Home

Čsn en 1993 6

ČSN EN 1993-6 obsahuje pravidla pro navrhování konstrukcí nosníků jeřábových drah a jiných ocelových konstrukcí podepírajících jeřáby. Jsou zde uvedeny mostové jeřáby osazené shora na nosnících jeřábových drah, mostové jeřáby podvěšené pod nosníky jeřábových drah a pojízdné kladkostroje ČSN EN 1993-6/NA ed. A (731460) National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures ČSN EN 1993-2 (736205) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty ČSN EN 1993-2/NA ed. A (736205

ČSN EN 1993-6 (731460) - Technické normy ČSN

ČSN EN 1993-6 : Změna/oprava/svazek: Třídicí znak: 731460: Katalogové číslo: 79758: Název dokumentu: Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy: Anglický název: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures: Datum vydání: 1.11.2007. ČSN EN 1993-6 ČSN EN 1993-6 ČSN EN 1993-6 obsahuje pravidla pro navrhování konstrukcí nosníků jeřábových drah a jiných ocelových konstrukcí podepírajících jeřáby. Jsou zde uvedeny mostové jeřáby osazené shora na nosnících jeřábových drah, mostové jeřáby podvěšené pod nosníky jeřábových drah a pojízdné. Normy ČSN - měsíčně aktualizovaný seznam. ČSN EN 1993-6 NA ED.A (731460) Zpět na úvod Uživatel: [přihlásit] Pokladna: 0,00 K.

ČSN EN 1993-6 OPRAVA 1 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy, Kategorie: 7314 Kovové konstrukce, navrhován ČSN EN 1993-1-12 Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700. 2 Doplňující pravidla k EN 1993-1-1 až EN 1993-1-11; 3 Doplňující pravidla k EN 1993-2 až EN 1993-6; ČSN EN 1993-2 Ocelové mosty. 8 Spojovací prostředky, svary, přípoje a spoje; 9 Posouzení na únavu; 10 Navrhování pomocí zkouše ČSN EN 1993-6. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy. ČSN EN 1994-1-1 ed.2. Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČSN EN 1994-1-2 • ČSN EN 1993-6 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy 1.3 Č SN EN 1994 pro ocelobetonové konstrukce • ČSN EN 1994-1-1 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukc

ČSN EN 1993-6 (731460) - Eurokód 3: Navrhování ocelových

 1. 19) ČSN EN 1993-4-3 - Navrhování ocelových konstrukcí. Část 4-3: Zásobníky, nádrže a potrubí. Potrubí. 20) ČSN EN 1993-5 - Navrhování ocelových konstrukcí. Část 5: Ocelové piloty a štítové stěny. 21) ČSN EN 1993-6 - Navrhování ocelových konstrukcí. Část 6: Jeřábové dráhy
 2. Norma ČSN EN 1993-6 (73 1460) 1.9.2008 - Norma ČSN - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy
 3. Změna ČSN EN 1993-6:2008/NA-ed.A (73 1460) 1.2.2012 - Norma ČSN - National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 6: Crane supportin
 4. EN 13001-2 zavedena v ČSN EN 13001-2 (27 0105) Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení. EN 1993-1-9 zavedena v ČSN EN 1993-1-9 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava. EN 1993-6 nezavedena *) ____

ČSN EN 1993-1-1 platí pro navrhování ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Splňuje zásady a požadavky na bezpečnost a použitelnost konstrukcí a základní ustanovení pro jejich navrhování a posuzování. Obsahuje základní pravidla pro navrhování ocelových konstrukcí z materiálu o tloušťce t >= 3 mm Předchozím vydáním ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) z prosince 2006 byla společně s ČSN EN 1993-1-3 z února 2008 a ČSN EN 1993-1-6 ze září 2008 nahrazena ČSN 73 1403 z 1989-05-18. Předchozím vydáním ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) z prosince 2006 byla nahrazena ČSN 73 1404 z března 1999 a ČSN 73 1500 z 1984-12-20 Výpočet jeřábové dráhy pro mostové jeřáby podle ČSN EN 1991-3 a ČSN EN 1993-6 Zatížení jeřábové dráhy - proměnná zatížení - zatížení lávek, plošin, schodišť a zábradlí. Mimořádné zatížení Kombinace zatížení Hlavní nosník jeřábové dráhy - vodorovný výztužný nosník - výztužný nosník v.

