Home

Výskat slova příbuzná

Vískat. Slovo vískat naopak mezi vyjmenovaná ani příbuzná slova nepatří a píšeme v něm měkké I. Znamená probírat se někomu ve vlasech, hladit ho. Slovo vískat můžete znát třeba z pohádky O třech zlatých vlasech děda Vševěda, kdy unaveného děda jeho matka právě víská ve vlasech a vždy mu vytrhne vlas s tím, že usnula a zdál se jí podivný sen výskat. Slovo výskat ve významu jásat radostí je vyjmenované slovo. Se slovem výskat jsou příbuzná i tato slova: zavýsknout, výsknutí Pozor, v některých slovech píšeme i/y podle jejich významu

Výskat a vískat - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Vyjmenovaná slova po V - diktatorek

 1. ŠIBENICE - vyjmenovaná slova a slova příbuzná Zahraj si se mnou šibenici. Nejprve si vyber jedno vyjmenované slovo a klikni na něj. Já, kat, ti připravím hádání slov příbuzných k vybranému vyjmenovanému slovu. VY. VYSOKÝ. VÝT. VÝSKAT. ZVYKAT. ŽVÝKAT. VYDRA. VÝR. VYŽLE. POVYK.
 2. 3.2 Slova příbuzná 3 3.3 Práce s obrázkem 3 4. Varianta pro žáky se specifickými poruchami učení 4 4.1 Tvary vyjmenovaných slov 4 4.2 Slova příbuzná 4 4.3 Práce s obrázkem 5 5. Závěr 5 6. Zdroje 5 Materiál Pracovní listy pro žáky č. 1-7 6-12 Příloha pro žáky se SPU č. 1 13-14 Přílohy pro učitele č. 1-3 15.
 3. ulosti byla (vydra) kožešina velmi cenná. Víte, kdy máte (vy)
 4. Vyjmenovaná slova po V. po v v následujících slovech (a ve slovech, která jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná): vy (zájmeno; 2. osoba čísla množného) výskat (výskot, zavýsknout) zvykat (zvyk, zlozvyk, zvyknout, zvyklost, navykat, navyknout, návyk,.

Vískat × výskat - jak se toto slovo správně píše

 1. Kořen - slova příbuzná: 03a: Zobrazena cvičení 1-3 (2 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv
 2. Materiál formou pracovního listu procvičuje pojmy: slova příbuzná, kořen, předponová část, příponová část, hláskové změny. Žáci pojmenovávají obrázky, vyznačují společný kořen, zapisují slova příbuzná do tabulky, doplňují křížovku, vyhledávají slova příbuzná, pozorují hláskové změny. Materiál obsahuje řešení pro učitele
 3. tahoma arial wingdings arial unicode ms oceán 1_oceán vyjmenovaná slova vy vysokÝ vÝt vÝskat zvykat ŽvÝkat vydra vÝr vyŽle povyk vÝheŇ nÁzvy s y/Ý uprostŘed slova cizÍ a jinÁ slova s y/Ý uprostŘed slova seznam pŘÍbuznÁ slova k vyjmenovanÉmu slovu vy a jeho tvary pŘÍbuznÁ slova k vyjmenovanÉmu slovu vysokÝ a jeho.
 4. Ve škole odříkáme, jako když bičem mrská: vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou vy-, vý-. V diktátech a doplňovačkách se ale vyskytuje mnohem víc slov, kde musíme napsat -y-po písmenu V, jsou to příbuzná slova těch ze seznamu

Text písně VY, D. Patrasová. Vy vysoký pane, než něco se stane Dbejte naší rady, přestaňte nám tady Výt jako pes, houkat jako výr, prskat jako vydra Výskat jako dítě, nebo pro ten povyk odvede vás švidra. Šatlava je výheň, blech a štěnic líheň, budete si zvykat Nocovat na pryčně, pít jenom vodu, staré kůrky žvýkat. Vy vysoký hochu nám vyhovte troch Již se blížíme se ke konci výčtu vyjmenovaný slov, tentokrát nás čekají vyjmenovaná slova po V. Tato vyjmenovaná slova mají jednu zvláštnost oproti ostatním - zařazení poučky pravopisu týkající se předpon vy-/vý-. To je zároveň látka, která vás může nejvíce potrápit a ve které se nejčastěji chybuje. Není to ale vůbec složitá věc a stačí pochopit. pŘÍbuznÁ slova a tvary vyjmenovanÝch slov pŘÍbuznÁ slova a tvary vyjmenovanÝch slov seznam vyjmenovanÝch slov. vÝskat vysokÝm hlasem hlasitĚ vykŘikovat pŘÍbuznÁ slova a tvary vyjmenovanÝch slov seznam vyjmenovanÝch slov. zvykat navyknout (si), pŘivyknout (si), uvyknout (si) pŘÍbuznÁ slova a tvary vyjmenovanÝch slo Vyjmenovaná a příbuzná slova po V 1. Doplň v následujících slovech chybějící i, y a roztřiď je do tabulky. v-dří, v-soký , zv-kají, v-dle, v-dru, neobv-klá, v-čko, zv-kat, v-soká, výskat x vískat Chce se mi výskat a skákat radostí

