Home

Dohoda 1 světová válka

Jako Trojdohoda nebo Dohoda (řidčeji, hlavně ve starší literatuře Ententa z franc.) je označováno spojenectví Francie, Ruska a Velké Británie, které vznikalo v letech 1893 až 1907 především jako protiváha k expanzivním tendencím Trojspolku (Německo, Rakousko-Uhersko a Itálie).Oba tábory se pak střetly v první světové válce, po jejímž vypuknutí se k původní. Versailleská mírová smlouva byla nejdůležitější ze šesti mírových smluv uzavřených roku 1919 jako výsledek šestiměsíčního jednání na Pařížské mírové konferenci, kterou byla oficiálně ukončena první světová válka mezi Státy Dohody a Centrálními mocnostmi.Jednání o této smlouvě navazovalo na příměří, které bylo uzavřeno 11. listopadu 1918 v. První světová válka. První světová válka. Úvodní stránka > Trojdohoda. Trojdohoda. 24.12.2010 11:20 Trojdohoda. Jako Trojdohoda nebo Dohoda (řidčeji, hlavně ve starší literatuře Ententa z franc.) je označováno spojenectví Francie, Ruska a Velké Británie, namířené především proti expanzivním tendencím centrálních.

I. světová válka - 1917/1918 (1.7.2013) Karel I. Habsburský (23.12.2011) Limity asymetrie: Češi a Slováci v legiích 1914 - 1920 (6.12.2011) Legionářský film - dvojí pohled (30.11.2011) Československé legie v Rusku (21.11.2011) Československé legie ve Francii a Itálii (21.11.2011) Rozhovor historiků o legiích (21.11.2011 1. světová válka. 21.03.2013 | 22 811 zhlédnutí DOHODA (r. 1893 smlouva Rusko-francouzská, r. 1904 srdečná dohoda Francie a Anglie, r. 1907 smlouva Anglicko-ruská, později se připojily státy jako Srbsko, BENELUX, Japonsko, USA, r. 1915 se přidala také Itálie 1. světová válka Střet 2 nepřátelských bloků: Dohoda (Anglie, Francie, Rusko) X ÚM (ústřední moci - Německo, Rak-Uhersko, později Turecko a Bulharsko) Příčiny První světová válka - díl 1: Vznik aliancí (1870-1907) Srdečná dohoda podepsána 8. dubna 1904). V tomto bodě do událostí zasáhla japonsko-ruská válka 1904-1905. Vztahy mezi oběma zeměmi byly napjaté kvůli japonskému úmyslu usadit se na asijském pobřeží, který byl tou dobou již částečně naplněn. V této. První světová válka představovala zásadní zlom v dosavadních dějinách lidstva. Byl to velký konflikt globálního charakteru po čtyřiceti letech relativního klidu v Evropě (s výjimkou balkánských válek 1912 - 1913), kdy se ovšem řada konfliktů odehrávala mezi evroými mocnostmi mimo Evropu při koloniálním dělení světa

1. SVĚTOVÁ VÁLKA Hlavní válčící státy: DOHODA - Francie,Anglie,Rusko,Itálie TROJSPOLEK-Německo,Rakousko-Uhersko,Osmanská říše,Bulharsko Důvod (záminka) války: atentát na Františka Ferdinanda d´Este (budoucího rakousko-uherského císaře) ve městě Sarajevo ( Bosna a Hercegovina) 1.světová válka začala 3.srpna 1914 PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 1) Spojte slova a jejich význam. PŘÍýINA ROZPOR MOC ÚZEMÍ Budoucí panovník KOLONIE VELMOC ATENTÁT VÁLKA NÁSLEDNÍK DOHODA CENTRÁLNÍ 2) Najděte na mapě tyto státy a vybarvěte je: Německo Itálie Francie Velká Británie Rusko Důvod, pro se něco stalo Konflikt, nesouhlas, spo Compiegne - Jako první válečný konflikt v dějinách zasáhla první světová válka téměř celý svět. Bojovalo se ve třech světadílech, na všech světových mořích a konflikt, ve kterém zahynulo téměř deset milionů vojáků a 8,5 milionu civilistů, postihl 38 států. Válka začala 28. července 1914, trvala čtyři a čtvrt roku a jejím výsledkem bylo zcela nové. 1. světová válka Schlieffenův plán: Němci doufali v rychlé vítězství na západě, aby mohli svá vojska nasadit proti Rusku plánem bylo obejít Francouzká obranná postavení přes Belgii, obklíčit Paříž a zezadu napadnout francouzské jednotk

