Home

Člověk zručný referát

Člověk zručný

 1. Člověk zručný. Člověk zručný ( 3 mil. - 1,5 mil. let ) sběr semen , bobulí , vajec , ovoce , lov drobných živočichů. jednoduché nástroje z kamene - sekáčky , úštěpy , výroba dřevěných a kostěných nástrojů tlupy ( 20 - 30 lidí ) dorozumýval se posuvky a zvuky , putovali za potravou = krátkodobá přístřeší z větví , převisy skal , znal oheň ale.
 2. Člověk zručný (Homo habilis) je jedna z linií rodu Homo a hypotetický předchůdce dnešního člověka, který žil v době nejstaršího paleolitu před 2,7 - 1,5 miliony let na území východní Afriky. Jeho pojmenování vychází z dokladů, dle kterých na rozdíl od australopithéků dokázal nejen používat, ale i vyrábět.
 3. Člověk zručný ( Homo habilis ) 3 mil. př. n. l. - 1,5 mil. př. n. l. Nejstarší druh z rodu člověka. Vysoký byl asi 150 cm a jeho váha se pohybovala do 45 kg. Obýval Afriku a část Asie. Jako úkryt mu posloužily jeskyně nebo přístřešky z větví. Žil v tlupách, kde se dorozumíval posunkami a skřeky
 4. Pravěk Pravěk se dělí na dobu kamennou, která se dál dělí na paleolit, mezolit, neolit a eneolit, dobu bronzovou a dobu železnou. Asi před 2 000 000 lety se na planetě Zemi objevili příslušníci rodu Homo, tedy první lidé-příslušníci rodu homo habilis (člověk zručný)
 5. Sibiřská kočka (Siberian Cat)Sibiřská kočka patří mezi středně velká, polodlouhosrstá plemena kočky domácí.Sibiřská kočka může přijetí... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze

Člověk zručný - Homo habilis - nejstarší druh z rodu člověka asi 2,5 mil. let. Výška 150 cm. Váha do 45 kg. Větší mozkovna. Uměl štípáním a otloukáním zhotovit jednoduché kamenné nástroje. Uměl plánovat a přemýšlet. Člověk vzpřímený - Homo erectus - před 2 miliony let. Výška 170 c Vytisknout referát Přidat referát do záložek. Člověk rozumný. Člověk rozumný ( 250 000 - 40 000 let ) další rozvoj dorozumívání - počátky článkové řeči. lov velkých zvířat ( jámy a pasti ) lov určitých zvířat typických pro jednotlivé oblasti Člověk zručný - objevil se před 2,5 miliony let PŘ.N.L. - výška přibližně 150 cm - váha přibližně 45 kg - štípáním a otloukáním uměl zhotovit jednoduché nástroj Člověk zručný - referát (Dějepis) Kultura doby kamenné a počátky zemedělství - referát (Dějepis) Periodizace pravěku - referát (Dějepis) Komentáře k referátu Člověk vzpřímený . Jméno/Přezdívka:.

 1. idi (Ho
 2. Homo habilis (člověk zručný) - První předek, řazený do rodu Homo, žil v Africe v období mezi 2,5 - 1,5 milionu let. Doloženy první vyrobené kamenné nástroje. Mozkovna 700cm 3. Obrázek 4 - Homo habili
 3. Evoluce člověka (antropogeneze), tedy proces, který podle evoluční teorie vedl ke vzniku druhu Homo sapiens, se odehrál během dlouhého období kenozoika.Na jeho studiu se v současnosti podílí velké množství vědních oborů - vedle paleoantropologie je to například primatologie, geologie (stratigrafie), klimatologie nebo embryologie.V poznání mladších fází antropogeneze.
 4. †Homo habilis(člověk zručný) †Homo rudolfensis(člověk východoafrický) †Homo ergaster(člověk dělný) †Homo erectus(člověk vzpřímený) †Homo floresiensis(člověk floreský) - sporný †Homo antecessor †Homo heidelbergensis, někdy H. erectus heidelbergensis †Homo neanderthalensis(člověk neandrtálský)
 5. Prvním druhem tohoto rodu byl Homo habilis (člověk zručný). Jeho nejstarší pozůstatky pocházejí také z Afriky a objevil je Luis Leakey v roce 1961 v Olduvaiské rokli v Tanzanii. Homo habilis měl kapacitu mozkovny asi 650-800 cm 3, jeho lebka měla již některé lidské rysy.