ČSN EN 1993-6 (73 6205) - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí. Část 6: Jeřábové dráhy, pojednává o navrhování ocelových konstrukcí jeřábových drah. Norma obsahuje potřebné údaje o materiálu, návrh ložisek a mezní hodnoty deformace vlivem zatížení aj. ČSN 27 2430 - Jeřábové dráhy ČSN EN 1993-1-9 Únava ČSN EN 1993-1-10 Křehký lom ČSN EN 1993-1-11 Lana ČSN EN 1993-1-12 Oceli vysokých pevností ČSN EN 1993-2 Mosty ČSN EN 1993-3-1 Stožáry ČSN EN 1993-3-2 Komíny ČSN EN 1993-4-1 Zásobníky ČSN EN 1993-4-2 Nádrže ČSN EN 1993-4-3 Potrubí ČSN EN 1993-5 Piloty ČSN EN 1993-6 Jeřábové dráh

ČSN EN 1993-6 (73 1460) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - 5.2010 Oprava 1 ČSN 73 1495 Šroubové třecí spoje ocelových konstrukcí - 9.2010 Změna Z1 ČSN EN 1999-1-2 (73 1501) Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - 10.2010 Oprava ČSN EN 1993-6 dává v čl. 5.7 metodu pro výpočet lokálních napětí od kolového zatížení pod pojížděnou pásnicí. Má se uvažovat a) lokální svislé tlakové napětí σ oz,Ed , b) lokální smykové napětí τ oxz,Ed , c) lokální ohybové napětí σ T,Ed , viz obr

ČSN EN 1993-6 ČSN onlin

 1. Výpočet jeřábové dráhy pro mostové jeřáby podle ČSN EN 1991-3 a ČSN EN 1993-6, Brno, 2012. Ján Bujňák: Nosné konštrukcie hál z ocele, Žilina, 2014. ČSN EN 1991-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybaven
 2. platných eurokód ů ( ČSN EN 1991-3 a ČSN EN 1993-6) a jeho porovnání s p řepo čtem dle předcházejících norem ( ČSN 27 0103 a ČSN 27 0101). V hale pojíždí jeden elektrický jeřáb o nosnosti 12,5 t. Je řábová dráha je umíst ěná v pr ůmyslové hale v lokalit ě m ěsta Kop řivnice
 3. ČSN EN 1991-3 Součinitel ekvivalentního poškození (pro jeden jeřáb) tabulka 2.12 V ČSN EN 1991-3 Součinitel ekvivalentního poškození (pro více jeřábů ) viz 9.3.2. (5) ČSN EN 1993-6 Součinitel ekvivalentního poškození (lokální účinky ) viz 9.3.2. (4) ČSN EN 1993-6
 4. Náplní bakalářské práce je přepočet statického výpočtu jeřábové dráhy daných rozměrů dle platných eurokódů (ČSN EN 1991-3 a ČSN EN 1993-6) a jeho porovnání s přepočtem dle předcházejících norem (ČSN 27 0103 a ČSN 27 0101). V hale pojíždí jeden elektrický jeřáb o nosnosti 12,5 t

ČSN EN 1993-6 www

EN 1993-6 Ocelové konstrukce - Je řábové dráhy EUROKÓD 4 - Ocelobetonové konstrukce EN 1994-1-1 Ocelobetonové konstrukce - Obecná pravidla 08/06 73 147 ČSN P ENV 1993-6 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 6. (73 1460) ČSN P ENV 1090-1 až 6 Provádění ocelových konstrukcí. (73 2601, 73 2602, 73 2603) Část 1 až 6. c)Řada nově vydaných ČSN EN Eurokódů Celý soubor Eurokódů tvoří 58 norem. K 1. 4

ČSN EN 1993-6 NA ED

ČSN EN 45020 01 0101 duben 1999. Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník. ČSN ISO 11620 01 0143 červen 1999 ČSN P ENV 1993-6 73 1460 říjen 2000. Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy. ČSN 73 0601 73 0601 říjen 2000. EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance I Agreement between the Commission of the European Communities and the European Committee for Standardisation (CEN) concerning the work on EUROCODES for the design of building and civil engineering works (Bc/CEN/03/89). 5 . BS EN 1993-1-1:2005. EurokódyEN 1990 až EN 1999 17 EN 1990: Zásadynavrhování EN 1993-5 Piloty EN 1993-6 Jeřábovédráhy. Eurokód4: Navrhování ocelobetonových konstrukcí v ČSN EN 1990 a používají se v celé soustav ě Eurokód ů.

