Home

Žáci rod

žák podstatné jméno · rod mužský životný — chlapec či muž , který od někoho systematicky získává znalosti ⋄ Všichni žáci byli už před hodinou matematiky ve třídě . — žák , který přebral znalosti či dovednosti od svého učitele a dále je rozšiřuje či rozvíjí ⋄ Emanuel Chalupný byl žák T Trpný rod sloves (pasivum) patří mezi tzv. deagentní větné struktury. Používá se ve větách, kde původce děje (agens) není shodný s podmětem. žáci byli potrestáni, hradby budou zbourány, města byla zakládána; Zápor. Záporka ne-se připojuje k pomocnému slovesu být a příčestí zůstává v kladném tvaru: nebyl. 1. Určit rod. Ze všeho nejdříve je potřeba určit, jakého rodu podstatné jméno je. V češtině rozlišujeme tři rody: ženský, mužský a střední. K jakému rodu které podstatné jméno patří, poznáme opravdu snadno. Stačí abychom si na dané slovo v 1. pádu ukázali ukazovacím zájmenem (ten, ta, to) Shoda přísudku s podmětem je pravopisný jev, který se řídí přesnými pravidly, která je třeba dodržovat. Koncovka přísudku závisí na čísle a rodu podmětu. Je třeba si uvědomit, že tento jev se nazývá shoda přísudku s podmětem a ne shoda podmětu s přísudkem

Dobrý slovník čeština žá

Jestli chceš, můžeš jet do Prahy s (my). Zkuste to vyřešit beze (já). Vezmi si s sebou (svůj) spacák. Děvčata šla ven (sám). Neporozuměli jsme (týž) příkladu. Mluvil o své sestře, (jenž) se nedávno vdala. Podej mu (tvůj) knihu. Splnil mu (všechen) jeho přání -- Žáci a žákyně, kteří mají výborný prospěch, byli veřejně pochváleni. -- Naši závodníci a jejich stroje budili zaslouženou pozornost. b)Následuje-li podmět za přísudkem, je možná shoda i podle nejbližšího jména několikanásobného podmětu, pokud je toto jméno v množném čísle

Trpný rod v češtině - Wikipedi

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, od 25.11.2020 vyučujeme opět formou 1/1. tzn. učitel a jeden žák. Jak bude výuka probíhat: Hudební obor: • Veškerá individuální výuka bude probíhat prezenčně, dle rozvrhů. Nic se nemění. Včetně sólového zpěvu. • Hudební nauky budou nadále probíhat pouze distančně Žáci píší do sešitu nebo na papír postupně po jednotlivých slovních spojeních, později po větách, doplní i, í, y, ý a zapíší rod a pád do závorky. Následuje okamžitá kontrola. Žáci si sami mohou dávat hodnotící hvězdičky nebo lze kontrolovat jiným zavedeným způsobem, kterým je třída zvyklá hodnotit své. Rod mužský životný. Jestliže přivlastňujeme něco, co je rodu mužského životného, v přivlastňovacím přídavném jméně píšeme vždy koncovku -ovi. dědečkovi vnuci. strýcovi psi. učitelovi žáci. Rod mužský neživotn Pokud si žáci chtějí dojít na oběd, musí si je znovu přihlásit. Odběr obědů je možný od 11:30 do 12:30. Distanční výuka na nižším gymnáziu. 13. 10. 2020 09:58 - Mgr. Jiří Krčmář. Videa natočená spoluautorem těchto materiálů, Mgr. Milošem Novotným, mohou využít vyučující 1. ročníků jako metodický námět k výuce, rodiče žáků jako metodický návod při domácím procvičování a domácí výuce a samotní žáci při domácí přípravě i jako pomoc s distanční výukou