slova s p edponami vy-/v -Pouze v p edpon ch vy-/v - p eme y. Je velmi d le it spr vn ur it, zda se jedn o p edponu vy-/v -, nebo je vi-/v - sou st ko ene slova. Ke snadn j mu zji t n , zda se jedn o p edponu, si ji zkuste odmyslet a ci, zda d v zbytek slova smysl výskat jako dítě, nebo pro ten povyk odvede vás švidra. Šatlava je výheň, blech a štěnic líheň, budete si zvykat nocovat na pryčně, pít jenom vodu, staré kůrky žvýkat. Vy, vysoký hochu, nám vyhovte trochu, vyskočte, vykročte, vystupte východem. Ať pak nejste v lochu. Přiřazování - slova příbuzná k obrázků

TVARY SLOVA A SLOVA PŘÍBUZNÁ - Sweb

Jako vyjmenovaná slova (zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) bývají označovány skupiny českých nebo slovenských slov domácího původu, v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce píše y (ý). Ypsilon se užívá v kořenech tvarů vyjmenovaných slov a ve slovech, která obsahují tentýž kořen, tj. jsou od nich odvozená nebo s nimi příbuzná Hravá vyjmenovaná slova s. 31 / cv. 1; vyznačit cestu bludištěm (VS a příbuzná slova) zbylá slova vypsat na řádky, každé slovo má svůj řádek (12 slov) písanka s. 7; opsat VS po B; vypsat příbuzná k vyjmenovanému slovu BÝT podle PL v důležitých deskách; napsat slova, která se rýmuj Příbuzná slova ke slovu hudební. Harmonika a harmonium jsou příbuzná slova Klikni na slova příbuzná k danému vyjmenovanému slovu, odůvodni pravopis: přežvýkavec zviklat žvýkací žvýkačka zvykat zvyšovat zvýšit zvídavost přežvykovat cizí slovo mající význam.ABZ.cz: slovník cizích slov - on-line hledání. Tip: Diakritika je při vyhledávání ošetřena, proto. Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po v, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po m, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po s, Příbuzná slova k. VÝSKAT. zavýsknout, výsknutí, nevýskat. ZVYKAT. zvyk, nezvyk, zvyklost SLOVA S PŘEDPONOU VY/VÝ Vyjmenovaná slova po V Příbuzná slova Last modified by: HP Company: Microsoft.

Vyjmenovaná slova :: Michaela Čáslavsk

Slova příbuzná a vyjmenovaná po s. sýkora - sýkořice . sýček - sýčkovat . výskat (radostí) x vískat (probírat se někomu ve vlasech) výška (vysoký) x vížka (věžička) vysel (hrách) x visel (obraz) vysutý (vysunutý) x visutý (visící - hrazda Slova mlýn a mlít jsou hláskově i významově podobná, přesto se jejich pravopis různí, protože nejde o slova příbuzná. Důvodem je rozdílný původ těchto slov. Důvodem je rozdílný původ těchto slov Procvičování VS - VS a slova příbuzná (vyšší ročníky) • učitel řekne tři příbuzná slova k jednomu VS, žáci vyberou vhodný obrázek, kartičku se slovem, či slovo napíší • žáci mají několik příbuzných slov z jedné řady VS a mají je seřadit podle k nim správných VS tak, jak jso

Chytáky u vyjmenovaných slov po V - Moje čeština - Čeština

Kořen slova. Nese základní význam slova. Je to společná část všech slov významově příbuzných (průlet, letiště, letadlo, zálet). Je to jádro slova, na které se věší předpony a přípony, které zužují nebo upřesňují význam slova (hra, vý-hra, hra-vý, hra-čk-a, vy-hra-n-ý) Jako vyjmenovaná slova (zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) jsou označovány skupiny českých nebo slovenských slov domácího původu, v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce píše y (ý). Ypsilon se užívá v kořenech tvarů vyjmenovaných slov a ve slovech, která obsahují tentýž kořen

