Home

Pevné planety sluneční soustavy

Vnější planety jsou plynné (nazývají se také plynní obři) a typicky mají velký počet měsíců. Ve Sluneční soustavě jsou to planety Jupiter, Saturn, Uran a Neptun, které jsou od Slunce dále než hlavní pás asteroidů. Ve druhém významu jsou názvy vnitřní a vnější vyjádřením vzájemné polohy oběžných drah dvou. Planety sluneční soustavy - multimediální učební text Astronomický server přinášející ucelené informace o sluneční soustavě, planetách, hvězdách, mlhovinách, hvězdokupách, galaxií apod Saturn Saturn - druhá největší planeta sluneční soustavy. Je charakteristická dobře viditelným prstencem. Saturn je od Slunce desetkrát dále než Země, a proto je jeho teplota velmi nízká (−150 °C). Průměrná hustota planety 0,7 g·cm −3 je nejnižší z celé sluneční soustavy, dokonce nižší než hustota vody.

Vnitřní a vnější planety - Wikipedi

 1. Sluneční soustava je planetární systém naší hvězdy, známé jako Slunce, kde se nachází i naše planeta Země. Kolem Slunce obíhá 8 dosud nalezených planet, 5 trpasličích planet a přes 150 objevených měsíců. Dále pak různé planetky, komety, meteoroidy, atp
 2. Každá planeta naší Sluneční soustavy je něčím výjimečná Sluneční soustava Autor: NASA/JPL I když v současnosti probíhá rozsáhlý projekt hledání nových exoplanet a výzkum možnosti života na nich, neměli bychom zapomínat ani na vlastní dvorek, tedy naší Sluneční soustavu
 3. Planety - vzdálenosti od Slunce. Planeta: Afelium: Perihelium: Merkur: 69,8 milionu km: 46 milionu km: Venuše: 108,9 milionu km: 107,5 milionu km: Země : 152,1.
 4. Pevné planety sluneční soustavy. Plynné planety sluneční soustavy. Porovnání se Sluncem. Oběžné dráhy planet. Další tělesa sluneční soustavy. Planetky (asteroidy) Další tělesa sluneční soustavy. Komety. Další tělesa sluneční soustavy. Meteority
 5. Sluneční soustava je součástí Galaxie nepřesně nazývané Mléčná dráha. Ta je dále částí tzv. Supergalaxie, kam patří mj. i galaxie M 31 v Andromedě. Zhruba 99,866 % celkové hmotnosti sluneční soustavy tvoří samo Slunce, které svou gravitační silou udržuje soustavu pohromadě. Zbylých 0,133 % připadá na planety
 6. Prstence kolem těles zřejmě nejsou jen doménou sluneční soustavy. Před několika lety totiž vědci objevili u mladé hvězdy J1407 v souhvězdí Kentaura planetu (pravděpodobně hnědého trpaslíka několikrát většího než Jupiter), kde během přechodu přes hvězdu docházelo ještě k jakýmsi podružným poklesům jasu

Planety - Plynné planety - Planety sluneční soustavy

 1. Sluneční soustava a její planety. PLANETY.MYSTERIA.CZ. Tyto stránky obsahují ucelené aktuální informace o naší celé sluneční soustavě, jejích planetách a měsících a novinkách ve vesmírném výzkumu dalších neprozkoumaných objektů. Stránky čerpají z mnoha podložených zdrojů, především z web
 2. ulém desetiletí astronomové použili nové technologie k objevu planet, obíhajících kolem jiných hvězd, než je naše Slunce. Dnes je jich známo již více než 200
 3. Planety sluneční soustavy. Ještě ve středověku se lidé domnívali, že Země je středem vesmíru a že kolem ní obíhají planety a hvězda Slunce. Později se však ukázalo, že Země je jednou z devíti planet, obíhajících kolem Slunce. Ale pořád nevěděli, že takových soustav jako je tato je téměř nekonečno
 4. Dalšími nepřehlédnutelnými objekty Sluneční soustavy jsou planety, kterých máme osm. V pořadí od Slunce jsou to Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun.Po jistou dobu po svém objevu mezi planety patřily i trpasličí planeta Pluto a trpasličí planeta Ceres.Planety obíhají po eliptických drahách málo odlišných od kružnice v jejichž společném.
PPT - Sluneční soustava PowerPoint Presentation - ID:4483687

