Home

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Expedice našich biologů na ostrov Svatý Tomáš / Katedra

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU Oficiální internetové stránky Ostravské univerzity Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje Činnost katedry - výuka ve všech třech úrovních studia, rozvoj tří hlavních oborů: sociální geografie a regionální rozvoj, regionální a politická geografie a vzdělávání v geografii, spolupráce s partnerskými evroými univerzitami zapojenými do programu Erasmus (např Sekce sociální a ekonomické geografie České geografické společnosti, Praha. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha. Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Prah

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF O

Personální složení Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU Oficiální internetové stránky Ostravské univerzity Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Titulní stránka; Kurzy; Přírodovědecká fakulta ; Sekce geografie; MZ340P12 Teorie regionálního rozvoje. MZ340P14 Sociogeografické regionální systémy. MZ340P22 Evropa regionů. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita, Ostrava. 914 To se mi líbí. Garantujeme bakalářské, magisterské a Ph.D. studijní obory, jedná se o obor Politická a kulturní.. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Titulní stránka; Kurzy; Přírodovědecká fakulta; Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Největší sociogeografické pedagogické a vědecko-výzkumné pracoviště v Česku. Geografická témat

Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. — Přírodovědecká fakulta U

• Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Na této univerzitě se na Hornicko-geologické fakultě nachází pracoviště, které jako první v České republice nabízelo samostatný studijní obor Geoinformatika Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita, Ostrava. 882 To se mi líbí. Garantujeme bakalářské, magisterské a Ph.D. studijní obory, jedná se o obor Politická a kulturní.. Didaktika geografie (didaktické problémy v geografii, aplikace evroé dimenze ve výuce geografie na základních a středních školách) Kontakt: Ostravská univerzita v Ostravě Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Chittussiho 10 710 00 Ostrava - Slezská Ostrav Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Titulní stránka; Kurzy; Přírodovědecká fakulta ; Sekce geografie; Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje; MZ340T10 Terénní cvičení ze sociální geografie. Contemporary trends in development studies (a discussion seminar). Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt Současný geografický výzkum města v mnohém navazuje na so­ ciálně ekologický přístup chicagské školy, předválečnou praž­skou antropogeografii, praž­skou sociologii města a teoretické myšlenk

KATEDRA SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE UNIVERZITNÍ ČÍSLO:.. 3 1. Tzv. Monroeova doktrína (1 bod) a) vyhlásila evroou intervenci na americkém kontinentu za akt agrese vůči USA b) měla za cíl omezit vliv Sovětského svazu v Latinské Americe c) byla reakcí na kubánskou revoluc Katedra matematiky. Katedra fyziky. Katedra chemie. Katedra informatiky a počítačů. Katedra fyzické geografie a geoekologie. Katedra biologie a ekologie. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. E-nastenka. Pruvodce_PrF. 7OBA Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Přílohy ke stažení: 2_karlin_ang_-_mo.pdf Nízké rozlišen Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje; Catégories de cours:.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje; Course categories:. Od roku 1990 externě vyučoval na katedře Sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde se v roce 1992 habilitoval pro obor regionální rozvoj a prostorové plánování a kde v roce 1998 získal titul profesor sociální geografie Edice katedry soc. geografie a reg. rozvoje, 2000. Nakladatel Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 111 +420 553 461 111. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987 ID datové schránky: 37gj9f Studijní program Sociální geografie a regionální rozvoj umožňuje hlubší specializaci v problematice ekonomické geografie a regionálního rozvoje, regionální politiky a územního plánování, studia měst a metropolitních areálů, výzkumu periferních území, cestovního ruchu nebo geografické mobility obyvatelstva

