Home

Zkrácení pracovní doby 2021

Banka studií reagovala na kampaň za kratší pracovní dobu, kterou na jaře spustily odbory. Ty požadují zkrácení pracovní doby o 2,5 hodiny týdně na 37,5 hodiny při zachování stávajícího příjmu. Pracovní týden trvá dnes v Česku standardně 40 hodin týdně, respektive 42,5 hodiny s přestávkami Ti si nejsou jisti, zda by zkrácení pracovní doby bylo reálné - neví, jestli by práci stihli. Přesto by ale do zkráceného provozu šli. Jen 12 procent zaměstnanců pracujících na směny by na něco takového nepřistoupilo, protože se obávají, že by nebyli schopni splnit ve zkrácené době své pracovní úkoly Na rozdíl od kratší pracovní doby se zde jedná o zkrácenou stanovenou týdenní pracovní dobu, prací přesčas zde je proto práce nad tuto zkrácenou pracovní dobu. Z toho vyplývá, že v našem případu prací přesčas bude již práce nad 37,5 hod. týdně. Celou právní poradnu naleznete v magazínu Sondy Revue č. 11/2018 Zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny týdně, jak navrhují odbory, může snížit stres zaměstnanců a navýšit produktivitu. Může ale představovat rizika pro konkurenceschopnost, růst ekonomiky i mezd, zvláště pokud by se ji snažil zavést stát bez odlehčení daňové a administrativní zátěže, vyplývá z analýzy zpracované bankou Raiffeisenbank Výše mzdy a zkrácená pracovní doba. Sjednání zkrácené pracovní doby nesmí mít dopad na výši mzdy, v tomto případě nesmí dojít ke snížení výše mzdy. Pokud je zaměstnanec odměňován tzv. měsíční mzdou, má stejnou výši mzdy i při zkrácení pracovní doby

CARMEN TRIČKO S LÉGOU A RAMÍNKY / Zboží prodejce Fego

(3) Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovený v odstavcích 1 a 2 může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby podle věty první nesmí však provést zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovený v odstavcích 1 a 2 může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby podle věty první nesmí však provést zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3.. Kdo má na zkrácený úvazek nárok. Podle § 241 zákoníku práce platí, že když zaměstnanec nebo zaměstnankyně, která pečuje o dítě mladší 15 let, požádá zaměstnavatele o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu týdenní pracovní doby, zaměstnavatel takovému člověku musí vyhovět - pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody Věc: Žádost o snížení týdenní pracovní doby. Vážený pane jednateli, na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 3. 2010 pracuji na pozici účetní obchodního oddělení. V roce 2012 jsem čerpala mateřskou dovolenou, po které jsem se opět vrátila do práce s plný pracovní nasazením a pracovní dobou

Povinné zkrácení pracovní doby, které navrhují politici, se většině českých firem moc nezamlouvá.... Z práce o půlhodiny dřív. Budeme pracovat méně, shodují se politici 28. prosince 2018 Jedete-li vlastním autem, začíná vaše pracovní cesta už v garáži, říká advokát Ladislav Jouza. Stát.. Ale požadovat zkrácení pracovní doby za současného nedostatku pracovníků by jen podtrhlo hospodářský růst. U kreativních pozic bylo prokázáno, že při šestihodinové pracovní době podají zaměstnanci lepší výkon, než když jsou nuceni sedět v kanceláři 8 hod Odbory budou požadovat zkrácení pracovní doby. 11. září 2018 · Zprávy · Lukáš Vaněk. shutterstock. Česko má takovou délku roční pracovní doby, jaká byla ve vyspělých evroých zemích v 70. letech minulého století. Čeští pracovníci za rok odpracují v průměru přibližně o 400 hodin víc než jejich němečtí. Odboráři by rádi dosáhli zkrácení pracovní doby nejen ve zbývajících podnicích s kolektivním vyjednáváním, ale změnu prosazují do zákona pro všechny. Osmihodinová pracovní doba je v Česku už sto let, uzákonilo ji krátce po svém vzniku v prosinci 1918 tehdejší Československo. Je prý čas na změnu

(3) Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovený v odstavcích 1 a 2 může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby podle věty první nesmí však provést zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3. § 79 mám dotaz ohledně zkrácení pracovní doby. Zaměstnavatel zkrátil pracovní dobu ze 40 hod/týdně na 37,5 hod/týdně s platností od 1. února 2019 bez snížení mzdy. V případě, že zaměstnanec čerpá v lednu 2019 dovolenou, bude mít zaplacen den dovolené za 8 hodin průměrem vypočítaným ze 4. čtvrtletí 2018, v případě. 2018. Důvodů, proč by člověk vzal zavděk kratší pracovní dobou (i když za míň peněz), může být víc. Této vágnosti zaměstnavatelé můžou využívat, když by žádosti o změnu pracovní doby mohli, ale nechtějí vyhovět. Pozor! Když zaměstnavatel zkrácení úvazku nebo změnu pracovní doby odsouhlasí, nemusí to.