Venuše vznikla podobně jako ostatní planety sluneční soustavy přibližně před 4,6 či 4,5 miliardy let akrecí z pracho-plynného disku, jenž obíhal kolem rodící se centrální hvězdy. Srážkami prachových částic se začala formovat malá tělesa, která svou gravitací přitahovala další částice a okolní plyn Sluneční soustava, tedy Slunce a všechny planety s měsíci a dalšími tělesy, vznikla velice dávno. Došlo k tomu zhruba před 4,5 miliardami let, takže o této události máme jen velmi skromné informace. Přitom nás pochopitelně zajímá, jak t Planety sluneční soustavy Kamenné (vnitřní) planety jsou planety podobné svým složením Zemi: Merkur rovníkový poloměr 2 440 km vzdálenost od Slunce 0,4 AU Venuše 6 052 km 0,7 AU Země 6 371 km 1.0 AU Mars 3 390 km 1,5 A

Astrofyzika Sluneční soustav

Sluneční soustava - Epřehledy

Sluneční soustava. Sluneční soustava je systém planet obíhajících kolem hvězdy Slunce. Součástí tohoto systému je i planeta Země. Vznik sluneční soustavy. Dle vědeckých teorií se zhruba před 4,6 miliardami let v Galaxii začaly shlukovat částečky prachy a plynu, které utvořily mrak Planety sluneční soustavy. Merkur. Je první planeta sluneční soustavy nejbližší Slunci. Hmotnost Merkuru je 0,055 hmotnosti Země, tato planeta má průměr 4 880 km a obíhá ve střední vzdálenosti 57,91.106 km od Slunce jednou za 88 dní. Nemá téměř žádnou atmosféru, teploty na povrchu dosahují 350 až -170 °C Astronomové našli vně Sluneční soustavy planetu s pevným jádrem. Skoro se na ní dá stát - kdyby tam nebylo tak horko. Uvedla to agentura AP. Vědci ve snaze nalézt ve vesmíru známky života objevili přes 300 planet mimo sluneční soustavu. Všechny ale obestírá plyn anebo se nedá. Jak dlouho trvá jeden den na různých planetách Sluneční soustavy? 28.08.2017 - Martin Reichman Zatímco my pozemšťané bereme za přirozené, že jeden den trvá 24 hodin, v jiných koutech naší Soustavy tomu tak zdaleka není

Každá planeta naší Sluneční soustavy je něčím výjimečná

PLANETY sluneční soustavy Dělíme je na vnitřní a vnější. Vnitřní (Merkur, Venuše, Země, Mars) jsou planety typu Země a mají pevné jádro a povrch. Vnější (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) jsou plynné planety, skládají se hlavně z plynných prvků. MERKU Planety • osm planet: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun • dříve bylo za planetu považováno i Pluto (už ne!) • planety samy nezáří, pouze odrážejí sluneční světlo • planety mají různou velikost a složení • vnitřní planety (Merkur, Venuše, Země, Mars) jsou pevné, vnější planety (Jupiter Meteoridy jsou tělesa Sluneční soustavy o velikosti mm až desítek metrů. Po průchodu atmosférou Země většinou shoří. Velká tělesa neshoří celá, zbytky dopadnou jako meteority. Otázky: Co víš o hvězdách? Která tělesa tvoří sluneční soustavu? Co víš o Slunci? Které planety tvoří Sluneční soustavu Obvykle jimi rozumíme okolí Slunce, ve kterém se pohybují nejvzdálenější členové Sluneční soustavy - dlouhoperiodické komety. Planety blízké Slunci (Merkur, Venuše, Země, Mars) jsou pevné, kamenné. Vzdálené planety (Jupiter, Saturn, Uran a Neptun) jsou velké a převážně plynné Devět podivuhodných měsíců Sluneční soustavy: Epimetheus, Hyperion, Triton (1.) jež startovala 15. října 1997 a na oběžnou dráhu kolem zmíněné planety ji pozemní středisko navedlo 1. července 2004. Epimetheus představuje poměrně malé těleso nepravidelného tvaru, na jehož povrchu se nacházejí nevelké krátery s.

