Home

Lýkožrout smrkový borovice

Problém je ale v tom, že lýkožrout smrkový nyní přelétá také na borovice a modříny. Teď jen musíme doufat ve větší mrazy, tužší zimy a ve více vody, aby nám v lesích nějaké smrky zbyly Lýkožrout smrkový zimuje pod kůrou stromu a lýkožrout severský v hrabance. Jakmile na jaře dosáhnou teploty zhruba 15 °C, začne být aktivní. Při teplotách nad 20 °C začnou kůrovci vylétat ze svých hnízd a rojit se. V tomto vývojovém cyklu lýkožrouta se s ním můžete setkat na vlastní oči

I ps sexdentatus (Börner, 1776) - lýkožrout borový. Taxonomické zařazení: Řád: brouci (Coleoptera) Čeleď: nosatcovití (Curculionidae) Hostitelské dřeviny: borovice lesní (Pinus sylvestris), méně často jiné jehličnany. Popis: Brouk je 5,5-8 mm dlouhý, leskle hnědý až černohnědý. Na okrajích prohloubené zádi krovek má 6 párů kuželovitých zubů, z nichž. Lýkožrout smrkový - Ips typographus . Obecně Charakteristika škůdce. Brouk z čeledi nosatcovitých (Curculionidae) podčeledi kůrovcovitých (Scolytinae). Dospělec 4-5,5 mm dlouhý, hnědý až černohnědý. Záď krovek zkosená, se čtyřmi páry typicky uspořádaných zubů, matná. Mezirýží na krovkách nejsou tečkovaná Lýkožrout smrkový (Ips typographus) a jemu příbuzné druhy (zejm. lýkožrout menší - Ips amitinus, lýkožrout lesklý - Pityogenes chalcographus) souhrnně nazývané kůrovci tropí ve smrkových lesích velkou neplechu 1).Tak velkou, že je lesnická věda řadí mezi nejnebezpečněší škůdce vůbec lýkožrout smrkový. dospělý brouk Hostěnice 2008. mladí brouci před vylétnutím Hostěnice 2008. požerek lýkožrouta Českomoravská vrchovina 2011. napadený porost smrk (Picea spp.), eventuelně borovice (Pinus spp.), modřín (Larix spp.). POPIS DRUHU: brouci jsou 4,0-5,5 mm velcí, lesklí, černohnědí, s válcovitým. V některých lokalitách lýkožrout smrkový napadal i borovice a na několika místech se přemnožili kůrovci z jasanu. V okolí Kuchařovic bylo na začátku září 2019 bylo napadeno lýkožroutem smrkovým 60 % borovic

Pohroma lesa - lýkožrout smrkový Gymnázium Píse

lýkožrout smrkový lýkožrout severský lýkožrout menší lýkožrout vrcholkový lýkožrout borový lýkožrout lesklý lýkohub matný lýkohub sos nový lýkohub menší dřevokaz čárkovaný Borovice odumřelé v důsledku napadení lýkožrou Lýkožrout smrkový je ve své podstatě druhotný škůdce. To znamená, že za normálních okolností napadá pouze oslabené starší stromy, jaké se vyskytují například..

Na smrku žije kolem 20 druhů kůrovců, ale jen asi šest jich dokáže lesníkům způsobovat vrásky na čele. Nejobávanějším je právě lýkožrout smrkový. Snad o žádném jiném druhu škodícím v lesích toho nebylo napsáno více. Přesto jsou některé stránky jeho života, zejména schopnost doletu, stále nejasné Lýkožrout smrkový má při teplém počasí během roku dvě až tři pokolení a ty se dále geometrickou řadou množí. V monokultuře se pak kalamitně šíří, protože nemusí vyhledávat svojí domovskou dřevinu. Jako přemnožený pak napadá nejen oslabené stromy suchem, ale i smrky zdravé. Borovice lesn í (Pinus sylvestris.

Kůrovec - lýkožrout smrkový a severský

Lýkožrout smrkový neboli kůrovec je nejvýznamnějším škůdcem, který napadá smrkové porosty u nás. Konkurovat mu může snad jen bekyně mniška. Lýkožrout neboli kůrovec je černohnědý brouk velikosti 4-5,5 mm, jehož tělo je pokryto dlouhými žlutými chloupky Vedle dominantní kůrovcové kalamity, kdy především lýkožrout smrkový poškozuje smrkové lesy, je řada jiných hmyzích škůdců oslabujících ostatní jehličnany - borovice, modříny, jedle. Trpí dřeviny, které mají nižší zastoupení v našich lesích, avšak do budoucna se s nimi počítá jako s perspektivními druhy, a proto je potřeba sledovat jejich zdravotní.

