. jmen pomnožných, hromadných, látkovýc h a psaní /-i, -ý/ v koncovkách.Tak hodně úspěchů. Nespěchej, nejsi na útěku. Pomnožná podstatná jména-pluralia tantum- mají pouze tvar možného čísla, ale označují i 1 osobu nebo věc (t.zn: ti, ty, ta. Tak si můžeme. na-chen, -lein (das Mädchen - die Mädchen), podstatná jména rodu žen-ského zakončená na -er (v množném čísle přehlasují, např.: die Mutter - die Mütter) a další. e) Tato podstatná jména tvoří množné číslo koncovkou -s. Patří sem mnoho podstatných jmen cizího původu (das Meeting - die Meetings), případ-ně. Podstatná jména se (kromě jiných kategorií) dělí na >konkrétní Krmení zvířat je zajímavé. >abstraktní Koupil jsem krmení pro psa. Konkrétní, jsou ta, která představují nějaké hmotné věci, na které si můžeme sáhnout, např. strom, kámen, papír, vlasy.. Přídavná jména tedy rozvíjí, doplňují nebo blíže určují jména podstatná. _____ PRACOVNÍ LIST - PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 . PRACOVNÍ LIST - ANTONYMA 1. PRACOVNÍ LIST - VYBERTE VHODNÉ PŘÍDAVNÉ JMÉNO 1 Pokud kořen slova končí na -d nebo -t,.

cizí slova končící na -ice: petice bez petic / bez peticí = koncovka je -í nebo nulová česká slova končící na -yně: věštkyně bez věštkyň / bez věštkyní = koncovka je -í nebo nulová; některá podstatná jména žen. rodu se mohou částečně skloňovat podle 2 vzorů (kost / píseň) (např. řeč - 3. p (Na stole jsou troje nůžky.) Podstatná jména se slovesem pouze v jednotném čísle. Další zvláštností jsou slovíčka, ke kterým patří sloveso v jednotném čísle i přesto, že tato podstatná jména vypadají na první pohled jako množná. I když končí koncovkou -s/-es, o množné číslo se nejedná Jde vždy o to, abychom dokázali větu osekat na to minimum a pak teprve řešili pád, slova jako několik nás můžou rušit. Pak se musíme ptát těmi otázkami, které nám to pomůžou rozlišit (otázka koho? Podstatná jména - čísla : Délka lekce: 6:17. 66. Podstatná jména - vzory : Délka lekce: 1:37. 67. Přídavná. zpět na začátek Slabé skloňování podstatných jmen v jednotném čísle. Slabém skloňování se používá hlavně pro podstatná jména mužského rodu určující živé bytosti, povolání, příslušníka národa, náboženství a zvířata. Ve vše pádech kromě 1. pádu jednotného čísla) přibírají koncovku -n popř. -en Druhá část cvičení je v rámci mezipředmětových vztahů zaměřena na pravopis a psaní velkých písmen u vlastních názvů metropolí a následně pravopis přídavných jmen od nich odvozených. V posledním úkolu doplňují podstatná jména obecná. Možnost pro vlastní nápady a tvořivost mají např. u názvu Kudlička, kdy.

Podstatná jména určují názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností a vztahů. Dělíme je na: Podstatná jména konkrétní . označují vše co je hmotné, tedy názvy osob zvířat a věcí. Podstatná jména konkrétní ještě dělíme na obecná a vlastní. Vlastní označují právě jednu určitou věc, osobu či zvíře Všechna podstatná jména s členem určitým nabývají v množném čísle člen die a jejich skloňování je stejné jako skloňování určitého členu v množném čísle. Pozor si musíme dát na silná a slabá podstatná jména rodu mužského, podle nichž se v některých případech mění koncovka podstatného jména Čeština/Podstatná jména rodu středního. Z Wikiknih Pro trojí skloňování máme tři vzory, každý končí na jinou hlásku: tvrdý na -o (město), měkký na -e (moře) a dlouhý na -í (stavení). Některá slova (názvy mláďat jako například kuře,. Skloňování - podstatná jména všeobecně. Ve slovenštině, stejně jako v češtině, se podstatná jména skloňují. Malinká odlišnost je pouze v tom, že slovenština nemá 5. pád, vokativ. Pád pro oslovení se tedy ve slovenském jazyce neudává

Pracovní sešit

Podstatná jména - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Podstatná jména. Druhy podstatných jmen. konkrétní - dívka, pes, květina, sešit (pojmenování osob, zvířat, rostlin a věcí) abstraktní - zvědavost, krása (pojmenování vlastností, dějů a činností) záleží na významu v celé větě: Šel po cestě (= polní nebo silnici, konkrétní) e) 5. cvičení - u podstatných jmen určíme pád, číslo a rod. 2. Podstatná jména středního rodu. a) 1. cvičení - k podstatným jménům středního rodu přiřadíme vzory. b) 2. cvičení - přiřazujeme podstatná jména, která skloňujeme podle vzoru moř E-shopové listy Tato laminová kartička je určená především pro studenty základní a střední školy. Podává přehled toho, co vlastně podstatná jména jako slovní druh jsou, k čemu slouží, jak se vážou k pádům nebo jaké vzory a koncovky u nich používáme

PPT - Český jazyk – Pravopis podstatných jmen rodu2

o, v(e), po, na zajímal se o koně - mluvil o koních, věřil ve svou sílu - v síni, seřaď to po písmeno b - po filmu, na dvůr - na dvoře 4. a 7.. pá Téma/žánr: angličtina - podstatná jména - učivo základních škol - učivo středních škol, Počet stran: 12, Cena: 39 Kč, Rok vydání: 2011, Nakladatelství: OLOMOU Hledáte Podstatná jména od Petr Kupka? Dnes objednáte, zítra vyzvednete Skvělý výběr knih, deskových her a dárků

 • Coccodrillo výprodej.
 • Oprava startování sekačky.
 • Cukrovka u psa.
 • Yamaha 1300.
 • Veřejná bezpečnost uniforma.
 • Svátek zachariáš.
 • Windows 7 motivy.
 • Malleus maleficarum pdf cz.
 • Canon rs 60e3.
 • Webkamera labská bouda.
 • Návod na gelové nehty krok za krokem.
 • Majonézový přeliv na chlebíčky.
 • Sklo do okna.
 • Sausfork dallas.
 • Testy na alergii u psů cena.
 • Trojský most cena.
 • Youtube tři oříšky pro popelku písnička.
 • Ketogenni dieta.
 • Lyrics scorpions.
 • Psychotesty kreslení domu.
 • Vistárie modrá.
 • Jak vyhladit bubliny na folii.
 • Hgh fragment.
 • Škodlivost kávy s mlékem.
 • Valgozni kotnik.
 • Ypozane 1875 mg cena.
 • Novoročné priania 2018.
 • Jakub děkan miminko.
 • Penicillium chrysogenum.
 • Domácí práce liberec.
 • Hormonální jógová terapie 2.
 • Pkm airsoft cz.
 • Samsung note 4 rozmery.
 • Solná jeskyně praha 3.
 • Dovoz fríských koní.
 • Lamborghini huracan papež.
 • Brady smith.
 • Když muž potřebuje čas.
 • Rodová osada divoká kuchařka.
 • Psa svědí oči.
 • Exxon valdéz.