1. světová válka -válečné bloky- trojspolek- Itálie, R-U, Německo - trojdohoda- VB, Francie, Rusko - změny za války. trojdohoda-> dohoda- mnoho dalších se přidává. 1917-(duben) USA vstupují do války na straně dohody -(7.11.)VŘSR-> Rusko vystupuje z dohody. trojspolek-> centrální mocnosti- Německo, R-U, Osmanská říš Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Věra Fiřtová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. 1. světová válka - pracovní lis 1. světová válka Příčina: Německo toužilo po expanzi na východ, snaha velmocí získat kolonie a snaha o přerozdělení Evropy Záminkou: Atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda D´Este devatenáctiletým studentem Principem v Sarajevu 28

Trojdohoda - Wikipedi

V Německu vypukla revoluce, císař abdikoval a nová socialistická vláda uzavřela mír. Válka skončila. 12. 1. světová válka znamenala novodobé obrovské utrpení. 10 milionů mrtvých, 20 milionů raněných, 6 milionů zmrzačených. Byly zničeny mnohé kulturní památky (např. gotická katedrála v Remeši) Právě mnichovská dohoda byla bodem obratu v dějinách, po kterém se druhá světová válka stala nevyhnutelnou. V roce 1938 bylo ještě možné Hitlera zastavit společnou snahou evroých států, to přiznávali i západní vůdci, dodal První světová válka (před rokem 1939 známá jako Velká válka, nebo Světová válka) byl globální válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku 1918. První světová válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii a probíhala ve světových oceánech 1/10 V jakých letech byla první světová válka? 1900-1905; 1910-1913; 1914-1918; 1919-1925; 2/10 Jak se jmenovalo spojenectví vítězných státu? Dohoda; Trojspolek; Dvojspolek; Porada; 3/10 Který panovník byl zavražděn v Sarajevu? František Josef I; Ferdinand d'este; František Josef II; Fridrich II; 4/10 Kolik monarchii se po 1.

Územní změny po válce. Rozpad říše Rakousko-Uherské Územní změny po válce. Versailleským mírem 1919 odstoupilo Německo Francii Elsasko a Lotrinsko (a Saarsko do plebiscitu v r. 1935), Belgii malé územní při vých. hranici, Polsku Poznaňsko, Horní Slezsko a většinu Záp 1.světová válka. První světová válka. Dohoda dosáhla úspěchů i na mimoevroých bojištích - v Pacifiku a v Africe, kde až na Německou východní Afriku obsadila všechny německé kolonie. Británie podnikla úspěšné útoky proti Turecku v Palestině,.

Versailleská smlouva - Wikipedi

Trojdohoda :: První světová válka

1. světová válka Schlieffenův plán: Němci doufali v rychlé vítězství na západě, aby mohli svá vojska nasadit proti Rusku plánem bylo obejít Francouzká obranná postavení přes Belgii, obklíčit Paříž a zezadu napadnout francouzské jednotky Dohoda začala usilovat o dobytí úžin Bospor a Dardanel 1. ztrácí spojence - RUS → oba chtějí Balkán 2. válka o vznik Itálie = Sardinsko + FR x R (1859/61) 3. Dánská válka (1863/4) - dánský král (správce šlesvicka a holštýnska = německý prostor) chce něm.prost. připojit k Dánsku; v boji R i P → šlesvicko je po válce R a holštýnsko P; P chce zabrat šlesvicko → záminka P-R války Otázka: 1. světová válka Předmět: Dějepis Přidal(a): Ajinka Ohniska napětí před 1. sv. v. - místa, kde došlo ke konfliktům mezi dvěma nebo více velmocemi - o přírodní bohatství, území,. 1. Afrika - boj o kolonie; Francie X Německo - snaží se získat více kolonií; marocká krize (1906-11) - střet Francie a Německa - Francie obsadila velkou oblast Afriky.

