Home

Miliární tbc

Metaanalýza několika studií ukázala, že účinnost vakcín BCG proti některým formám TBC u dětí jako je tuberkulózní meningitida a miliární tuberkulóza je vyšší než 80 %. Naproti tomu, účinnost BCG vakcín proti plicní formě TBC u dospívajících a dospělých se pohybuje od 0 do 80 % Tuberkulóza je specifické infekční onemocnění, vyskytovala se již jak ve Starém Řecku, tak i v Říši římské. V současnosti je ve světě nejčastější smrtící infekční chorobou, asi 20 miliónů osob nemocných tuberkulózou a každoročně na ni umírají asi 3 milióny osob. Tuberkulóza zůstává sociální chorobou

Tuberkulóza - Wikipedi

Miliární TBC. Popis: Miliární TBC Kód diagnózy dle MKN-10: A19. Kapitola: I. Některé infekční a parazitární nemoci. Podrobnější diagnózy. A190 - Akutní miliární tuberkulóza jediného určeného místa. A191 - Akutní miliární tuberkulóza více lokalizací. Akutní miliární TBC mívá v první fázi v rentgenologickém zobrazení pouze sníženou transparenci (obraz mléčného skla). V průběhu 2.-3. týdne se objevuje symetrický hustý rozsev drobnoložiskových nesplývavých stínků, velikos-ti špendlíkové hlavičky. Nejhustší nahromaděn

Tuberkulóza (pneumologie) - WikiSkript

Zvláštní formou je leukemoidní reakce (nad 30 000 segmentovaných i mladších granulocytů) u sepsí, endokarditid, miliární tbc a metastáz nádorů. Snížený počet neutrofilů: virové infekce, aplastické anémie, rtg záření, agranulocytóza, imunosuprese, léky (antibiotika, chemoterapeutika, tyreostatika , analgetika. miliární TBC plic - výsledek diseminace mykobakterií krevním oběhem, vždy mu předchází provalení kolikvovaného tuberkulózníhi ložiska do cévy, tisíce drobných uzlíků velikosti jáhel po celém těle TBC močového ústrojí. nejčastější mimoplicní postižení (kromě uzlin

Největší riziko vývinu nejzávažnějších forem TBC, jako tuberkulózní meningitida (zánět mozkových blan) a diseminovaná (miliární) tuberkulóza (postihující lymfatické uzliny a další tkáně), hrozí kojencům, malým dětem a dětem s oslabeným imunitním systémem Postprimární tbc plic (ložisková nebo infiltrativní tbc, tbc exsudativní pleuritis, vzácně akutní miliární tbc plic) Mimoplicní tbc (20 %): možné postižení všech orgánů, nejčastěji tbc lymphadenitis krčních uzlin, vzácně tbc bazilární meningitid Miliární TBC je klasifikována jako plicní TBC, protože jsou léze v plicích. Tuberkulóza nitrohrudních uzlin (mediastinálních a/nebo hilových) nebo tuberkulózní pleurální výpotek bez rentgenologických abnormalit v plicích jsou hodnoceny jako mimoplicní TBC. Pacient současně s plicní i mimoplicní tuberkulózou je.

A19 - Miliární TBC - příznaky a léčb

 1. TBC je specifické infekční onemocnění, které bylo vzhledem ke své zvláštnosti a závažnosti vždy sledováno odděleně od ostatních infekčních nemocí. Způsobují ji především mykobakterie. Hlavním cílovým orgánem jsou plíce, ale může postihovat i mimoplicní struktury. Klíčová slova: kostní tuberkulóza, stadia, diagnostika, léčba SUMMARY Tuberculosis is a.
 2. Infekce (s odpovídající chemoterapií): miliární TBC, endotoxický šok, postižení seróz u TBC, TBC meningitidy. Šokové stavy: Dexamed je používán pro adjuvantní léčení šokových stavů, jako závažný hemoragický šok, traumatický a septický šok. Jedná se o doplňkovou léčbu a musí být proto provázena komplexní.
 3. Tuberkulóza (TBC, BCG) - očkování, bez protilátek, kožní test, doba ochrany, kdy neočkovat, běžné i vzácné nežádoucí reakce to vše je zde. Internetové informační centrum správného očkování meningeální a miliární TBC
 4. Miliární tbc, endotoxický šok, postižení seróz u tbc, tbc meningitidy Šokové stavy. DEXAMED je používán pro adjuvantní léčení šokových stavů, jako závažný hemoragický šok, traumatický a septický šok. Jedná se o doplňkovou léčbu a musí být proto provázena komplexní terapií šoku jako doplněním objemu.