Atlas poškození dřevin

Lýkožrout smrkový (Ips typographus) - druh hmyzu z podčeledi kůrovci (Scolytinae) z řádu brouci (Coleoptera). Lidově se označuje často prostě jako kůrovec. Popis . Tento významný lesní škůdce je malým nenápadným broučkem. Tělo je válcovité, černohnědé zbarvené, lesklé, se světle žlutými chloupky Nejčastější příčinou hynutí dospělých smrků bývá jeden z kůrovců - lýkožrout smrkový. Sameček na přelomu dubna a května nalétá na smrky a vyžírá v jejich kůře snubní komůrku. Samička z ní pak hloubí pod kůrou mateční chodbu, v níž klade vajíčka

Lýkožrout Borový - Atlas poškození dřevi

Lýkožrout smrkový napadá přednostně dospělé smrky, lýkožrout lesklý napadá i smrky a douglasky, někdy i borovice ve věku 10 -30 let. Jsou i další druhy, některé z nich napadají i keře. Kůrovec jalovcový napadá v posledních letech túje a v teplejších oblastech už způsobuje úhyn živých plotů Lýkožrout smrkový listnáče nenapadá, další jehličnaté stromy (borovice, modřín) pak jen v případě extrémního přemnožení, pokud již není v lokalitě smrk. Kácet tyto stromy tedy nemusíte, naopak jestliže jsou vitální, je vhodnější jejich ponechání v porostech z důvodu podpory přirozené obnovy a zástinu nových. Lýkožrout smrkový -mýty, fakta a možnosti řešení smrk jedle borovice modřín OJ dub buk habr jasan javor jilm bříza lípa olše OL přirozená 11,2 19,8 3,4 0 0,319,4 40,2 1,6 0,60,7 0,8 současná 52,4 1 17 3,9 0,2 6,8 7 1,21,3 0 2,8 1,1 1, Lýkožrout smrkový; Lýkožrout severský (Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris). Vývoj byl na našem území a v areálu svého rozšíření zjištěn i na dalších druzích jehličnanů, a to na modřínu opadavém (Larix decidua), modřínu dahurském (Larix gmelinii), modřínu sibiřském (Larix sibirica), smrku. jeden z největších škůdců smrkových lesů v Evropě. Lýkožrout smrkový je brouk - kůrovec. Je to malý brouk cca 0,5cm hnědé barvy. Jeho larva je zhruba stejně velká bílá s žlutou hlavičkou. Lýkožrouti se žíví lýkem poté co se zavrtávají pod kůru stromů. Strom po jejich invazi vypadá jako prostřílený od broků

Kůrovcová kalamita a sucho mění české lesy. Smrky mizí, dokonce se můžeme dočkat i toho, že se smrk za dvacet let stane exotickým stromem. Jehličnan nahradí listnaté stromy, které jsou odolnější vůči klimatickým změnám. Důležitá je i věková rozmanitost lesa Lýkožrout smrkový je vázán úzce na smrk (Picea abies), jehož původní oblasti ležely do doby před 150 - 200 lety na severu Evropy v severských (boreálních) lesích a ve středu Evropy v lesích hercynských s jejich prodloužením do karpatské a transylvánské oblasti a v lesích alých s jejich prodloužením jihovýchodním. Lýkožrout smrkový - Ips typographus (L.) Dospělec: 4,0 - 5,5 mm dlou-hý, válcovitý, černohnědý, lesklý, čelo s hrbolkem upro-střed, krovky na mezirýžích netečkované, záď krovek uťatá, matná, se 4 páry hr-bolků pravidelně od sebe vzdálených Požerek: podélný, zpravidla 2 - 3 ramenný Bionomie: hlavní doba let VÝZNAM DRUHU: lýkožrout smrkový je významný škůdce smrkových porostů. Přednostně napadá odumírající a odumřelé stromy, avšak při přemnožení napadá i zdravé stromy a je schopen poškodit rozsáhlá území smrkových porostů. Lýkožrout severský HOSTITELSKÉ DŘEVINY: smrk (Picea spp.), borovice (Pinus spp.)