1894 Dohoda Fr. + Rusko 1904 Srdečná dohoda (Fr.+Rusko, Fr.+VB) 1907 Angloruská dohoda (Fr+Rusko+VB) Balkánské války. 1.Balkánská válka · červen 1914 František Ferdinand D'Este zavražděn u Sarajeva. 1. světová válka. Rusko chrání Srbsko, Rak.-Uh. Útočí na Srbsko. Západní fronta- Zákopová válka (podle am. 1 Světová válka. Přejít k obsahu webu. Úvodní stránka; About; Dohoda 10 června, 2015 10 června,. První světová válka (před rokem 1913 se označovala jako Velká válka, dnes je toto označení řídké) byl válečný konflikt probíhající od srpna 1914 do 11 listopadu 1918 .Odehrával se na třech kontinentech (hlavní fronty byly v Evropě, dále se bojovalo v Asii a Africe) a všech oceánech (přičemž hlavním bojištěm byl Atlantik)

Moderní-Dějiny.cz Pittsburská dohoda (31.5. 1918

První světová válka - úvod Předmět: Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Přibližný čas využití: 1 vyučovací hodina Jméno autora: Mgr. Beata Pukowiecová Škola: ZŠ, Mendelova Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná - Hranice Anotace Referát - 1. Světová válka. 1. SVĚTOVÁ VÁLKA. Dohoda disponovala větším počtem jednotek (180 divizí) než Rakousko- Uhersko a Německo (jen 120 divizí).Německá armáda byla však pohyblivější a vojáci měli modernější výzbroj. Hrůzu naháněla svou příslovečnou disciplínou a vysokou úrovní velení

1. světová válka - Dějepisně.c

Světová válka byla vlastně jen jedna, přerušená dvacetiletým příměřím. 2SV je přímým důsledkem 1SV. Datum poslední aktualizace: 11.11.2018. Tento výukový materiál je součástí Učebnice dějepisu v sekci Dějepis III. (novověk - 1648-1918) Třetí světová válka je nevyhnutelná, protože neexistuje ekonomický způsob, jak zamést pod koberec dluhy světa, prohlásil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz senátor a primátor Jaroslav Kubera z ODS. Nesouhlasím. Jaroslav míchá několik věcí dohromady, reagoval na to poslanec František Laudát. Pan senátor vždy uměl provokovat, připomněl vicepremiér a šéf KDU. A) 1. světová válka: - 28.6. 1914 - 11.11. 1918 Příčiny: - spor o nové dělení světa - rozpory mezi mocenskými bloky - Německo - snaha získat nové kolonie Bloky: 1. Dohoda: Velká Británie, Francie a Rusko, Srbsko, Černá Hora, Řecko, Rumunsko, později USA a Japonsko 2 První světová válka (před rokem 1939 známá jako Velká válka, nebo Světová válka) byl globální válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku 1918.První světová válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii a probíhala ve světových oceánech. Bezprostřední záminkou k válce byl atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este

1. světová válka. v červnu roku 1914 byl v Srbsku spáchán atentát na následníka R-U trůnu Františka Ferdinanda d´Este. ten při atentátu zahynul i se svojí ženou Žofií. R-U vyhlásilo Srbsku válku, do které se poté zapojily Ústřední mocnosti, Dohoda a později celý svět. zápisky do sešit 1.světová válka 02.09.2010 00:06 Válka vznikla jako důsledek krajního zostření rozporů mezi světovými mocnostmi v zápase o sféru vlivu, kolonie, zdroje surovin, odbytiště a trhy 1. světová válka Schlieffenův plán: Němci doufali v rychlé vítězství na západě, aby mohli svá vojska nasadit proti Rusku plánem bylo obejít Francouzká obranná postavení přes Belgii, obklíčit Paříž a zezadu napadnout francouzské jednotky è Dohoda začala usilovat o dobytí úžin Bospor a Dardanel Materiál je součástí projektu Odraz 1. světové války v moderní výuce a je prostřednictvím Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2014 spolufinancován MŠMT. 1 TEST - 1. SVĚTOVÁ VÁLKA 1 balkánská válka - Bulharsko ztratilo území z 1. balkánské války, Srbové chtějí přístup k moři, ale vznik Albánie, také chtějí Bosnu a Hercegovinu - příprava na válku s R-U; 2 nepřátelské bloky: Dohoda - Anglie, Francie, Rusko - nejmohutnější materiální i lidský potenciá

