Home

Počítačové viry prezentace

Hravější viry místo písmena stlačeného na klávesnici napíší písmeno sousední. A některé mohou uživateli přímo způsobit finanční škodu - stačí když při připojení k Internetu vytočí na modemu číslo místo na providera na nějaké dobře zpoplatněné číslo na druhém konci světa Viry dnes jsou na takové programátorské úrovni, že formátují pevné disky, kradou data uživatelům a posílají je přes internet bůh ví kam, obcházejí různé rezidentní ochrany a spouštějí antivirové testy antivirových programů, takže se obtížně hledají a ničí. Převážná většina počítačových virů je. test integrity tyto viry neodhalí Multipartitní vir. spojuje vlastnosti boot a souborových virů napadá jak systémové oblasti tak soubory jedná se o složitější a propracovanější program než předcházející typy virů Makrovir. napadá soubory obsahující makra (makro - program napsaný v programovacím jazyku např

Počítačový virus - sspbrno

 1. charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: virus, bakterie, nemoc, přenašeč. Druh učebního materiálu: Prezentace: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: gymnaziální.
 2. Počítačové viry jsou ve své většině drobné programy, které vykonávají nějakou činnost, pro niž je nemáme rádi. Můžeme jejich tvůrcům spílat jak chceme za škody, které nám svými dílky napáchali, musíme však uznat, že to jsou skuteční mistři v oboru. Složité kódovací funkce, polymorfismus, stealth techniky, t
 3. Zabezpečení počítačové sítě Právě disketové jednotky jsou totiž nejčastěji vstupní branou, kterou se dostanou viry do našeho systému. Správce sítě je člověk, který se stará o správu a bezpečnost sítě. Může získat veškeré informace o dění v síti. Mezi sledované činnosti patří i úspěšné či.
 4. Multiparitiní viry jsou typickým příkladem virů, jejichž délka bootovací varianty přesahuje velikost jednoho sektoru - 512 B - a proto své tělo ukládajjí, podobně jako bootovací viry, nejčastěji do několika po sobě jdoucích sektorů na nulté (systémové) stopě hardisku
 5. Základní pojmy: Jak se viry projevují a šíří, typy virů, worm, trojský kůň, spyware, malware, hoax, spam, fishing, jak se bránit proti virům. hodnocení lekce PRÁCE V POWERPOINT 2007 - vypracoval Mgr. František Hude
 6. Počítačové viry, červi a trojské koně Počítačový vir Za počítačový vir je označován škodlivý program nebo část programového kódu, který se spustí bez vědomí uživatele

Počítačová kriminalita Informatika pro ekonomy II přednáška 7 Rozdělení počítačové kriminality Porušování autorských práv Hacking Spam, hoax Dialer Spyware Viry, červi, trojské koně Porušování autorských práv Druhy licencí: BSD (Berkeley Sortware Distribution) - volné šíření softwaru i komponent, uvedení jmen autorů Cardware (postcardware) - pošli pohlednici Vnitřek počítačové skříně - 9. třída: Počítačová myš - 5. třída: Monitory - 9. tříd Počítačové vírusy. Počítačový vírus je počítačový program, ktorý môže infikovať iný počítačový program takým spôsobom, že do neho skopíruje svoje telo, čím sa infikovaný program stáva prostriedkom pre ďalšiu aktiváciu víru Společnost Eset zveřejnila pravidelný žebříček nejrozšířenějších internetových hrozeb, které číhají na uživatele stolních počítačů a notebooků. Statistikám vévodí trojské koně, které dovedou na napadeném stroji udělat pěknou neplechu

Antivirový program (zkráceně antivir) je počítačový software, který slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého softwaru ().K zajištění této úlohy se používají dvě odlišné techniky: . prohlížení souborů na lokálním disku, které má za cíl nalézt sekvenci odpovídající definici některého počítačového viru. Viry jsou malé, nebuněčné organismy, které obsahují jen jediný typ nukleové kyseliny a replikují se pouze v živých buňkách za využití hostitelské proteosyntézy.Od všech ostatních žijících organismů se liší v následujících bodech: jsou organizované jen jako částice, nejsou organizovány jako buňky (mohou být považovány za nebuněčné 3. Počítačové viry 3.2. Historie 2004 červ Sasser dokázal vypínat počítače a způsobit miliardové škody 2004 vznikali první viry pro mobilní zařízení 2006 první vir, který se umí šířit přes rádiové vlny 2010 rozšíření červa Stuxnet, který měl původně jen narušovat jaderný program v Írán počítačové viry, trojské koně či spyware a adware. SPYWARE otevřít, otevřeme vrátka trojskému koni, který Spyware [spaiwer] je počítačový program, který pomocí internetu odesílá data z počítače - bez vědomí uživatele. Existují různé druh Většina lidí již někdy slyšela o počítačových virech a uvědomuje si, že mohou napáchat na našich zařízeních značné škody. Neměli byste pouze vědět to, že existují počítačové viry. Neméně důležité je také pochopit, proč dochází k útokům a jak se před viry bránit