Přehled vyjmenovaných slov po V včetně chytáků

výskat radostí (křičet), ALE vískat někoho (probírat se mu ve vlasech) Slova mlýn a mlít jsou hláskově i významově podobná, přesto se jejich pravopis různí, protože nejde o slova příbuzná. Důvodem je rozdílný původ těchto slov. Podstatné jméno mlýn. Vyjmenovaná slova Petra Kubešová Strana 22 ÚKOL 2: Vybarv ěte slova, která jsou p říbuzná s daným vyjmenovaným slovem: mýt - mod ře, sýr- žlut ě, smýkat - fialov ě, žvýkat - zelen ě, výskat - červen ě, p ředponu vy, vý - oranžov ě, vysoký - hn ědě Taková slova si musíme zapamatovat a z nich pak můžeme odvozovat psaní y/ý v dalších slovech, která jsou s nimi příbuzná. V následujícím přehledu najdete vyjmenovaná slova po B a nejčastější slova, která jsou od nich odvozena. Tento přehled však není a nemůže být úplný pŘÍbuznÁ slova a tvary vyjmenovanÝch slov oslovit vÍce osob seznam vyjmenovanÝch slov mgr. martin polách vÝskat vysokÝm hlasem hlasitĚ vykŘikovat pŘÍbuznÁ slova a tvary vyjmenovanÝch slov seznam vyjmenovanÝch slov mgr. martin polách. zvykat navyknout (si)

VYJMENOVANÁ SLOVA VY_32_INOVACE_01 Autor: R.Mikšíková Období vytvoení: šk.rok 2011/2012 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace - inovace a zkvalitnní výuky prostednictvím ICT Anotace: DUM slouží k opakování znalostí o vyjmenovaných slovech v 5.tíd ZŠ Příbuzná slova: vy: výskat (jásavě křičet) vískat (probírat se někomu ve vlasech) výška (vysoký) vížka (věžička) Diktáty na procvičení vyjmenovaných slov najdete ZDE. Na přijímací zkoušky vás připraví tyto učebnice. TESTY 2018 český jazyk Dále bývají problematická slova sirup nebo sivý (šedivý). VYJMENOVANÁ SLOVA PO V. vy, vykat, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, slova s předponou vy-, vý-Pozor! Některá slova lze psát v obou variantách, mění se však význam. Nejčastější chyby se vyskytují v následujících slovech Tzv. vyjmenovaná slova je seznam domácích nebo i zdomácnělých slov, v jejichž kořenech (výjimečně i příponách, např. kopyto) se píše po obojetných souhláskách (b, f, l, m, p, s, v, z) píše tvrdé y/ý. Tvrdé y se píše i ve slovech odvozených od těchto slov

Vyjmenovaná slova po V

Pozor: výskat znamená pokřikovat, jásavě křičet 4.Hravá vyjmenovaná slova: str. 47 cv. 1 Slova: návyky a zlozvyky jsou slova příbuzná ke slovu zvykat Kartičky s dobrými návyky vybarvuj modře a se zlozvyky žlutě 5.Pracovní sešit: str. 25 cv. 1 Cestu vybarvi žlutou barvou. Všechna slova na žluté cestě jsou příbuzná ke. Vyjmenovaná slova po V: výskat - zvykat - žvýkat. učebnice s. 88/1 - slova příbuzná 88/2 - fólie 88/3 - pozorně si přečti 88/4,5 - ústně. pracovní sešit s. 58/1,2,3 59/1,4. HVS s. 47 - prosím poslat zpět ke kontrole. Čítanka s. 143 - přečti, cvičení 1,2 - ústně -----Úkoly 04.05.- 08.05.2020. Vyjmenovaná slova po V. Vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova jsou slova domácího původu, ve kterých v kořenech slov píšeme y/ý po obojetných souhláskách b, f, l, m, p, s, v, z.Také platí, že y/ý píšeme ve všech slovech, která jsou od vyjmenovaných slov odvozená, nebo jsou s nimi příbuzná. Některá vlastní jména se mohou od těchto pravidel odlišovat Vyjmenovaná slova - Procvičování vyjmenovaných slov na nejoblíbenějším českém výukovém webu. Mnoho atraktivních cvičení, rozsáhlá sbírka příkladů

Příbuzná slova po b. Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná. přiřazování slov příbuzných k VS. Kat - šibenice. Chytáky po B. význam a procvičování psaní dvojic být x bít, dobýt x dobít, nabýt x nabít. Známkované diktáty Vyjmenovaná slova - Procvičování vyjmenovaných slov na nejoblíbenějším českém výukovém webu Vyjmenovaná slova (zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) je skupina českých slov domácího původu, v jejichž kořenech (a v kořenech jejich tvarů) a ve slovech, která jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná, se po obojetné souhlásce píše (tvrdé) y (ý).. Obojetnými souhláskami jsou: B F L M P S V Z Na zapamatování obojetných souhlásek se užívá. Vyjmenovaná slova po V vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou vy-, vý-- učebnice: strana 108, 109. 108/ 3 ústně, proberte vyje - vije, vyla - vila (plést, druh stavení) 108/4 - vypsat 5 libovolných příbuzných slov ke slovu výskat VYJMENOVANÁ SLOVA PO V - Doplň daná vyjmenovaná slova do vy následujících vět. vysoký Velmi hubenému dítěti se říká vyžle. výt Vlci vyli na bílý měsíc. výskat Musel si zvykat na tvrdý režim. zvykat Výr je naše největší sova. žvýkat Staré kovářské výhně byly šlapací. vydra Děláš mnoho povyku pro nic