ČSN EN 1993-6 73 1460 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy N Příloha NA ed. A (National Annex) Nahrazuje: E ČSN EN 1993-6 z 2007-12-01 10/2008 04/2010 Oprava 1 06/2010 ČSN EN 1993-6 NA ed. A 73 1460 National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structure ČSN ISO 1998-6 (Zobrazit podrobnosti) Zákazníci, kteří mají na svém počítači sjednanou od České agentury pro standardizaci (ČAS) službu ČSN on-line pro elektronický přístup do plných textů norem v pdf (verzi pro firmy nebo pro jednotlivce), mohou zde přímo otevírat citované ČSN ČSN EN 1993-1-1-12, ČSN EN 1993-2, ČSN EN 1993-3-1-2, ČSN EN 1993-4-1-3, ČSN EN 1993-5, ČSN EN 1993-6 1 280 stran Eurokód 4 - Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí ČSN EN 1994-1-1-2, ČSN EN 1994-2 278 stran Eurokód 5 - Navrhování dřevěných konstrukcí ČSN EN 1995-1-1-2, ČSN EN 1995-2 214 stra

Kupte knihu Kovové konstrukce (Milan Pilgr) za 215 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 19 miliónů titulů ČSN EN 1993-6/NA (73 1460) National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - 3.2010 ČSN EN 1994-1-1 (73 1470) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobeton. konstrukcí - 3.2010 Změna Z

Posouzení svarů kolejnic jeřábových drah v mezním stavu

ČSN EN 1993-6 OPRAVA 1 www

Normy pro navrhování ocelových konstrukcí - TZB-inf

(výpočet jeřábové dráhy pro mostové jeřáby podle ČSN EN 1991-3 a ČSN EN 1993-6) Předmětná hesla Ocelové konstrukce mostové jeřáby Kniha je zařazena v kategoriích Katalog předmětový. ČSN EN 1993-6:2008/NA-ed.A (731460) - 1.2.2012 National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku) Kvalifikované postupy a provádění navařování se provádí dle ČSN EN ISO 15614-7, ČSN EN ISO 15609-1, ČSN EN 1090-2 a ČSN EN 1993-6. Používá se i katalogových hodnot pro svařování výrobců přídavných materiálů ČSN EN 1993-6/NA:2010-03 (Česká republika) BS EN 1993-6/NA:2009-11 (Spojené království) CYS EN 1993-6/NA:2009-03 (Kypr) Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry

Pešek Ondřej - ÚKDK FAST VUT

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Domovská stránk

Annotation of standard text ČSN 070240 (070240): Tato norma je v článcích 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.3.2 podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v oblasti působnosti MV ČR a MV SR, a v článcích 4.1.1, 4.3.1, 4.5.1 podle ustanovení téhož zákona v oblasti působnosti ČÚBP a SÚBP na základě jejich požadavku posudek vybrané konstrukce na účinek požáru podle ČSN EN 1řř3-1-2. Pro tento posudek byl vybrán navržený příhradový vazník, jehož pruty byly následně posouzeny na požární odolnost 6.21 Ilustrativní obrázek ČSN EN 1993-6 - Roznášecí délka..... 58 Obr. 6.22 Ilustrativní obrázek ČSN. 90030 ČSN EN 1993-6 NA ed. A 73 1460 National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures 60,00 Kč 90027 ČSN EN 1993-2 NA ed. A 73 6205 National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Steel bridges 115,00 Kč 90031 ČSN EN 15440:2011.

ČSN EN 60617-11 (01 3390) Grafické značky pro schémata - Část 11: Stavební a topografické instalační výkresy a schémata (idt IEC 617-11:1996) Vydání: Únor 1998 Jejím vydáním se ruší část ČSN IEC 617-11 (01 3390) Vydání: Květen 1993 6. ČSN ISO 8502-6 (03 8222) Příprava ocelových povrchů před nanesením. Výpočet jeřábové dráhy pro mostové jeřáby podle ČSN EN 1991-3 a ČSN EN 1993-6. Publikace podává stručný výklad principů statického a konstrukčního řešení ocelových jeřábových drah uvnitř halových objektů a zejména jejich uplatnění při návrhu konkrétní..