1. světová válka Střet 2 nepřátelských bloků: Dohoda( Anglie, Francie, Rusko) X ÚM (ústřední moci - Německo, Rak-Uhersko, později Turecko a Bulharsko) Příčiny 2. světová Moderní dějiny ø 46.8% / 6026 × vyzkoušeno; Koncentrační tábory (obecné) Moderní dějiny ø 34.5% / 3747 × vyzkoušeno; 1.Světová válka Moderní dějiny ø 74.5% / 2528 × vyzkoušeno; 2. sv.válka Moderní dějiny ø 82.2% / 11051 × vyzkoušeno; 1. světová válka (1915 - 1916) Moderní dějiny ø 55.5% / 1587. Dějiny udatného českého národa je TV seriál se 111 díly podle knihy Lucie Seifertové. Pavel Koutský: výtvarník, režisér, scénárista, totální animátor. Autor. 1. světová válka - východní fronta. Navazuje na Francouzská revoluce a Napoleon, Haitská revoluce, Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin. Víme, že na začátku srpna 1914 Německo vyhlásilo válku Rusku ve chvíli, kdy Rusko mobilizovalo armádu, aby vstoupilo do války s Rakouskem-Uherskem, kvůli tomu, že Rakousko-Uhersko. 1.světová válka 28. července 1914 - 11. listopadu 1918 -původně nazývána jako Velká válka střetnutí 2 mocenských bloků: TROJSPOLEK (základem byla smlouva Německa s Rakouskem-Uherskem z r. 1879, pak se r.1882 přidala Itálie, pak Turecko, Bulharsko) DOHODA (r. 1893 smlouva Rusko-francouzská, r. 1904 srdečná dohoda Francie a Anglie, r. 1907 smlouva Anglicko.

Ústřední a Dohodové mocnosti – Historie Česka pro školáky

1. světová válka - Dějepis - Maturitní otázk

 1. 1 1. polovina 20. století v eských zemích 1) Spojte slova a jejich význam. a) MOC I. Organizované násilí dvou stran proti sobě. b) VÁLKA II. Domluva, shoda. c) DOHODA III. Vláda. d) NEZAMĚSTNANOST IV. Území podél hranic dvou států. e) ROZVÍJET SE V. Něco se mi nelíbí, proto přestanu pracovat, dokud se to nezmění
 2. Tvrdě pronásleduje opozici, Židy (Křišťálová noc). Německo začína zbrojit, zbabělé západní mocnosti však mlčí a nechávají Hitlerovi volnou ruku (anšlus Rakouska, Mnichovská dohoda). 1. září 1939 Německo napadá Polsko, až teď Velká Británie a Francie reagují. Začíná 2. světová válka
 3. 1. světová válka na moři. Všechny díly 2. Diskuse Napište nám. Související pořady Předchoz.
 4. Írán navíc obohacuje uran na 4,5procentní podíl izotopu 235 U, přičemž má povoleno obohacování na 3,5 procenta. Mírně obohacený uran s podílem izotopu 235 U mezi 3-5 % se využívá v jaderných elektrárnách a s tím také Írán vlastnictví této strategické suroviny obhajuje. K výrobě jaderných zbraní, čehož se v případě Íránu mezinárodní společenství.
 5. Světová válka v atlasu historickém. Západní fronta. Východní fronta. Srbská fronta. Italská fronta. Československá anabáse. Západní fronta. Dne 28. července 1914 vypovědělo Rakousko válku Srbsku, dne 1. srpna Německo Rusku a 3. srpna Francii. Němci pronikli přes neutrální Belgii a 6. září stanuli na Marně nedaleko.
 6. První světová válka (před rokem 1939 známá jako velká válka, nebo světová válka) Proto se koncem roku 1916 obrátili na Dohodu s mírovým návrhem, který však Dohoda rozhodně odmítla. Dohadování o možnosti separátního míru pokračovalo roku 1917, nevedlo však k pozitivnímu výsledku
 7. Druhá světová válka a události 1940 5HD 416 - Politický a hospodářský vývoj Evropy ve 20. století Třicetiletá válka - České země za třicetileté válk