Milion let před vznikem Sluneční soustavy. Na místě, kde vznikla naše Sluneční soustava, se původně nacházel oblak plynu - vodíku. Stejně jako se tomu dělo všude jinde ve vesmíru, začal se i on zahušťovat a zahřívat natolik, že v něm vznikaly první hvězdy Hovořilo se o tom, že ve vnitřních částech soustavy se udržují pevné částice, z nichž se vytvořily kamenné planety, a ve vzdálenějších oblastech se shromažďují plyny, většinou vodík a jeho sloučeniny, z nichž se vytvářely gigantické planety typu Jupitera a Saturnu

Člověk často slyší otázku, která z nichznámé planety - největší. Planeta sluneční soustavy s největší hmotností je Jupiter. Nicméně v hustotě je méně než mnoho planet. Například hustota Země je čtyřikrát větší. Tato skutečnost vedla vědce k závěru, že Jupiter se skládá převážně z plynů, nemá pevné. Planety sluneční soustavy tvoří 2 skupiny: 1. Terestrické planety (planety zemského typu, mají pevné vnitřní jádro)- Merkur, Venuše, Země, Mars. Jedná se o planety stejného složení a srovnatelných rozměrů. 2. Velké planety- Jupiter, Saturn, Uran a Neptun, jsou tvořeny zkapalněnými plyny a pravděpodobně pevným jádrem Sluneční soustava vznikla před 4,6 miliardami let z rozsáhlého plynoprachového mraku. Její hranice nejsou přesně vymezeny. Obvykle jimi rozumíme okolí Slunce, ve kterém se pohybují nejvzdálenější členové Sluneční soustavy - dlouhoperiodické komety. Planety blízké Slunci (Merkur, Venuše, Země, Mars) jsou pevné, kamenné

2. TRPASLIČÍ PLANETY •v roce 1930 byla objevena 9. planeta sluneční soustavy Pluto •v roce 2006 na astronomickém kongresu v Praze byla vyškrtnuta ze seznamu planet •astronomové se přiklonili k názoru, že má stejné vlastnosti jako ledové planetk Planety Sluneční soustavy - informace. Saturn je v pořadí planet na šestém místě a po Jupiteru druhá největší planeta Sluneční soustavy. Planeta byla pozorována již starověkými astronomy a byla pojmenována po římském bohu Saturnovi, který byl obdobou řeckého boha Krona. Astronomický symbol pro Saturn je ♄.. Saturn patří mezi velké plynné obry, pro které je. Každá planeta naší Sluneční soustavy je něčím výjimečná 20.02.2015. I když v současnosti probíhá rozsáhlý projekt hledání nových exoplanet a výzkum možnosti života na nich, neměli bychom zapomínat ani na vlastní dvorek, tedy naší Sluneční soustavu 1. Rok na Merkuru trvá pouhých 88 dní Jeden sluneční den (doba od poledne do poledne na povrchu planety) trvá stejně jako 176 pozemských dní, zatímco hvězdný den (doba 1 otočení ve vztahu k pevnému bodu) trvá 59 pozemských dní.Merkur je velmi blízko Slunci a vlivem jeho gravitace se rotace Merkuru zpomalila. Vědci předpokládají, že dříve Merkur rotoval kolem své osy. Skutečnost, že po zrození sluneční soustavy zřejmě umíraly celé planety, jenom podtrhuje, jak velkým štěstím bylo vytvoření podmínek vhodných pro život na Zemi. Původní studie o ureilitech vyšla v Nature. Text vznikl se spolupráci s astronomem Petrem Scheirichem

