Home

Druhohory pracovní list

Druhohory: pracovní list Výměna zkušeností Biologie a

Pracovní list obsahuje deset učebních úloh, které by měly sloužit k procvičení a prohloubení poznatků z historie Země v období druhohor. Vedle vymezení pojmu druhohory, je pozornost věnována klíčovým událostem spjatým s tímto obdobím: vývoji zemské kůry, změnám ve složení flóry a fauny a výskytu druhohorních. Druhohory - pracovní list 26 9 ročník. druhohory. Stupeň: Základní 2. stupe.

DRUHOHORY- PRACOVNÍ LIST 1. Vymez dobu druhohor 2. Vyjmenuj útvary této doby 3. Flóra 4. Fauna 5. Jak se nazývá vrásnění, které začalo koncem křídy DRUHOHORY- PRACOVNÍ LIST(SPRÁVNÉ ODPOVĚDI) přibližně od 250 do 65 mil. let trias, jura a křída nové druhy přesliček a kapradin, cykasovité a jehličnaté rostliny. Pracovní list . Anotace: Cílem hodiny je rozlišit jednotlivá Druhohory B. Trilobiti 3. Třetihory C. Člověk současný 4. Čtvrtohory D. Dinosauři 6) Doplň k obrázkům živočichů jejich název a éru, v níž žili: obr. 1 obr. 2 obr. 3 obr. 4.

pracovní list Metodický a didaktický komentář: Žákům rozdáme pracovní list s tabulkou a příklady. Po správném vyřešení příkladu, žák najde výsledek v tabulce a dostane jedno písmenko do tajenky. Takto pokračuje dále, až nalezne požadované slovo. Příklady a tajenku lze libovolně obměnit Český jazyk - pracovní list č.1 (bě,pě,vě) - vypracované poslat zpět třídní učitelce. Český jazyk - pracovní list č.2 Přírodopis (Druhohory, prezentace) - doplnit výpisky, v sešitě vyfotit a zaslat paní učitelce do 23.3.2020. Přírodopis. Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál Pracovní list - Počátky českého státu - Přemyslovci Author: peta Last modified by: peta Created Date: 10/25/2011 8:48:00 AM Other titles: Pracovní list - Počátky českého státu - Přemyslovc

Druhohory: pracovní list - Masaryk Universit

Druhohory - pracovní list 26 9 ročník - Přírodopis

 1. Obojživelníci a plazi - pracovní list Obojživelníci a plazi - pracovní list Členové pracovní skupiny 1. úkol - zpracování Vennova diagramu shod a rozdílů mezi plazy a obojživelníky - práce se studijními texty JEN OBOJŽIVELNÍCI OBOJŽIVELNÍCI I PLAZI -1- JEN PLAZI 2. úkol - vlastnosti obojživelníků a plazů Následující vlastnosti přiřaďte správné.
 2. Pracovní listy pro doučování a rozvoj PC dovednos ¡ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Jak pracovní list používat: S dítětem vystřihneme obrázek zajíčka nebo použijeme malého plyšáka. Zajíček bydlí v domečku a často se stěhuje
 3. Pracovní list č. 1. 1. cvičení. Napiš a vysvětli, jak bys reagoval(a) v následujících situacích: (Tvůj kamarád začal chodit pozdě do školy a některé dny nechodí vůbec. Sám si píše omluvenky. Ty víš, že hodně pije alkohol a občas experimentuje s drogami. ( Tvoji přátelé se rozhodli vyzkoušet marihuanu