Přehled všech stránek s tématem vyjmenovaná slova Vyjmenovaná slova jsou pro děti jednou z nejnáročnějších věcí k naučení. Vyjmenované slovo Příbuzná slova vy vysoký vyšší, nejvyšší, výše, výška, vysočina, Vysočany, Vyšehrad, výš, výškoměr, výsost, vysokohorský, výš, povýšit výt vytí, zavýt. Vyjmenovaná slova po V, slova příbuzná, procvičování pravopisu . Vyjmenovaná slova po V Český jazyk. V . VY VYSOKÝ VÝT VÝSKAT ZVYKAT ŽVÝKAT VYDRA VÝR VYŽLE POVYK VÝHEŇ PŘEDPONA VY- VY zavyt Title: Vyjmenovaná slova po b Created Date: 6/6/2010 4:47:52 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Other titles: Arial Times New Roman Wingdings Paprsky Přehled vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných Informační zdroj Petra Jebavá, Jana Svobodová: BFLMPSVZ Vyjmenovaná slova Český dialog Praha Jiřina Polanská, Vyjmenovaná slova, Fortuna,1994. Chytáky ve vyjmenovaných slovech po B. Být - bít: Být ve významu někde pobývat se píše y a bít s i znamená tlouci. Jak je to však slovy vybitý či nabitý?Jestliže máme na mysli kupříkladu vybitou baterii v mobilním telefonu, píšeme i.Chceme-li například říct, že pracovní program je velmi nabitý, píšeme také i.. Pomůckou nám může být, že si řekneme, že. Prezentace pro 3. ročník. Žák se seznámí s řadou vyjmenovaných slov, objasní si slova příbuzná a význam slov. Vyjmenovaná slova po V. Vyjmenovaná slova po V. vy. vysoký. výt. výskat. vydra. výr. vyžle. povyk. výheň. slova s předponou vy/vý.

Šibenice - vyjmenovaná slova po

 1. Co to je: kořen slova je ta část slova, která nese význam a je společná pro všechna příbuzná nebo odvozená slova. Jak ho určit: hledáme příbuzná slova a sledujeme, -prosím,poraďte kořen slova vysoký, výskat -Kořen slova chvilička -Slova s kořenem by
 2. Všechna následující příbuzná slova přiřazujte k těmto vyjmenovaným slovům: vysoký, výskat, žvýkat, zvykat. (Poznámka: pro rozlišení můžete použít různobarevné pastelky nebo fixy, kterými označíte slova patřící do stejné skupiny
 3. Původ slova výheň Text dotazu. Dobrý den, nedávno jsme narazili s tchánem na vyjmenovaná slova po V a zarazili se u slova výheň. Mne, narozenému v roce 1976, přítomnost slova výheň ve vyjmenovaných slovech nezarazila. Tchán byl ovšem přesvědčen, že on narozen tuším v roce 1947, se slovo výheň jako vyjmenované neučil
 4. Čj - Zopakuj si vyjmenovaná slova po V. Přečti si příbuzná slova ke slovům VÝSKAT - ZVYKAT - ŽVÝKAT (uč. str. 53). A přepiš bez chyby tato slova do pr. s. str. 24. Čtení - Pokračuj ve čtení své knihy
 5. Předmět: Učivo: ČJ - mluvnice: Vy - vysoký - výt - výskat - zvykat - žvýkat - vydra - výr - vyžle + slova příbuzná UČ str. 54 - 56 PS2 str. 24 - 2
 6. výskat Příbuzná slova: zavýsknout výskot. zvykat Příbuzná slova: zvyk, zlozvyk zvyknout, navykat, navyknout, návyk Příbuzná slova: původně plemeno psa, dnes už téměř neznámé, v přeneseném významu se používá jako výraz pro velmi hubenou dívku
Vyjmenovaná slova po V - Moje čeština - Čeština na