Ve čtvrtek 12. 11. 2020 se na naší škole uskutečnil Den na strojní průmyslovce. Tato již tradiční akce, určená žákům 1.ZŠ, 2.ZŠ, 31.ZŠ, 34.ZŠ a ZŠ Štěnovice, byla v klasické podobě (tedy, že žáci přijdou k nám na školu a seznámí se s obory, které u nás mohou studovat) připravena již na jaře 2020, poté na podzim 2020 Pomůcka je určena pro žáky 5.-6. ročníku, případně lze využít již ve 4. ročníku. Žáci procvičují rod a pád podstatných jmen. Materiál obsahuje 2 doplňovací tabulky, 35 karet k doplňování a 2 kontrolní karty. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích nebo v menších skupinách. S pomocí kartiček procvičují skloňování podstatných jmen čeština: ·chlapec či muž, který od někoho systematicky získává znalosti Všichni žáci byli už před hodinou matematiky ve třídě.· žák (1), který přebral znalosti či dovednosti od svého učitele a dále je rozšiřuje či rozvíjí Emanuel Chalupný byl žák T. G. Masaryka, který pokračoval v rozvíjení sociologické vědy. Slovesný rod a vid. Žáci mohou pracovat samostatně, ve dvojicích nebo může být tento pracovní list použit pro skupinovou práci. Klíčová slova: rod sloves, vid sloves: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategori Žáci byli informováni rozhlasem. Der Brief wurde mit der Hand geschrieben. Dopis byl napsán rukou. Trpný rod a způsobové (modální) sloveso. Trpný rod ve spojení se způsobovým slovesem se tvoří příslušným tvarem způsobového slovesa a infinitivu trpného rodu (erwartet werden - být očekáván, untersucht werden - být.

• Žáci se seznámí s tvary podmi ňovacího zp ůsobu přítomného a minulého, s principem vytvá ření složit ějších tvar ůa učí se rozlišovat a vytvá řet spisovné tvary tohoto zp ůsobu • Modul je vhodný pro individuální i skupinovou práci • Slovesný rod činný a trpn. Jak určit jmenný rod Břeclav Radmila Hrbková 17.1.2018 10:57. Dobrý den neumím vysvětlit vnučce(4.třída ZŠ) jak rozpoznat jmenný rod u měst např. Kroměříž, Břeclav a pod. Tam, kde je koncovka -a nebo -o umím (vzor žena, město) Neumím vysvětlit proč je někdy mužský rod ( Zlín, Purkarec.....) a jinde ženský rod 3. Žáci, kteří se vyhýbají selhání. Tito žáci neočekávají, že budou úspěšní - jde jim jen o to, aby zcela nepohořeli. Domnívají se, že pokud vynaloží obrovské úsilí, ale i přesto selžou, znamená to, že jsou neschopní a jejich hodnota je nízká Škola nabí­zí také učeb­ní obor Nástrojař, jehož žáci mohou vyu­ží­vat sti­pen­dij­ních pro­gra­mů. kdy se Ústí nad Orlicí sta­lo cen­t­rem zná­rod­ně­né­ho bavl­nář­ské­ho prů­mys­lu Žáci Rakovníka nestačili na Beroun. Starší žáci HC Rakovník padli s Berounem 1:7. Zdroj: Deník / Rod Jose

Podstatná jména: Určování vzoru - Moje čeština - Čeština

28. 11. - 5. 12. 2020 - Mikulášský individuální sedmiboj. Zúčastnit soutěže se mohou všichni členové i nečlenové Sokola a to od 28. 11. do 5. 12. 2020. Co mám udělat a jak? Ve dnech 28. 11 až 5.12. navštiv sám nebo s někým ve dvojici (mamka, taťka, babička, děda, kamarád) Jiráskovy sady (park u Pivovarského rybníku) v Českém Brodě a ukaž svou sílu v. Zdravotnictví Nová opatření vlády. Od středy 21. října 2020 je nutné nově nasadit roušku v autě, pokud nejedete sami nebo s členy domácnosti, a na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde nelze dodržet odstup 2 metry od ostatních, opět kromě členů domácnosti.; Nutnost nošení roušek nadále platí a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo.

Přestože odborníci apelují na vládu, aby před návratem dětí do škol nechala otestovat učitele a nejlépe i žáky, ministr zdravotnictví testovat nejmenší děti nechce. A u učitelů se to do středy, kdy nejmenší žáci do škol nastoupí, nestihne. Kantoři by podle ministra měli mít alespoň ochranné pomůcky Starší žáci - tréninky na příští týden Vzhledem ke změně času bylo nutné upravit tréninkové časy a plochy. PO - 17.30 - 19.00 hodin, sraz 16.45 Kutilka Út - 16.30 - 18.00 hodin, sraz 16.15 Kutilka Pá - 17.30 - 19.00 hodin - Třebovle, sraz Brod 16.45 UMT-koberec Jak dobře nastavit komunikaci rodiny a školy v této nové situaci řeší nejen rodiče, i žáci a učitelé. Pro komunikaci a poradenství využijte naše chatovací okénko. Sledujeme chat co nejvíce je v našich možnostech v pracovní dny mezi 9 a 17 h, někdy i více střední rod = TA (batolata, auta) POZOR právě na ukazování v množném čísle. S tím mají žáci velký problém! Co s tím? Procvičovat, procvičovat a pro jistotu ještě jednou procvičovat. VZOR. Když už jsme si ukázali na podstatné jméno a určili tím jeho rod, je na řadě poslední z mluvnických kategorií, a to vzor.