Vedle dominantní kůrovcové kalamity, kdy především lýkožrout smrkový ničí smrkové lesy, poškozuje řada jiných hmyzích škůdců i ostatní jehličnany - borovice, modříny, jedle. V souhrnu jsou devastovány dřeviny, které mají nižší zastoupení v našich lesích, avšak do budoucna se s nimi počítá jako s perspektivními druhy, proto musíme pozorně sledovat. Jen lýkožrout smrkový je u nás problém. Ani ten ale nelétá na zdravé smrky, jen na ty oslabené. Ty borovice jsou vyšlechtěné, aby rostly co nejrychleji a souměrně. Je to intenzivní zemědělství. Většinou jsou tyhle plantáže soukromé a oplocené. Tady v Česku mají lidé mnohem větší přístup ke krajině než.

Lýkožrout lesklý je relativně drobný brouk jsou 1,6-2,8 mm velcí, lesklí, hnědočerní, s krátce válcovitým tělem. Někdy je štít černý a krovky smolně hnědé. Krovky jsou nápadně lesklé, v řádcích tečkované. Záď krovek je zkosená a podél krovkového švu prohloubená V námi vyšetřovaných výsadbách byli nalezeni tito kůrovci: lýkožrout lysý (Pityophthorus glabratus Eichh.), lýkožrout dvojzubý (Pityogenes bidentatus. quadridens Hart.), lýkožrout P. bistridentatus Eichh., lýkožrout P. trepanatus Nördl. a korohlod smrkový (Cryphalus abietis Hbst.), lýkožrout čtyřzubý (P Ratz.) To se takhle nedá říct, spíš platí to, že kůrovců je více druhů. Někteří napadají smrky, jiní borovice, další třeba modříny. Je to ale složitější. Lýkožrout smrkový totiž dokáže úspěšně napadnout i modřín. Takže spíš záleží na vitalitě stromu než na jeho druhu? Ano a taky na stresu, který prožil

Lýkožrout smrkový Kůrovcové Inf

Lýkožrouti (Scolytidae či Bostrychidae) je čeleď brouků vyznačených malým, válcovitým tělem, krátkou, obyčejně značně ukrytou tlustou hlavou s vysedlými čelistmi a lomenými, paličkovitě zakončenými tykadly.Břich složen jest ze 5 kroužků. Vnější kraj holení předních obyčejně zubatý; chodidla 4členná. Brouci tito žijí pospolitě a vrtají dospělí. Lýkožrout smrkový se může rychle šířit a likvidovat smrkový les na plochách tisíců hektarů díky celé řadě vyvinutých vlastností. Jde v prvé řadě o chování tzv. pionýrských brouků na začátku rojení, kteří jsou schopni vyhledat, kolonizovat a feromony označit oslabené stromy v širším okolí stávajících ohnisek A jaktože lýkožrout smrkový třeba nejde na smrky stříbrné a smrky pichlavé, které jsou přece našemu smrku podobnější mnohem víc než borovice. 0 / 0 19.5.2019 14:4 B rouci ( sv ětluška, lýkožrout smrkový, rohá č obecný, mrchožrout housenká ř) Bekyn ě mniška a její housenka Škodlivý druh motýl ů, jejichž chlupaté housenky se živí jehli čím smrku a borovice . Lýkožrout smrkový - Wikipedi . Pityophthorus pityographus - lýkožrout obecný. Autor: Jakub Horák No myslím není ustanoveno, že kůrovec je pouze lýkožrout smrkový. Hlavní je, že vyžírá chodbičky v lýku prakticky stejným způsobem. U borovice se uvádí kombinace několika druhů kůrovců a především ten lýkožrout smrkový: https:.

Uvedl, že kůrovcovou kalamitu přinesl do našich lesů lýkožrout smrkový, doplněný lýkožroutem severským, který dorazil do ČR z tajgy přes Polsko. Severský brouk si vybírá a skáče jen na oslabené stromy. Naopak náš původní lýkožrout smrkový bere do likvidační péče všechny stromy v okolí Sucho a kůrovec decimují lesy v Česku. Smrky z nich mizí po milionech, chřadnou i borovice a rozsáhlé oblasti čelí odlesnění. Kde jsou příčiny? A co bude se zdejšími porosty do budoucna Borovice lesní. Je jehličnatý neopadavý strom (bory). Je velmi odolná, může růst i na skále. Její kořeny rostou do hloubky a drží pevně v zemi. Kůra borovice je v dolní části kmene šedohnědá. Jehlice vyrůstají ve svazcích po dvou. Kuželovité šišky jsou krátké a tvrdé Koruna bývá nepravidelná. Modřín opadav Borovice mají sice hlubší kořeny než smrky, ale hladina podzemní vody je v současné době tak nízká, že na ni stromy nedosáhnou, slábnou a usychají. Když pak nastoupí hmyz, strom uhyne. Existují lokality v České republice, kde lýkožrout smrkový napadá i borovice je takovým škůdcem lýkožrout smrkový, zpodčeledi kůrovcovitých (Scolytinae) čeledi nosatcovitých (Curculionidae) - proto bývá často zjednodušeně a ne zcela přesně označován jako kůrovec. V České republice se vyskytuje celkem 110 zástupců této podčeledi, přičemž rod Ipsmá u ná