Tuberkulóza - TBC Namal

Tuberkulóza: příznaky, léčba (TBC) - Vitalion

Hydrazid izonikotinové kyseliny (INH), lék nejúčinnější. Jsou to tablety po 50 mg. Minimální dávka je 5 mg/kg. U akutních horečnatých forem 6-10 mg/kg, v miliární TBC a TBC menigitis 15-20 mg/kg. Průměrná dávka na 10 kg váhy je 1 tableta. Podává se ve 2-3 denních dávkách. Toxické účinky se týkají hlavně nervové. U miliární tuberkulózy rozeznáváme několik forem a to formu tyfózní, plicní a meningeální. U tyfózní formy miliárního TBC rozsevu pomáhá v jeho rozlišení od tyfu nepravidelná horečka, bledost, rychlý tep a nezdar průkazu salmonel v krvi a později i ve stolici Přetrvává dobrá situace v oblasti dětské TBC, v roce 2014 jsme dostali hlášení o 6 případech u dětí do 15 let věku (lékaři nediagnostikovali ani bazilární meningitidu, ani miliární TBC). Z rizikových skupin přetrvává relativně vysoký výskyt TBC u bezdomovců, zvláště v Praze Tuberkulóza (TBC) Historie:- písemné zmínky u Peršanů, Indů, Číňanů, Řeků- rozšířila se procesem domestikace- Hipokrates a Aristoteles se o ní zmiňují ve svých spisech- R. 1882 německý lékař R.Koch objevil původce- Bacillus kochi - to dalo základ k boji proti TBC- Počátky tlumení u nás již roku 1924, pak po druhé světové válce začalo koncem padesátých. Ptačí tuberkulóza je nakažlivé onemocnění ptáků vyvolané bakterií Mycobacterium avium subsp. avium.U kura domácího se projevuje chronickým průběhem, dlouhodobou perzistencí v hejnu, snížením hmotnostních přírůstků a snášky, zvýšeným úhynem a konfiskací na porážce. Kromě domácí drůbeže se tuberkulóza vyskytuje i v chovech exotických ptáků, u ptáků.

Tuberkulóza - příznaky a léčb

Tuberkolóza. Jiný název - TBC, dříve souchotiny či úbytě (oubytě), bílý mor, královo zlo, ftíza (z řečtiny úbytek); Popis - Tuberkulóza je infekční nemoc, která postihuje zejména plíce. Může však napadnout i jiné orány. V České republice je však už téměř vymýcena, také proto se od roku 2010 upustilo od celoplošného očkování Miliární TBC může mít kromě specifických symptomů týkajících se orgánů stejné příznaky jako respirační typ tohoto onemocnění. Tuberkulóza jako taková zažila obrodu a došlo ke změně pravidel ohledně toho, kdo musí být léčen. Původní věková hranice 34 let, kdy se pacienti léčili Isoniazidem, se zvedla. Hlavní výhodou BCG vakcíny je prevence závažných a diseminovaných forem onemocnění (TBC meningitida a miliární TBC) u kojenců a dětí. BCG vakcína poskytuje částečně ochranu i proti jiným mykobakteriózám ( M. leprae , M. ulcerans , M. avium ) a také stále zaujímá významné místo i v léčbě protinádorové. miliární tuberkulóza. LÉČBA TUBERKULÓZY. základem léčby tuberkulózy je antimikrobní terapie, prováděná antituberkulotiky (AT) kombinací AT je možno vyléčit převážnou většinu tuberkulózních . chorob . hlavní zásadou léčby tbc je, aby byla kombinovaná, dlouhodobá a nepřerušovan Tuberkulóza (TBC, v minulosti známá jako souchotiny) zůstává jednou z obávaných infekčních onemocnění na světě. Její výskyt se sice v průmyslově rozvinutých zemích díky vyššímu životnímu standardu a zlepšeným hygienickým i životním podmínkám výrazně snížil, avšak v zemích třetího světa patří doposud, především mezi dětmi, k onemocněním s.