Učíme učit učitele Pracovní list představuje soubor osmi učebních úloh určených k procvičení učiva z neživé přírody konkrétně učiva o prvohorách. List byl koncipován pro žáky základních škol, lze je však využít i při výuce na gymnáziích. Jednotlivé úlohy jsou, vedle vymezení pojmu prvohory, zaměřeny na pochopení stěžejních. druhohory tŘetihory. prahory - archaikum vytvoŘenÍ kontinentu - pangea vytvoŘenÍ praoceÁnu trvÁnÍ od 4,5 miliard do 2,5 miliard let eÓn hadaikum prahory starohory fanerozoikum (archaikum) (proterozoikum)-4500 -4000 -3500 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 geologickÝ Čas

matematika 8.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument Obrázky zleva: druhohory - masivní rozvoj plazů, dinosauři dosáhli nebývalých rozměrů, někteří drobní plazi se stali předchůdci savců; třetihory - největší rozvoj savců, osídlili všechny ekosystémy, jejich rozmach umožnil druhohory v druhohorÁch ČeskÝ masÍv souŠÍ, v kŘÍdĚ doŠlo k poklesu a ČÁst zaplavena mĚlkÝm moŘem -ČeskÁ kŘÍdovÁ tabule -pÍskovce a opuky. jihoČeskÉ pÁnve -sladkovodnÍ sedimenty -jezera. metodickÝ list druh materiÁlu: výuková prezentace pro žák Skládání kartiček určené k chronologickému upevnění znalostí významných událostí v historii naší planety VY_52_INOVACE_PŘ.9.23 -PRVOHORY- pracovní list.ppt. VY_52_INOVACE_PŘ.9.24- DRUHOHORY- pracovní list.ppt. VY_52_INOVACE_PŘ.9.25-TŘETIHORY-pracovní list.ppt. VY_52_INOVACE_PŘ.9.26 -ČTVROHORY- pracovní list.ppt. VY_52_INOVACE_PŘ.9.27-VÝVOJ ČLOVĚKA- pracovní list.pp

PRACOVNÍ LIST 1. TRIK: Vyberte si libovolná dvě čísla (s libovolným počtem cifer). Nyní s použitím kalkulačky nebo vlastní hlavy vytvoříme Fibonacciho posloupnost, jejíž dva první členy jsme si zvolili. Tedy sečteme první dva členy a vytvoříme tak členy třetí. Čtvrté číslo vytvoříme sečtením druhéh Život zakletý v kamenech - pracovní list t Název fosílie - stá ří 1. trilobit - prvohory 2. amonit - druhohory . Kameny a voda - Rozvoj znalostí a kompetencí žák ů v oblasti geov ěd na Gymnáziu Chot ěbo ř a Základní škole a Mate řské škole Male č.

ke každému tématu vytvořen pracovní list pro žáky. S tímto pracovním listem budou žáci pracovat v ho- dinách, případně doma. 5 O ZEMI Druhohory - trias Pro trias bylo typické teplé, suché (aridní) klima. Teplotní rozdíly mezi rovníkem a póly nedo Prvohory, druhohory, Rozvíjené klíčové kompetence: KŘP, KU Druh učebního materiálu: Pracovní list Druh interaktivity: Aktivita Cílová skupina: Žáci Stupeň a typ vzdělávání: ZŠ - druhý stupeň Ročník: 9 Celková velikost: 96 kB Vazby na ostatní materiály: (Seznam dokumentace) - PRVOHOR Pracovní list slouží k opakování učiva po probraném tématickém bloku. Klíčová slova: ZŠ, přírodopis, 9. ročník, prahory, starohory, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory. Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce Jedná se o výukovou prezentaci doprovázenou otázkami a úkoly. Prezentace by měla sloužit jako obrazová a textová podpora k výuce HISTORIE ZEMĚ, je zařazena do této kolekce. Největším přínosem prezentace je obrazový materiál, který v tomto rozsahu v učebnicích není. Prezentace je postavena tak, aby byla s úpravami vhodná pro základní vzdělávání i pro gymnáziu Kapraďorosty (Pteridophyta) je souhrnné označení pro několik podtříd (dříve považovaných za oddělení) suchozemských výtrusných cévnatých rostlin, jejichž tělo je rozdělené na pravé orgány (kořen, stonek, list).Mají také pravé cévní svazky. Rozmnožování se děje především pomocí výtrusů (spor), životní cyklus je rodozměna