První světová válka - díl 1: Vznik aliancí (1870-1907

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA: (28.7.1914 - 11.11.1918) aktualita - 1. světová válka oficiálně skončí až tuto neděli. I.světová válka - Dohoda měla i díky koloniím větší možnosti a proto válku vyhrála Britské tanky před katedrálou v Kolíně nad Rýnem, 1918 . 3) Důsledky pro obyvatelstvo:. Druhá světová válka 1939-1945. 20. 7. 1936-1. 9. 1939 - občanská válka ve Španělsku (11) 29. 9. 1938-30. 9. 1938 - Mnichovská dohoda (567) 2. 10. 1938 - Polský zábor Těšínska (44) 2. 11. Mnichovská dohoda, Osvobozování Československa,. Přečtěte si novinky ze světa celebrit. Drby, necenzurované reportáže, kuriozity, videa ze zákulisí každé celebrity, životní styl a mnohem více - to je Prima Lajk První světová válka (před rokem 1939 se označovala jako Velká válka, dnes je toto označení řídké) byl válečný konflikt probíhající od srpna 1914 do 11. listopadu 1918.Odehrával se na třech kontinentech (hlavní fronty byly v Evropě, dále se bojovalo v Asii a Africe) a všech oceánech (přičemž hlavním bojištěm byl Atlantik).Ve válce zvítězila Dohoda (jejímiž. 2.světová Válka . Politika Švédska během 2. světové války měla zůstat neutrální. Nicméně, Anglo-německá námořní dohoda (Agna) 1935 vážně ohrozil jak nezávislost Švédska tak jeho dlouhotrvající politiku mírové neutrality. Podepsal 18. června 1935, dohoda byla velký šok k mnoha Švédům

1. světová válka

R. 1907 - dohoda Rusko + Velká Británie (německé nebezpečí, urovnání sporů o Afghánistan) r. 1907 - TROJDOHODA . Konflikty před 1. světovou válkou. Búrská válka (1899 - 1902) Povstání boxerů v Číně (1899 -1901) Jindra Z.: První světová válka, Praha 199 - 1 - PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 1914-1918 Literatura Child, John, Tim Hodge and David Taylor. Understanding History 3. MacDonald, Lynn. Voices and Images of the Great War. Traynor, John. Europe 1890-1990. Walsh, Ben. GCSE Modern World History. Cesta k válce ÚLOHA 1 Důsledky 1. světové války. zpustošení Evropy; zemřelo 10 mil. vojáků a 7 mil.civilního obyvatelstva; 20 mil. vojáků zmrzačeno ztráta víry (úbytek věřících) ztráta mravních hodno 1. světová, Brno. 5,696 likes · 57 talking about this. Bitvy, zbraně, taktika a zákulisí Velké válk 1.FÁZE (1. 9. 1939-22. 6. 1941) a) polsko - německá válka. 1. 9. 1939 napadeno Polsko - přepadeno bez vyhlášení války; úspěšná blesková válka (Blitzkrieg - rychlý úder) 17. 9. 1939 padla polská vláda, Sověti vtrhli do Polsk

