Home

Zkratková slova

Že tato zkratková slova vznikla už za první republiky, je pro nás později narozené určitě překvapivé, protože skutečný rozkvět zkratek a zkratkových slov nastal po roce 1948. Pod vlivem ruštiny, která si v minulém století ve zkratkách opravdu libovala Zkratková slova, zvláště firemní názvy a značky zboží, vznikají většinou záměrně, uměle a uvědoměle, to jest jsou vytvářena za tím účelem, aby bylo možno vyvarovat se dlouhých, složitých, několikaslovných pojmenování, mimo jiné též proto, aby jejich uživatelé měli možnost vytvářet k nim nová slova odvozováním, neboť této potřebě několikaslovné názvy nevyhovují Slova zkrácená. Slova zkrácená nepatří mezi zkratky, jedná se o plnovýznamová slova, která jsou plnohodnotným synonymem jejich nezkrácených protějšků. Příklady zkrácený slov: bezva (bezvadný), kilo (kilogram), Magda (Magdalena). Slova zkratková. Slova zkratková jsou často vytvořená i z iniciálových zkratek. Tato slova se obvykle vyslovují tak, jak se písmena čtou ve slabikách zkratková slova. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz zkratková slova. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali správně hledanou frázi

1 . Psaní zkratek,iniciálových zkratekazkratkovýchslov. Zkratku tvoříme z prvního písmene slova (např. p. - pan, s. - strana) nebo více slov (n. m. - nad mořem, př. n. l. - před naším letopočtem1), případně vypsáním charakteristické počáteční skupiny písmen (první slabiky : pod. - podobně, více slabik : Ing. arch. - inženýr architekt, nebo jen. zkratková slova. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu zkratková slova.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů. zkratková slova. Na této stránce jsou výsledky na dotaz zkratková slova v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk

Zkratková slova a jména Radio Prague Internationa

O iniciálových zkratkových slovech viz Zkratková slova. Psaní iniciálových zkratek a značek ve spojení s podstatnými jmény. Odborná pojmenování typu C‑vitamin, Rh-faktor, pH-metr, UV-filtr, DNA-kyselina, alfa‑záření, X‑paprsky, RM-systém, SWOT-analýza apod. doporučují PČP psát se spojovníkem (viz Spojovník) Zkratková slova. Vznikají spojením počátečních hlásek nebo slabik víceslovného názvu. Příklady: Čedok - Česká dopravní kancelář BESIP - Bezpečnost silničního provozu. Mezi zkratková slova řadíme i zkratky typu atd. (a tak dále), atp. (a tak podobně), pí (paní). Iniciálové zkratk b) Zkratková slova - spojení počátečních písmen nebo slabik několikaslovného názvu → dají se skloňovat: Čedok (Česká dopravní kancelář), sitkom (situační komedie) c) Ostatní zkratky - zkratky z prvních písmen nebo slabik slov → píšeme tečku: př. n. l. (před naší O to těžší je pro české mluvčí porozumět jejich významu. Na druhou stranu je třeba uvést, že zkratková slova jsou nezávislá na původních zkratkách, ze kterých vznikla, takže není třeba znát význam anglické zkratky, abychom mohli v češtině používat zkratkové slovo, které z ní vzniklo

Zkratková slova, tzn. zkratky, které mají charakter slov, se skloňují, popř. se stávají základem dalšího odvozování. Prototypickými zkratkovými slovy jsou Čedok (Česká dopravní kancelář) a Sazka (Sázková kancelář). Lze však za ně považovat i ČEZ (České energetické závody) či KRNAP (Krkonošský národní park) Pojmy a termíny z oboru Zkratky. Významy slov, definice, výrazy a hesla. V této části naleznete zkratky slov a zkratková slova. Zjistíte například co znamená K+M+B, co je to OMG nebo jaký má význam slovo (zkratka) Haarp

