Home

Slovotvorný rozbor

Rozbor slovotvorný využijeme např.: rozhodujeme-li o pravopisu slov, u kterých bychom obtížně hledali kořen, např.: slovo obyčejný je odvozeno od slova obyčej, ke slovu neúspěšný je základovým slovem slovo úspěšný Odvozování - slovotvorný rozbor Slovo tvoří: Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek část slova (kořen, kmen) bez koncovky, ke kterému se připojují přípony, předpony p řípony, předpony Příklady: škol -škol škol les -n í ník-ák pra Slovotvorný rozbor: − zjišťujeme, jak slovo vzniklo − na základě odvozeného slova hledáme slovo základové − rozlišujeme slovotvorný základ, který je společný jak pro slovo odvozené, tak pro slovo základov Slovotvorný rozbor Na konkrétních případech ukážeme slovotvorný rozbor a obecný postup - algoritmus - slovotvorného rozboru. Vyhledejte ve SCS vý-znam slova algoritmus. Slovotvorný rozbor Příklad 1 Brankář je člověk, který chrání fotbalovou branku. brank ář 1 -ář brank (a) 1 Odvozování - slovotvorný rozbor Slovo tvoří: Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek část slova (kořen, kmen) bez koncovky, ke kterému se připojují přípony, předpony přípony, předpony Příklady: -škol níkškol škol les ní--ák pra- Zapište základové slovo, slovotvorný základ a slovotvorný prostředek: 1

Rozbor slovotvorný a rozbor stavby slova :: Bzíkovy zápisk

Slovotvorný rozbor Od: mila159 ® 10.05.17 21:23 odpovědí: 4 změna: 16.01.19 13:57 Dobrý den, dokázal by jste někdo prosím poradit slovotvorný rozbor slova učitel 1.U slovotvorného rozboru zjistíte, jak bylo slovo utvořené. Najdete tedy slovo základové - podtrhnete slovotvorný základ a označíte slovotvorné prostředky. 2. Přejdete na morfematický rozbor, rozeberete stavbu slova. Napíšete, kolik a které morfémy (kořen, příponu, předponu a koncovku) slovo obsahuje. Doplňuji Tento rozbor nám neslouží přímo k tomu, abychom zjistili, z jakého slova bylo slovo utvořeno, ale z jakých morfémů se skládá. -a co je to morfém? - nese věcný i slovotvorný význam (může být předpona tvarotvotná, která mění jen tvar, ale i předpona slovotvorná, která mění význam slova, ale ponechává původní.

Postupně určujeme základová slova nepolapitelný 1. krok: základové slovo je nepolapit → odtrhneme příponu -telný; jde o přídavné jméno, které má vždy koncovku - odtrhneme tedy i koncovku -ý: přípona koncovka nepolapi - teln - slovotvorný rozbor: ne-nápadný (předpona + slovotvorný základ); základové slovo: nápadný. spisovatel-ka (slovotvorný základ + přípona); základové slovo: spisovatel. kol-ečko (slovotvorný základ + přípona); základové slovov: kolo. po-jmenovat (předpona + slovotovrný základ); základové slovo: jmenova

Slovotvorný rozbor Přetahování V přetahování přiřazuješ pojmy k obrázku, určuješ slovní dvojice nebo rozhoduješ, které číslo je větší či menší - slovotvorný základ - část slova bez koncovky, kterou převzalo slovo odvozené od slova základového (hlasatel - hlásat) ´ i odvozená slova mohou být slova základová (lékař - lékařka)!- kmen - část slova, která zůstane po odtržení koncovky (u sloves rozlišujeme kmen přítomný, minulý a infinitivní. Jak jsme předeslali, kromě rozboru slovotvorného, který jsme tu naznačili a jenž ukazuje dynamiku tvoření daného slova, existuje i rozbor morfematický, který studuje slovo jako již hotovou, statickou jednotku a zkoumá jeho morfémy