Výuka a úkoly pro žáky na týden od 20

 1. pracovní list viz příloha - vypracovat a řešení zaslat panu učiteli na e-mail do 24.4.2020; Fyzika. viz příloha Záření; Přírodopis. prezentace Druhohory - prosím zapsat si vše tučné; pracovní list (Prahory až druhohory) - vypracování je povinné; odpovědi prosím zaslat do 27. 4. 2020 na e-mail: konirova.vera@zsbrve.cz.
 2. Metodický list/anotace: Prezentace je určená k výkladu ve výuce. Seznamuje žáky s pojmy ekosystém, producent, konzument a rozkladač. Na příkladech objasňuje rozdíly mezi potravním řetězcem a potravní pyramidou a mezi vztahem parazitickým a symbiotickým
 3. Druhohory: 159 Sukaný Jiří: Třetihory: 160 Sukaný Jiří: Čtvrtohory: 161 Sukaný Jiří: Geologický vývoj a stavba ČR: 162 Sukaný Jiří: Český masiv: 163 Sukaný Jiří: Západní karpaty: 164 Sukaný Jiří: Vznik a stavba Vesmíru: 165 Sukaný Jiří: Vznik a stavba Země: 166 Drápal Vladimír: Původ a vývoj člověka: 167.

Pracovní listy datakabinet

 1. Gramatika - pracovní list vyplnit a poslat zpět na můj email nejdéle do 15.5. Literatura - písemně do lit. sešitu: str.130 - V. Hrabě: Variace na renesanční téma - přečíst, určit lit. žánr, vyjádření pocitů, jazykové prostředky + otázky k textu na str. 13
 2. druhohory: křída: svrchní: maastricht: 72,1 0,2 6,1 Velký rozvoj ptáků a krytosemenných rostlin, naopak upadá fauna amonitů. Mezi dinosaury jsou hojní zástupci skupiny Ceratopsidae - rohatí ceratopsidi. Obřích rozměrů dosahují dravci ze skupiny teropodů. Ze svrchní křídy pochází též nejstarší známý zástupce.
 3. STRUNATCI. nejpokročilejší kmen živočichů, obývají všechna životní prostředí. strunatci mají vnitřní oporu těla - strunu hřbetní (chrupavčitá pružná tyčinka), trubicovitou nervovou soustavu, trubicovitou trávicí soustavu (část těla za řitním otvorem je ocas), cévní soustava, dýchací soustav
 4. Podstatná jména: Určování vzoru. Vydáno dne 10.09.2018 od Jana Skřivánková. V tomto článku se podíváme na to, jaké vzory podstatných jmen v češtině máme a podle čeho takový vzor správně určit
 5. Kroužkovci pracovní list Word 5 3 13 VY_52_INOVACE_04_34 Přírodopis 6. Členovci pracovní list - osmisměrka Word 5 3 Prvohory, úvod druhohory prezentace - dinosauři PowerPoint 8 6 97 VY_52_INOVACE_05_25 Přírodopis 9. Čtvrtohory osmisměrka - dinosauři Word 3

Přílohy: pracovní list 1, pracovní list 2 (oba pracovní listy je vhodné rozdat hned na začátku) (541-252 mil. let), druhohory (252-66 mil. let), třetihory (66-2,6 mil. let), čtvrtohory (2,6 mil. let-současnost). Ve druhohorách - v jejich posledním období zvaném křída - byla oblast dnešního Radechov Udělej si výpisky do sešitu z učebnice ze strany 46 - Tuky. Text je vždy nejlepší přečíst celý a pak vybrat ty nejdůležitější informace k zápisu. Vyplň následující pracovní list a pošli ke kontrole na mai 1. Úvodní hodina, seznámení s učivem, opakování z 5. třídy - 4. 9. 202 Pracovní list zde. Ryby. Pracovní list zde. Obojživelníci: Seznam organismů k poznávačce I. Plazi I. Historie. (Kořen, stonek, list) Dějiny Země (po druhohory) Ekologie: Zeměpis - 9. třída: Pojmy k opakování - Evropa.