Naše řeč - Zkratková slova

 1. 4. Zkratková slova= 5. Univerbizace = 6. Spojování slov v sousloví = TVOŘENÍ SLOV - praktické úkoly (skupina A) 1. Vyznačte kořen, předponu, příponu: dárkyně výběrový nerozbitný sraženina 2. Určete k daným slovům slova základová a slovotvorný základ: opavský praděda výmysl nádraží 3
 2. čeština: ·slovo vytvořené z prvních (nebo několika prvních) písmen skupiny slov, zkratka umožňující vyřčení jako slovo··akronym, akronymu
 3. Víte, jakými způsoby vznikají v češtině slova? Procvičte si své znalosti na testu s 12 otázkami
 4. Ustálené zkratky, značky a zkratková slova; Interpunkční znaménka. Čárka (,) Čárka v souvětí. Souřadně spojené věty hlavní a vedlejší; Možnosti souřadného spojení vět; Další případy užití spojek a, i, ani, nebo, anebo, či; Oddělování vět závislých od vět řídících; Čárka ve větě jednoduch
 5. Slabičné zkratky se nazývají také zkratková slova, protože se začleňují do věty jako slova ohebná. V hovorovém jaz. vznikají někdy zkratková slova z iniciálových zkratek příponou, např.: Občanská demokratická strana: ODS > ódéeska; Škola uměleckých řemesel: ŠUŘ > šuřka
 6. Slova odvozená, složená, zkratky, zkratková slova, lexikální řada, významové dvojice 1 Anotace Tematický celek zaměřený na způsoby obohacování slovní zásoby je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin..
 7. Příponová část - část slova za kořenem obsahující příponu, často i více přípon. Koncovka - část slova, jejímiž obměnami vznikají různé tvary ohebných slov. Jde především o tvarotvorný prostředek. Příbuzná slova - slova se společným kořenem, mezi nimiž zároveň existuje určitý významový vztah

Zkratk

Zkratková slova jsou tvořena z jednotlivých částí víceslovného spojení - často z počátečních slabik. Na rozdíl od zkratek však mají charakter samostatného slova jak po stránce zvukové, tak tvaroslovné. Např.: umprum (uměleckoprůmyslová škola),. V této části webu je přes 30 zkratek akademických titulů. Některé z nich se již nepoužívají, resp. neudělují (např. CSc. nebo RSDr.) a jiné se zase udělují pouze v cizině zkratková slova - z počátečních hlásek, skloňují se (např. Čedok ⇒ Česká dopravní kancelář) 2) Přejímáním slov z cizích jazyků. 10.7 Zkratky, zkratková slova, symboly a akronyma V anglických i jiných textech se hojně vyskytují zkratky, které nejsou v češtině rozšířené a jejichž používání by zkomplikovalo porozumění textu (mj. s ohledem na jejich nesklonnost) - zkratková slova - Sazka (sázková kancelář), Čedok (Československá dopravní kancelář); zkratkové slovo skloňujeme jako kterékoli jiné slovo Základní pojmy • základové slovo - slovo, z něhož je utvořeno nové slovo • odvozené (složené) slovo - nově vzniklé slov

U slova bydlit, může problém tvořit slovo příbuzné bydlo. U slova bydlo (živobytí, toužit po dobrém bydlu) se píše y, na rozdíl od slova bidlo (delší tyč, hubený člověk), kde se píše i. Slova příbuzná. obydlí, bydliště, bydlo, obydlit, obydlený, zabydlit, zabydlený, Příklady. Pálí ho dobré bydlo. Prádlo. Zkratková slova se mohou normálně skloňovat, vyslovují se jako slovo (ne [ká er en á pé], ale [krnap]) a mohou od nich být odvozena další slova (krnaý). Neskládají se jen z počátečních písmen, ale z původních slov je převzata větší část kořen slova. Na této stránce jsou výsledky na dotaz kořen slova v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk zkratková slova jsou dešifrována a přeložena. Dále se tato diplomová práce zabývá podrobnou analýzou představených zkratek. Nejdříve jsou porovnána četnost jednotlivých zkratek a zkratkových slov, které se ve francouzském tisku objevily a následuje podrobné zkoumání jejich pravopisu

zkratková slova v křížovkářském slovníku krizovky-slovnik

zkratková slova = vznikají spojením počátečních písmen nebo slabik několikaslovného názvu, zkratková slova se dají skloňovat (Čedok = Česká dopravní kancelář, sitkom = situační komedie, Krnap = Krkonošský národní park) Zkratková slova se mohou normálně skloňovat, vyslovují se jako slovo (ne [ká er en á pé], ale [krnap]) a mohou od nich být odvozena další slova (krnaý). Neskládají se jen z počátečních písmen, ale z původních slov je převzata větší část. Vznikají několika způsoby: zkrácením 1 základového slova: limo (limonáda), Jára (Jaroslav, Jaromír), čoko (čokoláda Český-jazyk.cz - HLEDANÝ VÝRAZ: zkratková slova. Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz, omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.. Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby. lexikální (zkratková slova jako alobal, zkrácená slova jako limo, derivačně zkratková slova jako Lachema, derivačně zkrácená slova jako profka) Sedláček si však povšiml neostrosti Hrbáčkova rozdělení, Hrbáček například slovo úča řadí ke slovům zkráceným, zatímco podobně utvořená slovo sváča na jiném místě. - zkratková slova - z počátečních slabik nebo hlásek: Čedok, Sazka - vyslovují se jako slova - skloňují se podle běžných vzorů - zkratky frekventovaných slov a slovních spojení např., tj., atd., př. Kr. - značky - symboly pro mat., fyz., chem. a jiné pojmy kW, kg, km - oficiální zkratky akademických a vědeckých.

