Home

Situační výkres širších vztahů

C. Situační výkresy 1:10 000 Situační výkres širších vztahů C.1 Název přílohy: Měřítko:Číslo přílohy: 2 Počet A4: TENTO NÁVRH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA A JE CHRÁNĚN VE SMYSLU AUTORSKÉHO ZÁKONA (č.121/2000 Sb.) Souřadnicový systém: JTSK k. ú. Hlubočepy Výškový systém: Bp SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C. 1 2 x A4 Město Borovany, Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany, IČ 00244686 C. Situační výkresy na p. č. 652, k. ú. BOROVANY BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ VSTUPU U OBJEKTU DPS DUR + DSP 03 / 2016 16 / 8 C. Situační výkresy 1:5000 Situační výkres širších vztahů C.1 Název přílohy: Měřítko:Číslo přílohy: 2 Počet A4: TENTO NÁVRH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA A JE CHRÁNĚN VE SMYSLU AUTORSKÉHO ZÁKONA (č.121/2000 Sb.) Stavebně inženýrské, projektové a poradenské služb Title: C.1_Situační výkres širších vztahů Created Date: 1/5/2019 6:02:49 P situaČnÍ vÝkres ŠirŠÍch vztahŮ m 1:1000 legenda: studijnÍ obor. katedra. jmÉno studenta. konstrukce pozemnÍch staveb. k124 konstrukce pozemnÍch stave

Situační výkres - širších vztahů, katastrální a koordinační. 4.11.2020. Travnikova M. 0. Situační výkres znázorňuje vztah projektované stavby k okolním objektům, které se do situace přejímají z již existujících mapových podkladů nebo do map vzniklých pro daný účel při místním šetření. Situační výkresy. Situační výkres (zkráceně situace) je výkres, který určuje prostorový vztah projektovaného stavebního díla (navrhované stavby, objektu apod.) vzhledem k polohové určujícímu okolí (dosavadnímu stavu), které se do situace přejímá zpravidla z map velkých měřítek, nebo z map vzniklých na jejich podkladě, popř. z map. C.1 Situační výkres širších vztahů a) měřítko 1 : 5 000 až 1 : 50 000, b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, d) vyznačení hranic dotčeného území. C.2 Katastrální situační výkres a) měřítko podle použité katastrální mapy C Situační výkresy. C.1 Situační výkres širších vztahů. Situační výkres širších vztahů se zpracovává v měřítku 1 : 5000 až 1 : 50000 a zobrazuje zejména. a) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, b) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, c) vyznačení hranic dotčeného území

GSPublisherVersion 466..95.96 ±0,000 = podlaha 1NP staré budovy školy VD Obec Poličná, č. p. 144, 75701 Poličná 192019 1:1000 Situační výkres širších vztahů 192019 - C.1 Obnova střechy na budově ZŠ Poličn (8) Přílohou rozhodnutí o umístění stavby je katastrální situační výkres podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb. U liniových staveb delších než 1000 m a staveb zvláště rozsáhlých se přikládá situační výkres širších vztahů podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb situaČnÍ vÝkres ŠirŠÍch vztahŮ obecnÍ ÚŘad kunĚjovice poznÁmky: 1:2000 1:20000. vseruby 60b'ce . created date: 12/7/2018 6:45:13 am.

Typový dům – Fraxim – ProRea

V18 V18 BUS BUS BUS 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 NAVRŽENÁ CYKLOSTEZKA Ředitel ateliéru SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ název dig.souboru: obsah C.1 Situační výkres širších vztahů a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, d) vyznačení hranic dotčeného území. C.2 Celkový situační výkres stavb situační výkres širších vztahů, na kterém musí být patrné umístění stavby v příslušné části obce; zpravidla se jedná o podklad z katastrální mapy, kde je zřetelně vyznačena projektovaná stavba a jsou z něho patrné alespoň dvě na sebe kolmé ulice nebo komunikace SITUAČNÍ VÝKRESY Skřivany [570834] Obec Skřivany SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ Dr. Vojtěcha 199, Skřivany 503 52 - V případě, že se v průběhu stavby vyskytnou skutečnosti, které nemohly být zpracovatelem dokumentace předpokládány, bude zpracovatel dokumentace za včasu přizván, případn situaČnÍ vÝkres ŠirŠÍch vztahŮ nÁzev projektovÉ ČÁsti hlavnÍ inŽenÝr projektu zodpovĚdnÝ projektant vypracoval nÁzev objektu nÁzev pŘÍlohy datum formÁt mĚŘÍtko nÁzev stavby fakturaČnÍ adresa: praha 4, michle, michelskÁ 580/63 psČ 14100 adresa: ŽerotÍnova 992, 755 01 vsetÍn tel.: +420 571 415 366 iČ: 26849836.