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA-KATEDRA SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE , 30. dubna 1404/22,Ostrava,70200 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita, Ostrava, Czech Republic. 874 likes. Garantujeme bakalářské, magisterské a Ph.D.... Jump t Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje : Přírodovědecká fakulta UK Praha : profil katedry / Jazyk: Čeština: Vydáno: Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 1999: Témata: Univerzita Karlova. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. studium.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje: Korporace - odkaz VIZ: Faculty of Sciences Charles University of Prague. Department of Social Geography and Regional Development: Korporace - odkaz VIZ: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje: Historie zpracování: 2013/06/14. Výzkumné centrum historické geografie. Projekt rozvíjí výzkumy, realizované v Historickém ústavu AV ČR a na Katedře sociální geografei a regionálního rozvoje Př F UK v Praze. Cílem projektu je vznik společné institucionální platformy historickogeografického výzkumu v Česku a posílení jeho mezinárodní srovnatelnosti Katedra geografie na PF JU Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, s. 70-80. ISBN 80-86561-15-1. Kubeš, J. (2004): Prvky územní struktury chataření a jejich typologie. In: Vágner, J., Fialová, D. a kol.: Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku, Univerzita Karlova v Praze.

Personální složení / Katedra sociální geografie a

Socioekonomická geografie - Wikipedi

Mgr. Geografie a regionální rozvoj. Chcete dále rozšířit geografické znalosti a dovednosti získané během bakalářského studia geografie? Nabízíme Vám nový studijní program Geografie a regionální rozvoj. Dvouleté navazující magisterské studium prohlubuje geografické vzdělání s aplikací do regionálního rozvoje Katedra zajišťuje vzdělání v oblasti sociální geografie a regionálního rozvoje. Nabízíme možnost studovat bakalářské, navazující magisterské i doktorské studijní programy Geografie a regionální rozvoj či Politická a kulturní geografie Studijní program Sociální geografie a regionální rozvoj (SGRR) je zaměřen na studium prostorovosti společenského života. Určitým specifikem je uplatnění absolventů v praxi, tj. na vyšších pracovních pozicích v institucích regionálního rozvoje na různých hierarchických (správních) úrovních veřejné správy katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, katedra fyzické geografie a geoekologie / katedra geografie tomas.matejcek@natur.cuni.cz. RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta katedra geografie anovacek@pf.jcu.cz. doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D

Výzkumné týmy Geografie nás bav

/ KRRVS - Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy; Kurz se zabývá lokalizací ekonomických aktivit, významnými aktéry regionálního rozvoje, ekonomickou a prostorovou organizací měst, teoretickými koncepcemi regionálního vývoje a základními principy a mechanismy regionální politiky v Evroé unii a České. Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy Obecné informace Katedra Regionálního rozvoje a veřejné správy garantuje v bakalářském a navazujícím magisterském studiu obor Regionální rozvoj v rámci programu Hospodářská politika a správa a zajišťuje převážně výuku předmětů tohoto oboru, např * * * * * * Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita Měkké faktory regionálního rozvoje Obecně - nárůst významu MF: ubikvitizace tvrdých lok. faktorů, proměna výrobních struktur Definice MF podle Dziembowska-Kowalska, Funck, (1999): tvrdé faktory mají viditelný dopad na fungování firem v. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje; Katedra fyzické geografie a geoekologie; Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie; Katedra demografie a geodemografie; Geografický ústav MU v Brně; Katedra geografie Pedagogické fakulty MU v Brně; Fakulta životního prostředí ČZÚ; Katedra geomatiky ČVU

Interní vědecko-pedagogičtí pracovníci: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK doc. RNDr. Bc. Jana Šiftová, Ph.D., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK RNDr. Michala Lustigová, Ph.D., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK Ivana Kulhánová, Ph.D., Katedra sociální geografie a. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Centrum pro výzkum měst a regionů ve spolupráci s Multikulturní centrum Praha, z.s. Cizinci na území MČ Praha 11 - analýza stavu Výzkumná zpráva Hlavní řešitel: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. Praha 201 Západočeská univerzita v Plzni, Ekonomická fakulta, Katedra geografie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie , Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (2001): Regionální vývoj: Specifika české transformace, evroá integrace a obecná teorie. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 328 s. Další autoři: PETR DOSTÁL. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a. Karte Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova - Detailkarte der Umgebung (Basiskarte, Wanderkarte, Satellitenkarte, Panoramakarte, usw.), Routenplanung, GPS und weiteres auf mapy.cz

Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a

 1. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Centrum pro výzkum měst a regionů ve spolupráci s Multikulturní centrum Praha Analýza cizinců v Městské části Praha 4 Výzkumná zpráva Hlavní řešitel: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. Praha 201
 2. ář (3SDP1 + 4SDP1) ZS 17/18 - Diplomový se
 3. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF Univerzity Karlovy: prof. Ing. Kamil Kuča Ph.D. rektor Univerzity Hradec Králové: prof. PhDr. Lubomír Machala CSc. Katedra bohemistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci: prof. PhDr. Libor Musil CSc. Katedra sociální politiky a sociální práce FSS Masarykovy univerzity v Brně.
 4. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Chittussiho 10, 708 00 Slezská Ostrava, telefon: +420 776 173 485, email: itichai@seznam.cz Abstrakt Tento článek se zabývá sociální kohezí (inkluzí, exkluzí) z hlediska interpretace a užívání pojm
 5. Titulní stránka. Novinky stránek. Portál OU. Web OU. Moodle OU. Kurzy. Zimní semestr 2019/2020. Letní semestr 2018/2019. Zimní semestr 2018/2019. Fakulta sociálních studi
Mikuláš Klaudyán v Dolním Bousově — Přírodovědecká fakulta UK

Studium geografie - Česká geografická společnos

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt1 Rezidenční suburbanizace způsobuje oddělení bydliště a dalších den­ ních funkcí uvnitř metropolitních regionů. Důsledkem jsou na jedné straně zvyšující se nároky na dopravní infrastrukturu a rostoucí. ústav AV ČR, Praha a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha) a Komise pro historickou geografii (Historický ústav AV ČR, Praha) organizují v pořadí již devátou historickogeografickou konferenci. Pro rok 2013 jsme zvolili téma Historická geografie v digitálním světě

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje POSUDEK vedoucího bakalářské práce Jméno a příjmení absolventa: Lukáš Ulrich Téma bakalářské práce: Nedokončená dálnice D8: dopravní, environmentální a ekonomické důsledk Tomáš Havlíček Odborný asistent ve společnosti Univerzita Karlova v Praze, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Česká republika 39 spojen Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita, Ostrava. 887 mentions J'aime. Garantujeme bakalářské, magisterské a Ph.D. studijní obory, jedná se o obor Politická a kulturní.. program Hydrologie a hydrogeologie (test z Geografie) program Vědy o Zemi (test z Geografie) Více informací naleznete na webovém portálu Studijního oddělení PřF UK. Garant kurzu: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK. Organizace kurzu: RNDr. Magdalena Fialová, RNDr. Jakub Jelen.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Agent VS

Konference 2017 Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe. Vážení členové české a slovenské geografické komunity, přátelé geografie, rádi bychom vás pozvali na již 25. ročník středoevroé geografické konference.Výroční konference je koncipována oproti minulým ročníkům poměrně odlišně Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Pracovní skupina se zaměřením na výzkum a praktické problémy měst, osídlení, regionální rozvoj a příbuzné obory z pozice sociální geografie

Titulní stránka: Všechny kurzy - Ostravská univerzit

 1. / KRRVS - Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy; Kategorie kurzů: Pozornost je zaměřena na funkce a pojetí regionálního managementu, jeho vymezení a roli v rozvoji územní samosprávy. Studenti by se měli orientovat v problematice regionálního managementu, procesu strategického řízení regionů, systému.
 2. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Geografie Sociální geografie a regionální rozvoj Bc. Kristýna Bená čková VLIV PROCESU SUBURBANIZACE NA DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A DOSTUPNOST ZÁKLADNÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ V ZÁZEMÍ PRAHY INFLUENCE OF THE SUBURBANIZATION PROCESS ON DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT AND AVAILABILITY O
 3. Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. (např. oddělení, odbory či referáty územního plánování, regionálního rozvoje), nebo v soukromých nestátních projektových, poradenských a konzultačních agenturách, které se zaměřují např. na tvorbu strategických plánů, případně.
 4. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU. Liberec. Katedra geografie, Fakulta přírodovědne-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. Ústí nad Labem. Katedra geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem. Rôzne stránky. Rôzne stránky
 5. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Studijní program: Geografie Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj Bc. Kryštof PEJŘIL DOPADY METRA NA CENY NEMOVITOSTÍ: PŘÍKLAD NOVÝCH STANIC V PRAZE THE IMPACTS OF METRO ON PROPERTY PRICES: AN EXAMPLE OF THE NEW STATIONS IN PRAGUE Diplomová práce Praha 201
 6. Dana Řezníčková (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova) Zuzana Sikorová (Katedra pedagogiky a andragogiky, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita) Irena Smetáčková (Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