ZKRATKOVÁ SLOVA = z prvních slabik nebo hlásek, píšeme s prvním písmenem velkým, skloňujeme jako podstatná jména, např. Čedok, Setuza, ZKRATKY JINÉHO DRUHU = užíváme v psaném projevu pro často opakovaná slova a spojení slov, píšeme s malým písmenem a zakončujeme tečkou, např. p., aj., atd. zkratková slova, zkratky: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.c Zkratková slova a značky (CK, spol. s.r.o. ) Vyjadřování bývá zhuštěné; Užívá se slohový postup informační, popisný Útvary administrativního stylu: Úřední dopis - oficiální prostředek písemného styku s úřady, písemné komunikace jedince s institucemi a institucemi navzájem - zkratková slova: Čedok (Česká dopravní kancelář), divadlo Sema-for (Sedm Malých Forem), Béďa (Bedřich), Líba (Libuše) Stavba slova - slovo se člení na morfémy, což jsou nejmenší významové jednotky slova. kořen - je společný všem slovům příbuzným; les - lesník, lesní, lesnat

zkratková slova - křížovkářský slovník online - vyluštíme

U zkratkového slova GRAPO urþíme þlen tak, že ho odvodíme od prvního slova daného názvu (v tomto p ípad tedy od slova los grupos). Tento þlen je poté urþující pro celé zkratkové slovo (u zkratkového slova GRAPO bude tedy þlen los Grapo) Obohacování slovní zásoby Vypracovala: LUCIE MARKOVÁ ZŠ Vojnovičova Ústí nad Labem Slovní zásoba se obohacuje: přejímáním cizích jazyků odvozováním zkracováním skládáním Způsoby odvozování: Zkracování zkratková slova Čedok zkratky iniciálové DAMU Co je na obrázku ? Úkoly: Jakým postupem toto slovo vzniklo

zkratková slova - křížovkářský slovní

Nazývají se také zkratková slova, protože se začleňují do věty jako slova ohebná. V hovorovém jaz. vznikají někdy z iniciálových zkratek příponou zkratková slova, např.: Občanská demokratická strana: ODS > ódéeska; Škola uměleckých řemesel: ŠUŘ > šuřka; SMS > esemeska; viz ↗zkracování kmenizákladového slova. Podstatná a přídavná jména se odvozují převážně pomocí přípon. Vznikají pak různé pojmenovací slova vznikajízkratkya slova zkratková. Zkracování jeprojevem jazykové ekonomie. Zkratková slova Vznikají spojením počátečníc

Internetová jazyková příručka: Zkratky iniciálové (ČR, DIČ

PRAVIDLA - Jak v češtině tvoříme slova

Cílem bakalářské práce nazvané Zkratky a zkratková slova v odborné španělštině je klasifikovat a analyzovat španělské zkratky. V teoretické části uvedu obecnou charakteristiku zkratek a klasifikaci zkratek různých autorů. V praktické části získaný seznam zkratek rozdělím do pěti tématických oblastí. V běžných neformálních textech se s nimi nesetkáváme, používají se spíše v odborných a žurnalistických textech - zejména pro nadpisy, názvy kapitol nebo zkratková slova. Kapitálky působí velice slavnostně a v minulosti byly často používané v případě knih. V dnešní době jde spíše už o archaickou záležitost Před několika lety byly tyto slova považována za nespisovná, dnes jsou již používány ve spisovné češtině. c) zkracování: zkracování sousloví -> zkratky z úsporných důvodů vznikly i zkratková slova /Čedok/ 2. Spojování slov v sousloví: = ustálené spojení slo zkratkovÁ slova Zkratková slova často vznikají také z tzv. iniciálových zkratek, pokud tyto zkratky umožňují jiné čtení než po hláskách, např

Zkratka npor

Zkratková slova a jejich zastoupení v německých publicistických textech Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora Iniciálová zkratková slova působí opticky jako iniciálové zkratky, ale při mluveném projevu jsou vyslovována jako zkratková slova. Někdy jsou ovšem slova poskládána tak, že může dojít k zmatení, pokud dojde k špatnému psanému záznamu (URNA = Útvar rychlého nasazení/Útvar rozhodně neživých agentů - film X urna.