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se v současnosti rodí nová metoda, podle které by se mohly děti postupně učit vyjmenovaná slova. Nyní se s nimi žáci setkávají už na prvním stupni základních škol. Ačkoli některým z nich ani nerozumí a neznají jejich význam, musejí se všechna učit zpaměti vyjmenovaná slova v příslovích TVARY VYJMENOVANÝCH SLOV PO V A SLOVA PŘÍBUZNÁ Vylušti známé přísloví. Doplň do věty vhodné slovo - tvar slova nebo slovo příbuzné k vyjmenovanému slovu v závorce. Slova do křížovky vybírej ze slov v nápovědě. Kouření je (zvyk) . V minulosti byla (vydra) kožešina velmi cenná Transcript vyjmenovaná slova po B a L Pravopis - vyjmenovaná slova po B a L Materiál tvoří 17 slidů, v nichž se žák osvěží pojem vyjmenovaná slova a procvičí si pravopis i/y po B a L cílová skupina: 6. roč Vyjmenovaná slova Po písmenech B, F, L, M, P, S, V, Z se píše jednak i/í, jednak y/ý.V kořenech slov domácích se píše y/ý ve slovech uvedených v pravidlech českého pravopisu a jejich tvarech. Často se označují jako slova vyjmenovaná. Také ve slovech, která jsou od vyjmenovaných slov odvozená, píšeme y/ý

Vyjmenovaná slova po V Czech tongu

Tuto lekci si můžete pustit online na portálu LearnTube.c Slovesa. urči osobu, číslo a čas www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/basket.html. urči osobu, číslo a čas skolakov4a.sweb.cz/CESKY_JAZYK/mluvnicke. Jako vyjmenovaná slova zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova bývají označovány skupiny českých nebo slovenských slov domácího původu, v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce píše y (ý). Ypsilon se užívá v kořenech tvarů vyjmenovaných slov a ve slovech, která obsahují tentýž kořen, tj

Seznam cvičen

 1. V pátek jste si procvičili vyjmenovaná slova - vy, vysoký, výt a slova s nimi příbuzná. Dnes přidáme další vyjmenované slovo - výskat. Zkuste vymyslet alespoň tři příbuzná slova a utvořit s nimi věty - ústně. Pracovní sešit myšky str. 56 - cv. 4 - zahrajte si na učitele a opravte chyby
 2. Slova příbuzná s výt: zavýt Doplň a zapiš do školního sešitu: Vlci v__li na msíc. Pracovní sešit str.58/D! výt x vít ( plésti věnce ) víla ( pohádková bytost) vila ( příbytek ) V__ly v__ly, že u naší v__ly, v__ly vnce v__ly. výskat-jásat radostí Slova příbuzná s výskat: zavýsknou
 3. Slova příbuzná . A teď hurá na ta slova příbuzná. Pro jistotu raději připomenu, co tento termín označuje. Slova příbuzná musí v podstatě splňovat dvě kritéria. Jednak musí mít stejný kořen, tedy část slova, která je společná pro všechna příbuzná slova, jednak spolu musí významově souviset

Slova příbuzná s obrázky I

1. Slova brzy a brzičko jsou sice slova příbuzná, ovšem každé má jinou příponu (-y a -ičko). Ve většině českých přípon píšeme měkké -i-, což platí také o příponě -ičko (maličko, psaníčko, Brníčko). Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Vyjmenovaná slova Stavba slova a pravopis, který s ní souvisí 11.11.2008 19:04. najdu slova příbuzná ( pozor na slova se stejně znějícím kořenem ale jiným významem - utopit x zatopit ) ; určím společnou část = kořen nesplete mě, pokud se kořen mění ( za top it - za táp ět); označím i předponu a příponu (případně slovotvornou koncovku Zvykat příbuzná slova. Jako vyjmenovaná slova (zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) jsou označovány skupiny To znamená, že jsou od nich odvozená nebo s nimi příbuzná.Kromě kořenů je ve vyjmenovaných.. Vyjmenovaná slova - Procvičování vyjmenovaných slov na nejoblíbenějším českém výukovém webu Z dané tabulky vyškrtej slova příbuzná a ponech v ní slova vyjmenovaná po V a očísluj je podle pořadí: vyžle výří Vy 1. vysočina zvyk vysoký Výr výt povyk výskot zvyklý výskat výheň vydří žvýkat vybraný vydra slova s před.vy,vý zvykat východ 2. Doplň dané neúplné věty