Slovotvorný rozbor a stavba slova Tvoření slov zkoumá, jakými postupy a způsoby vznikají na základě již exitujících slov nová slova. Postup, jímž se slova odvozují, se po formální stránce podobá tvoření tvarů téhož slova. V obou případech se připojují k základové složce slova části, morfémy, které ji blíž Jde o základní slovotvorný způsob českého jazyka. Odvozujeme pomocí připojování předpon nebo přípon ke kmeni základového slova. Podstatná a přídavná jména se odvozují převážně pomocí přípon. Vznikají pak různé pojmenovací kategorie, do kterých lze odvozená slova zařadit. Například Slovotvorný rozbor: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.cz 800 880 990 slovotvorný rozbor. slova . uprchli. a jednotlivé části slova pojmenujte: Z textu určete tyto . větné členy: masa - ještě - jeden - Řešení. bajka, próza. Jaroslav Seifert, Jean de La Fontaine, Ivan Andrejevič Krylov, Božena Němcová, Karel Jaromír Erben. Važ si toho, co máš, a nenech se uplatit Transcript Slovotvorný rozbor - Gymnázium, Tachov Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0028 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_069 Název školy Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 Autor Mgr. Michaela Halíková Předmět Český jazyk Ročník 2. ročník čtyřletého gymnázia Datum vytvoření 25

Tvoření slov - slovotvorný rozbor. Vyvození základního postupu při slovotvorném rozboru, vyhledávání základových slov a slovotvorného základu u vybraných slov Slovotvorný rozbor. Rozlišujeme: slovotvorný základ= část slova základového, které je základem pro vytvoření nového slova, např. ledovec od základového slova ledový, slovotvorný základ ledov -; kořen = část slovotvorného základu (led-), je společný všem slovům příbuzným Originálně zpracované procvičování větných členů, stavby vět a tvorby slov Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Jak na slovotvorný a morfematický rozbor? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jak na slovotvorný a morfematický rozbor?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

Kořen slova. Nese základní význam slova. Je to společná část všech slov významově příbuzných (průlet, letiště, letadlo, zálet).; Je to jádro slova, na které se věší předpony a přípony, které zužují nebo upřesňují význam slova (hra, vý-hra, hra-vý, hra-čk-a, vy-hra-n-ý).; Na rozdíl od předpony, přípony a koncovky je přítomen v každém slově - slovotvorný základ - část slova bez koncovky, ke které se připojuje slovotvorná přípona: chod-ba - kořen - kořen s předponou, kořen s kmenotvornou nebo slovotvornou příponou - kořen - část slova, společná všem příbuzným slovů Jak na slovotvorný rozbor z polední? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jak na slovotvorný rozbor z polední?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

Slovotvorný rozbor - Poradte

rozbor stavby slova = pitva slova, rozdělení na morfémy, části s vý-znamem nebo funkcí ve slově ˛ Naznačte stavbu těchto slov: pokožka, posluchač, základna, pražský, kameník, přístavba, podhradí, lékárna, plavba, výdech, pralesní, stromek, náměstí, náprstek, městeč slovotvorný základ + slovotvorný prostředek (předpona, přípona, koncovka, spojovací samohláska, kombinace) slova jednoznačná + mnohoznačná slovo nadřazené (hyperonymum) + podřazené (hyponymum) + souřadné (kohyponymum Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

Jak na slovotvorný a morfematický rozbor? Odpovědi

 1. Základní pojmy Úroveň morfů. V tzv. rovinném neboli úrovňovém přístupu k jazyku se tradičně vyděluje a) rovina zvuková (rovina hlásek a fonémů), b) rovina stavebních prvků, z nichž se skládají slova (tj. rovina kořenů, přípon, předpon atp.), c) rovina slov nebo slovních tvarů, d) rovina vět a e) rovina textu
 2. Příbuzná slova - slovotvorný rozbor. Příbuzná slova jsou slova se stejným kořenem a společným základním významem. Taková slova tvoří slovní čeleď (rodinu).Jednotlivá slova patřící do slovní rodiny obsahují dvě základní části
 3. Komplexní jazykový rozbor směřuje od nejnižších jazykových plánů k nejvyšším a naopak. Postupuje tedy od celku k rozčlenění na jednotlivé jazykové jednotky, k jejich identifikaci, dále k syntéze, jíž opět vznikne větný nebo i textový celek
 4. Rozbor slovotvorný Při rozboru slovotvorném hledáme ke slovu odvozenému slovo základové (nebo ke slovu složenému slova základová) a obě slova porovnáváme, např.: zahrad(a) - slovo základové zahradník - slovo odvozené příponou pata(a) - slovo základové podpatek - slovo odvozené předponou..
 5. Prostřednictvím flashových animací si uvědomíte rozdíl mezi rozborem dynamickým, dvojčlenným ­ slovotvorným, kterým členíme slovo na slovotvorný základ a slovotvorné prostředky, a mezi rozborem statickým, vícečlenným ­ morfematickým (rozborem stavby slova), kterým členíme slovo na nejmenší stavební části (předpony, kořeny, přípony a koncovky)
 6. Slovotvorný význam, tedy strukturní význam, je oproti lexikálnímu významu obecnější.Jedná se o význam třídy slov s určitým základem, obohaceným příponami a předponami. Ty slovu dávají význam.Slovotvorný význam se řídí jen strukturou slova a význam slova nebývá často totožný s jeho lexikálním významem