Kratší pracovní doba v Česku nemusí lidem přinést úlevu

Spíše než zkracování pracovní doby doporučují využívání zkrácených úvazků. Nedostatek zaměstnanců na českém trhu vede nejen k rostoucím mzdovým nárokům pracovníků, ale přispívá ke zvyšování požadavků odborů také v dalších oblastech. Jednou z nových priorit odborářů je zkrácení pracovní doby Zkrácení pracovní doby je podle ní výhledová záležitost, není to součástí chystaných změn v zákoníku práce, ani součástí programového prohlášení této vlády. Naznačila pouze, že kdyby na tom byla shoda na tripartitě (jednání vlády, zaměstnavatelů a odborů), je možné k tomu dojít dříve Osmihodinová pracovní doba byla v Československu uzákoněna 19. prosince 1918. Ve světě byl přelomový rok 1914, kdy osmihodinovou pracovní dobu zavedl americký průmyslník Henry Ford. Zdá se však, že ani osm není konečné číslo. Odpůrci osmihodinové pracovní doby tvrdí, že jde o přežitek, který dávno neodpovídá době 2018 18:00 | redakce. A-A + 8 teoretických pozitiv kratší pracovní doby. V moderní ekonomické literatuře je zkrácení pracovní doby stále oblíbenějším tématem. O tématu se horlivě filozofuje, výsledky experimentů jsou rozporuplné. Několik teoretických argumentů v prospěch kratší pracovní doby předkládá hlavní.

Koeficientem zkrácení pracovní doby je součet těchto koeficientů stanovených podle odstavce 1 věty třetí pro tato zaměstnání; tento koeficient může mít maximálně hodnotu 1. zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 164/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 315/2019. Posilování kapacit sociálního dialogu v oblasti zavádění zkracování pracovní doby bez snížení mzdy a využívání flexibilních forem rozvržení pracovní doby ve vazbě na produktivitu práce, konkurenceschopnost a slaďování pracovního, osobního a rodinného života. Datum: 5. listopadu 2018. Mezinárodní konference č. Zatím se to v praxi moc neděje, nicméně se všeobecně tvrdí, že mileniálové, což jsou lidé staří kolem třiceti let, chtějí mít více volného času než generace před nimi. V Čechách by zřejmě zaměstnanci zkrácení pracovní doby uvítali, ale například Američané tento nový trend příliš nesdílí Zkrácení pracovního úvazku na prakticky libovolnou dobu se může zaměstnanec se zaměstnavatelem pokusit domluvit kdykoli. Ta má od roku 2018 výši 12 200 korun. nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních.

Zkrácená pracovní doba: Co přináší zaměstnancům a jak

 1. Zaměstnavatel tak zrušil pracovní poměr až po skončení zkušební doby. Pokud by ale zaměstnavatel ujednal se zaměstnancem zkušební dobu pouze ústně, jednalo by se o celkovou neplatnost takového právního jednání a zkušební doba by se mezi stranami neuplatnila vůbec
 2. (2) Konto pracovní doby nesmí být uplatněno u zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3. (3) Jestliže je uplatněno konto pracovní doby, nemůže vyrovnávací období přesáhnout 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva však může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích
 3. ut) by se legálně započítávala do salda pracovní doby. CELÝ KOMENTÁŘ SI PŘEČTĚTE NA REFLEX.CZ
 4. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby. 28. 12. 2018. Sjednání kratší pracovní doby. 28. 12. 2018. Zaměstnanec požádal o změnu pracovní doby od 8:00 do 14:30 hod. v loňském roce. Tato změna mu byla schválena. Dnes ovšem nastoupil bez oznámení v 6:00 hod. Zaměstnavateli předem nic neoznámil..
 5. To vše jsou případy zkrácené pracovní doby ze zákona, zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy může obsahovat také kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Základní, obvyklou stanovenou týdenní pracovní dobou je 40 hodin týdně podle ust
 6. Zkrácení této stanovené týdenní pracovní doby například na 37,5 hodin bez snížení mzdy může obsahovat kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis zaměstnavatele. Odbory Snaha je, aby se tato doba neprosazovala pouze v rámci kolektivních smluv, ale aby se tento požadavek dostal do Zákoníku práce a tudíž se prosadil i tam.