C.1 Situační výkres širších vztahů C.2 Katastrální situační výkress Infosetkani_KDT_27052020 KaTup_stavebni Hamonogram KaTu B. Situační výkres stavby. Situační výkres širších vztahů dané stavby obsahuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem40). C. Požadavky na obsah plánu. Pro splnění požadavků na obsah plánu se v něm uvádí

Situační výkres širších vztahů Archivy stavimbydlim

situační výkresy. vytýčení stavby. katastrální situační výkres. koordinační situaci. situační výkres širších vztahů. dokladovou část dokumentaci objektů a technologie. dokladová část uvádí splnění všech požadavků podle platných právních norem a předpisů, například průkaz energetické náročnosti budo C_01 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ Created Date: 6/9/2020 2:55:04 PM. situační výkres širších vztahů, na němž musí být patrné umístění stavby v příslušné části obce; zpravidla se jedná o podklad z katastrální mapy, kde je zřetelně vyznačena projektovaná stavba a jsou z něho patrné alespoň dvě na sebe kolmé ulice nebo komunikac C Situační výkresy. C.1 Situační výkres širších vztahů. a. měřítko 1 : 5 000 až 1 : 50 000, b. napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, c. stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, d. vyznačení hranic dotčeného území. C.2 Katastrální situační výkres

3. Výkresy situační

 1. Situační výkres širších vztahů Katastrální situační výkres Koordinační situace (výškopisné a polohopisné umístění domu na pozemku, připojení na inženýrské sítě (vodu, elektřinu, kanalizaci, plyn), likvidace dešťových a splaškových vod (ČOV, žumpa), požárně nebezpečné prostor
 2. Contextual translation of situaČnÍ vÝkres ŠirŠÍch vztahŮ into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory
 3. Výkres - Situace širších vztahů. pdf | | Komunikace s úřadem. Online objednáván í.
 4. situa n˝ vÝkres 'ir'˝ch vztahn zÆyí 2013 brodsk` chrudimsk` n`m. 9. kvˆtna centrum 450 m havl . brod, chotˆbox hlinsko pardubice n`dra}˝ d 650 m parkovi'tˆ bus 150 m vstup p vstup dot enÉ Územ˝ legenda dopravn˝ n`vaznost brodsk` m˝stopis dr`ha s ochrannÝm p`smem ochrannÉ p`smo silnice i. tx˝dy ok ob anskÉ vybaven.
 5. Výkres širších vztahů: 7538,66 kB: uložit » Výkres návrhu etapizace I. 241,84 kB: uložit » Výkres návrhu dopravní a technické infrastruktury: 666,99 kB: uložit » Průvodní zpráva: 14921,15 kB: uložit » Výkres regulace pro umístění a prostorové uspořádání stavby: 627,34 kB: uložit » Výkres situace vlastnických.
 6. C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.dgn Author: Pieere Created Date: 6/25/2013 8:02:29 AM Keywords ().
 7. Jméno souboru: 2 C.1.1 Situační výkres širších vztahů.pdf: Název: 2 C.1.1: Popis: Situační výkres širších vztahů: Velikost: 357.22 KB Uveřejnění.