Tvoření slov :: Magdaléna Dobromil

Skladba slova je úvodní látka tvarosloví, kterou by měl každý žák zvládnout. Občas ale není snadné rozeznat správně předpony, přípony, koncovky a kořeny Kontakty. Základní škola Sokolská. Sokolská 296 379 01 Třeboň. Tel.: +420 384 724 630 Fax: +420 384 722 732. Email: info@1zstrebon.c Nové učivo: Slovotvorný rozbor. Porovnáváme při něm utvořené slovo se slovem, ze kterého bylo přímo, bezprostředně utvořeno - tzn. s jeho . slovem základovým. Rozlišujeme slovotvorný základ, příponu, a předponu. Příklad: Rybářský - slovo odvozené, slovotvorný základ rybář + přípona -sk(ý

slovotvorný základ = část základového slova, je základem pro vytvoření nového slova. Slovotvorným základem může být kmen nebo kořen. slovotvorný prostředek - formant = část slova, díky kterému vzniká ze základového slova nové slovo: Slovotvorným prostředkem jsou předpony a přípony Prezentace - Slovotvorný rozbor Metodický pokyn Prezentace je určena jako výukový materiál při výkladu slovotvorného rozboru . Součástí je řešení pracovního listu (Word). Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. slovotvorný Rozbor (v rámci derivologie) Slovotvorný - 1. derivace. Slovotvorný rozbor. zjišťujeme, jak bylo slovo utvořeno. pouze u motivovaných slov. Úkoly: 1. Opiš si tato slova a urči, zda jsou motivovaná. * SLOVOTVORNÝ ROZBOR str. 26 - zápis do školního sešitu (modrý rámeček - možno vytisknout a vlepit) cv. 1a, 2, 3 str.26 ústně (bude probíráno při online hodině) * STŘÍDÁNÍ HLÁSEK PŘI ODVOZOVÁNÍ SLOV str. 27 - zápis do školního sešitu (modré rámečky - možno vytisknout a vlepit) cv. 1, 2, 5a str. 2 1) rozbor stavby slova: předpona-kořen-přípona-koncovka( pokud je ve slově více předpon, používáme termín předponová část, pokud je ve slově více přípon, používáme termín příponová část) 2) slovotvorný rozbor: slovotvorný základ-slovotvorné prostředky(předpona, přípona, koncovka, hlásková změna

Morfematický rozbor - Poradte

Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit k) 12. cvičení - provedeme slovotvorný rozbor zadaných slov. l) 13. cvičení - doplňujeme hlásky a zapisujeme, od kterých slov byla slova odvozena. m) 14. cvičení - k základovému slovu přidáme slovo odvozen Slovotvorný rozbor •při odvozování slov ze slova základového tvoříme slovo odvozené •část, kterou použijeme ze slova základového pro slovo odvozené se jmenuje SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD •slovo odvozené tvoříme slovotvornými prostředky -předpona, přípona, koncovka sirkaucionline