Latentní x Aktivní TBC Primární komplex = prim. plicní léze+ lymfadenopatie Bez klin. i laboratorních příznaků Postprimárnítuberkulóza Kašel, noní poty, subfebrilie, únava, anorexie, ztráta hmotnosti Miliární TBC Vzniklo 10 případů tbc meningitidy a miliární plicní TBC. Všechny postihly jen neočkované školáky. Přesto, že sledovaná kohorta byla velká, neobjevil se dostatečný počet případů TBC k vyhodnocení účinnosti očkování za 15-20 let, a Tuberkulóza (TBC, souchotiny, tubera) je chronické bakteriální infekční onemocnění.. Tuberkulóza, z latinského slova tuberculum (hrbolek, nádorek) je chronické infekční onemocnění, vyvolávané bakteriálními zárodky prokázanými v roce 1882 Robertem Kochem, nazývanými Mycobacterium tuberculosis, případně jako Kochův bacil

Možno zvážit miliární TBC, procesy charakteru sarkoidozy, pneumocystové postižení méně pravděpodobné. SACE norm (19-54 nmol/ml/min) • Enzym konvertující angiotenzinje produkován v epiteloidních buňkách granulomů. • Zvýšení SA E není zcela specifické pro sarkoidózu, i Při masivním pomnožení zárodků TBC a jejich roznesením krevní cestou vzniká těžký TBC stav, tzv. miliární TBC. Pokroky v chemoterapii (antibiotika, tuberkulostatika) a zvýšenou hygienou došlo k podstatnému snížení této nákazy především ve vyspělých civilizovaných zemích (poslední dobou však počty nemocných. tbc plic miliární Označení v sadě preparátů LF HK: 98 Označení v sadě preparátů LF Plzeň: 14 Označení v sadě preparátů 1.LF: 6/Zán2 Označení v sadě preparátů 3.LF: Z7/3. Všechna práva vyhrazena, Internet servis MUDr. Marek Uhri Tuberkulóza (souchotiny, úbytě, bílý mor, zkratka TBC, anglicky tuberculosis) je infekční onemocnění, které je způsobené bakteriemi ze skupiny Mycobacterií. Nejčastěji tuberkulóza napadá plíce, ale může postihnout i jiné orgány. Mycobakteria se šíří vzduchem

Modul OZPP - Praktikum č

Video: TBC - KulanWik

PPT - Dýchací ústrojí Nos a paranazální dutiny PowerPoint

TBC - Rozalio o.s

c) TBC uzlin, miliární (uzlíková) TBC, TBC pleuritis, TBC meningitis · Postprimární TBC (dospělí) Vznik: superinfekcí nebo reaktivací primární TBC (oslabení) 3/ příčiny - původcem Mycobacterium tuberculosis homonis (houbovitá) - zdrojem nákazy je nemocný - přímí sty Při oslabeném imunitním systému může se TBC šířit krevní cestou za vzniku četných drobných uzlíčků v celých plících (miliární tuberkulóza) nebo až na obaly mozku (tuberkulózní meningitida). U proočkované populace se tento typ TBC téměř nevyskytuje, v dřívějších dobách bez možnosti léčby antituberkulotiky. ne, nejsem blbá, vím, že očkování nechrání proti TBC obecně, zvlášť ne v dospělosti. ale chrání proti určitým formám, tuberozni meningitidě (nedávno roční dítě v krči), miliární tbc a multirez. formám. Proti tomu Já dítě chránit chci. (naproti třeba příušnicím.