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb - TZB-inf

SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ MŠ BRŤOV - JENEČ Informace v této dokumentaci nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. Případné změny v dokumentaci smí provádět pouze zpracovatel Situační výkres širších vztahů. Publikováno 17.11.2016 | Autor: Šváb Zdeněk. Pro zobrazení této stránky je vyžadováno přihlášení. Prosím, přihlaste se. Příspěvek byl publikován v rubrice Revitalizace domu. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky Situační výkres širších vztahů Vyšehrad hl. m. Praha DPS 2/2016 ING. JIŘÍ SUROVEC B.1 1 : 500 2 x A4 PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, Praha 9 ' 776 304 488, URL: www.psds.cz STAVBY PROJEKCE ING. V. BAKŠTEIN ING. V. BAKŠTEIN ING. JIŘÍ SUROVEC STATIKA náměstí Míru 600/20, 120 00, Praha 2 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA C1. situační výkres širších vztahů. Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Mladé Buky Oprava mostu U Labužníka zadávané zadavatelem Městys Mladé Buky. Informace či soubor k zakázce Název připojené informace či souboru. C1. situační výkres širších vztahů. Datum uveřejnění. 31. Situační výkres širších vztahů DUR + DSP A4 02/2018 177176 1:10 000 C.1 '255 199,2 prùrn e. e.zt» n Sazenit zemèd Sklad prùm. 199 199,49 199757 -199;49 sk/ad Škrobárenskå sk/ad gar. KOMÁROV šk. sk/ad prùm. Elasnå zásoå oo zásob. prùm. sport. sk/ad i gar, Kartouzky prùm. ap.1Äo šk. šk. šk. prùm. 26 200,

Stavba roku

situaČnÍ vÝkres ŠirŠÍch vztahŮ Č.vÝkresu kraj stŘedoČeskÝ zodpovĚdnÝ projektant ing. kadleČek jiŘÍ ing. kadleČek jiŘÍ vypracoval kreslil aleŠ moravec projektovÁ dokumentace pro vyhledÁnÍ dodavatele projectspol. s r.o. Č.zak. akce obsah mĚŘÍtko datum 1:1000 formÁt 1×a4 stavebnÍk: mĚsto kolÍn, karlovo nÁmĚstÍ. situační výkres širších vztahů v měřítku 1 : 1000 až 1 : 50 000; koordinační situaci v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zákresem vzájemné polohy stavby a železniční tratě - musí obsahovat o jakou železniční trať se jedná, km polohu stavby vůči dráze, vzdálenost stavby od osy koleje (měřeno kolmo na její osu. C. SITUAČNÍ VÝKRESY 1. situační výkres širších vztahů 1:1000 2. koordinační situace 1:500 3. katastrální zákres 1:1000 D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 1. technická zpráva 2. výkresová část 1. výkres základů 1:50 2. půdorys 1.NP 1:5 C. Situační výkresy. situační výkres širších vztahů; celkový situační výkres; koordinační situační výkres; D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení. architektonicko-stavební řešení; stavebně konstrukční řešení; požárně bezpečnostní řešení; technika prostředí stave

B. Situační výkres stavby Situační výkres širších vztahů dané stavby obsahuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem 40). C. Požadavky na obsah plánu Pro splnění požadavků na obsah plánu se v něm uvádí 1.3 Situační výkresy obsahují: Situační výkres širších vztahů; Katastrální situační výkres; Koordinační situační výkres území dotčeného změnou. 1.4 Dokumentace objektů - patří zde výkresy, které zobrazují změnu v užívání stavby. V dokladové části se již nedokládá C.1 Situační výkres širších vztahů: C.2 Celkový situační výkres: C.3 Koordinační situační výkres: Složka č. 3 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení. Situační výkres širších vztahů dané stavby obsahuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem40). C. Požadavky na obsah plánu Pro splnění požadavků na obsah plánu se v něm uvádí: 1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projekto Situační výkres širších vztahů. Koordinační situační výkres. Katastrální situační výkres. 2. Půdorysy všech podlaží, u vyšších objektů min. tří (např. 1S, 1NP a poslední NP). 3. Výkres tvaru stropu nad 1NP a nad posledním NP. 4. Výkres střechy (nebo krovy u šikmých střech) - půdorys i řezy

146/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové ..