Slovesný rod. U podstatných jmen jsme se naučili rozlišovat jmenný rod - rod střední, ženský a mužský. U sloves ale nehovoříme o rodě jmenném, ale o rodě slovesném, proto pozor na záměnu. Je nutné tyto rody rozlišovat podle toho, o jaký slovní druh se jedná lov ryb: lov - rod mužský neživotný, pád 1., Žáci přihlášeni k zájezdu do Německa se shromáždí před školou. (pouze žáci, kteří se přihlásili k zájezdu, se mají shromáždit před školou- jiní žáci ne = jedná se o podstatnou informaci) Žáci se se učí skloňování vztažného zájmena Chlapci = 1. pád mužský rod, mn. č.) = již., případně si to zkus nahradit zájmenem který, kde se ti to bude lépe určovat (kteří) a uvidíš, že to odpovídá tabulce viz výše (tabulka který a jenž - 1. pád množného čísla, mužský rod).. U poslední věty je třeba při určování pádů slov pád a nával mít na paměti smysl celé věty, a pokud žáci určí pády opačně (pád - 1. p., nával - 4. p.), vysvětlit, že gramaticky by to tak být mohlo, ale vzhledem ke smyslu cel

Shoda přísudku s podměte

ČT edu - tisíce vzdělávacích videí pro školy a školáky na webu České televize. Videa vybírají zkušení učitelé s odpovídající aprobací Navštivte sekci NOVINKY a seznamte se, co je u nás nového. Intenzivně jsme v posledních měsících vyvíjeli. O každé naší učebnici, cvičebnici a pracovním sešitu jsme přemýšleli, věnovali jí maximální úsilí a hledali nové postupy. Našim cílem je, aby se učitelům snadno učilo a žáci si rádi osvojovali nové. Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně,

Učírna - Skloňování zájme

28. 1903 - přelomovou událostí, ke které toho roku došlo, bylo zahájení cvičení žactva obecních a měšťanských škol, hochů i dívek. Toto přelomové rozhodnutí učinila českobrodská jednota patrně jako jedna z prvních, protože v následujícím období přicházela řada dotazů ohledně tohoto cvičení od mnoha jiných jednot Anotace: Žáci určují slovesný rod v jednotlivých větách, další věty. přepisují vždy v opačném slovesném rodě. Autor: Mgr. Věra Řeřichová. Jazyk: čeština. Očekávaný výstup: základní vzdělávání - 2. stupeň - Český jazyk a literatura. tvoří spisovné tvary sloves a vědomě jich používá v Žák užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen. Druh učebního materiálu: pracovní list pro jednotlivce nebo dvojici žáků s řešením žák (žáci) určí pády u podstatných jmen v Tabulce A a číslice napíší do Tabulky B (1.úkol) při doplnění zbývajících číslic žák (žáci) dodržují podmínky řešení SUDOKU žák (žáci. Žáci zpět do škol od 25. 11. 2020 Od středy 25. 11. 2020 se budou prezenčně vzdělávat 4. ročníky ve všech předmětech a 1. - 3. ročníky prezenčně pouze v praktických předmětech. To znamená, že 1. - 3. ročníky se budou v ostatních předmětech vzdělávat distanční formou i nadále Podstatné jméno, rod mužský Schází dva žáci. Two pupils are missing. pastoral: psychologické poradenství, snaha o řešení osobních problémů žáků nejen studijní záležitosti - ve škole BrE pastoral care. quick: učenlivý žák hovor. quick learner