s naznačenou hladinkou, s projasněním, mimo jiné v celém plicním křídle mnoho četné miliární s ny místy splývajícího charakteru, ojediněle drobné mikronodulace i parahilozně vlevo. Týž den pro podezření na TBC odeslána na vyšší pracoviště - FN Brno, kde byla hospitalizovaná od 13. 2-26. 4. 2012 • A190 Akutní miliární TBC jediného určeného místa • A191 Akutní miliární TBC více lokalizací • A192 Akutní miliární TBC NS • A198 Jiná miliární TBC • A199 Miliární TBC NS • A207 Septikemická forma moru • A217 Generalizovaná tularemie • A227 Antraxová sepse • A241 Akutní a prudká melioidóza • A267. Akutní miliární TBC se manifestuje ve formě diseminovaného makulózního, papulózního anebo purpurózního výsevu. Orificiální TBC vzniká na sliznicích při mukokutánních přechodech ve formě ulcerace s prominujícími okraji a erodovanou spodinou. molekulárně-genetická diagnostika Od roku 2010 se v Česku přestali celoplošně očkovat novorozenci proti TBC. Vakcinují se pouze děti ve zvýšeném riziku nákazy. Na to, zda je to dobře, se Zdravezpravy.cz zeptaly Milana Trojánka z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce.. Je podle vás dobře, že se v Česku proti TBC již neočkuje

Miliární TBC plic: Miliární tuberkulóza plic, HE 40x (10869) Tuberkulózní kaseózní pneumonie s čerstvými nekrózami, tuberkulózním exsudátem s Orthovými buňkami a četnými mykobakteriemi: TBC kaseózní bronchopneumonie, HE 40x (72758) TBC kaseózní bronchopneumonie, HE 40x (72759) TBC kaseózní bronchopneumonie, Ziehl. TBC - smrtelná nemoc, kterou se nedaří vymýtit. Tuberkulózou loni onemocnělo 512 lidí. Přesně 164 žen, 348 mužů, z toho šest dětí - toto jsou nejčerstvější počty těch, kteří v České republice onemocněli chorobou, jež má za sebou miliony obětí po celém světě a stále se jí nedaří zcela porazit Meta-analýza několika studií ukázala, že účinnost vakcín BCG proti některým formám TBC u dětí jako je tuberkulózní meningitida a miliární tuberkulóza je vyšší než 80 %. Naproti tomu, účinnost BCG vakcín proti plicní formě TBC u dospívajících a dospělých se pohybuje od 0 do 80 % Miliární TBC = pokud se to nešíří krví a lymfou - CHRONICKÁ TBC (vznikají lokalizované léze - změny). Příznaky: chřadnutí, dávivý kašel, letargie a slabost, anorhexie, zápal plic a průdušek, dušnost, zduřelé superficiální (povrchové) mízní uzliny - jen v některých případech

A očkování nechrání proti samotnému onemocnění ale proti jeho nejzávažnějším formám (miliární tuberkuloza, tbc meningitida). Velmi doporučuji odkaz na rozhovor s doc. Vašákovou v Sama doma, který tu dávala marcelka287 (jsou tam s ní dva vstupy, na začátku a na konci pořadu) Miliární tbc, endotoxický šok, postižení seróz u tbc, tbc meningitidy. Šokové stavy. DEXAMED je používán pro adjuvantní léčení šokových stavů, jako je závažný hemoragický šok, traumatický a septický šok. Jedná se o doplňkovou léčbu a musí být proto provázena komplexní terapií šoku jako doplněním objemu. Kazuistika pacienta s TBC na jednotce plicní JIP Thomayerovy nemocnice Šárka Žbánková Imunoterapie u bronchogenního karcinomu Marie Drösslerová,Markéta Černovská, Libor Havel Individualizace v řešení stenóz dýchacích cest aneb intervenční bronchologie na míru Luděk Stehlík, Jan Anton, Martina Vašákov