Kratší pracovní doba a zkrácená pracovní doba e-sond

Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby upravuje Zákoník práce ve svém § 79 odst. 3. Pro zaměstnavatele představuje určitou úsporu provozních nákladů, pro zaměstnance pak benefit umožňující věnovat více času rodině a koníčkům 11.09.2018, 21:01 / Aktualizace: 20.09.2018, Kromě požadavku na zvýšení mezd se shodli také na zkrácení pracovní doby o půl hodiny bez snížení výdělků, a to zhruba do pěti let, a na zavedení pěti týdnů dovolené pro všechny zaměstnance Mimořádné zkrácení pracovní doby dne 8. 8. 2018. Ve středu 8. 8. 2018 bude Městský úřad Strakonice otevřen pro veřejnost do 14 hodin. S ohledem na stávající klimatické podmínky tímto jako statutární orgán zaměstnavatele dle § 110 odst. 4 písm. d). ČÁST ČTVRTÁ PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DÉLKA PRACOVNÍ DOBY § 78 (1) Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je a) pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, § 79 Stanovená týdenní pracovní doba (1) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin. Z legislativně-technického hlediska by zkrácení pracovní doby neznamenalo žádný zásadní problém. Jenže legislativní proces by měl mít daleko širší záběr než jen slohové cvičení, měl by být víc než jen sestylizování věty do právního předpisu

POZOR - zkrácení pracovní doby - tento čtvrtek 24.5.2018 9-12, 13-16 a pátek 9 - 14 hod (pohádkový les). děkuji za pochopení pracovní doby bez svátků, stanovený u zaměstnavatele nebo vyplývající V případě zkrácení stanovené týdenní pracovní doby kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem (bez snižování mzdy) zaměstnavatel zjišťuje fond účely plnění povinného podílu všem odběratelům v roce 2018 dodat výrobky či služby ve.

5. doby v době pracovní pohotovosti, b) pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel. § 96 odst. 2 ZP Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnanci nahlédnout do jeho účtu pracovní doby nebo evidence pracovní doby a do jeho účtu mzdy a pořizovat si z nich výpisy, popřípad Hamáček návrhy na zkracování pracovní doby zmiňoval i před komunálními volbami 2018, tehdy v září říkal: Chceme otevřít diskuzi o zkrácení pracovní doby samozřejmě při zachování stejné odměny. Od té doby se však výraznější diskuze na tohle téma nerozproudila Žádost o povolení kratší pracovní doby je typ dopisu z osobní korespondence, ve kterém zaměstnanec či zaměstnankyně žádá svého zaměstnavatele o povolení kratší pracovní doby. Učinit tak může například ze zdravotních důvodů blízkého příbuzného, což musí doložit patřičným lékařským posudkem Předpokladem je, že daný pracovní poměr trval déle než šest měsíců, období, na které se sjednává zkrácení pracovní doby, trvá nejméně 1 rok a nejdéle 5 let, zaměstnavatel zpravidla zaměstnává více než 45 zaměstnanců a že dohoda o kratší pracovní době nebyla uzavřena před 1. 1. 2019

Kratší pracovní doba může znamenat menší platy, varují

2018. ID: 108362 upozornění pro uživatele. Dovolená při kratší pracovní době, zvláště v kombinaci s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby. (kdy by došlo ke zkrácení nároku zaměstnance na náhradu mzdy nebo platu).. Znalostní systém je určený pro využívání různorodých zdrojů (databází, informací a znalostí, úložišť informací, informačních systémů), v jehož prostředí jsou shromažďovány, zpracovávány a uživatelsky přívětivě prezentovány znalosti z oblasti prevence pracovních rizik a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků jako jednu z nejobtížnějších oblastí praktické personalistiky ve školách a školských zařízeních ovlivňuje jednak obecná právní úprava provedená zákoníkem práce (§ 81 a násl.), a dále zvláštní úprava obsažená v ustanovení § 22a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (dále jen ZPP) Průměrná týdenní pracovní doba v ČR mírně klesá, loni se snížila na 41,1 hodiny proti 42 hodinám v roce 2003. Zatímco zaměstnanci odpracovali v průměru 39,3 hodiny týdně, podnikatelé 44,1 hodiny. Vyplývá to ze studie Raiffeisenbank, podle které úřední snížení pracovní doby není nástrojem pro snížení nezaměstnanosti, ale naopak může přispět k poklesu. Dobrý den, potřebuji poradit, jestli mi správně vykazuje zaměstnavatel řádnou dovolenou při zkráceném pracovním úvazku. Úvazek mám stanovený na 20 hod. týdně, ale pracovní dobu mám upravenou, chodím do práce pouze tři dny v týdnu, a to v Po a St od 8:00 hod. do 15:30 hod. a v Út od 8:00 hod. do 14:00 hod, včetně 30 min. přestávek na jídlo a odpočinek