Po číta čové viry, antivirová ochrana a bezpe čnost na internetu Po číta čové viry Po číta čový vir není nic jiného než pouhý program. Na roz díl od v ětšiny program ů, které se snaží uživatel ům zjednodušovat a uleh čovat práci, po číta čový vir se snaží o opak - zmást uživatele Viry: Jako počítačový virus označujeme program, který se dokáže sám, respektive bez vědomí uživatele šířit. Aby se tento software mohl efektivně replikovat, tak se často vkládá do spustitelných souborů, jako jsou dokumenty, či hudba. Podle tohoto chování také počítačové viry dostaly název po virech biologických Titulek zní trošku bulvárně, ale plyne to z nástroje DNS crawler, který periodicky prochází domény druhé úrovně pod TLD .cz, sbírá data z DNS, webových a mailových serverů a umožňuje získaná data analyzovat.A právě z těchto dat plyne, že na více než 36 tisících doménách nějakým způsobem figuruje populární tuzemský framework Nette, umožňující provoz. Viry. Virus je program, který je schopen se vložit do jiného programu a s ním se šírit. Počítačové červy mají vlastní soubor, který se snaží přimět uživatele počítače, aby ho spustil nebo využívá bezpečnostní chybu (např. poštovního programu)a snaží se spustit sám. Někteé červy využívají chyby v. Z hlediska nebezpečnosti, bychom mohli viry rozdělit takto:. 1. viry které napadají a ničí pouze spustitelné soubory 2. viry které jsou schopny zničit data na disku jeho zablokováním, překódováním nebo přeformátováním 3. viry které modifikují data bez vedlejších příznaků 4. viry které ničí hardware Viry napadající programy: Viry, které patří do této skupiny.

Počítačové viry se dělí do několika skupin, podle toho, jaké objekty napadají: Boot viry - napadají systémové oblasti disku. I přesto, že je jich méně než souborových virů, vyskytují se častěji. Šíří se následujícím způsobem: když restartujete počítač, který má povoleno zavádění systému z disketové. Počítačové viry (neboli malware) jsou škodlivé programy vytvořené pro zahájení neoprávněné aktivity v postiženém počítačovém systému. Mohou v počítači způsobit závažné problémy, proto by se uživatelé měli instalaci virů vyhnout. Ve většině případů jsou počítačové viry vytvářeny pro generování peněz.

Mohli by tímto způsobem rozšířit počítačové viry na školní nebo své počítače, také na počítače svých rodičů a známých a zavinit tak jejich poškození nebo zničení. Jakékoli nestandardní chování počítače ohlásí žáci učiteli, aby mohlo být prověřeno podezření na počítačové viry Trebuchet MS Arial Georgia Calibri Verdana Aerodynamika 1_Aerodynamika 2_Aerodynamika 3_Aerodynamika Počítačové viry POČÍTAČOVÉ VIRY Prezentace aplikace PowerPoint Jak se viry nejčastěji šíří? Co nám hrozí? Jaké jsou příznaky, že jsme napadeni? Důvody vzniku virů Počítače zapojené do počítačové sítě jsou většinou tímto typem ochrany chráněny automaticky, protože firewall je součástí proxy serverů. Samostatné počítače používají buď softwareovoý firewall, např. z balíku Norton Antivirus od firmy Symantek, nebo hardwareovou verzi. Nejznámější viry: PAKISTANI BRAIN - 198