GeoQol. Centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických a společensko-ekonomických souvislostech je pracovní skupina složená především z vědecko-pedagogických pracovníků a studentů katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Katedra geografie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci; Katedra rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlov Z těchto důvodů bývají absolventi geografie zpravidla žádanými zaměstnanci řady soukromých firem, institucí státní správy či akademických ústavů přírodovědného zaměření. Naše absolventy naleznete například v Kanceláři strategie města Brna či v Ústavu regionálního rozvoje a veřejné správy Jana Šiftová (Spilková) docentka, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz Tomáš Burda Charles University Prague, Faculty of Science E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.c 2010-2016: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, odborný asistent 2005-2011: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, odborný asistent a pedgagický poradce obor

Aktuální ověřené informace: adresa, telefon a e-mail Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova, Praha, Nové Město. Telefon: 221 951. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje See: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK See: Univerzita Karlova Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, UK Praha. Současnost a perspektivy druhého bydlení v modelových regionech. 11: VÁGNER, Jiří, RNDr., Ph.D. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, UK Praha. 12: PILEČEK, Jan. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, UK Prah

Pražská předměstí Atlas obyvatelstv

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje See: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK Show al katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Lenka Petrmichlová Transformace druhého bydlení na příkladu Plzně a jejím zázemí Transformation of second homes on the example Pilsen and background Diplomová práce Praha 2009 Vedoucí práce RNDr. Dana Fialová, Ph.D Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Největší sociogeografické pedagogické a vědecko-výzkumné pracoviště v Česku. Portály : Geografie 11. Analýza aktérů regionálního rozvoje (zejména v Ústeckém kraji) 12. Problematika regionálního rozvoje vybraného území. 13. Sociální a ekonomická hlediska rozvoje měst a obcí v ČR. 14. Analýza vybraných faktorů regionálního rozvoje (ekonomických, sociálních, geografických) 15 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (UK Praha) katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Ostrava) Department of Social and Economic Geography, Uppsala, Sweden Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lund, Sweden Department of Economic Geography, Groningen Social and Economic Geography Group, Ghent

Lucie Pospíšilová Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze/ Průmysl v Praze v 19. století /doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D., katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně je v Ústeckém regionu jedinou veřejnou fakultou se zaměřením na ekonomická a sociální studia. Jejím hlavním posláním je příprava kvalifikovaných odborníků pro státní i soukromou sféru Kontakt: RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. | tomas.havlicek@natur.cuni.cz | tel: 00420 221 951 424 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Doktorské studium Studijní obor Regionální geografie a regionální rozvoj Stručná charakteristika oboru. Obor Regionální geografie a regionální rozvoj poskytuje všestranný pohled na strukturu regionů různé hierarchické úrovně a jejich dominující či citlivé sociální, ekonomické a enviromentální charakteristiky

www.suburbanizace.cz | UK PřF - katedra sociální geografie a regionálního rozvoje | URRlab | 2008 - 2014 Stránky archivovány Národní knihovnou ČR ( INFO ) | ISSN 1803-8239 /// novink katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Věnuje se kulturní geografii a geografii náboženství se zaměřením na feministické přístupy, každodenní prožívání náboženství a spirituality a vnímání a formování sakrálního prostoru Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 103 s. + příl. Vliv dálnice D8 na regionální rozvoj: Percepce veřejnou správou, obyvateli a firmami. Diplomová práce Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Université Lumière Lyon 2 École doctorale : Sciences économiques et gestion REGIONÁLNÍ ROZVOJ A INSPIRACE Z JINÝCH DISCIPLIN: MOŽNOSTI APLIKACE KONCEPTŮ EVOLUČNÍ BIOLOGIE NA VYBRANÁ TÉMATA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Souhrn disertační práce LUCIE JUNGWIERTOVÁ, ROZ. VÁŠKOV Monografie se zabývá výukou v krajině pohledem geografie. Je rozdělena na dvě části. První teoretická část shrnuje různé způsoby koncipování výuky v krajině, druhá praktická část obsahuje náměty pro výuku jak v městské tak i ve venkovské krajině