Druhá světová válka Obsah; Druhá světová válka (Pakt Riebbentrop-Molotov) ; 1. fáze války (1.9. 1939 - červen 1941) (Útok na Polsko, Boj o Skandinávii, Západní tažení, Bitva o Británii, Severní Afrika, Balkán, USA) 2. fáze války (Obléhání Leningradu, Válka v Tichomoří, Severní Afrika) ; 3. fáze ( 1943 ) - přelom ve válce (Ruská fronta, Itálie 1. světová válka (1914 - 1918) V Sarajevu byl spáchán atentát na následníka Rakousko-Uherského trůnu Ferdinanda D´Este. To vedlo k vypuknutí války. Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, k Srbsku se přidalo Rusko. Bojovaly proti sobě: Trojspolek (Rakousko-Uhersko, Německo 1. světová válka 1. Najdi jména a ze zbytku písmen poskládej tajenku: TAJENKA:_____ 2. Přiřaď k termínu definici. atentát systém vyhloubených krytů Dohoda Rusko Francie Britské impérium USA Ijstiední mocnosti Nëmecko Rakousko-Uhersko Zmobilizovaní 15 070 000 7 935 000 5 704 000 4 273 000 13 250 00 Versailleská dohoda: Mírová smlouva s Německem 26.11.2015 - Vladimír Černý V lednu 1919 byla v Paříži zahájena mírová konference, na níž se mělo rozhodnout o podobě světa po právě skončené válce

Vlastimil Vondruška: Světová válka K To, co nás letos zasáhlo, rozhodně změní celý svět - válčíme s koronavirem, píše Vlastimil Vondruška na svém blogu. 1. Opatrnost je matkou moudrosti, Válka přináší škody všem a nedá se s tím nic dělat V každé válce, i když se nakonec vyhraje, se ničí národní. První světová válka. Válečný konflikt probíhal v letech 1914 až 1918 a zasáhl Evropu, Afriku i Asii a všechny světové oceány. Příčinou vzniku konfliktu byly protichůdné zájmy a napětí mezi evroými mocnostmi. Problémem byly sféry vlivu v Asii, Africe i v Evropě, panovala ekonomická konkurence a nacionalistické nálady 1. SVĚTOVÁ VÁLKA. První světová válka znamenala zásadní historický mezník v dějinách lidstva a zvláště Evropy. Skončilo jí symbolicky 19. století plné rozvoje, pokroku, světové expanze Evropy. Ale také století, v němž většina konfliktů (po napoleonských válkách) byla krátká a s malým počtem obětí, stolet

Historie válek - Fotoalbum - Války - 2

Konec 1. světové války podepsán v železničním vagónu na ..

První světová válka (1914-1918) 1.světová válka začala zavražděním rakouským arcivévodou Františkem Ferdinandem d´Este v Srbsku 28.6. 1914. Jak se to stalo? Rakouský arcivévoda František Ferdinand projížděl Sarajevem, ale to ještě nevěděl, že srbská parta známá jako černá ruka plánuje na něj atentát 1. světová válka - shrnutí - I. svět. válka, Dohoda, Osmanská říše. I. SVĚTOVÁ VÁLKA Mnozí z těch, kdo v srpnu narukovali, věřili, že válka bude kráká a slavná. První světová válka se však nakonec stala dlouhým, krutým střetnutím, které prověřilo hranice lidské odolnosti až po samu mez Příčiny první světové války zahrnují řadu faktorů, které předcházely vypuknutí první světové války.Velkou roli hrál zejména militarismus, nacionalismus a vytvoření dvou znepřátelených mocenských bloků, Trojspolku a Trojdohody. Záminkou pro vyhlášení války byl atentát v Sarajevu na rakouského arcivévodu a následníka trůnu, Františka Ferdinanda d'Este. Mnichovská dohoda 29.9.1938. Autor : Radim Kapavík / kapa Druhá světová válka [1939-1945] Období první světové války (1914 - 1918) : První světová válka [1914-1918].

Světová válka (Evropa, Afrika a Blízký východ (krátce v Číně a Pacifiku) Casus belli: Zavraždění následníka rakousko-uherského trůnu Františka d'Este. Dlouhodobé soupeření evroých mocností, militarismus, imperialismus. (další) Výsledek: Vítězství Dohody a) stoletá válka 1337 - 1453 b) třicetiletá válka 1618 - 1648 c) sedmiletá válka 1756 - 1763 d) Napoleonské války 1803 - 1815 e) a další Příčiny 1. SV.: - Jednoznačná příčina nelze přesně určit → 1.SV byla způsobena komplexem dlouhodobých a krátkodobých příči Druhá světová válka I. část: 1939-1941 (31.3.2014) Mnichovská dohoda (29. 9. 1938 ) (2.6.2013) Katyň - svědectví členů NKVD a polských obětí (3.1.2013) 2. světová válka 1939-1941 (20.12.2011) Reakce Kominterny a I. ilegálního vedení KSČ na podpis paktu Molotov - Ribbentrop (8.3.2010) Pakt proti Kominterně (25.11.1936) (27.