Jura druhohory - che-facile

 1. VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI - PRACOVNÍ LIST Doplň text. Můžeš vybírat z těchto pojmů, použiješ ale jen některé! souš, kyslík, praoceán, fotosyntéza, 15 miliard, 3,8 miliardy, 1 hodina, 30 vteřin, 4,5 miliardy, 24 hodin, poušť, dusík, oxid uhličitý Planeta Země vznikla před 4,5 miliardy let
 2. Pracovní listy nám předkládají danou podobu 18 našich základních lučních rostllin s jejich odbornými názvy.Můžeme použít jako papírový herbář,žáci mají za úkol vložil: petinav. 5. Plazi, přírodopis, 7tř. hadovité tělo (do 15cm), nepárový ploutevní lem. kostra - chrupavčitá . pracovní list 2 - 7
 3. Anotace Pracovní list je určen k procvičování a opakování učiva 2. ročníku - tvoření slov. Různé druhy úkolů a cvičení mohou sloužit k ústnímu opakování a doplňování znalostí pod vedením učitele. Pracovní list je možné využít i jako kontrolní cvičení a lze jej tedy vypracovat i písemně

Název materiálu: Třetihory Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvo řen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je ur čen pro ro čník: 9 Pracovní list - 10 otázek. Kteří dva živočichové mají tu zvláštnost, že se jim může odlomit noha? a) Jeden druh ze zástupců členovců již vymřel. Kdo to byl? b) V jakém období žil na planetě? (prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory) Napište celý název nejnebezpečnější stonožky. Jak je velká Jedná se o opadavý jehličnan, jediný zástupce své čeledi jinanovitých a jediný dosud žijící zástupce tohoto rodu. Dorůstá 25 metrů výšky a šířky 10 metrů. Tento rod je jedním z nejstarších na naší planetě. Zástupci jinanů jsou známy již z přelomu karbonu a permu v prvohorách. V juře (druhohory) zabíral areál rozšíření celou severní polokouli. Od té. Kufříky, které děti dostaly ve školce, si přinesou do školy po dohodě s třídní učitelkou. Děti, které nechodily do školky v Třemošnici, dostanou kufříky ve škole 1.září. Při nástupu do školy 1.září je nutné přinést rodný list dítěte k ověření údajů. Pomůcky, které žáci dostanou ve škole Přírodopis 6. třída - Základní škola Volyn

VY_32_INOVACE_7_1 Český jazyk pro 6

V druhé části budou pracovní skupiny prezentovat před svými spolužáky výsledky své práce. Pro kontrolu, shrnutí a upevnění vědomostí bude použita připravená prezentace v MS Power Point. Druhohory; Kenozoikum (třetihory a čtvrtohory - bez vývoje člověka) informační zdroje NJ - pracovní list 1 [219,9 kB] NJ - pracovní list 2 [245,36 kB] NJ - pracovní list 3 [41,46 kB] Český jazyk - řešení 81_9 [378,7 kB] Český jazyk - řešení 86_1 [413,03 kB] Český jazyk - řešení - rozbor souvětí [391,39 kB] Chemie - vyšší mastné kyseliny [507,26 kB] Fyzika - jednotky, veličiny [497,73 kB] Domácí. 9.ZŠ Př-Atmosfér-pracovní list.docx. 9.ZŠ Př-Fosilní paliva.docx. 9.AB Př-Rozšíření a vývoj živočichů na Zemi.docx 9.ZŠ Př-Prvohory, druhohory.docx.