Slovotvorný rozbor

SLOVOTVORBA Stavba slova, slovotvorný rozbor. kořen = část slova společná všem slovům příbuzným (podoba hlásková i významová). hrát, hra, hráč, výhra, prohrát, hrací, hraný, prohrávající - HRA. slovotvorný základ = část slova společná slovu základovému a odvozenému. hrát - vyhrát - HRÁT, prohrávat - prohrávající - PROHRÁV Morfematický, slovotvorný a tvarotvorný rozbor Procvičení morfematického, slovotvorného a tvarotvorného rozboru ID: 1261760 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 6 - 9 Age: 11-15 Main content: Morfémy, základové slovo a slovotvorný základ, kmen slova a koncovk

Slovotvorný základ: - Český jazyk nejen pro student

 1. 2) U následujících slov proveď slovotvorný rozbor • K uvedenému slovu najdi slovo základové, označ slovotvorný základ a slovotvorný prostředek, kterým je slovo odvozené utvořeno. Vše řádně popiš!!! beránek ledový silniční knihovna ostrované rukáv vystrašit kopýtko naplánovat schodiště rozhořet náladový.
 2. Nejprve najdi a zapiš základové slovo v PS ve cvičení 15/1, potom tvoř slova podle zadání 15/1 a do třetice proveď slovotvorný rozbor 15/3. Příponu v této tabulce piš i s koncovkou ( pro zajímavost si můžeš vyznačit, kde se jedná o koncovku ). Na závěr si řešení zkontroluj zezadu na str. 3
 3. Slovotvorný rozbor. zjišťujeme jen, z kterého slova bylo slovo vytvořeno. slovotvorný základ (základové slovo) -----> odvozené slovo . Rozbor stavby slova. Rozebíráme slovo na části: Předpona/y - kořen - přípona - koncovka . zahrádka. slovotvorný rozbor: zahrada + ka => zahrádka (+ krácení v kmeni
 4. Odvozování - slovotvorný rozbor. Zapište základové slovo, slovotvorný základ a slovotvorný prostředek: 1. V přetahování přiřazujete pojmy k obrázku, určujete slovní dvojice nebo rozhodujete, jaké číslo je větší či menší. Tvoření slov - slovotvorný rozbor
 5. Minuciózně a velmi erudovaně je rozpracován Rozbor lexikální a slovotvorný. M. Dokulil se v této části opírá o své dlouholeté zkušenosti a o soubor znalostí, které mohou žáci získat z učebnic pro základní školu, a důsledně se zaměřuje na rozbor lexikální jednotky z hlediska významového a formálního
 6. Jazykový rozbor Čeština ø 85.9% / 1027 × vyzkoušeno; Český jazyk - Velká písmena Čeština ø 82.8% / 6450 × vyzkoušeno; Test pro žáky 9. tříd Čeština ø 49.6% / 27449 × vyzkoušeno; Větné členy 8. třída Čeština ø 47% / 19780 × vyzkoušeno; Český jazyk opakování.
 7. KOŘEN - tvoří základ slova PŘEDPONOVÁ ČÁST - stojí PŘED kořenem PŘÍPONOVÁ ČÁST - nalézá se ZA kořenem: Společná část slov je KOŘEN. Slovům, která mají společný kořen a jsou si blízká i významem, říkáme slova příbuzná.: slov

Poradna ASČ: Jak na slovotvorný a morfematický rozbor? : AS

2.6 Slovotvorný rozbor . Cvičení a řešení . 3. MORFOLOGIE . 3.1 Ohýbání flexe . 3.2 Jména a skloňování (deklinace) 3.2.1 Morfologické kategorie jmen . 3.2.2 Deklinační systém češtiny . 3.2.3 Poznámky k významovému třídění jmenných slovních druhů . 3.2.4 Přehled vyjadřovaných morfologických kategorií u zájmen a. Tento týden nás v rámci online hodin čekají tyto témata: tvoření slov a slovotvorný rozbor, navážeme na úkol z minulého týdne, poté procvičíme přípony -ský,ští,cký,čtí (společně si zahrajeme Kahoot) ve středu se podíváme na rozbor stavby slova Milí žáci 6.B, je tu další úkol na slovotvorný rozbor. Tentokrát z pracovního sešitu na str. 10, cv. 2 /úplně dole/. Doplňte tabulku, ofoťte a pošlete mi ji do zítřka. Kromě toho si všichni uděláte do sešitu stručný zápis nové látky z obou žlutých tabulek na str. 29 Námět do výuky předmětu Výchova k občanství, rozvíjející čtenářskou a digitální gramotnost. V rámci této aktivity jsou žáci vedeni k rozpoznání projevů vandalismu ve škole i v obci, žáci uvedou příklady vandalismu a vysvětlí důsledky tohoto jednání Úložiště digitálních učebních materiálů. Portál www.rvp.cz byl součástí projektu Metodika II. Tento projekt byl spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