b) zkratková slova - spojení počátečních hlásek nebo slabik víceslovného názvu - skloňují se podle rodu, mohou se od nich odvozovat další slova - Čedok - v Čedoku, čedokový; sitkom - situační komedie; Semafor Přejímání slov z jiných jazyků - podmíněno politickými, ekonomickými a kulturními kontakty mezi národ cs Zkratková slova nebo zkratky použité jako definované termíny jsou uvedeny v části ‚Definice termínů používaných v této příloze'. EurLex-2. en An acronym or abbreviation, when used as a defined term, will be found in 'Definitions of Terms used in this Annex' Zobrazuji výsledky 1 - 1 z 1 pro vyhledávání 'zkratky a zkratková slova' Přeskočit na obsah. Toggle navigation. English. Odhlásit Jednotné přihlášení NTK. Vážení uživatelé, knihovna je od 19.11.2020 až do odvolání otevřena v omezeném režimu. Další informace naleznete zde zkratky a zkratková slova, neutrální výrazy, ustálená forma, spisovný jazyk informační úřední oznámení, úřední dopis, životopis, motivační dopis, formulář, dotazník, inzerát (laický) Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03) je financován v rámc

Zkratková slova. Zkratková slova jsou zkratky, které mají charakter slov - lze je tedy skloňovat, případně od nich odvozovat další slova. Patří sem například Čedok (Česká dopravní kancelář), Amfora (Amatérské fotbalové rarity), ale také třeba kolchoz (kolektivnoje chozjajstvo - zemědělské družstvo) Pro váš dotaz - zkratky a zkratková slova - nebyl nalezen žádný výsledek. Přeskočit na obsah. Toggle navigation. English. Odhlásit Jednotné přihlášení NTK. Od 22. 10. 2020 do odvolání je knihovna uzavřena. Rezervace nejsou možné. Výpůjčky budou prodlužovány automaticky. Za dobu uzavření knihovny se nenačítají pokuty Tvořením nových slov - odvozováním, skládáním, zkracováním - zkratky a zkratková slova 3.) Spojováním slov v sousloví 4.) Přejímáním slov z jiných jazyků - mezinárodní slova - internacionalismy . Slovníky a práce s nimi - jazykové slovníky - slovníky překladové - slovníky výkladové a naučné. V přílohách k tomuto nařízení jsou použity následující zkratky a zkratková slova: A aeroplane letoun a/c aircraft letadlo AAC aeronautical administrative communications letecká administrativní spojení AAL above aerodrome level nad úrovní letiště AC advisory circular poradní oběžní Zkratky, zkratková slova a cizí slova končí povětšinou na -S; Většina jednoslabičných podstatných jmen mužského a středního rodu tvoří plurál na -E, některá jsou však bez koncovky; Zdrobněliny na-LE, -CHEN a -LEIN jsou bez koncovky; Některá jednoslabičná podstatná jména středního rodu tvoří plurál -E

zkratková slova. V tabulce najdete vypsaná všechna křížovkářská hesla spolu s legendami, které se plně shodují s hledaným výrazem zkratková slova. Více výsledků najdete v další přehledové tabulce, kde jsou k nalezení výrazy z rozšířené shody Vyznačovat zkratková slova asi není tak důležité, jako vyznačovat zkratky. Já osobně to dělám víceméně ze zvyku. Navíc už je těžší uvědomit si při psaní, že slovo ve skutečnosti pochází ze zkratky

-zkratková slova (skupinové zkratky) vznikají spojením počátečních hlásek nebo slabik víceslovného názvu, např. Česká dopravní kancelář - Čedok. V psaném projevu se zkracují často používaná slova, jako např Zkratková slova připomínající křestní jména Liduška - lidová škola umění - připodobenina. LUŠ Svatka - svatební kancelář. Jiný typ jmenných zkratek - všechno jsou jména a) obecná karma, - Čedok, Semafor, Drutěva, Eurotel b) křestní - Běta, Tonda, Kuba, Lojza, Dolfa, Bára, Ella - tzv. hypokoristika. Upravil/a: anna Na začátek slova : Ctrl+šipka doprava (také 6) Na začátek předcházejícího : Ctrl+šipka doleva (také 4) Na začátek odstavce : Ctrl+šipka nahoru (také 8) Na začátek předcházejícího odstavce : Ctrl+šipka dolů (také 2) Zvýraznit odstavec : Ctrl+Shift+šipka : Výběr na ploše/v systému : Ctrl+šipka+mezerník : zvětšit. Od iniciálových zkratek je třeba odlišovat na jedné straně zkratková slova, tj. zkratky tvořené z počátečních slabik jednotlivých slov nebo charakteristické skupiny písmen, které již mají charakter slov (vlastních názvů) a jako taková také fungují. Pokud zastupují vlastní název, píší se s velkým počátečním. Slovní zásoba pasivní (slova, která se nepoužívají, ale člověk jim rozumí) x slovní zásoba aktivní. Centrum slovní zásoby je jádro - základní slova, pojmenování nejběžnějších jevů a předmětů lidského života (syn, matka, voda, dům). zkratková slova - vznikají spojením počátečních hlásek nebo slabik.