Obíhá kolem slunce jako sedmá planeta a je třetím ze čtyř plynných obrů. (Plynní obři jsou 4 největší planety sluneční soustavy: Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Jsou tvořeny především vodíkem a heliem, avšak v jejich středu je zřejmě pevné jádro. Všechny planety tohoto typu mají měsíce a systémy prstenců. Jádro naší planety je tvořeno zejména železem a niklem. Zatímco vnitřní jádro je pravděpodobně pevné, vnější jádro je z větší části roztavené teplem, které zde zbylo ještě od doby vzniku Země. Zdroj textů: Časopis - Postavte si model sluneční soustavy. Eaglemoos Ltd 2012 Planety Sluneční soustavy. Home; Venuše leží druhá vrstva oblaků, vníž se kromě kapiček kyseliny sírové vyskytují i částice kapalné a pevné síry. Velikost pevných částic dosahuje až 15 mikrometrů hustota klesá na 100 částic na krychlovém centimetru. Průměrná teplota je 40°C a dohlednost 1,6 km. Pod touto.

Vesmírný průvodce - Sluneční soustava v číslech (tabulkách

Planety sluneční soustavy - Astronomie - Referáty Odmaturu . NASA's Exoplanet Exploration Program, the search for planets and life beyond our solar system ; Také plynný obr, jehož zajímavostí je osa rotace, skloněná o 90 stupňů k rovině dráhy. Vypadá to tedy, skoro jako kdyby se po své oběžné dráze valil Planety sluneční soustavy‎ > ‎Merkur‎ > ‎ Fyzikální a chemická charakteristika Merkur je nejmenší planeta sluneční soustavy s rovníkovým poloměrem 2439,7 km, která dosahuje pouze 38 % průměru Země a je tedy pouze přibližně 1,4 krát větší než pozemský Měsíc Zemské těleso je tvořeno třemi základními vrstvami: ZEMSKÁ KŮRA - dosahuje do hloubky 35 - 40 km, přičemž pevninská je silnější než oceánská.; ZEMSKÝ PLÁŠŤ - dosahuje do hloubky 2900 km, od kůry je oddělen Mohorovičičovou plochou diskontinuity, což je vrstva natavených hornin a dochází zde ke změně rychlosti šíření seismických vln Země je jedinou planetou naší sluneční soustavy, jejíž povrch je pokryt kapalnou vodou. Hydrosféra pokrývá 71 % zemského povrchu (97 % z toho je mořská voda a 3 % sladká voda) a tvoří ji oceány a moře (dohromady označované jako světový oceán), na kontinentech pak řeky a jezera

Další tělesa Sluneční soustavy Komety = tělesa která obíhají kolem hvězdy(=Slunce) po velmi protáhlých drahách, mají jádro z prachu a ledu a ocas, který vždy směřuje od hvězdy Halleyova kometa - můžeme ji spatřit jednou za 76 let SP: Halleyova kometa byla naposledy spatřena v roce 1986 Popis mince Uncová stříbrná investiční mince Venuše proof 1 Oz má hmotnost 31,1 g, je vyražena ze stříbra o ryzosti 999/1000 a má nominální hodnotu 1 NZD (novozélandský dolar). Průměr mince je 37 mm, hrana je hladká. Revers mince zobrazuje v popředí kolorovanou planetu Venuši.Pozadí mince tvoří další planety Sluneční soustavy s náznakem jejich oběžných drah.

Slunce, planety a jejich měsíce, planetky a komety jsou jakési ostrůvky, v nichž je hmota soustředěna. Do sluneční soustavy počítáme však i menší tělíska — meteoroidy, meziplanetární prach a plyn nebo částice záření — fotony. Mezi všemi působí vzájemná přitažlivost, gravitační síla, která určuje jejich. 7) Mezi vnitřní (pevné) planety sluneční soustavy patří: a) Merkur, Pluto, Země, Mars. b) Venuše, Země, Mars, Jupiter. c) Země, Mars, Jupiter, Satur Sluneční soustava je součástí galaxie, kterou nazýváme Mléčná dráha. Centrálním tělesem Sluneční soustavy je Slunce, ve kterém je soustředěna téměř celá její hmotnost (99.866 %). Dále ji tvoří osm planet, trpasličí planety, více než 150 měsíců planet, planetky (přes 20 000), komety, meteroidy a další tělesa O vzniku této planety panují dohady. Podle jedné z teorií vznikla stejně jako ostatní pevné planety zemského typu. Když vzniklo Slunce ze zárodečné mlhoviny existoval kolem něho tzv. akreční disk. Spousta materiálu ze kterého se zformovala celá sluneční soustava Nejstarší datované částice pevné hmoty, které známe ze Sluneční soustavy, jsou takzvané inkluze bohaté na vápník a hliník (CAI, podle anglického Calcium-aluminum-rich inclusions)