Minulý týden jsme probírali postupně z řady vyjmenovaných slov po V slova Výskat, Zvykat, Žvýkat, Vydra, Výr, Vyžle. Jistě dovedete říct i slova příbuzná, která od těchto slov mohou být tvořená a dobře si uvědomujete, že v těchto slovech píšeme po V tvrdé y/ý Vyjmenovaná slova . být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav Školní sešit: Napiš 3 slova příbuzná ke slovům: vysoký - zvykat - žvýkat -výskat - Přepiš do školního sešitu a vypiš slova s předponou vy-/vý-: Veverka v_šplhala vysoko do větví. V_děli jste v_chod slunce? V_tek v_právěl napínavou pov_dku. Ev_čce se v_klá zub. Dnes v_hlásili v_sledky matematické soutěže Přehled vyjmenovaných slov. Pravidla českého pravopisu uvádějí následující (základní) vyjmenovaná slova: B: být, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka; Bydžov, Přibyslav, Bylany, Hrabyně, Zbyněk F: Po f se v základech domácích slov y/ý nepíše, proto vyjmenovaná slova na f v češtině nemáme. V některých učebnicích a přehledech vyjmenovaných slov bývá. - V uč. na str. 44 se podívej na vyjmenovaná slova V , nauč se je zpaměti. - Do sešitu s myšákem'' si postupně zapiš slova příbuzná - uč. str. 44/cv. 2. Kdo nemáte sešit s myšákem - náhradní obrázky si můžete vytisknout zde

PS s myškou str. 24 - dopsat slova příbuzná ke slovům VY, VYSOKÝ, VÝT - najdete je v uč. str. 53 (souhrn vyjmenovaných slov), opět si barevně označte Y/Ý. Uč. 53/1 - ústně a,b,c. Do sešitu si zapište žlutý rámeček . (K žlutému rámečku jsem vám zde natočila krátké video, pokud chceš, nejdříve si jej pusť- ) Vyjmenovaná slova vyznač červeně, příbuzná slova modře Mlýn vesele klape. Mlynářsi prozpěvuje, protože mlít obilí ho baví. Ve mlýnici v noci chytá kocour myši. Mlynářova dcera sype zrní sýkorkám. Mlynářka peče buchty. Ve vysoké trávěse plazí slepýš Téma hodiny: Vyjmenovaná slova po V Předmět: Český jazyk Ročník: 3. Klíčová slova: Vyjmenovaná slova po V, slova příbuzná, význam slov Jméno autora: Mgr. Ilona Kubátová Datum: 16. března 2012 Metodické poznámky: List č. 3: Přehled vyjmenovaných slov po V List č. 4: Žáci řadí vyjmenovaná slova po V a hledají slova

Vyjmenovaná slova po V - Rodicka

výskat (jásat) x vískat (hladit po vlasech) Vysokým hlasem radostně vykřikovat. Slova příbuzná. POZOR!! vysel(předpona vy-) x visel (na stěně) Zelenou barvou vyznačte slova s předponou vy-, vý. DÚ na období 20.4. -26.4.2020 . Český jazyk 1.Dopsat do velkého sešitu s vyjmenovanými slovy: slova příbuzná. výskat - zavýsknout, výskot, výskání. Učivo - Vyjmenovaná slova po V - ZVYKAT, ŽVÝKAT, VÝT, VÝSKAT ONLINE si probereme slova příbuzná, zapíšeme na list MATEMATIKA 3. ROČNÍK na týden 27. 4. - 1. 5. Učivo- Násobení a dělení mimo obor násobilky- Dělení násobků deseti jednocifernými čísly - vysvětlení učiva onlin Vyjmenovaná a příbuzná slova po v- návod na postup. Doporučujeme zrychlené vyučování - návod je v úvodu. Samostatná práce - myší si označte /neklikejte/ u obrázku v textu vždy správné i,ý. Dále si najeďte na stejný obrázek v kontrole /níže/ a porovnejte

Vyjmenovaná slova po V - Pančelčin

 1. Doplň do křížovky vyjmenovaná a jim příbuzná slova po V: Doplň do vět vyjmenovaná slova ve správném tvaru. výheň, výt, vysoký, zvyklý, vy, výskat Doplň do slov i/í, nebo y/ý. • v____soká věž.
 2. Výskat Výtisk Výheň zvykat Výt Vyskočil Vy Výr Vylovil 2. Vypiš zbylá vyjmenovaná slova _____ _____ 3. Vymysli a napiš tři slova s předponou vy -, nebo vý -, _____ 4. Z písmen ve hvězdách slož slova a použij ve větác
 3. www. skolakov.eu - český jazyk 3. tř. - vyjm. slova po V - tvary vjm. slov a slova příbuzná - dáte další (vpravo nahoře) a zvolíte VÝSKAT - ZVYKAT - ŽVÝKAT PS str. 25 ANGLICKÝ JAZYK : - do slovníčku napsat - LEKCE 4 a přepsat následující slovíčk