Rod mužský, 4. pád. Úvaha toho, kdo vnímá češtinu jako cizí jazyk: 1. Vidím se pojí se 4. pádem, slovo pán je tedy ve 4. pádě 2. Koncovka je -a, 1. pád je tedy asi pán 3. Slovo končí na souhlásku, bude to tedy pravděpodobně mužský rod. Řešení toho, kdo vnímá češtinu jako cizí jazyk: Rod mužský, 4. pád Řešení: Vyhledejte v ěty, ve kterých se jedná o rod činný a ve kterých o rod trpný: • Pražskou univerzitu založil roku 1348 Karel IV. • Pražská univerzita byla založena roku 1348 Karlem IV. • Kůň táhl těžký v ůz. Činný rod mod ře trpný rod hn ědě • Těžký v ůz byl tažen kon ěm. • Hrad byl obléhán husity ROD MUŽSKÝ ŽIVOTNÝ - různé tvary v 1. a 4. pádě ROD MUŽSKÝ NEŽIVOTNÝ - stejné tvary v 1. a 4. pádě sněhulák rýþ drak jitrocel uitel klíþ úhoř sníh anděl hmyz 4) slyší psy, psi štěkají, jdou se psy, sleduje lvy, lvi odpoívají, výběh se lvy, sokoli s

Psaní písmen i a y - Pravidla

Návštěvy v sociálních zařízeních budou možné od soboty 5. prosince, a to s antigenním testem na covid starým maximálně 48 hodin. Po jednání vlády to v pondělí oznámila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Uvedla, že bude možné použít testy, které jsou k dispozici v sociálních zařízeních pro testování klientů a zaměstnanců rod střední - město, moře, kuře, stavení. Mluvnicky neživotná jména mohou pojmenovávat živé bytosti ( dobytek, skot, hmyz ). Některá podstatná jména mají tvar rodu mužského životného i neživotného ( slanečci i slanečky, ukazatele i ukazatelé , uzenáči i uzenáče ) Žáci vpisují zájmena TI, TY, TA - uvědomují si mluvnický rod podmětu daného slovního spojení a vybarví zadanou barvou stužku - mluvnický rod podmětu. Žáci sami napíší slovní spojení všech zadaných rodů do náležitých barevných stužek Jedná se o soubor pracovních listů na procvičování i/y v koncovkách podstatných jmen. Žáci na učitelem vybraný řádek skládají dvoubarevná oboustranná papírová kolečka, čtverečky apod. (vlastní výroba dětmi anebo např. Nová škola Brno) tak, že, kde by napsali i, dají kolečko modrou barvou nahoru, a kde by napsali y, dají kolečko červenou barvou nahoru │žáci cviili │ -i │muž.živ.│pán │bez konc.│ -a │ │vědci bádali │ -i │muž.živ.│muž │bez konc.│ -e │ │domy/kláštery stály│ -y │muž.než.│hrad/les │bez konc.│ -u/-a │ │nože se blýskaly │ -y │muž.než.│stroj │bez konc.│ -e

var.sym.: rod.č. bez lomítka. zpráva pro příjemce: jméno a příjmen Vítězný tým 2020 . dospělí 1000 Kč. důchodci 800 Kč. dorost (15-25let) 500 Kč. žáci (do 15let) 200 Kč. Upevňujeme pád, číslo a rod u podstatných jmen: - zopakovat si pádové otázky, číslo a rod - do školního sešitu určit pomocí zkratek pád, číslo a rod u podstatných jmen: u školy - o princeznách - se spolužáky - pro maminku - Vojtěchu! - M - dělení se zbytkem - znovu si vysvětlit princi Třídní stránky 3. třídy ZŠ Žehušice 2019/2020. Milí rodiče a třeťáci. Přináším práci na nový týden. Věnovat se budeme ČJ, M, PRV a ČT. Úkoly si pěkně naplánujte, rozvrhněte a průběžně a pravidelně procvičujte, opakujt

Video: Antonín Dvořák - Wikipedi

Osoba. Rozlišujeme 3 osoby sloves. 1. osoba (já, my) Děj se týká mluvčího nebo skupiny, jejíž součástí mluvčí je. sedím, skáču, myslím - sedíme, skáčeme, myslím U silně tištěných slov urči slovní druhy: Na naše . zdraví. Žák . zdraví. učitele. Na plavání pojedou jen . zdraví. žáci. Chlubil se nový so 22.08. 15:00 žáci U12 - F Fastav Zlín 2:20 čt 24.09. 18:00 dorost ST - Slatina/Slovan Brno 1:2 žáci U13 - Slovan Havl. rod so 22.08. 15:00 žáci U13 - F Fastav Zlín 2:14 so 26.09. 9:00 Krajská soutěž přípravek U11 a U9 žáci ST - Olomučany so 22.08. 17:00 muži - F Veverská itýška 1:1 so 26.09. 10:00 1.S Znojmo - žáci U15. nejlepší žáci vycházejí s maximem získaných bodů. Pouze v případě rovnosti bodů uchazeů se použije pomocné kritérium, které zohlední úast a umístění na 1. - 3. místě v okresním kole předmětových olympiád. 4