Situační výkresy. Situační výkres širších vztahů; Katastrální situační výkres; Koordinační situační výkres; Speciální výkresy. C.4.1_CVHŘ; C.4.2_ZOV; C.4.3_Soutisky s ÚP; D_1_0_obj prip staveniště; D_1_1_obj poz komunikaci; D_1_2_mostni obj a zdi; D_1_3_vodohosp obj. D.1.3.1; D.1.3.2; D_1_4_obj osv poz komunikace; D_1. Situační výkres širších vztahů; 2. Celkový situační výkres stavby; Dokumentace objektů 1. Dokumentace inženýrského objektu 1.2. Stavebně konstrukční řešení 1.2.1. Technická zpráva; 1.2.2. Půdorys domovní části kanalizační přípojky; 1.2.3. Podélný profil domovní části kanalizační přípojk SP-700_Situační výkres širších vztahů 610_500.pdf. 4 MB; Seznam příloh: A. Průvodní zpráva A.1. Seznam příloh B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy C.1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 C.2. Celkový situační výkres C.2.1. SO01 Ponávka 1:50

SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1195-05_C.1 00 C.1 Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705 Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705 DPS 05 10/2017 FN Brno - Psychiatrická klinika Ing. Alice Kostíková Ing. arch. Boris Hladký Ing. Jan Kocmánek K4 a.s. Mlýnská 326/13, 602 00 Brno. v2 vÝkres ŠirŠÍch vztahŮ v3 situace stÁvajicÍho ÚzemÍ v4 koordinaČnÍ situace v5 pŮdorys 1np v6 Řezy a-a, b-b, c-c v7 pohledy v8 pŮdorys 1np - bilance vyuŽitÍ ploch v9 zÁkres do fotografie v10 vizualizac

situační výkres širších vztahů a koordinační situace; architektonicko stavební řešení - technická zpráva; půdorys základů; Půdorys 1NP, 2NP; řez; pohledy; průkaz energetické náročnosti budovy; požárně bezpečnostní řešení; radonový průzku Mapové podklady a výkresy. Situační výkres širších vztahů ; Celkový situační výkres - díl 1 ; Celkový situační výkres - díl 2 ; Celkový situační výkres - díl 3 ; Celkový situační výkres - díl 4 ; Celkový situační výkres - díl 5 ; Celkový situační výkres - díl 6 ; Kopřivnice - rešeršní geologický průzkum pro odkanalizování místních částí. Situační výkres širších vztahů dané stavby obsahuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem40). C. Požadavky na obsah plánu Pro splnění požadavků na obsah plánu se v něm uvádí: 1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovenýc

Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Přílohou rozhodnutí o umístění stavby je katastrální situační výkres podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb. U liniových staveb delších než 1 000 m a staveb zvláště rozsáhlých se přikládá situační výkres širších vztahů podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb

Situační výkres širších vztahů: Celkový situační a koordinační vákres: Katastrální situační výkres 1: Katastrální situační výkres 2: Katastrální situační výkres 3: Katastrální situační výkres 4: Katastrální situační výkres 5: Katastrální situační výkres 6: ČOV Situace Projekt pro 2. fázi vodovodu je hotový, stavební povolení vydané (ke stažení níže). V současné době poptáváme realizační firmu, která provede nacenění. To potřebujeme alespoň přibližně pro stanovení výše členského příspěvku Výzva k předložení nabídky.doc. 1. A Průvodní zpráva.pdf. 2. B Souhrnná technická zpráva.pdf. 3. C.1 Situační výkres širších vztahů.pd

obsah: a. prŮvodnÍ zprÁva a.1. b. 2. c. identifikaČnÍ Údaje. situaČnÍ vÝkresy. 7. c.1. 7. situaČnÍ vÝkres ŠirŠÍch vztahŮ. a.1.1. Údaje o stavbě. 2. obec rynoltice - žádost o stanovisko a souhlas vlastníka a_prŮvodnÍ zprÁva_rev 1 b_souhrnnÁ technickÁ zprÁva_rev 4 c1_situaČnÍ vÝkres ŠirŠÍch vztahŮ_rev 1 c2_katastralni situacni vykres_rev 1 d.1.1._technickÁ zprÁva_rev 4 d12_situace_klad i_rev 2 d13_situace_klad ii_rev 2 d14_podelny profil_rev 1 d15_vzorovÉ pŘÍČnÉ Řezy_rev 2 d16_char pricne rezy_rev 1 d17_podÉlnÝ a.