velká ilustrace vyjmenovaného slova na jedné straně karty zapojuje vizuální paměť, text na druhé straně přibližuje význam a uvádí slova příbuzná i s příklady použití ve větách; vysvětleno na příkladech ze současnosti, kterým děti porozumí; Sada obsahujme 19 karet o velikosti A5 Vyjmenovaná slova youtube Vyjmenovaná slova - třetí třída - YouTube . Žádné slovo českého původu s y po f v kořeni slova neexistuje.[8] Některé učebnice nebo přehledy ale uvádějí jako vyjmenovaná i některá zdomácnělá slova cizího původu, například Видео версия статей YouTube. Я в Twitter Klikni na slova příbuzná k danému vyjmenovanému slovu, odůvodni pravopis: vysočina viset vystavit výška výšina vyspět povýšit výskat ; Příbuzná slova . Klíčová slova Reklama Sklik se zobrazuje na základě klíčových slov, která si inzerent sám stanoví. Klíčové slovo je textový řetězec tvořený jedním nebo Doplň slova a rozhodni, ke kterému vyjmenovanému slovu po V jsou příbuzná. Okusování nehtů je nepěkný zlozv__k. Dopravní letadlo létá ve v__šce 10 kilometrů. Už jsi někdy viděl v__dru? V__ři loví myši. Přestaňte už pov__kovat! Navštiv V__šehrad vydra, výskat, povyk - y,ý v kořenu - musí se naučit vyjmenovaná slova vyučený, výlet, povytáhnout - y,ý v předponě - musí si umět najít slova s jinou předponou 3/ Když se naučí a zapamatuje co nejvíce slov z obrázku z minulého týdne, bude mít vystarán

PRAVIDLA - Vyjmenovaná slova po V - Pravopisně

home » vyjmenovana slova » vyjmenovana slova po b ☰ Zeměpis-geografie Český jazyk Hry PSČ Dům & zahrada Auto - moto Finance Kuchařka Dějepis Angličtina Jazyky Matematika Geometrie Chemie Fyzika Biologie+Zdraví Download Seznamky Video Android software Sport Přesný čas + počas záludný pravopis slov s V, v.t. vyjmenovaná slova po V - slova vždy s měkkým -i- a -í- (dlouhé i): vidět, vidoucí, (ne)vidomý, viset, visací, visutý, viklat, vinout, vinit, vinný, vidle, vidlička, vikýř, vichřice, vindra, viněta, vítězit, vítat, víska, vířit a virus; slova znějící stejně s -i- a -í- (dlouhé i) a -y- a -ý- (dlouhé ypsilon) lišící se významem. Vyjmenovaná slova po L - Diktátor - Úvod. plynout. Plynout ve významu pomalu téci nebo ubíhat je vyjmenované slovo. Se slovem plynout jsou příbuzná i tato slova: plyn, plynoměr, plynojem, plynárna. VYJMENOVANÁ SLOVA PO V 1. Křížovka a) 3. V b) 7. V c) 4. V d) 10. V e) 5. V f) 8. V Tajenka: _____ 2. Které vyjmenované slovo šotek z řady vymazal? a) vy, vysoký, výskat, zvykat → ____

Vyjmenovan slova po V - diktatorek

Tento týden probereme vyjmenovaná slova po Z. Jsou jen 4. Jupíííííí! brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně . V učebnici na straně 93 si opět prohlédni všechny lupy, pročti slova příbuzná pod lupou a na straně 94 projdi modrý obdélníček. Vypracuj cvičení z učebnice strana 93/ 2, 94/ 5 Vyjmenovaná slova po m. m: my, mýt, hmyz, myslit, mýlit se, myš, hlemýžď, mýto, mýlit, mykat, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, mys, Kamýk, Litomyšl 12 Vyjmenovaná a příbuzná slova po M nachomýtnout se Litomyšl obr.14 ochomýtat se obr. 13 litomyšlský Pamatuj! my (všichni) X mýt (umývat smyk rozdmýchat medvídek. Toto pravidlo není závazné pro slova zvukomalebná, např. kikirikí vedle kykyryký, hihihi. která jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná. (Výčet slov odvozených a jmen vlastních není vyčerpávající.) výše, výška, výšina, povýšit, vyvýšit, vyvýšenina, zvýšit, převyšovat, Vyšehrad), výt (zavýt. - Slovníček VS - k obrázkům výskat, zvykat žvýkat zapiš slova příbuzná ze str. 75 POZOR- červeně-žlutý rámeček M - 10 příkladů z rozcviče