Materiály ke stažení GEOVĚD

Prvohory - Digitální učební materiály RV

Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Aš, příspěvkové organizace pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na Gymnázium Aš pro žáky 5. tříd základních škol.. Kurzy budou probíhat každou středu od 17:00 do 19:00 hodin v budově školy.. 1. kurz začíná 15 Mužský - pracovní list 1 CESTA Z KRÁSNÉ VYHLÍDKY NA MUŽSKÝ 1. Z jakého geologického období pocházejí zdejší pískovce? (zkus je najít) a) prvohory b) druhohory c) třetihory d) čtvrtohory 2. Jak hluboká je propast u Krásné vyhlídky? 3. Pro zdejší pískovce je typická Příloha č. 6 - Pracovní list - botanická exkurze Bílé stráně. Příloha č. 7 - Plánek trasy komplexní přírodovědné exkurze - Naučná stezka Lovoš . Příloha č. 8 - Seznam pozorovaného materiálu a základní charakteristika (komplexní pírodovědná exkurze - Naučná stezka Lovoš) Třídní schůzky - v pondělí 15. 6. 2020 v době od 15.00 do 17.00 hod - vzhledem k současné situaci není možné, aby proběhly obvyklým způsobe

Materiál obsahuje text dobrodružného příběhu a pracovní list s úkoly k rozboru textu (vysvětlení méně známých pojmů, doplňování slov podle smyslu, řazení vět podle posloupnosti, odpovědi na otázky). Autor. Alena Profeldová. Jazyk. Český jazyk. Datum vytvoření . 25. 8. 2011. Očekávaný výstu Nemáme žádnou kostru co a jak probrat, prostě chodíme, zkoumáme, objevujeme. Něco navrhnu já, něco syn, něco se samo vyvrbí. A tak nějak podobně bude vypadat tenhle článek. Pel mel tipů na to, co se stromy podnikat, co zkoumat, jak stromy výtvarně ztvárnit, kde najít materiály a pracovní listy 1) Podívej se na krátké video o geologických obdobích Země. Sleduj pozorně, budeš podle něho odpovídat na otázky. 2) Zápis do sešitu - odpovídej celou větou na otázky z videa. nadpis : GEOLOGICKÁ OBDOBÍ ZEMĚ 1. Na jaká období se dělí prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory Masarykova základní škola v Lubenci je provozována v dvoupatrové budově, která s nepravidelnými bočními trakty má půdorys ve tvaru písmene U

PRACOVNÍ LIST - Česká republika - geologická stavba 1. Do mapky zakresli průběh hranice mezi dvěma základními geologickými celky budujícími Českou republiku Pracovní list si můžeš vytisknout a posléze nalepit do školního sešitu. 9. třída zpětná kontrola: aneta.klepikova@zsamsbrezovawz.cz . 9. třída D 25. 5. Tento týden si zopakujeme prvohory a druhohory. 1. PS str. 43 2. Vytiskni (pokud máš možnost) a doplň nebo opiš do sešitu a doplň pracovní list Pracovní list - přečtěte si pohádku Moudrý Honza a doplňte pracovní list, který je přiložený v týdenních úkolech a také v Classroom. Doplněný pracovní list odevzdejte v Classroom do 27.11 Pracovní list slouží žákům k opakování probraného učiva. Úkoly jsou střídány tak, aby opakování bylo zajímavé - doplňování, křížovka. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích případně ve skupině. Na konci hodiny probíhá společná kontrola a oprava, případně diskuse

Vypracujte pracovní list v příloze, je rovněž na stolku za dveřmi školy. Týká se jedné z bájných postav řecké mytologie, Persea. jeden kontinent - Pangea - druhohory - dva kontinenty - Laurasie (Evropa, Asie, Severní Amerika) - Gondwana (Afrika, Jižní Amerika, Austrálie, Indie) - třetihory - současná podoba. prahory, druhohory, plynoměr, plynárna, vodovod, vodník, dělník, prosba, kovoprůmysl, hrozit, Dnes Vám do souborů ve skupině češtiny na Teamsu vložím pracovní list. Vypracujte ho. Vypracované úkoly mi každý den posílejte na školní e-mail hhahi@zsplesna.cz