Součástí školy Lužiny v Praze 5 je běžná základní škola, praktická škola, škola speciální a také speciální pedagogické centrum. Školu navštěvují žáci ze spádové oblasti Praha 5 a Praha 13 Odkud pochází můj rod časová dotace: 45 minut Aktivita, díky níž si žáci si uvědomují, odkud pocházejí jejich předci a seznamují se blíže s rodinnou historií Slovesa - slovesný rod: 05b: Zobrazena cvičení 1-5 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv

Základní škola Uherský Brod, Mariánské náměstí 4

Žáci ZŠ musí mít povinně roušky při vstupu do budovy školy, jako opatření k šíření koronavirového onemocnění COVID-19. Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Brno 26.6.2020 - předávání vysvědčení v ZŠ Staňkov

Překladač Googl

8 Jakub Nevařil GJAK Uherský rod 13 11.5 0 24.5 9 Jakub Moštěk SPŠOA Uherský Brod 12 4.5 0 16.5 10 Tomáš Donát SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm 10 3.5 0 0 13.5 Uherský Brod, koordinátor RNDr. Drahoslav Viktorýn Výsledková listina Krajské kolo Soutěže v programování, Zlínský kraj Mládež, žáci, tvorba webu, mikrořadič Někteří žáci splnili jen jeden úkol a 7 žáků nesplnilo ani jeden úkol. V tomto týdnu na Umímeto máte zadané úkoly: Zlomky na číselné ose a smíšená čísla. Nové téma: Převádění desetinného čísla na zlomek: PS: 55/3, uč (1. díl): 24/ Trpný rod v NEJ-prezentace. Anotace: DUM; Prezentace slouží k vysvětlení nového gramatického učiva -trpný rod v NEJ.Žáci se interaktivně, ústně i písemně seznamují s novým učivem Žáci slova, která nasbírali, rozdělí do 3 sloupečků podle toho, jakého rodu podstatná jména jsou. Učitel má na tabuli připravenou tabulku o 3 sloupcích s barevně odlišenými názvy rod střední/rod ženský/rod mužský

Úvod - Základní umělecká škola Železný Bro

Kancelář školy tel.: 572 432 900 / info@zszaaleji.cz Školní jídelna tel.: 572 432 925 / paravanova@zszaaleji.cz Další kontakt Slovesný rod. DUM číslo 74388. Nová Nejprve si žáci zopakují dané učivo. V prvním cvičení převedou slovesa do trpného rodu. V následujícím cvičení rozliší opisný a zvratný tvar trpného rodu. Klíčová slova: slovesa, slovesný rod Poslední školní den a rozdání vysvědčení na základní škola Ostrčilova v Ostravě. Žáci ZŠ musí mít povinně roušky při vstupu do budovy školy, jako opatření k šíření koronavirového onemocnění COVID-19 Hráč Potíže Nehraje od; na marodce není žádný hráč: Sdílej Piráty . Twee

PPT - Opakujeme vzory podstatných jmen PowerPoint

4.-5. ročník Webový portál k výuce na dálku MŠM

starší + mladší žáci 16:15 - 17:45 pol. atletického hřiště. muži A - 17:30 - 19:30 hlavní hřiště. Pá r.2010+2009 - 17:30 - 19:00 polovina atletického/hlavního hřiště. r. 2011 - út 16:30 - 18:00 hřiště bude upřesněno. Tréninky atletického oddílu boud tradičně Po, Ut, St a P kdežto žáci slabí a jeden žák průměrný uváděli jen rod. Vědomostem zkoušených žáků obou jednotřídních škol a tomu, jak jich tito žáci používali, jsme věnovali pozornost i proto, že tito žáci byli odká­ záni na samostatné učení z učebnice v míře mnohem větší než žáci ško 16:30 - 17:30 Skokani a běžci ml. žáci - technická příprava (J. Fridrich). Tělocvična v ZŠ V Sadech, nová tělocvična ( zde ), 16:30 - 18:00 Přípravka, běžci ml. žáci a žákyně - tréninky v tělocvičně začnou 4. listopadu 2020