Příkladem doménového jména je www.example.com, nebo cs.wikipedia.org. IP adresa je v informatice číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP (internetový protokol). Síťovým rozhraním může být síťová karta (Ethernet, Wi-Fi) , například 192.168..1 Viry bývají velice často mylně označovány jako červy, které jsou naštěstí něco jiného. Zásadním rozdílem je to, že vir se nedokáže sám šířit. Vir potřebuje pomoc hostitele, tedy nakažené osoby. Viry se proto nejčastěji přenáší na přenosných zařízeních, jako jsou externí Harddisky, CD, DVD, Blu-ray atp Počítačové viry : Prezentace MS Powerpoint: 2012-11-29 14:57:28: 982 Kb: Antivirové programy: Prezentace MS Powerpoint: 2014-01-07 10:59:42: 250 Kb: Počítačová kriminalita a pirátství. Počítačové viry a kybernetická bezpečnost Jednotná, dobře dostupná a profesionální prezentace materiálů skupiny Spolupráce na publikacích v impaktovaných časopisech Q1, Q2 Spolupráce na grantech a v odborných skupinách Zaměření: Cybersecurity - information securit 06-software.ppt - Programové vybavení, operační systémy, počítačové viry [910 KB] - pracovní verze 07-site.ppt - Počítačové sítě (úvod) [70 KB] - pracovní verze Všechny prezentace byly vytvořeny v aplikaci Microsoft PowerPoint 2000

Počítačové viry - prezentace Soubor. Téma 11. MONEY - ekonomický sw . Money S3 - Úvod Soubor. Money S3 - Založení agendy Soubor. Money S3 - Bankovní účty a pokladna Soubor. Money S3 - Číselné řady Soubor Počítačové viry (ppt) Microsoft Excel (ppt) Tvorba a úprava tabulek (xls) Speciální pedagogika Význam předmětu, úkoly speciální pedagogiky (ppt) Úvod do Psychopedie, Logopedie, Surdopedie a Somatopedie (ppt viry, makroviry, souborové viry). Bootové viry − jsou uloženy na permanentním paměťovém médiu, ze kterého je možno zavádět operační systém (nejčastěji disketa nebo pevný disk). Viry jsou na příslušném médiu uloženy v tzv. bootsektoru, ze kterého se standardně zavádí operační systém Internetová školička - procvičování učiva 1. stupně ZŠ. NA TÉTO STRÁNCE SI MŮŽETE OPAKOVAT PROBRANÉ UČIVO Z INFORMATIKY. 1 -

Dále budou probírány na úvodní úrovni počítačové viry, jejich klasifikace a způsoby šíření, nejznámější hackerské techniky, včetně problematiky phishingu, spamu, apod. Student by měl mít po absolvování kurzu ucelené znalosti z výšezmíněných oblastí, včetně možnosti aplikací protiopatření, zvyšujících. Počítačové viry. Na této stránce se vždy pokusím rychle posbírat důležité informace o konkrétním viru, pokud dojde k nějaké virové epidemii. Informace mohou mít v takovém případě cenu jen tehdy, když budou připraveny dost rychle Počítačové viry a antivirové programy . Bitdefender antivirus je další antivirový program, který je ke stažení zdarma. Pokud program objeví jiný program, který by nespolupracoval s Bitdefenderem, upozorní na to ; Antivirový program ke stažení zdarma - antivirové programy jsou často ke stažení zdarma Počítačové viry: 20 let tam a zpátky Autor: 29 Devatenáctý den měsíce ledna se nesl ve znamení výročí rozšíření prvního počítačového viru Brain, který roku 1986 vyšlapal cestu vývojové linii škodlivého kódu

PPT - Viry PowerPoint Presentation, free download - ID:4481162

Počítačové viry nejsou nic tajemného, nic nezničitelného a nic, co se jen tak bez příčiny vynoří a kompletně zničí váš počítač. Počítačové viry jsou programy úmyslně vyvinuté za účelem nějaké destrukční akce na PC (např. zformátování harddisku, poškození FAT tabulky, či jen celkem neškodný výpis. Stabilita dvojšroubovice DNA RNA - chemické složení Role RNA Postup exprese genetické informace Strukturní rysy RNA Struktura 5´konce viru HIV-1 Viry Životní cyklus DNA viru Životní cyklus retroviru Použití oligonukleotidu k uspání genu Snímek 27 Snímek 28 Snímek 29 Žádná z dosud používaných modifikací nemá. Počítačové viry, červi a trojské koně Antivirový program je software, sloužící k ochraně zařízení před viry a dalším malwarem, jejich detekováním, eliminaci jejich činností a úplným odstraněním ze zařízení. Antivirové programy škodlivé kódy detekují na základě svých databází a způsobu chování. Firma Microsoft pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách aktualizace (update) svých produktů. Tyto aktualizace řeší existující bezpečnostní díry, které potenciálně využívají ke svým útokům hackeři a počítačové viry. Stejně tak tomu je i u firmy Apple, která rovněž vydává pravidelné aktualizace. Stephen Hawking v našich článcích. Geniální mozek a bezvládné tělo. Seznamte se se Stephenem Hawkingem. 23. 4. 2019 19:40 Britský teoretický fyzik a jeden z nejvýznamnějších vědců historie, Stephen Hawking, se narodil na den přesně tři sta let po smrti toskánského astronoma Galilea Galileiho. Jeden by si řekl, že musí jít jisto jistě o jakousi formu reinkarnace