Jaká jsou ve sluneční soustavě tělesa s prstencem? - Blog

Jupiter je dvaapůlkrát hmotnější než všechny ostatní planety sluneční soustavy dohromady. Váží zhruba jako 318 Zemí. Objem má jako 1320 objemů Země, průměr 11x větší než Země. Lapač planetek a komet Tenhle král planet je na naší pozemské obloze čtvrtý nejjasnější objekt po Slunci, Měsíci a Venuši Pokud doma máte malý model sluneční soustavy, můžete z něj odlomit nejvzdálenější planetu. Už nebude devět planet, reportovali v roce 2006 zahraniční zpravodajové. Vědci si na mezinárodním astronomickém kongresu odhlasovali, že Pluto už vlastnosti planety nesplňuje

Ano, Pluto ještě nedávno bylo planetou Sluneční soustavy. A proč už není? Rozhodli o tom v roce 2006 vědci na astronomické konferenci v Praze, kteří určili, jak má planeta Sluneční soustavy vypadat - stanovili její tvar, hmotnost a dráhu kolem Slunce Popis mince Uncová stříbrná investiční mince Měsíc proof má hmotnost 31,1 g (1 Oz), je vyražena ze stříbra o ryzosti 999/1000 a má nominální hodnotu 1 novozélandský dolar (NZD).Průměr mince je 37 mm, hrana je hladká. Reverzní strana mince (revers) zobrazuje v popředí kolorovaný Měsíc a za ním Zemi. Na pozadí jsou vyobrazeny další planety Sluneční soustavy s. Nemá vlastní zdroj záření, ale odráží sluneční záření. Měsíc obíhá kolem Země proti směru pohybu hodinových ručiček. Jeden oběh Měsíc vykoná za 27 dní. a 8 hodin. Měsíc se otáčí kolem své osy. 14) viz. učebnice str.18 - Fáze Měsíce. 15) a) příliv, odliv. b) působení Měsíce a Slunce (fyzikální síly

Planety - Kamenné planety - Kamenné planety

Okolo planety se nacházejí slabé prstence. Je možné, že planeta má tvrdé kamenné jádro. Jupiter, Saturn, Uran a Neptun jsou označovány jako plynní obři či planety jupiterského typu. Současně ji obklopuje silné radiační pole. Karolína T. Saturn • Saturn je druhá největší planeta sluneční soustavy Neptun, planeta sluneční soustavy, rotující mezi nekonečnými hvězdami, galaxií a nebeskými těly. Animace. Abstraktní povrch pevné modré planety Neptun v kosmickém hvězdném prostoru. Planetární animace s rotující planetou Neptun. Planety uran. Uran ve vesmíru 3d. Měsíc titan saturn. Prohlédněte si další . Stejná.

Větší než byste čekali: Merkur má překvapivě velké a pevné

Plynné planety Sluneční soustavy jsou plynní obři Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Vyznačují se větší hmotností než Země a jsou tvořeny převážně plyny vodíku a hélia. Předpokládá se, že mají také pevné jádro, složené převážně ze železa Planety druhé skupiny se nazývají obřími planetami kvůli obrovské hmotnosti a objemu, několikrát vyšší než u objektů skupiny Země. Jedná se o Uran, Saturn, Jupiter a Neptun. Jsou plynné, často vyrobené z helia a vodíku, a pouze Saturn má pevné jádro • pevné těleso tvořeno horninami a ledem • největší měsíc je Chárona s Plutem tvoří dvojplanetku • Pluto bylo v roce 2006 vyřazeno z planet (bylo 9 planeta) a zařazeno mezi malé planety a planetky Kuiperova pásu(další jsou např. Eris, Hauamea a Makemake) obr. 32 porovnání měsíců Sluneční soustavy PLANETA ZEMĚ obr. č. 1 Planeta Země modrá planeta třetí planeta sluneční soustavy jediná z planet, kde je potvrzen život obr. č. 2 Vznik Země vznikla před 4,6 miliardy let z prachu a plynu těžší prvky klesaly vlivem gravitace ke středu Země, lehké zůstaly na povrchu život se začal vyvíjet před 4 miliardami let obr.