Žáci nejdříve určí rody podstatných jmen - rod mužský, rod ženský, rod střední. 2. Potom přiřadí jednotlivé kartičky s podstatnými jmény ke správným rodům. (viz obrázek - rod střední) 3. Dále žáci doplní k rodům správné vzory podstatných jmen Vzory podstatných jmen - rod mužský - kolíčkové karty stroj, předseda, soudce Žáci pomocí kolíčku označují správnou možnost. V PDF verzi celkem 432 kolíčkových karet - 216 barevných a 216 černobílých kartiček. Můžete nakombinovat s kolíčkovými kartami: rod středn. Dotazník pro rodiče. Vážení rodiče, v dubnu jsme Vás oslovili s prosbou o vyplnění krátkého, anonymního dotazníku. Dotazník směřoval ke zlepšování naší činnosti a komunikaci s Vámi antreten: Žáci jsou nastoupeni podle velikosti. Die Schüler sind der Größe nach angetreten. aufrufen: vyvolat žáka ve vyučování einen Schüler im Unterricht aufrufen. denen: Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku. Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben Visací zámek a klíče si žáci pořizují samostatně, vždy dvojice žáků pro jednu Z ÁKLADNÍ ŠKOLA A M ATEŘSKÁ ŠKOLA V YŠŠÍ B ROD Náměstí 58, 38273 Vyšší Bro

Shoda podmětu s přísudkem - pravopis - český jazyk pro základní školy online - pravopis pro základní školy (6. - 9. třída Pro učitele. Jednoduché zadávání domácích úkolů, přehledné zobrazení odevzdaných řešení a možnost rovnou v počítači označit žákům chyby.Výklad látky můžete nahrát jako video, aby žáci nemuseli pracovat pouze s učebnicemi.S celou třídou se také můžete setkat v online hodině, kde můžete žáky i vyvolávat jako v klasické třídě, a učení nabere zcela.

Psát ovi nebo ovy? Pravopis a příklady psaní koncovky

 1. v čele Polanů stál rod Piastovců Zde byli přitom vysvěceni jejich žáci. V Římě papež schválil jejich činnost, Konstantin však onemocněl, a proto vstoupil do kláštera, kde přijal jméno Cyril a brzy nato zemřel. Metoděj byl jmenován arcibiskupem Moravy a Panónie. Při návratu na Moravu byl zajat nespokojenými.
 2. Internetová jazyková příručka nabízí ucelený přehled základních jazykových jevů češtin
 3. Každým rokem studují cca 2 naši žáci na jednom z příhraničních bavorských gymnázií. Jak to? Naše škola je jedním z účastnických gymnázií v projektu EUREGIO-Gastschuljahr. (02.12.20) Překladatelská soutěž pro středoškoláky
 4. Žáci plní jednoduché úkoly, dané pedagogem. Ve větách klademe důraz na koncovky při časování a skloňování, pouze upozorníme na tvary ta - tou, ta - tu, ta - ten, ta - ty, ta - to, ta (rod ž.) - ta (rod stř.), blíže nevysvětlujeme
 5. Podstatná jména - rod ženský Pracovní list, v němž si žáci zábavnou formou pomocí luštění rébusů zopakují své znalosti o podstatných jménech - rody, pády, vzory a tvoření správných tvarů v určitých pádech. Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov [
 6. Učitelé a žáci zpíval. koledy. Slunéčka sedmitečná i klíšťata se ukryl. Maliny, ostružiny i jahody voněl. Kapři i pstruzi plaval. v čisté vodě. Houslisté i klavíristé koncertoval. U betléma hořel. lampičky a svíčky. Nad květy poletoval. motýli a včely. Lvi a.
Družina 3Střední rod - detektiv - Český jazyk - gramatikaVzory podstatných jmen - rod ženský - kolíčkové karty

Studio 6. Nové kopřivnické technické muzeum je téměř hotové. Vznikne v rozhlehlé tovární budově bývalé slévárny. Zajímavostí budou třeba prosklené chodníky v úrovni bývalých jeřábových drah FC Tempo Praha 1999 starší žáci A 2. Rod Lukáš (Cukr) Portrét Menu Úvod; Novinky; Mistráky; Soupiska; Přípravná utkání; Fotoalbum. Milí žáci, děkuji mnohokrát všem, kdo mi zasílá své vypracované úkoly. Snažím se Vám je opravovat co v nejkratším čase, někdy ale prosím o trpělivost, přece Vás je hodně a zabírá i nám, učitelům, opravy hodně času Víte o někom, kdo zachránil lidský život? Kdo se neohroženě postavil násilí, zlu, ohni, vodě, poskytl pomoc při nehodě? Nominujte jej na Cenu Michala Velíška 2020, kterou již popatnácté vyhlašují společně Nadace ADRA a Televize Nova Kolíčkové kartičky slouží k procvičování vzorů podstatných jmen rodu ženského - žena, růže, píseň, kost. Žáci pomocí kolíčku označují správnou možnost. V PDF verzi celkem barevná i černobílá varianta. Můžete nakombinovat s kolíčkovými kartami: rod střední a rod mužsk