Historie válek - Fotoalbum - 1HISTORIA MAGISTRA VITAE - 1

1. světová válka - Dějepis - Referáty Odmaturu

 1. 1. světová válka důležité události. Rozložení sil v Evropě (1914) Share ROK 1914. Share Dohoda atentát na následníka trůnu Trojspolek spory velmocí Share ROK 1915. Share ústup Srbska, pokusy Francie, Británie i Německa o zvrat na západní frontě, velký útok Trojspolku (Německo) na východní frontě, úspěchy.
 2. Ve výrobě létajících klobás či obřích doutníků, jak se mohutným strojům říkalo, nejvíce postoupili Němci. Smrtící účinek bomb z německých zepelínů pocítilo mnoho významných měst států Dohody a v posledních lednových dnech roku 1916 je poznali i obyvatelé Paříže
 3. První světová válka přinesla nov rozdělení světa. Vítězov potrestali poražen státy odebráním území a placením válečných náhrad (viz pařížsk mírov smlouvy). Nová instituce - Společnost národů - měla do budoucna zabránit válečným konfliktům. Evropa a svět pře

Video: 1. světová válka :: Zápisy pilné studentk

I

1. světová válka pracovní lis

 1. 1.9.1939 propukla 2.světová válka ( Německo vpadlo do Polska). Příčiny války představovaly důsledky Versailleské smlouvy, která prohloubila pocit ponížení v poražených státech, zvláště v Německu a velká hospodářská krize na přelomu dvacátých a třicátých let, jež zásadním způsobem oslabila velkou část států, čímž umožnila vzestup nacismu pod vedením.
 2. První světová válka a její ohlas v literatuře - 1. Světová válka Charakteristika : 1914-1918 Podmě..
 3. § 1. Vyklizování započne 1. října. § 2. Spojené království, Francie a Itálie se shodují v tom, že vyklizení bude provedeno do 10. října, a to bez ničení jakýchkoli existujících zařízení, a že československá vláda je odpovědna za to, že vyklizení bude provedeno bez poškození uvedených zařízení. §
 4. 1. světová válka (1914) Moderní dějiny ø 49.8% / 4443 × vyzkoušeno; Historie - 1. sv. válka Moderní dějiny ø 65.9% / 2584 × vyzkoušeno; Meziválečná éra Moderní dějiny ø 51.2% / 2110 × vyzkoušeno; Koncentrační tábory (obecné) Moderní dějiny ø 34.5% / 3756 × vyzkoušeno; 1. světová válka (1917 - 1918) Moderní.
 5. 1. světová válka. Rozbuškou první světové války bylo : 1904 vznikl konflikt mezi Japonskem a Ruskem : Ve kterém roce vznikl Dvojspolek mezi Rakouskem-Uherskem a Německem ? V roce 1882 se ke Dvojspolku přidává a vzniká Trojspolek : Tzv. Srdečná dohoda byla dohoda Velké Británie a o koloniích
 6. 2. v 1. polovině 20. století nastal velký rozvoj techniky a civilizace, r. 1914 začíná 1. světová válka (atentát na F. F. d´Este 28. 5.), Trojspolek (Německo, RU, Itálie) x Dohoda (Anglie, Francie a Rusko), končí r. 1918 rozpadem R-U a vznikem samostatného Československa 18. října 1918, 1. prezident TGM
PPT - První světová válka PowerPoint Presentation, freePPT - 1