Počítačové Viry - gjszlin

dovolujeme si Vám oznámit, že 11. dubna 2002 uspořádají ALWIL Software a MR Servis v Českých Budějovicích seminář Počítačové viry 2002, na kterém vystoupí přední specialisté z České republiky a Slovenska. Seminář navazuje na úspěšné akce z let 1995, 1997 a 1999. Akce se uskuteční 11. dubna 2002 od 8:30 do 17:00 (registrace od 7:30) v kongresovém sále. Phishing, viry a sociální inženýrství Úvod do tématu 6 tipů, jak na viry a podvodníky Další aplikace G Suite: Tabulky, prezentace a poznámky Učebna Google z pohledu učitele Učebna Google z pohledu žáků a studentů Microsoft Teams a Office 365 pro školy Počítačové viry, které hackerům otevírají zadní vrátka.

počítačové sítě a Internet, základní pojmy aplikací a sítí v různých sférách lidských činností; 6. Ochrana a bezpečnost . ochrana dat před zničením - počítačové viry a antivirová ochrana; principy a pravidla tvorby prezentace; nástroje pro tvorbu prezentace; vkládání objektů do prezentace. Počítačové viry jsou programy jako každé jiné, avšak s tím rozdílem, že místo toho, aby nám práci ubíraly, tak ji přidělávají. Proto by se na každém PC měl nacházet antivirový program, který by jejich útoky odrážel. Pokud však antivir nefunguje, či ho prostě ještě nemáte, můžete vyzkoušet jeden z mnoha.

Druhy virů: - Webzdarma

ukládání prezentace v souboru jiného typu, například ve formátu typu rtf, jako šablonu, samospustitelnou prezentaci, bezpečnostní hrozby na internetových stránkách jako jsou počítačové viry, počítačové červy, trojské koně a programy typu spyware. Rozumět pojmu malware - zákeřný software, firewall pomáhá. Antigen prezentující buňky (APC) jsou především fagocytující buňky: . dendritické buňky, makrofágy nebo; B-lymfocyty (případně i aktivované T-lymfocyty).; APC rozeznají cizorodou buňku dle absence HLA I a fagocytují ji, následně vystaví na povrch její antigeny zabudované do molekulární kapsy individuálně specifických proteinů HLA I a HLA II (MHC)

Viry: referát - iReferaty

Zde můžete najít výukové materiály pro 6. ročník. Z čeho se skládá PC. Podrobná historie počítačů. Tiskárny. Software. Schránk Phishing, viry a sociální inženýrství Úvod do tématu 6 tipů, jak na viry a podvodníky Tabulky, prezentace a poznámky Microsoft Teams a Office 365 pro školy Úvod do tématu Založení účtu Office 365 pro školy Administrace Office 365 a přidání uživatelů Počítačové viry, které hackerům otevírají zadní vrátka. Hardware počítače, historie počítačů, počítačové sítě. Operační systém, Průzkumník, počítačové viry. Rastrová grafika - program GIMP. Vektorová grafika - program Corel Draw/Inkscape. Prezentace na počítači - program PowerPoint. Základy programování 1, program, algoritmus, základní datové typy V pátek 12. prosince 2014 se v prostorách MFF UK konala studentská minikonference s názvem Počítačové hry jako sociokulturní fenomén. Konferenci organizovala Studia nových médií společně s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze a studenti na ní prezentovali výsledky svých týmových projektů v rámci stejnojmenného předmětu Video Games as a. První počítačové viry byly docela hodné Nejhorší český vir.který je známý po celém světě je ODS. 0 / 0 13.1.2007 9:32 Radek B. není sexystická prezentace, ale trojan. apropos.. kde jsou ty časy kdy se vir dokázal schovávat i v paměti grafické karty.. 0 / 0 13.1.2007 0:15 Jenda Re:.jo jo.. Hele když říkáš že.