borovice lesní : Pinus mugo agg. Pinus mugo Lýkožrout smrkový: Ips typographus: Lýkožrout vrcholkový : Ips acuminatus: Makadlovka borová : Exoteleia dodecella: Mandelinka osiková. Ips typographus (Lýkožrout smrkový) kůrovec dospělec: válcovitý, 2,8 - 4,5 mm dlouhý, černohnědý až černý vajíčko: oválné, lesklé, bílé, 0,7 mm velké larva: beznohá, rohlíčkovitě zahnutá, bělavá s hnědou hlavou kukla: volná, bílá, 5 mm dlouhá, na zadečku s dvěma trny Ips duplicatus (Lýkožrout severský. Sem patří bekyně mniška či bekyně velkohlavá, obaleči a snad nejdiskutovanější brouk v ČR, lýkožrout smrkový. Patří sem rovněž některé houby. Běžně jsou napadány jen poškozené stromy, při souhře špatných okolností, jako je poškození lesa sněhem, větrem či emisemi, může dojít k přemnožení škůdců

Třídní nepřítel - lýkožrout smrkový

 1. Lýkožrout smrkový neboli Ips typographus vytvořil dokonale symbiotický vztah, kdy se brouci a larvy neživí jen lýkem, ale nektarem produkovaným houbami. Dřevokaz čárkovaný neboli Trypodendron lineatum pro houby vrtá díry hluboko do kmene a lýkožrout zůstává pod povrchem
 2. Borovice vejmutovka - určení škůdce posts 6. Zakrslé borovice - škůdci posts 22. Lesní škůdci - Palivo Česká Skalice, odborná správa lesa. Archiv Mezi známé a nejvíce rozšířené kalamitní hmyzí škůdce patří zejména Bekyně mniška, Lýkožrout smrkový, Lýkožrout lesklý, Klikoroh. Na zahrádce námnapadly.
 3. 40-ti letá borovice trpět suchem prostě nemůže.Dokonce číňané vysazují v pouštích v okolí Pekingu naší borovici lesní (Pinus Sylvestris) aby zabránili šíření písečných dun do města.Dřevokazných a jím podobných bruků jsou mraky, ale kůrovec (Lýkožrout smrkový) jak už z názvu vyplývá, napadá jen a pouze smrky.V posledních pár letech se tady objevil i jeho.
 4. Borovice. Jedle. Která houba je jedovatá? Křemenáč osikový Lýkožrout smrkový. Pstruh potoční.
 5. Lýkožrout smrkový; Mravenec dřevokazný Samička klade vajíčka do kůry smrku, borovice a modřínu. Larvy po vylíhnutí pod šupinami kůry pronikají do kambiální zóny, kde mezi kůrou a bělí hlodají nepravidelné, postupně se rozšiřující chodby, které jsou viditelné hlavně v kůře, ve dřevě jen povrchově..
 6. ulého roku nakoupily celkem 160 kusů. Krátce o kůrovci Lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý jsou pro les jako kalamitní škůdci.

nižších; Borovice blatka - Pinus rotundata; Vrbina penízková - Lysimachia nummularia; Dub celokrajný - Quercus imbricaria; Topol osika - Populu vznik polomů a vývratů Přiřaď a zdůvodni: borovice polomy smrky vývraty škůdci kůrovci → odumírání stromů (např. lýkožrout smrkový) prohlédni si požerky motýl bekyně mniška - její housenky žerou jehlice dřevokazné houby → trouchnivění = rozklad dřeva (např. václavky, choroše) Ochrana lesa chemická. Tím pádem se líhne více než 5 generací za rok a dochází k velkému přemnožení. Kalamita by měla trvat odhadem ještě 3 - 4 roky do té doby, než pokácíme všechny smrky. Problém je ale v tom, že lýkožrout smrkový nyní přelétá také na borovice a modříny AT smrk lýkožrout smrkový, ostatní kůrovci na smrku, 1 %, asanace/příprava lapáků, max. 1x AT vojtěška semenné porosty třásněnky, klopušky, 0,4 l/ha, max. 1x 10 zelenina brukvovitá (jen vytvářející růžice a hlávky) housenky, 0,3 l/ha, max. 2 • Lýkožrout smrkový se lidově označuje jako kůrovec • Je nejvíce obávaný škůdce v Čechách • Napadá především staré a nemocné stromy • Živí se lýkem stromů • Samice je schopná naklást i 100 vajíček . Dorůstá 4 až 5,5 milimetrů. Pohlavní dospělosti dosáhne za 70 dní