PPT - PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY PowerPoint Presentation

Sluneční soustava a její planety

Jsou k sobě přitahovány chemií, gravitací a elektřinou a vytváří tak hvězdný prach, meteority, asteroidy a nakonec i planety a celou sluneční soustavu. V tomto kurzu bereme tvorbu sl. soustavy za čtvrtý velký práh. To proto, že planety a hlavně ty pevné jako naše Země jsou mnohem komplikovanější než hvězdy Obří plynné planety obíhaly o půlku dnešní vzdálenosti blíže, ale také v jiném pořadí! Obr Jupiter ve srovnání s naší planetou. Stál dříve na konci soustavy? Mezi velkými planetami se při formování sluneční soustavy pohybovala stále řada malých planetesimál Největší z planet naší sluneční soustavy se stala známou lidem před mnoha tisíci lety. Samotný název planety hovoří o jeho významu pro lidskou civilizaci: z úcty k velikosti nebeského těla, starověcí Římané jej dali jméno na počest hlavního starověkého božstva - Jupitera Krásná sada samolepek pro malého i většího astronauta obsahující planety sluneční soustavy i s popisem a doplňky ve dvou barevných provedeních. Nálepky vyrábíme z pevné, omyvatelné a speciální polyesterové tkané fólie, která na dotek připomíná látku Velikosti planet Sluneční soustavy patřící pozemské skupině jsou tímto způsobem rozloženy (od nejmenších po největší): Merkur, Mars, Venuše, Země. Vzduchový plášť. Zemské planety byly obklopeny atmosférou již v raných fázích jejich formování. Zpočátku v jeho složení převažoval oxid uhličitý

Puzzle Sluneční soustava vám umožní lépe poznat planety naší sluneční soustavy, jejich vzdálenost od Slunce i oběžnou dobu. Dětské výukové deskové puzzle Larsen je skvělým prostředkem pro zábavu i poučení. Je to ideální prostředek pro rozvoj prostorové představivosti, paměti a jemné motoriky. Díky deskovému provedení s rámečkem se puzzle dobře skladují i. Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, v pořadí pátá od Slunce. Sluneční soustava je někdy popisována jako dvojsystém skládající se ze Slunce a Jupiteru jako hlavních dvou členů a dalších menších těles. Jupiter, Saturn, Uran, a Neptun jsou označovány jako plynní obři, či planety jupiterského typu Venuše je v pořadi druhou planetou obíhající ústřední hvězdu naší sluneční soustavy. Jako jediná planeta ve sluneční soustavě je pojmenována po ženě, jméno získala po po římské bohyni krásny a lásky Venuši. Venuše se řadí mezi planety zemského typu. Co do velikosti je jen o něco málo menší než planeta Země