7 žen). Bakteriologicky ověřeno bylo 695 hlášených případů TBC dýchacího ústrojí (481 mužů a 214 žen), tj. 68,7 %. Nejčastější diagnózou byla TBC plic s 902 nálezy, dále TBC pohrudnice (33 nálezů), miliární TBC (28 případů), TBC nitrohrudních uzlin (25 případů) a ostatní TBC dýchacího ústrojí (23 případy) Diagnostika TBC u HIV-positivních pacientů je obtížnější než u HIV-negativních. Jedinci s velmi nízkým počtem CD4+ lymfocytů nemusejí vykazovat výrazné nálezy na RTG, přestože u nich bývá postižení plic rozsáhlejší nežli u non-HIV osob (často např. miliární TBC s minimálním nálezem na RTG snímku, TBC uzlin bez. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské náměstí 2633/7 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava tel.: 596 200 111,fax: 596 118 661. podatelna@zuova.c Miliární tbc, endotoxický šok, postižení seróz u tbc, tbc meningitidy. Šokové stavy. DEXAMED je používán pro adjuvantní léčení šokových stavů, jako závažný hemoragický šok, traumatický a septický šok. Jedná se o doplňkovou léčbu a musí být proto provázena komplexní terapií šoku jako doplněním objemu. Výskyt TBC je klesající, alespoň podle dat 2005-2014, v roce 2015 pak bylo 518 případů (4,91/100 tisíc obyvatel), v roce 2016 celkem 517 případů (4,89/100 tisíc). Mezi dětmi je opakovaně nejnižší výskyt, podobně dochází k poklesu také v počtech úmrtí na TBC, konstatuje Chlíbek

miliární TBC - obraz sněhové bouře - jemnozrnný rozsev v obou plicích. tuberkulinový test - pozitivita při induraci nad 6 mm - vychází pozitivně u většiny populace. negativní výsledek - pacient pravděodobně nemá TBC Miliární tuberkulóza Tímto termínem byl dříve označován rozsev infekčních lézí na tisíce ložisek. Nyní se takto označuje forma progresivně diseminované hematogenní tuberkulózy20. Incidence případů miliární TBC koreluje s nárůstem počtu imunokompromitovaných pacientů s HIV infekcí Akutní miliární tuberkulóza je společně s TBC bazilární meningitidou nejzávažnější formou postprimární tuberkulózy. Má vysokou smrtnost. Na našem území se toto onemocnění vyskytlo poprvé od roku 1979. Proti takto invazivnímu průběhu TBC chrání kalmetizace

Tuberkulóza v seniorském věku proLékaře

Pokud se zárodky TBC masivně pomnoží a roznesou krevní cestou, vzniká těžký stav, tzv. miliární TBC. Díky pokroku v chemoterapii pomocí antibiotik a tuberkulostatik a zvýšenou hygienou se docílilo podstatného omezení této nákazy především ve vyspělých civilizovaných zemích infekce (akutní miliární tbc a tbc meningoencefalitida) a úmrtí. Od zavedení vakcinace se tyto formy u očkovaných dětí prakticky přestaly vyskytovat. Poslední dítě, které zemřelo v ČR na tbc nebylo kalmetizováno Miliární tbc plic. Lupus vulgaris - kožní forma tbc. Sarkoidóza •postihuje různé orgány a tkáně (nejčastěji plíce, lymfatické uzliny, dále pak oči, kůže) •etiologie a patogeneze neobjasněna •reaguje na léčbu kortikosteroidy •nekaseifikující granulom (miliární TBC a bazilární meningitida), které jsou v ak pomrn vzácné [3,5]. Pvodce Hlavním pvodcem TBC je Mycobacterium tuberculosis . Jedná se o aerobní, tyinko-Souhrn Tuberkulóza (TBC) patí mezi onemocnní podléhající hlá ení. Údaje o v ech hlá ených tuberkulózn nemocných se monitorují a vyh odnocují v registru tu

O tuberkulóze - Rozalio o

Kromě TBC plic ještě rozlišujeme TBC kůže a podkoží, TBC plic, TBC urogenitální, TBC zánětu páteře a miliární tuberkulózu. Příznaky souchotin. Aktivní souchotiny se projevují chronickým kašlem a vykašláváním krve. Běžnými příznaky je i horečka a noční pocení a ztráta tělesné hmotnosti TBC jiných orgánů: A19: Miliární tuberkulóza: a) Aktivní a inaktivní formy s vážnými následky nebo vzdorující léčení nebo recidivující. Stavy po dobře zhojeném zánětu mozkových plen: D: D: C-D: b) Aktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánů. TBC jiných orgánů: A 19: Miliární tuberkulóza: a) Aktivní a inaktivní formy s vážnými následky nebo vzdorující léčbě nebo recidivující. Stavy po dobře zhojeném zánětu mozkových plen: D: D: C-D: b) Aktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánů

Kardioblog: (RTG Kazuistika #7) HIV-pozitivní pacient

Očkování proti tuberkulóze, informace pro rodič

•Postprimární TBC -Nová expozice -Exacerbace (5-10 let) -Mimoplicní TBC . Tuberkulóza plic •Léčba -Rifampicin, Izoniazid, Streptomycin, Etambutol, -Chmoprofylaxe INH . Tuberkulóza plic •Komplikace -Miliární TBC -Kazeózní pneumonie -TBC nitrohrudních uzlin -Basilární meningitis . Nemoci pohrudnice. TBC, z toho ve 24 % miliární TBC a v 56 % mimoplicní TBC. Většinou onemocněly ženy, průměrný věk pacientů byl 58 let. Z celkového počtu nemocných se vzniklou TBC zemřelo 13 %. Sedmdesátsedm procent nemocných, u nichž se TBC při léčbě infliximabem objevila, bylo současně léčeno i jinou imunosupresivn TBC dýchacího ústrojí (12,2 u mužů a 5,7 u žen), z toho 8,2 případu TBC plic (11,2 (9 případů); miliární TBC byla zjištěna u 33 pacientů a jiná forma TBC se vyskytla ve 20 případech. Proti roku 2003 se snížila prevalence téměř všech forem TBC. Nejčastějším způsobem zjištění nových onemocněn Smysl očkování tkví především v tom, že zabrání zejména nejzávažnějším smrtelným formám této nemoci. Tuberkulóznímu zánětu mozkových blan a takzvané miliární tuberkulóze - rozsevu tuberkulózních bacilů krevní cestou po celém těle. Bohužel ani to, že je člověk očkovaný, neznamená, že nikdy neonemocní. Bacily TBC mohou v organismu přežívat řadu let

PPT - Plicní aspergilóza PowerPoint Presentation, freePPT - Pediatrická radiologie PowerPoint Presentation - ID

Interna - Sweb.c

Miliární tuberkulóza plíce: Miliární tuberkulóza plíce, Makro, pitva (71648) Miliární tuberkulóza plíce, Makro, pitva (71649) Fibrotizace plicní při tuberkulóze, CT: TBC fibrotizace plíce, CT nativně, Rtg (71790 však, že je to nejmén ě 12 let. BCG vakcinace je nejú činn ější proti generalizované miliární TBC a TBC meningitid ě. Navíc bylo prokázáno, že dánský kmen BCG vytvo ří tém ěř 100% ochranu proti netuberkulózním mykobakteriozám a poskytuje významnou ochranu proti lep ře. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Není relevantní Očkování tedy chrání před těžkými formami onemocnění - před miliární TBC (plicní rozsev) a před tuberkulózní meningitidou. Pokud byste chtěla dítě nechat očkovat, po šestém týdnu věku musí očkování předcházet tuberkulinová zkouška a po dohodě každé kalmetizační oddělení toto očkování je schopné provést

Tuberkulóza - onemocnění stále aktuální - Zdraví

Protektivní imunita se vyvíjí během 4-6 týdnů po vakcinaci. Přetrvává nejméně 12 let. BCG vakcinace je nejúčinnější proti miliární TBC meningitidě. Navíc bylo prokázáno, že Dánský kmen BCG vytvoří téměř 100% ochranu proti ne-tuberkulózním mykobakteriím, a poskytuje významnou ochranu proti infekci M.leprae DĚLENÍ TBC. Podle patologického obrazu na primární tbc, která je výsledkem prvního kontaktu s infekcí a postprimární tbc, ke které dochází po mnoha letech inhalací nových mykobaktérií ( jedná se tedy o superinfekci) u osob již dříve infikovaných (neboli senzibilizovaných) nebo reaktivací primární tbc. Mycobacteria.