Situační výkres širších vztahů dané stavby obsahuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem40). C. Požadavky na obsah plánu Pro splnění požadavků na obsah plánu se v něm uvádí: 1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích Projekt pro ohlášení stavby zahrnuje návrh stavby (architektonická studie), projednání návrhu s klientem, projekt pro ohlášení stavby s obsahem: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Situační výkres širších vztahů, Celkový situační výkres stavby, Koordinační situace, Katastrální. Situační výkresy; Situační výkres širších vztahů: ORTO-FOTO; Celkový situační výkres stavby; Koordinační situace; Katastrální situační výkres; Dokumentace stavebního objektu. Půdorys - 1. PP - suterén; Půdorys - 1. NP - přízemí; Půdorys - 2. NP - 1. patro; Půdorys - 3. NP - 2. patro; Řezy A-A, B-B. SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ. KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES. KOOR-EX (ZIP archiv) Vytvořeno: 27. 9. 2019 Poslední aktualizace: 27. 9. 2019 14:12. Autor: Lukáš Novák < Zpět na pozemky - lokalita ZA STADIONEM nahoru

Situační výkres širších vztahů 1:100

503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování ..

C 01,02 DIVADELNÍ PARČÍK ÚPRAVA ZATRAVNĚNÉ PLOCHY NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ na pozemku st. parc. č. 178; k.ú. Šumperk SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAH O.1 Koordinační výkres; O.2 Výkres širších vztahů; C01.1 Širší územní vztahy - výkres změny; C06.3 Urbanistické řešení - výkres změny; C06.7 Schema pěší zóny a pěších vazeb - výkres změny; C07 Veřejné prostory, zeleň - výkres změny; C08 Občanská vybavenost a bydlení - výkres změny ; RP3/16/ SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.1 C ODKANALIZOVÁNÍ OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, ČÁST I. A LEGENDA: Title: Celková situace_11_2019 Created Date

Situační Výkres Širších Vztah

Title: P:ARCHIVJana 6Předměřice dostavba změna BC. 1 Situační výkres širších vztahů M5000 dostavba JANA Model (1) Author: iveta.hrochov Situační výkres širších vztahů ZÁJMOVÝ POZEMEK Parcelní číslo: 1746 Obec: Brno [582786] Katastrální území: Medlánky [611743] Číslo LV: 10001 Výměra [m2]: 423 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Mapový list: DKM Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoř C.1 Situační výkres širších vztahů a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, d) vyznačení hranic dotčeného území. C.2 Celkový situační výkres

Nová norma pro kreslení zdravotnětechnických instalací

C.1 Situační výkres širších vztahů b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, C Situační výkresy C.3 Koordinační situační výkres ← Situační výkres širších vztahů. Koordinační situační výkres → Celkový situační výkres. Publikováno 17.11.2016 | Autor: Šváb Zdeněk. Pro zobrazení této stránky je vyžadováno přihlášení. Prosím, přihlaste se. Příspěvek byl publikován v rubrice Revitalizace domu Situační výkres širších vztahů C 01 2xA4 1:2000 Regenerace sídliště Závodu Míru I-IV. ETAPA DPS 352013-DPS dokumentace pro provedení stavby 01.2014 352013-DPS. Title: C01_Situaèní výkres ir ích vztahù Subject: Allplan Plán Created Date D:Projekty 6_PROJEKTYRadostín-Zeď KSÚS Vysočina2_499C Situační výkresyC.1 Situační výkres širších vztahů Situační výkres šiřších vzta Author: babacek Created Date: 4/4/2019 10:39:14 A

Situační výkres širších vztahů 1:10 000 2. Celkový situační výkres 1: 1000 3. Koordinační situační výkres 1:1000 4. Katastrální situační výkres 5, Speciální situační výkres D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE. A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva P1 - IGP P2 - BOZP P3 - ZOV (nákres) C Situační výkresy situační výkres širších vztahů katastrální situační výkres koordinační situační výkres SO 001 Pozorovací věž architektonicko stavebí řešení (stáhnout) stavebně kontrukční řešení (stáhnout) požárně bezpečnostní řešení (stáhnout) SO 002 Lávka. Situační výkres širších vztahů. Koordinační výkres 1. Koordinační výkres 2. Koordinační výkres 3. Koordinační výkres 4. Zápis z veřejné schůze 5.4.2019. Zápis z veřejné schůze 14.11.2019. Nabídka šachet. Nabídka materiálu. Smlouva o připojení na kanalizaci. Smlouva o připojení na vodovod. Situační výkres.