Nejhorší je lýkožrout smrkový, ale je i chalkograf, česky lýkožrout lesklý, který stromy napadá od vršku. Když chodí člověk pod stromy, nevidí to. Napadá spíš slabší větve, ale strom pak začne hromadně opadávat a to už je v podstatě pozdě. Klasický lýkožrout smrkový nalétává na kmeny a to je vidět Dokumentární film o šumavských lesích. Seznámíme se s různými přístupy ke krajině na české, německé i rakouské straně, které se potkávají v jednom obrovském pásu lesa - zelených plicích Evropy. Čím lesy prošly a co je čeká dál Vedle dominantní kůrovcové kalamity, kdy především lýkožrout smrkový poškozuje smrkové lesy, je řada jiných hmyzích škůdců oslabujících ostatní jehličnany - borovice, modříny, jedle. Trpí dřeviny, které mají nižší zastoupení v našich lesích, avšak do budoucna se s.. Svět kolem vás při pohledu z 360 stupňů. Svět kolem vás při pohledu z 360 stupňů - co vše je dobré znát a vědět. Menu a widget Lýkožrout smrkový je takový specialista, že jde opravdu jen do smrku. Teď se šířící lýkožrout severský jde do smrku, borovice i modřínu, případně do jiných jehličnatých stromů, ale nejde do listnáčů. Existuje nějaký druh kůrovce, který by napadl jehličnan i listnatý strom?.

Lýkožrout smrkový (Ips typographus) Lidově se označuje jako kůrovec. Dorůstá velikosti 4 až 5,5 milimetru. Brouk naklade pod kůru vajíčka, z těch se vyvinou larvy. Živí se lýkem, zakuklí se, vyrostou v brouky, kteří se nakonec prokoušou ven a vyletí, aby napadli další strom 3. B rouci ( sv ětluška, lýkožrout smrkový, rohá č obecný, mrchožrout housenká ř) Bekyn ě mniška a její housenka Škodlivý druh motýl ů, jejichž chlupaté housenky se živí jehli čím smrku a borovice. Housenka se kuklí na kmenech, z kukly vyletí motýl. ♀ - nelétá ♂ - lét Uvedl, že kůrovcovou kalamitu přinesl do našich lesů lýkožrout smrkový, doplněný lýkožroutem severským, který dorazil do ČR z tajgy přes Polsko nejprve do Severomoravského kraje. Lidé nechali kůrovce přemnožit do těžko zvládnutelné klamity. K tomu dominuje v terénu několikaleté suché klima Oslabené, usychající a postupně odumírající smrky napadá druhotný škůdce - lýkožrout smrkový nebo jsou čím dál častěji poškozovány silným větrem. Borovice smrku lokálně značně sekunduje. Dříve si s tím lesníci poradili, ale to bylo jiné klima, vyšší počet lesních dělníků, zájem společnosti o lesy a. Semena borovice pokroucené mají navíc požárem připravenou půdu ke klíčení a odstraněnou konkurenci ostatních rostlin a stromů. Léto je dobou, kdy nejčastěji dochází k požárům lesa. Je to dáno kombinací dlouhodobého suchého a teplého počasí. Lýkožrout smrkový - příčiny přemnožení.

Stejně jako v Bělohradě, i ve Slatiňaněch řádí kůrovců víc. Máme prokázáno výzkumným ústavem, že je tu lýkožrout smrkový, modřínový a lesklý, kterému je úplně jedno, co žere, hlavně, že je to jehličnaté a chutná. Vypadávají nám smrky, modříny a borovice vejmutovky lýkožrout smrkový - kůrovec - škůdce (smrk, borovice, modřín) 2. obratlovci savci: prase divoké (bachyně, všežravec) srnec obecný (býložravec) liška obecná (šelma psovitá, všežravec) jezevec lesní (všežravec) veverka obecná (hlodavec, všežravec) kuna lesní (všežravec) ptáci: datel černý (hubí škůdce