Kvalifikace výrobce pro provádění konstrukcí výrobků

Příručka k ČSN EN - Příručka je rozdělena do dvou částí. První část,... více info. ks. Truhlářství.Tradice z pohledu dneška. Výpočet jeřábové dráhy pro mostové jeřáby podle ČSN EN 1991-3 a ČSN EN 1993-6 Zatížení jeřábové dráhy... více info. ks ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí EN 1993- 6 Ocelové konstrukce - Jeřábové dráhy EUROKÓD 4 - Ocelobetonové konstrukce EN 1994-1-1 Ocelobetonové konstrukce - Obecná pravidla 08/06 30 EN 1994-1-2 Ocelobetonové konstrukce - Navrhování konstr. na účinky požáru 12/0 ČSN EN 40-1 73 2090 Osvětlovací stožáry. Část 1 : Termíny a definice. ČSN EN1504-1 73 2101 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, ČSN P ENV 1993-6 73 1460 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy. ČSN 73 0601 73 0601.

Kovové konstrukce - Milan Pilgr, 2012, brožovaná vazba

Norma ČSN EN 1993-6 (73 1460) 1

ČSN EN 1991-3/Opr. 1 2 V článku 2.5.3 ve druhém odstavci se tabulka 2.3 nahrazuje tabulkou: Tabulka 2.3 - Maximální počet jeřábů, které se mají uvážit v nejnepříznivější poloze Jeřáby na jedné jeřábové Nosné konstrukce jeřábů dráze Jeřáby v téže lodi Jeřáby ve vícelodní stavbě Svislé zatížení od jeřáb EN 10326 zavedena v ČSN EN 10326 (42 0910) Plechy a pásy z konstrukčních ocelí, kontinuálně žárově pokovené - Technické dodací podmínky . EN 15620 zavedena v ČSN EN 15620 (26 9633) Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regály - Tolerance, deformace a vůle . EN 15629 zavedena v ČSN EN 15629. ČSN EN 1993-6/NA ed. A (731460) National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures: Katalogové číslo: 90030: Cena: 65 Kč: Norma obsahuje pouze anglický text normy. Vydána: 2012-02-01: Účinnost: 2012-03-01: zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1993-6/NA ed. PDF | The paper presents experimental and numerical research of strengthening of columns under load using welded plates. Three sets of three columns... | Find, read and cite all the research you.

ČSN EN 1993-6 Změna: NA ed. A, 2010; ČSN EN 1993-6 Oprava: Opr. 1, 2010; ČSN EN 1994-1-1 ed. 2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavb ČSN P ENV 1993-6 (73 1460) Navrhování ocelových konstrukcí. Část 6: Jeřábové dráhy (10.00) • ČSN EN 338 (73 1711) Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti (10.03) • ČSN EN 13271 (73 1721) Spojovací prostředky pro dřevo - Charakteristické únosnosti a moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky (9.02, oprava 1 12.03) ocelové a dřevěné konstrukce navrhování podle evroých nore

 • Tubemate youtube.
 • Plakát auto.
 • Jablečný ocet účinky akne.
 • Mudr. vybíralová pelhřimov.
 • Poloměr kruhu z obvodu.
 • Fazole bílé velké recept.
 • Ekvádor město.
 • Ustálená slovní spojení angličtina.
 • Zánět šlach rameno.
 • Stronghold pro psy.
 • Zlatoočka obecná delka zivota.
 • Ford kuga 2018 test.
 • Vysílání pmr.
 • Státní dluh ruska 2018.
 • Restaurace brno česká.
 • Mš komenského.
 • Pkm airsoft cz.
 • Ozdobny ram na obrazy.
 • Řezání styroduru.
 • Pierre de geyter internationale.
 • Gif to svg.
 • Komplexní jednotka příklady.
 • Blikací boty skechers.
 • Nejlepší hráči fotbalu 2019.
 • Nymeria sand.
 • Statický klik.
 • Hymna protektorátu čechy a morava.
 • Moudrost raného dětství.
 • Michael kors selma medium.
 • Dynamo na kolo.
 • Kovy 13.
 • Ceník veterinárních zákroků.
 • Pán prstenů plakát.
 • Toyota verso zkušenosti.
 • Php to czk.
 • Barbie dream caravan.
 • Rovnováha fyzika.
 • Spadlo letadlo.
 • Mykoza na zaludu.
 • Klapka telefon.
 • Vádí křížovka.