PRAVIDLA - Jak v češtině tvoříme slov

g + #˜ )˜,$$$$$ ˝%!&ˇ*b+:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 g slovní kořen.skal-přípona..-ní. Anonym. Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontol Nabízíme učebnice pro základní a střední školy, gymnázia a učiliště. Učebnice pro výuku cizích jazyků. Dále prodáváme globusy, školní potřeby a učebnice pro předškoláky

DUMY.CZ Materiál Slovotvorný rozbor

2.6 Slovotvorný rozbor Cvičení a řešení 3. MORFOLOGIE 3.1 Ohýbání flexe 3.2 Jména a skloňování (deklinace) 3.2.1 Morfologické kategorie jmen 3.2.2 Deklinační systém češtiny 3.2.3 Poznámky k významovému třídění jmenných slovních druhů 3.2.4 Přehled vyjadřovaných morfologických kategorií u zájmen a číslove Slovotvorný rozbor je gramatická analýza slova. 6 vztahy. 6 vztahy: Gramatika, Kořen (mluvnice), Koncovka (mluvnice), Přípona (mluvnice), Předpona, Slovo. Gramatika. Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce 12.10. Nemáme český jazyk. 13.10. Dopište si do školního sešitu: Dvojhláska = ou, au, eu (např.: boule, auto, euro) Souhlásky znělé a nezněl

Digitální učební materiál - ppt stáhnoutMy bedroom - YouTubeLidové noviny: Způsob, jakým se na českých školách učíPPT - Nauka o slově PowerPoint Presentation, free downloadSLOVNÍ ROZBORY

Slovotvorný rozbor (= jak bylo slovo utvořeno) O = slovo odvozené. Z = slovo základové. O . cukr. ový. Z . cukr = slovotvorný základ. O . zahra SLOVOTVORNÝ ROZBOR. zjišťujeme, jak slovo vzniklo. ke . SLOVU ODVOZENÉMU . hledáme . SLOVO ZÁKLADOVÉ. podtrháváme . SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD. odvozené slovo je utvořeno od slova základovéh Rozbor stavby slova × slovotvorný rozbor. Slovo základové a slovo odvozené. Slovotvorný základ a slovotvorný prostředek. Rozvoj slovní zásoby : Slovo a jeho význam. Slova nadřazená, podřazená a souřadná.

 • Clexane aplikace.
 • Jak začít s powerliftingem.
 • Postava člověka.
 • Fitness spánek.
 • Těžký kalibr.
 • Úzkostná výchova.
 • Zdravotní pantofle dámské s plnou špičkou.
 • Briard cena.
 • Muze kojenec chytit opar.
 • Teriyaki kuře.
 • Dárek pro maminku k 70 narozeninám.
 • Kvalitní barvy na vlasy.
 • Bachata plzen.
 • Loreal preference 102 recenze.
 • Sypané čaje levně.
 • Iphone 6s parametry ram.
 • Baterie do auta 60ah.
 • Kanji to romaji.
 • Volkswagen beetle 2016.
 • Sesazovaci sev.
 • Pygocentrus cariba.
 • Děkanátní ples staré město 2018.
 • Fotografická střední škola jihlava.
 • Iso fotografie wikipedia.
 • Výkony v kapitaci.
 • Střih na dětské baggy zdarma.
 • Indonésie dovolená.
 • Notorik vs alkoholik.
 • Houston texans soupiska.
 • Planeta neptun astrologie.
 • Znaky v titulcích.
 • Czech point ověření podpisu.
 • Pes žere zvratky.
 • Hadi ve vode.
 • Chewbacca race.
 • Globus soutez o milion.
 • Jiřího iii.
 • Celiakie a krev ve stolici.
 • Ps4 pro alza.
 • Potápěčské potřeby prostějov.
 • Hemianthus callitrichoides.