A SLOVA PŘÍBUZNÁ Autor: Olga Josífková, josifek@email.cz, listopad 2011, Český jazyk 4. ročník, Prezentace PowerPoint: Vyjmenovaná slova po V. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení 3. 2. 5. 5. 5. 5. 1. 1. 1. 1. 1. Vy - vysoký - výt - výskat - zvykat - žvýkat - vydra - výr - vyžle - povyk - výheň - a slova s předponou vy-, vý-3. K uvedeným vyjmenovaným slovům po V vytvoř a doplň. Napiš vyjmenovaná slova po Z. S každým slovem utvoř 1 větu řešením jsou slova vyjmenovaná nebo příbuzná. Vyložit vztah slova mlýn x mlít. V jednotlivých cviþeních se nejvíce procviuje slovo mlýn a slova k němu příbuzná (mlynář, mlýnek, mlýnice, mlýnský). Méně se přihlíží ke slovům lysý, blýskat se, plynout. Což je škoda, protože tato slova žákům také iní potíže. slova s y/ý po v a slova s nimi příbuzná Dobrovolný online domácí úkol Procviþ ústně vyjmenovaná slova výskat, zvykat žvýkat, vydra, výr, na cvieních v uebnici j U. str. 108/4- vyjm. slovo výskat U. str. 107/1-vyjm.slovo zvykat U. str. 107/2-vyjm.slovo žvýkat U. str. 106/1-vyjm.slovo vydra U. str. 106/2-vyjm.slovo vý VY 32 INOVACE 03 DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B VY 32 INOVACE 03 DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO PSANÍ I, Í, Y, Ý V KOŘENI SLOV Abychom správně doplňovali i, í, y, ý po obojetných souhláskách v kořeni slov, musíme umět poznat kořen slova umět při psaní i, í, y, ý v kořeni slov užívat vyjmenovaná slova Ve slovech vyjmenovaných a s nimi.

8 pykat pýr pýřit se čepýřit se. 9 Dokážeš k obrázkům vyjmenovaných slov přiřadit slova příbuzná ? 11 zatřpytit se klopýtnutí neopylený slepýše brouk Pytlík ptakopysk přepychové pysky netřpytí třpytit se klopýtat, nepatří pyl, nepatří slepýš pytel, nepatří pysk pýcha, nepatří pysk třpytit se 'čepýřit. SLOVA S PŘEDPONOU VY-, VÝ-Vysel (slovo s předponou vy-) Dědeček vysel semena hrachu. Visel (byl zavěšený) Na zdi visel zajímavý obraz. vy-v. ý-jet, let, křik, pral, hrát, mysl, skok, pít, tah, nést, letěl. Doplň vhodnou předponu a slova napiš ČJ: vyjmenovaná slova po V, začít hledat slova příbuzná ke slovům vy, vysoký, výt, výskat, zvykat - pozor! na vít (věneček) a vížka (malá věž) PS modrý str. 41; PS zelený str. 34. M: zopakuj si převody jednotek délky mm-cm-dm-m-km, PS růžový str. 43/3,4,5; PS velký str. 63 *Koumák str. 117/ Vyjmenovaná slova po V - výskat, zvykat, žvýkat - Dú 25.2. - 3 diktáty. Vyjmenovaná slova po V - vy, vysoký, výt - Dú 24.2. - 3 diktáty. Vyjmenovaná slova po S - syn, sytý, sýr - Dú 16.2. - 3 diktáty. Vyjmenovaná slova po P - DIKTÁT 5. Vyjmenovaná slova po P - DIKTÁT 4. Vyjmenovaná slova po P - DIKTÁT 3 - DÚ 11.2 Vyjmenovaná slova po V. Anotace . Žáci si zopakují vyjmenovaná slova po V, vysvětlí si význam některých z nich, procvičí si pravopis v problémových dvojicích slov s odlišným významem, hledají slova příbuzná. Porozumí vybraným příslovím. Interaktivní procvičení pravopisu po obojetných souhláskách aktivuje žáka.

 • Jak podepsat pdf v adobe reader.
 • Limonit využití.
 • Nenávist film online.
 • Výložník na betonový sloup.
 • Carla harvey.
 • Charizard mega evolution.
 • Vrták do dřeva.
 • Jak založit vermikompost.
 • Rajce deti alba oblibena.
 • Convert photo to pixel art online.
 • Harrison ford mary marquardt.
 • Radioaktivita ve vesmíru.
 • Omáčka na steaky.
 • Mangold zpracování.
 • Jednoducha hackovana cepice.
 • 2tb wd elements.
 • Live camera prague.
 • Honor 8 alza.
 • Soukromy rybnik vroutek.
 • Leoš mareš o2 arena 2019.
 • Čtyřlístek mezi piráty.
 • Sprchový kout zděný nebo skleněný.
 • Release me preklad.
 • Přírodní lak na vlasy recenze.
 • Univerzální prohlížeč souborů.
 • Bedřich reicin.
 • Honda integra type r engine.
 • Pleny pampers kvalita.
 • Dálkové vypnutí pc.
 • Pokemon go continent exclusive.
 • Wix šablony.
 • Zbyslav hádek.
 • Tankovna palmovka.
 • Olše restaurant.
 • Státní dluh ruska 2018.
 • Calvin klein doplnky.
 • Cim hnojit zahradu na podzim.
 • Písnička tygr.
 • Motorový postřikovač stihl.
 • Automapa maďarska online.
 • Avengers superhrdinové.