Lýkožrout Smrkový - Atlas poškození dřevi

 1. Výsledkem jsou oslabené borovice, které se těžko brání škůdcům. A to nejen zmiňovanému jmelí, ale třeba i některým druhům kůrovce. Překvapivě i borové porosty v současné době napadá lýkožrout smrkový. Což bylo dosud naprosto vyloučené. Problémy s usycháním borových porostů mají i Lesy ČR
 2. Vzhledem k ekologickým nárokům borovice, resp. její schopnosti . k nim patří lýkožrout smrkový, lýkožrout severský a lýkožrout lesklý, na borovici pak
 3. 10. Lýkožrout a management lesů (nejen) v národním parku 11. Příklad chybného managementu - oblast Ptačího potoka v NP Šumava 12. Lýkožrout smrkový a tetřev hlušec - potenciální dopady lesnických zásahů v oblastech Ptačího potoka a Jezerního hřbetu v NP Šumava (R. Fuchs) 13
 4. Lýkožrout smrkový (Ips typographus) Černohnědý, 4-4,5 mm velký, válcovitý brouk. Je to významný škůdce našich lesů. Nejčastěji se přemnožuje ve stejnověkých a stejnorodých porostech smrku ve stáří nad 60 let, v polohách nad 600 m n. m. Poškozuje lýko stromů, které následně chřadnou, až odumírají
 5. Lýkožrout smrkový - metody asanace fumigace skládek pod fólií •U nás dosud nepovolená metoda •Povolena v Austrálii, těsně před povolením Nový Zéland a Rusko, další testování Malajsie, Izrael, Turecko Jihoafrická republika, Jižní Korea •Lze použít k asanaci, účinnost po 10-24 hodinách •Stoprocentní účinnos
 6. Lýkožrout smrkový. Mravenci. Křižáci. Páskovka hajní. Ploník obecný. Vrbka úzkolistá. 5. strana. Sasanka hajní. Prvosenka jarní. Bez černý. Habr obecný. Dub letní. Borovice lesní. Tisk. Titulky - Ano/Ne. Nápověda - 3 strany - pro návrat do hlavního menu z libovolné obrazovky slouží ikona s chaloupkou vlevo nahoř

Kůrovcová kalamita v Česku - Wikipedi

 1. Ale lýkožrout smrkový přeci na smrkových lesích hoduje ve velkém, ne? borovice, duby, fíky, manga a spoustu jiných dřevin, podle toho, v kterém světovém regionu jsou. Zkrátka, kůrovci jsou hrozně zajímaví a přitom hodně nepoznaní. A já doufám, že se najde další generace vědců a studentů, co se do nich pustí
 2. Například lýkožrout smrkový (Ips typographus) vydrží letět několik hodin denně i po dobu jednoho měsíce. Při bezvětří se pohybuje rychlostí až metr za vteřinu. Není tedy divu, že je schopen doletět až do vzdálenosti 60 km. nebo jihoevroý Orthotomicus erosus ohrožující borovice. 2).
 3. Lýkožrout smrkový (Ips typographus) V našich podmínkách nejškodlivější kůrovec, žijící na smrku. Popis škůdce: Válcovitý, relativně široký kůrovec (ve srovnání s ostatními druhy), dlouhý 4,2 - 5,5 mm, černohnědě zbarvený, krovky tmavohnědé, nohy a tykadla žlutohnědé, celý žlutohnědě ochlupený
 4. Naše návštěva: srpen 2004 Komentáře: 6. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu let výrazně změnit - stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod.Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti
 5. Lýkožrout smrkový; Lýkožrout severský (Tilia spp.) a dalších listnatých dřevinách. Larvy nejčastěji okusují kořínky borovice lesní (Pinus sylvestris), příp. dalších druhů borovic (Pinus spp.) a smrku ztepilého (Picea abies)
 6. řadách, šišky nahoru), borovice lesní (jehlice po dvou), modřín opadavý (jehlice ve svazečcích, opadává) •lýkožrout smrkový
 7. 1. borovice lesní, opadavý, bílá, tis červený (lýkožrout smrkový) a máme po malebných lesích. K jednotlivým, které zde vyjmenuji a ty je v zásadě všechny znáš, si zapamatuj třeba jen jednu info, to bude stačit. Smrk ztepilý- u nás převažuje, má šišky dolů.
GC6JZM9 RsG 5