Kratší pracovní doba a zkrácená pracovní doba Odbory inf

Volby 2018 | Vyšší důchody, kratší pracovní doba, 5 týdnů

31. 10. 2018 12:40 Zmrazení svých platů mohou poslanci ještě stihnout projednat, návrh však nemá podporu Piráti dosud uskutečnili už několik pokusů, jak mzdy zmrazit. Navrhl jsem zkrácení lhůty, kdy je možné zákon projednat ve třetím čtení, ze čtrnácti na sedm Aktualizováno 17. 10 Pracovní smlouva je jednou z nejvíce uzavíraných smluv. Jeji náležitosti jsou upraveny § 33-39 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (zákoník práce). Ale ke správnému sepsaní pracovní smlouvy pouze výklad zákoníku práce nestačí. Budete muset sáhnout i po novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ), který bude sloužit jako podpůrný zákon (tzv. vysvětlení. V zásadě také podporuje zkrácení pracovní doby z dnešních ve skutečnosti osmi a půl hodiny na osm hodin, čehož by se dosáhlo tak, že povinná přestávka na oběd (třicet minut) by se legálně započítávala do salda pracovní doby. Jiří X. Doležal 9. března 2018 • 20:53 Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Ve všech těchto případech se minimální mzda za hodinu zvýší úměrně ke zkrácené stanovené pracovní době. Tím je zajištěn při různé délce stanovené týdenní pracovní doby nárok.

Vlivem zkrácení pracovní doby by byli zaměstnanci ještě více ve stresu, aby splnili své pracovní úkoly ve zkráceném čase. To se může odrazit na jejich bezpečnosti i zdraví. Zkrácení pracovní doby by mělo negativní dopad na konkurenceschopnost firem a ve svém důsledku by neprospělo ani zaměstnancům, kteří jsou již. Pokud by se ale pracovní doba snižovala ze 42,5 hodiny na 40 hodin, tak já do ulic demonstrovat nepůjdu, sdělil deníku prezident HK Vladimír Dlouhý. S tím, že produktivita práce zatím na zkrácení pracovní doby nestačí, souhlasí i premiér v demisi Andrej Babiš. Průmysl 4.0 není pořádně ještě ani v Německu Osmihodinová pracovní doba byla byla v našich zemích uzákoněna v roce 1918. Byl tu ale velký rozdíl - pracovalo se i v sobotu. Pracovní týden tak měl 48 hodin. V roce 1956 to pak bylo o dvě hodiny méně. Pětidenní pracovní týden byl zaveden v roce 1968. No a dnes by si odbory přály, aby měl pracovní týden Čechů jen 37,5 hodiny. Opravdu by bylo zkrácení doby taková.

Zákoník práce - ČÁST ČTVRTÁ - PRACOVNÍ DOBA A DOBA

Zkrácení i pravidelnost pracovní doby Rozhodující vliv na tvorbu platné právní úpravy však mělo odlišné politické a společenské zřízení. [4] Jedině tak lze pochopit, jak mohl být základ právní úpravy položen zpočátku podzákonnými předpisy, [5] jak bylo možné prodlužovat služební dobu [6] a proč a kdy. S účinností od 18. května 2020 se ruší zkrácení doby pobytu zaměstnanců na pracovištích VFU Brno na polovinu pracovní doby podle jejich pracovní V období od 18. 5. 2020 do 24. 5. 2020 mohou vykonávat zaměstnanci polovinu pracovní doby podle jejich pracovní smlouvy z domova za účelem. Odbory požadují zkrácení pracovní doby ze 40 hodin týdně na 37,5 hodiny. Dává to v dnešní době smysl? A nepřinese to víc škody než užitku? Dozvíte se ve.. Další zkrácení doby v práci přinesl až rok 1968, kdy se začaly zavádět volné soboty. Otázkou je, kde by omezování pracovní doby mělo skončit. Podle společnosti Up ČR, která poskytuje pracovní benefity, by skoro polovina Čechů uvítala zkrácení práce na pět hodin denně ZP umožňuje reagovat na požadavky ke zkrácení pracovní doby nebo k jejím jiným úpravám. Při posuzování využití částečných pracovních úvazků je však nutno vzít v úvahu jejich důsledky v personální praxi s ekonomickými dopady zejména pro podnikatele při zvýšení administrativní náročnosti