První světová válka 1914 - 1918 Učebnice dějepisu on-lin

 1. Druhá světová válka - Hitler hledá spojence- Chce se vyhnout dvěma frontám - o Po konfešrenci v Teheránu anvštívil Beneš Moskvu - Česko-sovětská dohoda. o Košický vládní program - v režii východního odboje. o Klement Gotwald
 2. Domov je tam, kde na nás čeká láska. Valerie s Hynkem získají děti. Juraj pomůže Emě. Jaryn začíná podezřívat Honzu. Úspěšný rodinný seriál (2014.
 3. Výročí: 12. května 1949 skončila sovětská blokáda Berlína a začala studená válka Výročí: 23. srpna 1939 byla podepsána smlouva, jíž si Hitler a Stalin rozdělili Polsko Výročí: 1. srpna 1798 začala slavná námořní bitva u Abúkír
 4. (Dohoda) 1. světová válka-bojová technika - ukázky Francouzský tank FT-17 ((Dohoda) 1. světová válka-bojová technika - ukázky .Německý tank A7V (Trojspolek - Ústřední mocnosti) 1. světová válka- a české území .Do které skupiny jsme s naším územím patřili? 1
 5. ku, hlavní body průběhu a důsledky války. Speciální vzdělávací potřeby - zdravotní postižení - LMP Klíčová slova 1. světová válka, kolonie, zdroje surovin, atentát, Trojspolek, Dohoda, zákopová válka, yperit, tank, záni
Moderní-Dějiny

MF DNES - 2017-09-15 - VELKÁ ŠKOLA PRAVOPISU - . 1. poválečná Postupimsk­á dohoda; druhá světová válka, války růží, Česká republika; Řád národní ekonomie. 2. slavné Havlíčkovy noviny Česká včela; básnická skladba Legenda o svaté Kateřině; Starý a Nový zákon jakožto součásti bible (i Bible); každý rok se těšíme na ježíška a na příchod nového roku. 1. světová válka 1914 - 1918 - opiš si zápis. Příčiny: Protichůdné zájmy a napětí mezi evroými velmocemi (boje o kolonie, suroviny, kapitálové trhy, situace na Balkáně - Nebezpečný sud prachu a Nemocný muž na Bosporu) Vznik 2 vojenských uskupení: Trojspolek (centrální mocnosti První světová válka, v některých zemích známá jako Velká válka, překonala rozsahem zabíjení, intenzitou destrukce a finančními náklady všechny předchozí předchozí konflikty v dějinách lidstva. Jednotlivci vracející se z války i celé společnosti byly šokovány hrůzami První světové války 1. světová válka. Válkou v letech 1914-1918 se poprvé rozšířilo bojiště z evroého prostoru na celý svět. Proti sobě stála mocenská seskupeni Trojspolek a Trojdohoda. První světová válka dosáhla dosud nepoznaných rozměrů, demonstrovala hrůzy moderní techniky zapojené do strategie ničení Tomuhle se říká efekt západky. První světová válka je taky první zkušeností s centrální bankou, která v Americe vznikla v roce 1913. Poslední řečník, Stanislav Balík,se zaměřil na proměnu idejí a duchovního světa, který přinesla první světová válka

 • Zámek lednice ubytování.
 • Kuchyně postl.
 • Zahradnictví znělka.
 • Cviky na výdrž.
 • Toxoplasma léčba.
 • Slunce v záběru.
 • Plotr.
 • Princip odstřeďování prádla.
 • Brazilská depilace diskuze.
 • Plašič medvědů.
 • Youtube tři oříšky pro popelku písnička.
 • The rock instagram.
 • Rozestup lebečních švů.
 • Dha brist.
 • Mermaiding brno.
 • Topserialy to grantchester.
 • Péče o staré a chronicky nemocné.
 • Panenka s kaší.
 • Zdravotní pantofle dámské s plnou špičkou.
 • Hry na soustředění v mš.
 • Adduktory kyčelního kloubu.
 • Upínací popruhy hornbach.
 • Mannlicher 1885.
 • Ps pro bazar.
 • Výška nakládací rampy.
 • Bring me the horizon oliver sykes.
 • Wu tang clan logo.
 • Ukrajina obchody.
 • Car driver game.
 • Yamaha x max 250 manual.
 • Vádí křížovka.
 • Vitana vanilka bourbon.
 • Kdyz dite nema kamarady.
 • Batman začíná csfd.
 • Dohoda 1 světová válka.
 • Na vrch.
 • Naruto shippuden cz online.
 • Bulka pod znaménkem.
 • Nebavi me zadna prace.
 • Evžen houžvička.
 • Sunrise time.