Horská borovice brouka zabil borový les. Kůrovec Galerie. Kůrovec jako nebezpečný hmyz. Četné kanály, které byly ve stromu vyhloubeny kůrovci, infikovaný strom. Weaver Beetle Beetle. Zeď vzorované sádrové omítky, bump verze. Lýkožrout smrkový. Zeď vzorované sádrové omítky, lesklý verze Podle zprávy Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM) vedle dominantní kůrovcové kalamity, kdy především lýkožrout smrkový ničí smrkové lesy, řada jiných hmyzích škůdců poškozuje ostatní jehličnany - borovice, modříny, jedle Lýkožrout smrkový (kůrovec) je nejvýznamnějším škůdcem v lesích celé Evropy. Napadá všechny stromy, nejen smrky. Se suchem jeho aktivita a nebezpečí narůstají. Jed v barvě podle něj nemůže uškodit nikomu kromě kůrovce, pokud používá zdravý rozum Lýkožrout modřínový se nenechá nalákat do feromonových lapačů, které se používají v boji proti kůrovcům hodujícím na smrku. A tak mu musí zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy pokládat o to víc návnad v podobě lapáků (pokácených modřínových kmenů), do kterých se vydává za rozmnožováním Jakmile je les oslaben suchem, tak se do stromů pustí kůrovec s václavkou či jinými housenkami (listnaté stromy). Pokud by však byly stromy zdravé, tak se kůrovci lehce ubrání - třeba tím, že ho zalijí smůlou. Naše lesy jsou nemocné!! Stromy a lesy žijí v symbióze (homeostáza) s ostatními živočichy, energií planety a jejími cykly

 1. Je mezi nimi 28 jasanů, dva smrky, jeden javor a jedna borovice. Smrky napadl lýkožrout smrkový, jasany žere lýkohub jasanový. Jasanům navíc škodí houba v kořenech. Po konzultaci s odborníky město vybralo firmu, která v pondělí zahájila kácení. Zároveň ale část dřeva v kulatině odkoupí a odveze a zajistí i prodej.
 2. Naučná stezka Pod stromy procházející přírodní zalesněnou částí areálu konopišťského zámeckého parku postupně představuje několik našich nejběžnějších stromů (každému je věnována jedna zastávka). Informační panely kromě srozumitelně podaných základních údajů o nich a povedených velkoplošných ilustrací nabízejí i množství otázek a úkolů pro.
 3. 4-druh borovice. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6- monokultura našeho nejhojnějšího jehličnanu. 6- a důsledky vysazování jednoho druhu stromu. 6- původce současné zkázy monokulturních lesů Lýkožrout smrkový — Ips typographus 42-55 http: // botanxka. wendys. cz.

Lýkožrout smrkový - YouTub

Fury 10 ew. Postřikový insekticid FURY 10 EW je postřik proti škůdcům ve formě emulze typu olej - voda k ochraně rostlin proti škůdcům a hmyzu v zemědělství a lesnictví (škůdci jehličnanů) Nejznámějším kůrovcem je lýkožrout smrkový, není však jediný. V Kamýckém lese patří mezi největší škůdce lýkožrout smrkový a l. lesklý (na smrcích), l. vrcholkový a lýkohub sosnový (na borovicích) a l. modřínový (na modřínech). Projevy všech zpravidla vedou k uhynutí stromu

Tak malý a tak obávaný - lýkožrout smrkový - Ekolist

Komentáře . Transkript . kurovci - Silvariu Ve skutečnosti to nejsou jedny hory, ale celá řada pásem na území Kanady i USA. Podobně jako naše smrkové lesy nyní devastuje brouk z čeledi nosatcovití, celým jménem lýkožrout smrkový (Ips typographus), ty v Rockies má na svědomí stejně žravý kůrovec Dendroctonus rufipennis borovice lesní, borovice vejmutovka, jedle bělokorá, modřín opadavý, smrk ztepilý, tis červený KRYTOSEMENNÉ BYLINY bika hajní, blatouch bahenní, bodlák obecný, bolševník velkolepý, brukev řepka olejka, černýš, divizn Lýkožrout smrkový (cca 5 mm) napadá především čerstvě odumřelé dříví (polomy, vytěžené dříví v porostu nebo na skládkách), dále pak oslabené stojící stromy (např. suchem) a při přemnožení i zdravé stojící stromy. Vývoj probíhá pod kůrou na kmenech dospělých smrků s výjimkou jejich vrcholku (nejčastěji.