Gymnázium Český Bro

Vážení rodiče, milí žáci! Jen několik dnů platilo povolení vyučovat na ZUŠ individuální výuku hudebního oboru prezenčně a po včerejším vyhlášení Vlády ČR je zase všechno jinak: Všechny školy musí přejít na distanční výuku od středy 14.10.2020 Řešení: 1) AUTOBUS rod: mužský vzor: hrad 1.p.mn.č.: autobusy 6.p.j.č.:autobusu věta: např. Do školy jezdím autobusem. KAPESNÍK rod: mužsk Ing. Jaroslav Rod učitel odborných předmětů výuka: Kabinet Ranč 1307, 2. p. Křižíkova 106/15, 612 00 Brno 2018/2019 Gymnázium Havlíčkův rod Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův rod www.ghb.cz, ghb@ghb.cz, 569 669 330 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA NANEČISTO 5 (žáci 5. tříd) 30. 1. 2019 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 14 Maximální bodové hodnocení: 25 bodů Povolené pomůcky: psací potřeby TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE.

Vzory podstatných jmen - rod mužský - kolíčkové karty

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o

 1. Dnes je : Úplný název školy: Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková organizace Adresa: Stonařov 242, 588 33 Telefon: 567 319 321 E-mail: zdenek.zdrazil@zsstonarov.cz Web: www.zsstonarov.cz Zřizovatel: Městys Stonařo
 2. Nové úkoly dne 15.10.-do ŠS-16/6-vypiš hnědá slova a urči u nich rod, číslo ,pád, vzor, nové úkoly ze dne 16.10.-učebnice 13/2 písemně do ŠS -slova přepiš a nad slovo nadepiš ,zda je konkrétní, abstraktní, nedávej do vět, pouze nadepiš K,A
 3. Spotřeba psychoaktivních léků v České republice Ing. Aleš Rod, Ph.D. Konference Psychoaktivní léky 27.10.2020
 4. mužský rod: ženský rod: střední rod: 1. p. dva (žáci) dvě (žákyně) dvě (města) 2. p. dvou: 3. p. dvěma: 4. p. dva (žáky) dvě (žákyně) dvě (města
 5. Všichni žáci budou s aplikací řádně seznámeni. Prosím tedy všechny rodiče o poskytnutí zpětné vazby, zda mají děti možnost počítače, tabletu či chytrého telefonu a přístupu na internet do 28.9. 2020, jelikož podle nového školského zákona je distanční výuka povinn

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná

 1. Naši žáci patří sice ještě do přípravky, ale Jaromír Štursa doběhl v kategorii m ladších žáků na 2. místě a Adam Karel byl 3. Oba si vytvořili nové osobní rekordy. Oba si vytvořili nové osobní rekordy
 2. Budou­li žáci schopni abstrahovat od stránky významové, určí správně jmenný rod střední u podstatného jména děvče. Podkategorií rodu je životnost. Je důležité, aby žáci pochopili, proč se určuje pouze u podstatných jmen rodu mužského. Jen tam j
 3. Předávání vysvědčení 26. června 2020. Předávání vysvědčení ve třídě 1. B. v Základní škole Mnichovická v Kolíně
 4. Žáci ZŠ Šindlovy Dvory mezi dě... Kolumbie. Kyberšikana. Přednáška o výtržnictví Návštěvy Prahy. Hodina anglického jazyka s rod... Adaptační kurz . Řazení.
 5. Milí žáci, opět posílám práci na tento týden, přeji hodně sil a uvidíme se na online hodině. PONDĚLÍ 2.11. - SLOH: Do Chytrého sešitu opiš tabulku Trpný rod - Pracovní sešit Opakujeme češtinu v 7. ročníku - 1.díl str. 9
 6. Rod poznáme, ukážeme -li si zájmenem ten na P.J. v rodě mužském, ta na P. J. v rodě ženském a to na P.J. v rodě středním. Důl. = aby si žáci osvojili kategorii mluvnického rudu jako jevu mluvnického, a to jako vlastnost slova, nikoli jako vlastnost denotátu slovem označeného
Gymnázium Jírovcova