Jak napsat na klávesnici počítače různé často používané znaky. Zavináč, ampersand, apostrofy a další znaky. Přepínání české a anglické klávesnice Videoklip a text písně Zkratky od Ivan Mládek. OHC či OHV či co má to DKW, potřebuje z NDR nová šoupátka. Jsem RNDr. CSc. z ČVUT v Praze 2, v ČSAO.

Zkratka kGy z kategorie Fyzikální jednotky | ZkratkováZkratka MSDrZkratka RCDrZkratka PHI z kategorie Týmy NHL | Zkratková slova, akronymyZkratka HZS ČR z kategorie Úřady a ministerstva

1 2 PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU TZ- 20133 4 PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU TZ- 20135 Informace pro uživatele této knihy Všech.. - rozlišuje zkratky a zkratková slova. ZADÁNÍ: Vypracujte cvičení 2a/str.27 v učebnici. 1.Rozlište slova vzniklá skládáním, odvozováním, zkracováním. 2. Slova složená rozdělte na složeniny vlastní a nevlastní. TERMÍNY: Posílejte do zítřka. Tento úkol bude hodnocen známkou. ÚKOL NA 4 Zkracování slov je velice starý způsob tvoření slov. Lidé se odjakživa snažili zkracovat texty, šetřit čas i místo na psaní, a tak zapisovali jen části slov, vynechávali samohlásky nebo spojovali počáteční písmena několikaslovných názvů adového slova byla utvořena, např. mýt →mýdlo. Pojmenování: jednoslovná (les, malý)víceslovná: a) sousloví(lehká atletika, vysoká škola) b) frazeologismy(má zlaté ruce) Frazeologismy/frazémy = ustálená spojení slov s obrazným významem: a)nevětné frazémy:vlčí mák, zlatý déšť, bílá vrána, černá skříňka b)okřídlená slova:sisyfovská práce, Achillova. slova začínající j-dle pravopisu: jsem 1), jméno, jestli: koncovky: dle skutečné realizace: vodjedem po šestý i s malejma dětma: zkratky: studoval na ČVUT neboli na ČVUTu: zkratková slova: to dývídýčko je k mání: velká písmena: pouze u vlastních jmen: Jana, České Budějovice: responzní zvuky přitakávací: hmm. b) zkratková slova - z počátečních slabik nebo hlásek, např. Čedok (= Česká dopravní kancelář V řadě příbuzných slov podtrhněte slova složená: lesák, lesostep, lesní, lesník, zalesnit, lesnický, lesík, lesnictví, lesopark, prales. Proveďte slovotvorný a morfematický rozbor slov: vykonavatel, rychločistírn

 • Účtová osnova.
 • Galén vydavatelství.
 • Externí zvuková karta usb.
 • Suzuki kingquad 750 prodej.
 • Co je to nulak.
 • Rotace o 90.
 • Valgozni kotnik.
 • Lady oskar recenze.
 • Teroristické útoky londýn 2005.
 • Funny girl praha.
 • Oranzove skvrny na rukach.
 • Svatebni uces pro ridke vlasy.
 • Slevy na slunečníky.
 • Pohrudnice.
 • Baterie ag13 alza.
 • Smlouva 50 odstinu sedi.
 • Strom v srdci csfd.
 • Html sdílet na facebooku.
 • Kam do thajska.
 • Kodiaq rozměry.
 • Vojenské hry na tábor.
 • Alergie na kravské mléko u kojence.
 • Změna emailové adresy seznam.
 • Nervus trigeminalis.
 • Čt ak.
 • Kredit o2.
 • Patriot tab 32gb.
 • Mr donut.
 • Tinder plans.
 • Teorie velkého třesku zajímavosti.
 • Kladno průmysl.
 • Molossoidní psi.
 • Program lucerna.
 • Detsky svet techniky moznost rezervace vstupenek.
 • Jak se pozná celiakie u dětí.
 • Sausfork dallas.
 • Koberec jekor.
 • Popáleniny 3. stupně.
 • 3 5 na zlomek.
 • Zapečené brambory s kuřecím masem a mozzarellou.
 • Stokke sportovni sedacka.