Lesní sazenice - Lesní a okrasné školky Arnik

Vyber správný obrázek živočicha, rostliny nebo houby. Všechny otázky. Předchozí otázka Další otázk Lýkožrout smrkový (kůrovec) je tmavě hnědý brouk, 4,5 mm dlouhý. Napadá odumřelé stromy i suchem oslabené. Lesy České republiky proto postupně mění skladbu druhů stromů. Cílem jsou smíšené porosty, v případě jižní Moravy převážně listnaté 23 pěstování lesa 19 smrk ztepilý 18 genetika rostlin 14 lesní porosty 14 obnova lesních porostů 13 pěstování mladých lesních porostů více 13 sazenice lesních stromů 12 výchova lesních porostů 11 borovice lesní 11 buk lesní 11 mikropropagace rostlin 11 vegetativní rozmnožování rostlin 10 lesní dřeviny 10 ochrana. Farské bažiny jsou přírodní rezervací ev.č. 582, nacházející se v okresu Tachov, jihozápadně od obce Lesná, CHKO Český les.Správa AOPK Plzeň.Toto území bylo vyhlášeno přírodní rezervací v roce 1997 okresním úřadem Tachov.Rozloha činí zhruba 66,67 ha. Hlavním přemětem ochrany je rašeliniště vrchovištního typu, charakteristické svou diverzifikací.

Lýkožrout smrkový (kůrovec) - Ips typographus MeziStromy

NEJZNÁMĚJŠÍ ROSTLINY SMRK BOROVICE LESNÍ - SOSNA jehlice - ostře špičaté, ploché, vyrůstají z jednoho místa po dvou šišky - malé, vejčité, nerozpadavé kořeny - hluboké, strom je stabilnější, lépe odolává vichřici kůra - povrch kmene = borka, odlupuje se ve vrstvách horní část kmene světle rezavá dřevo - má. Těchto tzv. kalamitních škůdců se lesníci obávají nejvíce. Jejich typickými představiteli jsou např. mezi brouky lýkožrout smrkový, či mezi motýli bekyně mniška lýkohub sosnový HOSTITELSKÉ DŘEVINY: borovice (Pinus spp.)

Jehličnany v ohrožení | EfektivníÚspory

Jaký podkorní hmyz kromě lýkožrouta smrkového hostí

Lesní školky mění v poslední době kvůli kůrovci sortiment. Výrazně se zvýšila poptávka po listnatých stromech, které lýkožrout smrkový nenapadá. Zároveň je ale pořád zájem i o smrky, správci lesů je sází na holinác A protože se množí geometrickou řadou, z jednoho napadeného stromu zničí minimálně 5 m3 sousedních stromů, vyrojit se mohou i třikrát za rok, tak si snadno spočítáme, že z jednoho ponechaného stromu z minulého roku může lýkožrout smrkový zničit přibližně 600 m3, což při průměrné zásobě 500 m3 smrku/ha je. Lýkožrout smrkový se na Vysočině vyskytuje především v nižších polohách, třeba na Třebíčsku a Pelhřimovsku. Ale je i na Žďársku. Dospělec naklade vajíčka do kmene stromu a larvy pak vyžerou lýko a strom uschne, popsal odborný lesní hospodář ze Sněžného Miloš Kučera

Lesní ekosystém - Naučná stezka Staříč - TAGGMANAGER

Lýkožrout smrkový - ATLASZVIRAT

ostrůvkovitě zapojené porosty borovice kleče neboli kosodřeviny s přimíšenými listnáči jeřábem a břízou karpatskou, a doprovázené nízkými keříky, jako jsou brusnice brusinka nebo borůvka Lýkožrout smrkový je asi 4-6 mm Mrtvé dřevo.

 • Svatební fotograf jihlava.
 • Střední průmyslová škola klatovy den otevřených dveří.
 • Jízda v mustangu ostrava.
 • Dwarfismus wiki.
 • Planety video.
 • Cien day cream q10 lidl.
 • Úhelník.
 • Like a flower.
 • Fotoškoda tisk fotografií.
 • Mega bass youtube.
 • Otranto.
 • Rehydratační roztok dr max.
 • Guerilla marketing příklady.
 • Rugby slavia deti.
 • Radioamatérská technika.
 • Hormonální jógová terapie 2.
 • Dalekohled alza.
 • Nebavi me zadna prace.
 • Adidas terrex agravic speed.
 • Vlaštovčí hnízdo.
 • Pdf profi.
 • Gom player čeština.
 • Běžecké tričko na zakázku.
 • Cerne sandaly na podpatku.
 • Bohemian burlesque festival.
 • Teriyaki kuře.
 • Co je dobré na psí srst.
 • Válcovny plechu frýdek místek volná pracovní místa.
 • Správná výška berlí.
 • Vánice film.
 • Gardasil očkování.
 • Intercars eshop.
 • Webkamera labská bouda.
 • Labutí jezero národní divadlo 2019.
 • Myš domácí délka života.
 • Zara letní šaty.
 • Hysteroskopie rekonvalescence.
 • Andělské kostýmy.
 • Logo definice.
 • The pacific s01e02.
 • Hořící keř celý film.