Přehledná tabulka nařízení o dobách řízení a odpočinků v silniční nákladní a osobní dopravě.Tabelární srovnání mezi Nařízením č.ES č. 561/2006 a dohodou AETR. AETR Nařízení ES č. 561/2006 Denní doba řízení max. 9 hodin (možné zvýšení 2x týdně na 10 hod.) mezi dvěma odpočinky Týdenní doba řízení max. 56 hod (10 + 10 + 9 + 9 + 9 + 9) max vzory smluv a dokumentů 2021, vzory pro GDPR. Komplet Vám nabídne vzory všech typů pracovních smluv, dohod, výpovědí, odvolání, výtek, výzev a dalších pracovně-právních dokumentů v provedení dle aktuálně platného zákoníku práce Dne 1. května 2010 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci provedená nařízením vlády č. 68/2010 Sb. Ke změnám, které přináší, se vracíme v samostatném článku s důrazem na otázky teploty na pracovišti, tepelné zátěže a ochranných nápojů

Pracovní doba dle zákoníku práce Zákony

Koeficient zkrácení pracovní doby se určí jako podíl kratší pracovní nebo služební doby a stanovené týdenní pracovní nebo služební doby a zaokrouhluje se na 3 platná desetinná místa; přitom se vychází z údaje o stanovené týdenní pracovní nebo služební době a kratší pracovní nebo služební době ke dni. Zkrácení pracovní doby nemusí mít nutně dopad na nezaměstnanost pro firmy i zaměstnance je jednodušší využívat přesčasy, i když za dražší hodinovou sazbu za práci), případný růst mzdových nákladů působí proti růstu zaměstnanosti (Houpis (1993), Kapteyn et al. (2000,2004))

V Microsoftu v Japonsku označilo čtyřdenní pracovní týden jako pozitivní celkem 92,1 procenta zaměstnanců, a tak chce společnost pokus zopakovat i příští léto. Uvidíme, jak rychle a v jaké míře se ke krácení pracovní doby, a tím pádem k vyšší produktivitě a spokojenosti zaměstanců přidají ostatní Místo konání: Hotel Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, ČRDatum: 5. listopadu 2018 2018 10:23 Němci usilují o delší pracovní dobu. Ideálně o dvě hodiny denně, motivují je peníze často Němci zaměstnaní na částečný pracovní úvazek a ženy. Wiesbaden/Německo - Více. Dostala jsem pracovní nabídku, která se neodmítá. Velmi o to místo stojím, ale má to jeden háček: nástup už za dva týdny. V nynější práci mám uzavřený pracovní poměr na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Požádala jsem šéfa, aby mě pustil na dohodu, ale ten o tom nechce ani slyšet

Práce na zkrácený úvazek: Co je dobré vědět, na co dát

Lidem se krátí pracovní doba

Odbory budou požadovat zkrácení pracovní doby Zpráv

Samovrtný šroub Eurofast vrt kap 0,5-2,0 mm - Panek GroupMontážní šroub do oceli - Panek Group Europe, sVESKO-B • TTS Boilers - Energie z biomasy, výroba kotlů
 • Černé housenky na kopřivách.
 • Čížkovický cement.
 • Domy na prodej mladá boleslav.
 • Plaudit mnichovo hradiště.
 • Mercedes s500 prodej.
 • Fresh dzus.
 • Nervus trigeminalis.
 • Darkovy poukaz na tetovani.
 • Rovnováha fyzika.
 • Like a flower.
 • Výpočet nadmořské výšky.
 • Twitter instagram.
 • Fylogeneze člověka.
 • Tcm porod.
 • Rybi tuk puriny.
 • Miliární tbc.
 • Test čajů a dost.
 • Partnerský kvíz.
 • Francouzské copy.
 • Závislost matky na synovi.
 • Kabat dole v dole cele album.
 • Stádia dítěte.
 • Jak sdílet fotku z facebooku na instagramu.
 • Tupler technika.
 • Paulownia 9502.
 • Propagační tvorba cen.
 • Kdyz dite nema kamarady.
 • Upínací popruhy hornbach.
 • Calvin klein doplnky.
 • Kapkový test motorového oleje.
 • Neustálé pálení v krku.
 • Zlatá edice disney.
 • Španělský ptáček s bramborem.
 • Kostel sv. bartoloměje praha 14 kyje.
 • Pepper potts.
 • Jonášova metoda napetove aspekty.
 • Sledování telefonu android.
 • Leoš mareš o2 arena 2019.
 • Testudo hermanni velikost.
 • Kuchyně nolte česká lípa.
 • Mikrovlnky.