Obojživelníci a plazi - pracovní list - Absolventi A Sraz

• Autor prezentace bude svoji práci přednášet před třídou a zadá žákům k vypracování Pracovní list. • Jedná se většinou o opakování učiva 8. třídy, jenom 2-3 témata jsou nové učivo. • Prezentace a Pracovní listy zašlete nejpozději do 10.4.2020 na moji emailovo - vyplnění pracovní list pošli na e-mail michaela.souchova@zsmskamyknv.cz do 5.4.2020 . PŘÍRODOPIS - učebnice str. 55-57 druhohory-přečíst a udělat zápis do sešitu - Youtube-Cesta do hlubin Země solného dolu a dávných čas Současně pokud k danému úkolu najdu nějaké pěkné video nebo prezentaci či pracovní list, budu vám občas posílat také odkazy a pracovní listy. Moje představa se stále nezměnila, tedy očekávám vaše pololetní práce, ale také SOUČASNĚ ZASLANÝ zápis - tedy stručné a výstižné informace k zadanému tématu. Pracovní list (1. strana - zástupci obojživelníků a zajímavosti, 2. strana - plazi) mi pošli ke kontrole do 13.11. Úkol 1: Vyhledej na internetu nebo v učebnici a napiš odpovědi. Zástupce obojživelníků si prohlédni na internetu Pracovní list - 10 otázek řešení 1) Kteří dva živočichové mají tu zvláštnost, že se jim může odlomit noha? strašník dalmatský, sekáč domácí 2) a) Jeden druh ze zástupců členovců již vymřel. Kdo to byl? trilobiti b) V jakém období žil na planetě? (prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory) prvohor

Druhohory: pracovní list Pedagogická fakulta M

Kontakt Mgr. Jiří Kollarov Horská 852/8 Ostrov 36301 775 891 135 www.naky.webnode.cz kollarov.jiri@zsamsostrov.c 1) Máte u sebe pracovní list (Komparation der Adjektive). Kdo ho u sebe nemá, protože v úterý 10. 3. 2020 nebyl ve škole, je možné ho najít na webových stránkách školy v sekci: Ke stažení - Pro žáky - UČIVO koronavirus). 1. úkol: Doplňte do vět als / wie na základě vysvětlené gramatiky ve škol. sešitě z 9. 3. 2020

PPT - VY_32_INOVACE_Př-ž 6

Prvohory: pracovní list Výměna zkušeností Biologie a

Čtvrtohory Éry Země vypracovala: Mgr. Monika Štrejbarová Čtvrtohory 2 milióny let až současnost střídání doby ledové a meziledové (glaciál a interglaciál) dělení: PLEISTOCÉN a HOLOCÉN Obr. 1 Živočichové mamuti, srstnatí nosorožci, koně, jelenovití šavlozubé kočkovité šelmy jeskynní lvi Obrázky: Klipart PowerPoint 2007 Obr. 2: Čtvrtohorní živočichové. referát: Druhohory - AntiŠkola. V triasu rovnež poprvé nacházíme desetinohé korýše. Z obratlovcu jsou hojné ryby ze skupiny palaeonisciformes, ale v prubehu triasu též pozvolna ubývají. Rovnež casto se vyskytují žraloci, dvojdyšné ryby a morští plazi. Z triasu na Madagaskaru známe nejstarší zachované pozustatky žab Vzdělávání společnosti v geologii má velký význam pro široké spektrum lidských činností. I základní znalosti týkající se horninového prostředí, nerostných su..