Oprava plotu před objektem mateřské školky ve Skřivanec

(8) Přílohou rozhodnutí o umístění stavby je katastrální situační výkres podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb . U liniových staveb delších než 1 000 m a staveb zvláště rozsáhlých se přikládá situační výkres širších vztahů podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb . § 1 • Situační výkres širších vztahů M 1:2000. • Koordinační situační výkres M 1:200. • Katastrální situační výkres M dle použité katastrální mapy. • Výkres základů M 1:100. • Půdorysy všech podlaží, u vyšších objektů min. tří (např. 1S, 1NP a poslední NP) M 1:100. • Výkres tvaru stropu nad 1NP M 1:100 C.1Situační výkres širších vztahů C.2.aCelkový situační výkres C.2.bČlenění objektů v rámci dotace a mimo ni C.3.1.aKoordinační výkres - část A C.3.1.bKoordinační výkres - část B C.3.1.cKoordinační výkres - část C C.3.1.dKoordinační výkres - část D C.3.2Koordinační situace areálu ČOV C.3.3.aKoordinační.

Situační výkres širších vztahů v měřítku 1:1000 až 1:50 000) 2. Celková situace v měřítku katastrální mapy (měřítkem KM se rozumí měřítko, ve kterém je v daném územ Situační výkres širších vztahů 1:2500 C Situační výkresy KANALIZACE A ČOV PÍSAŘOV C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ Dokumentace pro územní řízení C.1 ČSd Výřez Základní vodohospodářské mapy Č situaČnÍ vÝkres ŠirŠÍch vztahŮ c-01 1 : 1000 11/2018 c projektant projektant dokumentace pro spoleČnÉ povolenÍ. Projekt ke stavebnímu povolení zahrnuje návrh stavby (architektonická studie), projednání návrhu s klientem, projekt pro ohlášení stavby s obsahem: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Situační výkres širších vztahů, Celkový situační výkres stavby, Koordinační situace, Katastrální. Územní plán města Týn nad Vltavou je dokument, který v souladu se základní urbanistickou koncepcí města, systémem dopravy, technické infrastruktury a ekologické stability reaguje na společensko-ekonomické podmínky, vlastnické vztahy a další faktory. Územní plán člení území města na jednotlivá území a plochy a určuje možnosti jejich funkčního využití

Kanalizace Tupec Obec Veselíčk

Cyklostezka Slaný - Žižicko - Kralupy nad Vltavou 1. etapa Slaný - Vítov. průvodní zpráva. situační výkres širších vztahů. celkový situační výkres Vyšehradská Botičská Svobodova Rašínovo nábřeží C.01 R SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ GYMNÁZIUM, BOTIČSKÁ 424/1, 128 01 PRAHA 2 STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEM 1. Situační výkres širších vztahů; 2. Celkový situační výkres; 3. Koordinační situace; 4. Speciální situační výkres - zábory pozemků; 5. Charakteristické řezy; Textová část; Územní studie na zastavitelné plochy Z46 - lokalita Liščí jáma. Průvodní zpráva; Infrastruktura; Parcelace; Urbanistický návr

B22 Situační výkres širších vztahů - Ortofoto, historická situace / mapa B71 Vztah ÚSES k prvkům v území B31 Hlavní výkres - návrh - urbanistická analýza B32 Hlavní výkres - návrh - urbanistická analýza + ortofotomapa B33 Řezy územím (3x) B41 Výkres technické infrastruktury, včetně řešení vodního režim Projektová dokumentace pro stavební povolení obsahuje C. Situační výkresy C.1 Situační výkres širších vztahů C.2 Katastrální situační výkres D. Dokumentace odstraňované stavby E. Doklady Protokol o zkoušce Děčín, březen 2017 Zak.č. : 965/17 Vypracovala : Ing. Marcela Bezděková Ověřil : Václav Kortu Situační výkres širších vztahů. Celkový situační výkres stavby. Koordinační situace Katastrální situační výkres A. Katastrální situační výkres B. Situace. Podélný profil stoky A. Podélný profil stoky. Podélný profil stoky. Podélný profil stoky. Podélný profil stoky. Podélný profil stok