Titulní stránka: Katedra sociální geografie a regionálního

Jiří Blažek (* 1964) přednáší na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze problematiku teorií regionálního rozvoje, lokálního a regionálního rozvoje, regionální politiky ČR i EU a aplikovanou geografii. Výzkum zaměřuje na analýzu tendencí regionálního vývoje ve. Od roku 1998 je profesorem sociální geografie na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK. Působil v letech 1972-1998 jako vědecký pracovník, učitel a docent na Institutu sociální geografie Amsterodamské Univerzity Pozvánka na výroční konferenci České geografické společnosti do metropole západních Čech; hlavní téma Výroční konference ČGS v Plzni Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů by mělo napomoci hledat průniky různých pohledů na rozvoj společnosti a zároveň ukázat přínosy geografického výzkumu pro praxi regionálního rozvoje Katedra geografie (KGE) Katedra marketingu, obchodu a služeb (KMO) Katedra podnikové ekonomiky a managementu (KPM) Centrum podnikání a udržitelnosti (CPU) Středisko mezinárodních aktivit (SMA) středisko pro výzkum regionálního rozvoje (SVRR) Středisko projektových aktivit (SPA) Úřední deska. Portál ZČU. Webmail. Menza.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF OU. Centrum městského a regionálního marketingu. Ostravská univerzita, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Garanti jednotlivých soutěžních věkových kategorií Od školního roku 2017/2018 garantují jednotlivé soutěžní věkové kategorie následující geografická pracoviště Česka: kategorie A katedra geografie, Pedagogická fakult Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D., katedra sociální geografie a reg. rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 11:05 -11:20 Národní RIS3 Ing. Ivana Ptáčková, odbor regionálního rozvoje a evroých projektů 11:50 -12:15 Regionální RIS3 Mgr. Jan Marek, S3 manažer pro Liberecký kra Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, zástupce vedoucího katedry Darja Kubečková VŠ-TU Ostrava, prorektorka pro rozvoj a investiční výstavbu Ondřej Slach Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, odborný. HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR, V. V. I., PRAHA . A . KATEDRA SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, P. ŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UK, PRAHA . pořádají . u příležitosti dvaceti vydaných svazků. Historického atlasu měst České republiky. vědeckou konferenci. KRAJINA MĚSTA - MĚSTO V KRAJINĚ. 20. leden 2010 . Velká geologická posluchárn

Katedra geografie UP v letech 2006-2008 spolupracovala s katedrou Mezinárodních rozvojových studií při realizaci projektu Inovace studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia. V současné době je hlavním řešitelem projektu NPV II Inovativní medializace zapojení žen do vědy a výzkumu jako faktor posílení znalostní. Studium staví na základech makroekonomie, mikroekonomie, sociologie a environmentalistiky. Proniknete do ekonomických mechanizmů ve společenských souvislostech, nahlédnete do projektového managementu a řízení, osvojíte si nástroje regionálního rozvoje , územního plánování a urbanismu, poznáte přírodní procesy a způsoby jejich ovlivňování a také adaptaci. Ústav regionálního rozvoje Vedoucí ústavu: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. Telefon: +420 545 136 328. E-mail: ondrej.konecny@mendelu.cz. Široká odbornost pracovníků Ústavu regionálního rozvoje vytváří pestré portfolio řešených témat, které zachycují jednotlivé disciplíny a přístupy k regionálnímu rozvoji