Výuka Informatiky - Informatika - Počítačové Viry

Ochrana počítače před viry, počítačové viry a jiné hrozby, antivirové programy. MS ACCESS. Počítačová grafika. Další funkce tabulkového procesoru, grafy, kontingenční tabulka. Počítačové sítě, topologie a architektura počítačové sítě. Hromadná korespondence Existují také viry, které se šíří automaticky v rámci jakékoliv počítačové sítě. Na určitých stránkách (nelegální stahování dat, erotika, sportovní výsledky a sázení, online hry, atd..) je riziko nakažení nechráněného počítače tak vysoké, že hraničí s jistotou - Tvorba internetových stránek (HTML, CSS) - Prezentace (PowerPoint 2013) - Počítačová grafika (teorie, barvy, vektorová, rastrová, PDF, zásady práce s grafikou, digi foto, digi video apod..) - Počítačové sítě - Počítačové viry - Moderní technologie (tablety, mobilní technologie, tisk, DVD/BLUERAY, monitory apod.

PPT - 1

Viry a bakterie - Digitální učební materiály RV

Počítačové viry a antiviry. datum odevzdání: 3. 4. 2020. V médiích se neustále dokola opakuje jediný Virus, a to Koronavirus. Ten ale zpracovávat nebudeme. Zaměříme se dle učebního plánu na počítačové viry. Jedná se o dost širokou oblast, tak zpracujte v PowerPointu jen některou její část Autor knihy: Pavel Navrátil; Michal Jiříček, Téma/žánr: osobní počítače - Microsoft PowerPoint 2016 - internet - počítačové viry - počítačová grafika - digitální fotografie - komprese dat, Počet stran: 176, Cena: 187 Kč, Rok vydání: 2016, Nakladatelství: Computer Medi Česká plemena holubů - prezentace « Zpět na výpis diskusních vláken. Česká plemena holubů - prezentace. Přidejte téma Otočit řazení příspěvků justovi. 4.12.2010 08:40. XXX.XXX.214.14. Vážení, jak a co to vlastně začalo, co následovalo a jak to pokračuje - čtěte.. obsahuje odkazy na počítačové viry a škodlivé programové zabezpečení; je součástí akce, kdy přichází velké množství komentářů s identickým nebo podobným obsahem (flashmob); autor zneužívá velkého množství málo obsažných zpráv, anebo smysl jeho textu je těžko nebo vůbec není možno pochopit (flood)

Typy počítačových virů Computerworld

Z Multimediaexpo.cz. Do Katalogu firem a prezentací lze vložit placené zápisy českých i slovenských firem a institucí nebo zastoupení mezinárodních firem a institucí působících v České republice a Slovenské republice.Majitel prezentace (zadavatel) má plné právo použít ve své prezentaci až 330 národních jazyků, vedle povinného českého jazyka / slovenského jazyka Proč největší americký zbrojní dodavatel miluje počítačové viry? Minulý měsíc agentura DARPA ( The Defense Advanced Research Projects Agency ) oznámila přidělení zakázky v hodnotě 14,2 milionu dolarů největšímu národními dodavateli zbraní a obrany společnosti Lockheed Martin (NYSE: LMT ) Eduard Kučera: Dne 17. června se v areálu Akademie věd ČR v Českých Budějovicích již tradičně konala konference Počítačové viry'99.Opět po dvou letech zorganizovala toto setkání paní Řehoutová (MR Servis) a odbornému garantu Pavlu Baudišovi z ALWIL Software se podařilo získat účast všech významných specialistů nejen z České republiky (AEC, ALWIL Software.

Počítačové sítě - Informatika - Referáty Odmaturu

Umístění kabelů v počítačové skříni (Cable management) | Jak sestavit počítač krok 8) Při stavbě PC doporučujeme projít si přiložené materiály vč. manuálu k vaší počítačové skříni, které vám dají představu o tom, jak má skříň vymyšlené vedení kabeláže, tzv. cable management Prezentace obsahuje doplňující otázky, které ověří, zda žáci probírané látce rozumí. Odpovědi na otázky jsou součástí prezentace. 12 VY_32_INOVACE_1IKT1_12_pr_aktivni_pasivni_prvky_site Počítačové sítě - aktivní a pasivní prvky Prezentace je určena pro žáky 2. ročníku a sext