C - situační výkresy. C 01 - situační výkres širších vztahů. C 02 - katastrální situační výkres. C 03 - koordinační situační výkres. D - Technická zpráva. D_01_SO 01 ZÁKLADY. D_02_SO 01 PŮDORYS 1.NP Situační výkres rd Situační výkres . Commonwealth v Bonnet Pa, Super 50 A 3rd 176 (Bucks County 2012) Obsah a struktura projektu standardního RD je rozdělena do několika částí. Podklady a průzkumy. Průvodní a souhrnná technická zpráva, situační výkresy, architektonicko - stavební řešení, výkresová.

Byty Skuherského České Budějovice - prodej bytů v centru

projektová dokumentace situační výkres širších vztahů. projektová dokumentace koordinační situace. projektová dokumentace koordinační situační výkres. projektová dokumentace katastrální situace. projektová dokumentace koordinační situace ZPF. projektová dokumentace půdorys, řez a pohled C. Situační výkresy. C.1 Situační výkres širších vztahů stavby a jejího okolí. C.2 Koordinační situační výkres se zakreslením řešeného objektu, hranic pozemku, přípojky inženýrských sítí, napojení na místní komunikaci a další příslušné údaje informující o pozemku. D. Dokumentace objektu. D.1.1 prostor před MŠ- situační výkres širších vztahů [PDF, 591 kB] prostor před MŠ- studie [PDF, 6,7 MB] 2. Regenerace Sídliště nad Lužnicí (východní část) V rámci akce bude řešena komplexní regenerace prostoru východní části Sídliště nad Lužnicí, který je vymezen ulicemi Moskevská, Varšavská, Helsinská a. Situační výkres širších vztahů. Katastrální situační výkres (obsahující zákres stavebních pozemků jednotlivých navrhovaných staveb) Koordinační situační výkres. D. Dokumentace objektů (rozsah podle typu navrhovaného záměru) Charakteristické půdorysy . Charakteristické řezy O.1.5 Koordinační výkres - vzorové řezy; O.2 Výkres širších vztahů; O.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu; O.4 Výkres urbanistického řešení; O.5 Výkres urbanistického řešení - vizualizac

 • Urážky na kluky.
 • Yamaha xt 660 z tenere technické údaje.
 • Individuální rodinné konstelace praha.
 • Snidane jindrichuv hradec.
 • Celiakie a krev ve stolici.
 • Tabákové listy.
 • Dánsko památky unesco.
 • Zavařování kozích rohů v troubě.
 • Kandovana rebarbora.
 • Higher lower youtubers.
 • Utopie význam.
 • Chystane hry na ps4.
 • Brána pro novomanžele.
 • Kalabrie autobusem dovolena.
 • Hvozdík.
 • Eutanazie sociologie.
 • Pletené palčáky na 4 jehlicích.
 • Esej forma.
 • Švýcarské alpy lyžování.
 • Gs1 kod.
 • Babybox hradec králové.
 • Instalace jističe.
 • Mořské akvárium komplet.
 • Boruto 099.
 • Pokemon go regional pokemons coordinates.
 • Umělé řasy brno.
 • Když chce být muž sám.
 • Světlovod do zdi.
 • Americký koláč bez vajec.
 • Nebojsa herci.
 • Air jordan 1 high.
 • Psychotesty kreslení domu.
 • Word styly.
 • Tosa inu cena štěněte.
 • Čsob poplatek za vklad hotovosti na cizí účet.
 • Ketogenni dieta.
 • Vetřelec vzkříšení bombuj.
 • Den otců 2019 německo.
 • Tablety do myčky 12v1.
 • Klasy.
 • Nuevo sol.