Kolik planet má Sluneční soustava? Sluneční soustava

Objev páté planety učinil z hvězdy 55 Cancri největší dosud známý cizí planetární systém. Hvězda je od nás vzdálená 41 světelných let, je jen o trošku chladnější a tmavší než Slunce a leží prakticky za humny. Možná hostí i život. Jejích pět planet pro ně ale nemá vhodné podmínky Sluneční skvrny jsou studené oblasti, které mají jen 3800 K (vypadají tmavě ve srovnání s okolním povrchem). Skvrny mohou být velmi široké - až 50 000 km v průměru. Sluneční skvrny vznikají v důsledku komplikovaných a zatím ne dost dobře srozumitelných interakcí s magnetickým polem Slunce Sluneční soustava 6.2. PLANETY Dělíme je na vnitřní a vnější. Vnitřní (Merkur, Venuše, Země, Mars) jsou planety typu Země a mají pevné jádro a povrch. Vnější (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) jsou plynné planety, skládají se hlavně z plynných prvků Součástí sluneční soustavy jsou další menší tělesa, např. komety, meteoroidy, trpasličí planety, aj. 2) Přiřaďte následující pojmy k charakteristikám. těleso pohybující se v meziplanetárním prostoru těleso, které může dopadnout na povrch Země světelný jev, který nastane při průletu drobného kosmického. Velké vnější planety Saturn, Uran a Neptun svou gravitací ovlivňovaly okolí a nasměrovaly velké množství menších objektů směrem ke Slunci. Samy se přitom od Slunce poněkud vzdálily. Už tehdy obří Jupiter byl svou gravitací schopen objekty ze Sluneční soustavy dokonce úplně vypudit. Sám přitom putoval o něco blíže.

Planety sluneční soustavy - referaty-seminarky

Astronomie ve středověku a renesanci. Pozorovací potvrzení heliocentrické soustavy. Osobností zásadního významu pro potvrzení Koperníkova heliocentrického systému, zejména po stránce observační, byl italský fyzik a astronom Galileo Galilei (1564 - 1642).. Již roku 1597 psal Keplerovi:Mnoho let zpět jsem se obrátil k myšlenkám Koperníka a za pomocí jeho teorie se mně. 3) Vyjmenujte planety Sluneční soustavy v pořadí od Slunce a rozdělte je do 2 skupin (planety zemského typu neboli pevné a planety plynné neboli obří). Mimozemšťané právě prolétli atmosférou naší Země a snaží se přistát na pevnině Prvotní pozorování. Spolehlivou informaci o tom, kdy byla planeta Jupiter poprvé pozorována, nemáme k dispozici, pravděpodobně to ale bylo kolem roku 3 000 až 4 000 př. n.l. První záznam (převzato z knihy od Pavla Koubského, Planety naší sluneční soustavy) o pozorování planety Jupiter, je z roku 364 př. n.l., kdy čínský astronom Gan De pozoroval pouhým okem měsíc. Kruijer a jeho spolupracovníci odhadují, že do 1 milionu let po vzniku Sluneční soustavy se utvořilo pevné jádro Jupiteru, jehož hmota odpovídala asi 20 Zemím. Do 3-4 milionů let od vzniku Sluneční soustavy pak Jupiter narostl do hmotnosti asi 50 Zemí. V dnešní době přitom Jupiter váží tolik jako 318 Zemí Titan je bezesporu výjimečným měsícem. Ať už po stránce své velikosti, jakožto druhý největší měsíc Sluneční soustavy a vůbec největší měsíc své mateřské planety, ale především proto, že má atmosféru. Tím však výčet zajímavostí nekončí. Titanova atmosféra je neobvykle hustá a co víc, má velmi podivné složení

Tyto planety mají sice malé pevné jádro, ale tlak, který by působil na přistávající objekt, je tak obrovský, že by návštěvníka rozdrtil mnohem dříve, než by dosáhl pevného jádra planety. Atmosférický tlak zde dosahuje milionkrát větších hodnot než na Zemi. Uran se o prostor vnější Sluneční soustavy dělí. První vědeckou teorií vzniku sluneční soustavy byla Kantova-Laplaceova teorie. Mnohá její tvrzení se přenesla i do dnešních názorů. Zcela jiným způsobem vysvětlovaly vznik sluneční soustavy tzv. katastrofické teorie, z nichž nejznámější byla Jeansova teorie. Tyto teorie však byly opuštěny, neboť odporovaly moderním pozorováním NASA včera kolem 19:00 oznámila, že našla jinou sluneční soustavu s podobným uspořádáním devíti planet, jako je ta naše. (Naše Sluneční soustava má 10 planet včetně Pluto.) Je to, dle vyjádření NASA, opět další příležitost najít mimozemský život někde jinde ve Vesmíru. Tento historický objev byl objeven díky novým vědeckým analýzám dat záskaných z.