Aktualit

Čtvrtohory (také též Antropozoikum, či Kvartér) je označení pro geologické období, které probíhalo před 3-0 mil. let. Dělí se na starší čtvrtohory a mladší čtvrtohory Druhohory křída jura trias 165 230 Alpinské vrásnění první krytosemenné rostliny; rozvoj nahosemenných rostlin (cykasy, jehličnany) první ptáci a savci, rozvoj plazů a Zkus si vyplnit tento pracovní list. Správné řešení je hned pod pracovním listem 2.C zadání práce 20. - 24.4. 2020. Ahoj děti! Posílám přehled práce na tento týden. Zaměříme se opět na pečlivou kontrolu úkolů - některým už jde vážně skvěle! Opět si připravte plán práce.Pokud jste nikoho zatím neobdarovali - udělejte to!Pište další návrhy na sdílenou tabuli - zatím tam máme druhohory, vesmír, mimozemšťany, slunce, pokémony, různá.

Třída 9. - učivo - ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206. Učivo na týden od 10.6. - 17.6. 2020. Politický zeměpis - učebnice str. 62 - 77 - pouze si přečtěte, situace ve světě a na politické mapě se neustále mění, je nutné sledovat aktuální vývoj a pracovní list na lidová rčení - odešlou povinně všichni, kdo se připravují k PZ, rovněž do úterý 11. 5. - Druhohory (učebnice str. 109, 110, přečíst, zápis Moodle) středa 6. 5. - Třetihory (učebnice str. 110, přečíst, zápis Moodle) pondělí 11. 5 Základní škola Jihlava. Křížová 33, příspěvková organizace Křížová 1367/33 586 01 Jihlava. Datová schránka: 2nmmm7 Milí žáci, známky z fyziky jsou uzavřeny! :-) Podívejte se na své hodnocení do bakaláře a pokud si budete chtít dopsat nějaký chybějící test, doplnit pracovní list, nebo opravit známku z doby prezenčního studia kvůli zlepšení závěrečné známky, bude vám to umožněno ve škole po přijímacích zkouškách v době konzultací pracovní sešit 107/1,2,3; 108//4 výpočet velikosti úhlu z obrázku pomocí funkcí sinus, cosinus a tangens učebnice 74/3,4,5; pracovní sešit 108/5,6,7, Samostudium 8.6.- 12.6. 2020 Milí mladí přátelé, děkuji všem, kteří si plníte své povinnosti a včas odesíláte úkoly a zprávy o své práci

 • Vivobarefoot hradec králové.
 • Krhounek most recenze.
 • Svěrací buňky.
 • Dívka blesk.
 • Samojed utulek.
 • Jih proti severu 2.
 • Mykoza na zaludu.
 • Plynatá sněť přenos.
 • Krvácení z nosu při rýmě.
 • Bakaláři zš pouchov.
 • Cizoložství v čr.
 • Galén vydavatelství.
 • Excel jak zkopírovat vzorec.
 • Mistrovství evropy v krasobruslení.
 • Omáčka na steaky.
 • Pekařství plzeň.
 • On line a off line.
 • Můj pes nemůže chodit.
 • Jeep renegade test 2019.
 • Eagles nest germany webcam.
 • Ovládání klavesnice na notebooku.
 • Izrael pohovor na letišti.
 • Vozy hyundai.
 • Gázové čtverečky.
 • První zvuky miminka.
 • Brother hf37 cena.
 • Jak napsat email učiteli vzor.
 • Jemná motorika anglicky.
 • Tribalj rybolov.
 • Uzavřené oddělení psychiatrie.
 • Olomouc počet obyvatel.
 • Jedlý les kniha.
 • Jak se žije v klášteře.
 • Malované obrázky zvířat.
 • Plazma tv 120 cm.
 • Ppp mladá boleslav.
 • Rucni slehac na mlecnou penu.
 • Abstraktni obrazy.
 • Zš slovenská.
 • Leze na mozku.
 • Petr 4ech.