PPT - OKOPANINY DRUHY VÝZNAM PowerPoint Presentation, free

Viry - Typy vir

Počítačová bezpečnost - ochrana dat a systémů, počítačové viry, uživatelská bezpečnost 12. Multimediální prezentace - návrh a tvorba lineární prezentace, prezentační techniky 13. Multimediální prezentace - nelineární prezentace, dynamický obsah 14 IT specialista, PC doktor a počítačový poradce — Komplexní první počítačová pomoc: oprava, údržba a servis počítačů, sestavení nového PC, zabezpečení a optimalizace PC, audit software a hardware, zálohování dat, instalace a správa sítí, internet aj. Přes 20 let praxe, rychlost, pečlivost, reference Times New Roman Arial Calibri Default Design Fotografie MS Photo Editor 3.0 Adobe Acrobat Document Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoin

Výukový portál [IN] 2

Prezentační manažery: MS Powerpoint Jednoduchá prezentace 1 (In: 3MA381, 1 2015) Jednoduchá prezentace 2 (In: 3MA381, 1 2015) Prezentace - vzor 1: Florbal v ČR (In: 3MA381, 1 2015) Prezentace - vzor 2: Firemní A (In: 3MA381, 1 2015) Prezentace - vzor 3: Firemní B (In: 3MA381, 1 2015) Prezentace- vzor 4: Oddíl (In: 3MA381, 1 2015) Prezentace - vzor 5: Kapela (In: 3MA381, 1. Webová prezentace, která sestává z jediné úvodní stránky, často doplněná animacemi, spouštěnými tím, jak uživatel roluje stránkou dolů. Používá se pro prezentace, kde není kladen důraz na množství textu, ale spíše na působivou vizuální a emotivní prezentaci - je tedy vhodná například pro microsite nového.

Počítačové viry a jiné hrozby. Útoky přes elektronickou poštu • Elektronická pošta fungovala v minulosti jako hlavní přenašeč virů. Dnes se jich šíří e-mailem méně než 10 % a toto číslo Výuková prezentace, která je zaměřena na problematik Počítačové viry Počítačový virus ?! Počítačový virus je spustitelný nebo interpretovatelný program, který je schopen sám sebe připojovat k jiným programům a dále se z nich (bez vědomí uživatele) šířit. Jak se viry šíří Šíření je základní a nutnou vlastností programu označovaného jako počítačový virus počítačové viry a ochrana proti nim. Bezpečný počítač Prezentace, tvorba webu a multimédia - Prezentace -. • RT počítačové viry M. Balíková: věcné zpracování, SKC, listopad 2019 32. Je třeba • Respektovat celistvost termínů. E-mailová komunikace má mnoho výhod, ale jsou s ní spojena i jistá rizika, z nichž největší představují počítačové viry. E-mailová komunikace má mnoho výhod. = VH (ale není řídící, protože se s ní na žádnou větu neptám) Prezentace aplikace PowerPoin Předmět Informatika a výpočetní technika (IVT) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu IVT - Informatika a výpočetní technika

 • Intubace.
 • Kelvin světlo.
 • Návod na paracord náramek.
 • Radialni motor.
 • Egger epl037.
 • Mapa cerny dul.
 • 2 din autoradio.
 • Vtipy o viktorii plzeň.
 • Španělské cukrovinky.
 • Svatebni uces pro ridke vlasy.
 • Canon ef 24 70mm bazar.
 • Sluneční soustava pravopis.
 • Postava člověka.
 • Fotoradce.
 • Zš nučice.
 • Iptv playlist czech 2017.
 • Syndrom horní duté žíly.
 • Wwe championship belt.
 • Holland taylor děti.
 • Korálkové šperky.
 • Psychedelická pomoc.
 • Kristalon special.
 • Zelená čočka s křepelčím vejcem.
 • Molossoidní psi.
 • Řecký bůh sexu.
 • Darkovy poukaz na tetovani.
 • Muslimské čtvrti v londýně.
 • Zlatá edice disney.
 • Světový pohár v alpském lyžování sjezdovka.
 • Ordinace v růžové zahradě 2 2019.
 • Tlaková láhev 200 bar.
 • Fidzi.
 • Krajkové kalhotky červené.
 • Eurostat migration 2016.
 • Lunární uzly ve znameních.
 • Zs pozorice jidelna.
 • Benu volná místa.
 • Rc models shop.
 • Bmx kolo brno.
 • Krasnojarská přehrada.
 • Vyvýšená postel s úložným prostorem.