Sluneční soustava - outdoor web Treking

Naše planety sluneční soustavy. Sluneční soustava (podle Pravidel českého pravopisu psáno s malým s, tedy sluneční soustava) je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země.. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet, přes 150 měsíců planet (především u Jupitera, Saturnu, Uranu a Neptuna) a. Jupiter, pojmenovaný podle římském bohu Jupiterovi, je největší planetou sluneční soustavy.Společně s dalšími vzdálenými planetami (Saturn, Uran, Neptun) patří mezi takzvané plynné obry. Jupiter je dvaapůlkrát hmotnější, než všechny ostatní planety dohromady Planety-věší vesmírná tělesa, - tvoří přes 99% hmotnosti celé sluneční soustavy zkapalněné plyny + pravděpodobně pevné jádro. mají prstence. MERKUR ->posel bohů,led, pomalá rotace-velké rozdíly v teplotách, nemá měsíc, nejblíže Slunci Ale že ve sluneční soustavě prostě zůstalo, stejně jako ostatní planety, asteroidy měsíce a komety. A tak se ptám, jaké by v tomto případě přicházelo řešení, aby si už děti nemyslely, že Pluto přestalo patřit do sluneční soustavy. Vrátit ho mezi běžné planety by nejspíš v tuto chvíli vypadalo hodně trapně

Jak vybrat hvězdářský dalekohled | výběromatPlanety | Kristýna MalovanáAstrofyzika | Sluneční soustava

Planeta URAN. URAN Uran je čtyřikrát větší než Země a je třetí největší planetou ve sluneční soustavě.Obíhá kolem slunce jako sedmá planeta a je třetím ze čtyř plynných obrů.(Plynní obři jsou 4 největší planety sluneční soustavy:Jupiter, Saturn, Uran, Neptun Země spolu s ostatními planetami sluneční soustavy vznikla spolu se Sluncem z prachoplynné látky Planety blízké Slunci (Merkur, Venuše, Země, Mars) jsou pevné a kamenné. Vzdálené planety (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto) jsou velké, především z plynů. Ledový Pluto se pro malou velikost a veliký sklon dráhy ani za. Planety - Sluneční soustava - Planety sluneční soustavy. planety.astro.cz. Nejspíše znáte klasický model sluneční soustavy ; Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou.. Sluneční soustava. 297 views. Share. 2 Země je jedinou planetou naší sluneční soustavy, jejíž povrch je pokryt kapalnou vodou. Hydrosféra pokrývá 71 % zemského povrchu (97 % z toho je mořská voda a 3 % sladká voda) a tvoří ji oceány a moře (dohromady označované jako světový oceán), na kontinentech pak řeky a jezera

 • Webkamera online kvilda.
 • Delfen.
 • The protector csfd.
 • Šatna ze sádrokartonu.
 • Marsa alam zkušenosti.
 • Bandy shop.
 • Účinek zázvoru.
 • Komu sluší oční linky.
 • Michaela tucna jelen.
 • Nábytek z masivu vysoké mýto.
 • Zástěna na vanu baumax.
 • Přírodní dezinfekce střev.
 • Kvalitní postele diskuze.
 • Kone.
 • Soba nudle dieta.
 • Výměna rozvodů ford focus 1.8 tdci 74kw.
 • Radon poločas rozpadu.
 • Dárkový koš maso.
 • Zlomený paspárek.
 • Mazagrande kde koupit.
 • Třešňový koláč s jogurtem.
 • Nová republika film.
 • Vodopády jizerské hory.
 • Americké míry převod.
 • Bavorské chlupaté knedlíky.
 • Fasadni svítidla.
 • Slunečnicový olej smažení.
 • Náušníky sony mdr rf865rk.
 • Lasakovi podmíněné formátování.
 • Freediving rekord.
 • Jason isaacs peter pan.
 • Canon pixma ip7250 skener.
 • Iphone 6s portrait mode.
 • Lunární uzly ve znameních.
 • Petřínská rozhledna suvenýry.
 • Fotografie vizovice.
 • Wwe championship belt.
 • Kvetak do lednice.
 • Styx shop.
 • Jak ušít povlečení návod.
 • Minecraft železný blok.