Epidemiologie tuberkulózy Kardiologická revue - Interní

Dobrý dne. Mám prosbu.Je mi 50 let. Pro dlouhodobé bolesti v podbřišku mně byla doporučena na gynekologii LPS a HSK s podezřením na endometriózu,srůsty či cystu. V roce 1998 jsem prodělala miliární TBC s devítiměsíční antib.léčbou,mám nefunkční štítnou žlázu, užívám euthyrox, a navíc zjištěné riziko trombozy.Léky neberu.Prodělala jsem v loňském roce ASK. 19.Miliární tbc plic 20.Pericarditis Tbc 21.Sarkoidóza uzliny 22.Chondrom 23.Maligní lymfogranulom 24.Nodulární melanom 25.Neurilemom 26.Pigmentový névus smíšený 27.Choriokarcinom 28.Bakteriální endokarditis 29.Infarkt myokardu starší 30.Ateroskleróza koronární arterie 31.Chronická lymfadenóza - dře Skupina: Hematologie - Krevní obraz: Primární vzorek: Plná krev s EDTA: Odběr: Zkumavka pro nesrážlivou krev s EDTA ( fialová zkumavka ) Pokyny k odběr Hydrazid izonikotinové kyseliny (INH), lék nejúcinnejší. Jsou to tablety po 50 mg. Minimální dávka je 5 mg/kg. U akutních horecnatých forem 6-10 mg/kg, v miliární TBC a TBC menigitis 15-20 mg/kg. Prumerná dávka na 10 kg váhy je 1 tableta. Podává se ve 2-3 denních dávkách. Toxické úcinky se týkají hlavne nervové soustavy - postprimární tbc: při poklesu imunitního systému ( staří, nemocní, AIDS, malignity, casus socialis) reaktivace z primárního ložiska nebo nová infekce, rozvoj tbc pneumonie či jiné orgánové tbc - kaverna = dutina, která vzniká vyprázdněním nekrotických hmot př. do bronchu a vykašláním ven tzv.otevřená tbc.

krve - hematogenní rozsev, mimoplicní tbc miliární tbc bazilární meningitida Sekundární, adultní typ tbc: porogenní ší ření-primární komplex-superinfekce-reinfekce hrot plicní Tbc pneumie nahlodání bronchu - kaverna nahlodání cévy - izolovaná metastáza - miliární tbc ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě - Laboratorní příručka Centra klinických laboratoří Mikroskopická a kultivační vyšetření Vytištěno ke dni: 17/11/2020 , verze ke dni: 24/08/2020 | Strana - miliární TBC, VHB, HIV - chloramfenikol - aplastická anémie/reverz. dřeňový útlum, linezolid Změny v krevním obraze. Krevní obraz u inf. chorob. Patologie horních cest dýchacích Pneumonie zánět plic 1. community-acquired pneumonie (bakterie) 2. atypická pneumonie (viry, Mycoplasma, Chlamydia) 3. nosokomiální pneumonie (Gramm- tyčky) 4. aspirační pneumonie (anaerobní flora) 5. chronická pneumonie (TBC) 6. nekrotizující pneumonie / plicní absces anaerobní bakterie.

 • Otok obličeje alkohol.
 • Přeslička rolní caj.
 • Flek po klíštěti.
 • Chytré kočky.
 • M3a cvut fsv.
 • Kladivo na čarodějnice obsah.
 • Starci na chmelu soundtrack.
 • Nejlepší lázně po operaci bederní páteře.
 • Morbus paget.
 • Doplňky do pokoje pro teenagery.
 • Nejlepsi premiovy tank wot.
 • Outlook 2010 načítání profilu.
 • Obrázky ke stažení zdarma květiny.
 • Pražské stavební předpisy koupit.
 • Leoš mareš o2 arena 2019.
 • Main point pankrác psj.
 • Hypoperfuze ledvin.
 • Krýzovy jesličky 2017.
 • Jak změnit formát videa.
 • Maltezak z utulku.
 • Derma váleček zkušenosti.
 • Mansá músa.
 • Pohybová rovnice rotačního pohybu tuhého tělesa.
 • Zateplení soklu starého domu.
 • Krušné hory mapa.
 • Šicí stroj minerva cena.
 • Kalabrie autobusem dovolena.
 • Jak se zbavit tuku na stehnech a zadku.
 • Opel mokka 2016.
 • Obrazy na plátně květiny.
 • Pci express 4.0 motherboard.
 • Xbox live generator 2019.
 • Odstranění azbestu ceník.
 • Plodnice.
 • Online v můj t mobile.
 • Jíme zdravě pdf.
 • Ruská modrá krytí.
 • Sydney opera program.
 • Hdd rekordér lg.
 • Beranek na grilu.
 • Znak znamení ryby.