Rod a pád podstatných jmen - Český jazyk UčiteléUčitelům

 1. Na nástěnku či magnetickou tabuli jsou připevněny termíny pro rod činný a trpný v angličtině, žáci postupně chodí připevňovat česká slovesa v činném a trpném rodě pod anglické termíny Práce ve skupinách - žáci jsou rozděleni do skupin po třech (podle počtu žáků si připravíme sady kartiček z přílohy)
 2. Právě dvatřicetiletý Tomáš Rod bude v týmu jediným pamětníkem úspěchu starého deset let, kdy byl u postupu do první ligy. Následovala dlouhá štace v prvoligovém Ústí nad Labem, odkud si Tomáš Rod odskočil také do mateřského Písku, a na chvíli i do extraligových Pardubic
 3. C h o m u t o v - Před časem postihla marodka mládežnické trenéry Pirátů, nyní se bohužel ve větší míře rozrostla také v seniorském týmu, který neodcestuje k utkání v Roudnici nad Labem a nebude hrát ani následující domácí střetnutí s kláštereckými Tygry. S oběma soupeři se klub domluví na náhradních termínech
 4. Odbourání zákonů, podle nichž musí rozvedený muž platit výživné bývalé partnerce a přispívat na výchovu potomků, si chce vytrucovat osmapadesátiletá britská rocková legenda Rod Stewart. Na zpěvákovy snahy paradoxně doplácí především jeho nejnovější přítelkyně, jednatřicetletá modelka Penny Lancasterová
 5. ukazuj množ. číslo ROD MUŽ. životný sportovec TEN TI sportovci životný muž TI muži páv životný žák TEN sněhulák TI sněhuláci Podstatné jméno zájmeno množ. číslo ROD MUŽ. neživotný strom TEN TY stromy neživotný traktor neživotný kámen TY kameny stroj TEN počítač neživotný TENTEN TY žáci traktory stroje.
 6. ut), takže nemůže být hotová za ½ hodinky. Přeji hodně sil a doufám, že se uvidíme na zkušební online hodině v úterý. Mluvnice: Slovní druh
 7. Protože bylo za války nařízeno šetřit papírem, museli žáci 1. a 2. tříd užívat k psaní a kreslení místo sešitů břidlicové tabulky (toto opatření trvalo až do školního roku 1946 - 1947) a k procvičování je museli užívat i žáci 3. a 4. tříd

žák - Wikislovní

 1. Tento pracovní list je vytvořen jako motivace a úvod do červnové kapitoly June unit v učebnici Angličtina pro 7. ročník základní školy, autorky Eva Lacinová a Šárka Kadlecová, SPN (článek na straně 103). Žáci se seznámí s novou slovní zásobou a pomocí pracovního listu upevní novou látku
 2. DUMY.CZ Materiál Slovesný rod a vi
 3. Trpný rod v němčině - Rodicka
PPT - Vzory podstatných jmen ( rod mužský, ženský, středníJedovatá „oka vran“: Jedny z nejznámějších jedovatých
 • Nábytková dělící stěna.
 • Jako kotě si příst.
 • Veroval chlamydie recenze.
 • Jak ušít povlečení návod.
 • Jedlý les kniha.
 • Obi stavební vědra.
 • William saroyan období.
 • Zayn feat sia dusk till dawn radio edit.
 • Kráva domácí váha.
 • Anne blog.
 • Andelske trumpety bazar.
 • Probiotika ano nebo ne.
 • Temná komora kniha.
 • Laufen brno.
 • Pc care.
 • Best ringtones for android.
 • Český porcelán.
 • Televize 24 palců s wifi.
 • Honda odyssey prodám.
 • Onion rings.
 • Eclipse offline installer.
 • Kojot kanada.
 • Olejování kožených bot.
 • Horolezecký kroužek plzeň.
 • U dvou císařů uničov.
 • End nothing else matters.
 • Oprava nikon brno.
 • Inglot make up.
 • Karetní trik s 21 kartami.
 • Carbosorb zvraceni.
 • Jak poznám hemeroidy v těhotenství.
 • Záhada bermudského trojúhelníku vyřešena.
 • Hadí jed.
 • Marián vojtko přítelkyně.
 • Lamborghini diablo.
 • Sviňucha černá.
 • Tyčový vysavač miele.
 • Xenical prodej.
 • Mudr. boudyš hradec králové.
 • Monster high boo york barbie in a mermaid tale 2.
 • Krátké dlouhé samohlásky cvičení.