Petr Dostál - Wikipedi

 1. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská u. doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. Geografický ústav SAV, Bratislava prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. Katedra sociální geografie a regionálního Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská u..
 2. Centrum RURAL na PřF UK v Praze má výrazně interdisciplinární charakter a sdružuje pracovníky a doktorandy primárně z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
 3. © 2019 Centre for Information Technology. Technická podpora : Mgr. Olga Blahutová (phone: +420 597 091 129, phone flap for UO: 1129
 4. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2 e-mail: filip.hulec@natur.cuni.cz RNDr. Jakub Jelen Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Muzejní noc v Knihovně geografie — Přírodovědecká fakulta UKStudenti Historické kartografie v Mapové sbírce

Zemědělství rozvojových zemí: industrializace versus

 1. zjištění z dotazníkového šetření. Výzkumná zpráva. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Centrum pro výzkum měst a regionů, str. 1
 2. Předcházející : Kapitola 16. Geografie cestovního ruchu : Dom
 3. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionální rozvoje. Západočeská univerzita v Plzni, Ekonomická fakulta, Katedra geografie. Západočeská univerzita v Plzni, Ekonomická fakulta, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje
 4. orita* ±povolení =Geomigrace e, A) anaturalizovaný8 aslutování e, -suprchlíci -sinstituc
 5. Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja PriF UK Členovia: prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká f., Ostravská univerzita prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká f., UK Prah
 6. Program. V rámci konference vystoupí čtyři zvaní přednášející: středa 22. května 2019. 12:30 - Nerovnost a segregace: sociálně vyloučení v populaci a prostoru měst | prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje) 13:20 - Změny počtu obyvatel na venkově | RNDr
Časopis Geografické rozhledy — Přírodovědecká fakulta UK

Univerzita na sociálních sítích / Ostravská univerzit

 1. internetové odkazy - biologie; internetové odkazy - zeměpis INTERNETOVÉ ODKAZY: Zeměpis : KARTOGRAFIE: www.yahoo.com/Science/Geography/Cartography/Maps/ - Yahoo.
 2. Tomáš Kučera, CSc., UK, katedra demografie a geodemografie 14:25 - 14:40 Souþasný vývoj potu obyvatel podle velikostních a polohových typů obcí v R doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., UK, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 14:40 - 14:55 Venkov: vylidňování, digitalizace a regionální rozvo
 3. ), Petr Šimáček (support ad
 4. Úvod. Katedra regionálního managementu a práva je důležitou součástí Ekonomické fakulty JU. Reprezentuje zde mezioborový přístup k výuce a výzkumu, formovaný myšlenkami regionálního a udržitelného rozvoje, environmentální a ekologické ekonomie a pluralistickým pojetím ekonomie (tzn. pluralita v teorii i metodologii a interdisciplinarita)
 5. Sociální geografie a regionální rozvoj PŘÍRODOVĚDCE
Výstava "Joachim Barrande: To jest to, co jsem viděl" v
 • Depilace knírku voskem.
 • Mitotická nondisjunkce.
 • Chirs jeremiasova.
 • Dámské body prádlo.
 • Dovoz olivového oleje z řecka.
 • Alžírsko města.
 • Vojenský batoh 100l.
 • Bedřich smetana děti.
 • Špicberky trek.
 • Extravagantni ucesy pro kratke vlasy.
 • Balkonové dveře 3m.
 • Html sdílet na facebooku.
 • Labutí jezero národní divadlo 2019.
 • Zvuková karta pci.
 • Nosici bunda sleva.
 • Partnerský kvíz.
 • Karetní hra mísa.
 • Životní cyklus odvětví.
 • Tonovani skel konfigurator.
 • Minecraft železný blok.
 • Pegas symbolika.
 • Tv stolek dub wotan.
 • Instagram vybery.
 • Suv mercedes typu g.
 • Česká landrase.
 • Scp 999 real.
 • Dalekohled alza.
 • Bella vista brno menu.
 • Osazení ocelového překladu.
 • Seattle boeing.
 • Dakota fanningová.
 • Tabulka ovoce.
 • Sushi sleva.
 • Ebv virus.
 • Psychodynamický psychoterapeutický výcvik.
 • Jméno valerie diskuze.
 • Šití z koženky.
 • Lupenka a solarium.
 • Houskový knedlík pohlreich.
 • Závislost matky na synovi.
 • Kortikoidy injekce do kloubu.