Evoluční vývoj člověka - Referát

 1. ČLOVĚK ZRUČNÝ (Homo halilis) asi 2,5 mil. - 1,5 mil.př.n.l. •Nejstarším druhem rodu Homo (člověk) •Již uměl vyrobit první nástroje •Vyráběli kamenné sekáče •Má větší mozek než Australopiték •Živli se sběrem, lovem menších zvířat. •Žil v tlupách, které se neustále přesunovali
 2. 3) Homo Habilis = člověk = zručný - 3-1 mil.let př.n.l Afrika, Tanzánie 4) Homo Erectus = člověk vzpřímený -1mil-250 000 let př.n.l. Afrika, Jáva, Sumatra, Čína, Německo, Maďarsko 5) Homo Sapiens = člověk rozumný 250 000-40 000 let př.n.l. osídlení všech kontinentů v Evropě člověk neandrtálský od 70 000 let př.n.l
 3. Středa 14.10. Téma: Člověk zručný a člověk vzpřímený 1. prezentace. 2. Opište nebo nalepte si prosím zápis z hodiny (jsou dva - člověk zručný a člověk vzpřímený). Chybějící údaje doplňte z učebnice strana 11-12. 3
 4. Jinou, dále se vyvíjející linii představoval rod homo, druh homo habilis (člověk zručný). Tento již vyráběl jednoduché kamenné nástroje, obsah mozku měl asi polovinu dnešního (650 - 800 cm 3), měřil asi 120 cm, vážil 40 kg. Měl blíže k člověku než australopithecus a to především postavením palce u nohy.

Pravěk: referát

Výživa - proteiny Proteiny by m ěly tvo řit 10-15% z celkového energetického p říjmu. Nadbytek protein ů: hrozí osteoporóza. Zdrojem protein ů jsou krom ě masa také o řechy, fazole druhy: H. Habilis- člověk zručný H. Erectus- člověk vzpřímený H. Sapiens -člověkrozumnný poddruh: H. Sapiens Sapiens- člověk dnešního typu H. Erectrus Pekinesis H. Sapiens Steinheimn -nejčastěji používané materiály z níž se vyráběly nástroje: radiolarit, obsidián, křemenec, křemen, křišťál, rohovec

Homo habilis = Člověk zručný. žil v Africe před 2 - 1,4 mil.let, výška až 120 - 140 cm, hmotnost 35 - 45 kg, kapacita mozkovny 590 - 690 ml, mohutné nadočnicové valy, placaté čelo. Vyráběl primitivní kamenné nástroje. Homo erectus = Člověk vzpřímen 1) Homo habilis- čl. zručný - hrubě opracov. kamenné materiály - žil v tlupách, stěhovali se - sběr bobulí, kořínků, vajec červů - Uměl využívat oheň, ale neuměl ho rozdělávat. 2) Homo erectus- opočlověk, čl. vzpřímený - uměl oheň i rozdělávat 3) Homo sapiens- pračlověk, čl.rozumn Homo habilis = člověk zručný doba: 3 mil. let př. n. l. znaky : 120-125 cm, 40 kg, dokonale vzpřímený, velké nadočnicové oblouky, vyklenuté chodidlo, vydávání skřeků, zdokonalení ruky (palec), vědomé zhotovování a používání nástroj Človek rozumný (iné názvy: rozumný človek zriedkavo: homo sapiens, staršie: človek múdry, ďalšie synonymá pozri nižšie; lat. Homo sapiens) je jediný recentný druh rodu človek (Homo).V súčasnosti obýva planétu Zem a Medzinárodnú vesmírnu stanicu na obežnej dráhe Zeme.. Je preňho charakteristické vertikálne držanie tela, inteligencia, využívanie odevu.

Dnešní člověk patří do čeledi hominidů, v níž kromě rodu Australopithecus je i rod Homo, zastoupený třemi druhy: Homo habilis(člověk zručný), Homo erectus(člověk vzpřímený) a Homo sapiens(člověk rozumný). Předchůdci dnešních lidoopů a člověka se oddělili asi před 15-ti miliony lety referát: Geologie Země () Geologie Země Úvod Téma vývoj života na Zemi jsem si vybrala protože mě zajímá, jak na planetě bez života vznikl inteligentní tvor jako je člověk a také protože jsme toto učivo nedávno probírali a chtěla bych se o něm dozvědět více

Do spodních čtvrtohor zasahuje forma rodu Homo - Homo habilis ( člověk zručný ). Umí si již vyrábět primitivní kamenné nástroje. Pokročilejší je Homo erectus ( člověk vzpřímený ), který vyrábí charakteristické kamenné nástroje a umí používat oheň. Zachovává si i svoje trvalejší sídliště Český název: Pořadí: Latinský název: Australopiték: 1. Australopithecus: Člověk zručný: 2. Homo habilis: Člověk vzpřímený: 3. Homo erectus: Člověk.

Komentáře « Člověk - Homo habilis (člověk zručný), Homo

 1. Člověk zručný, Presin, Plzeňský Kraj, Czech Republic. 191 To se mi líbí. opravy, korekce, montáže a správky, věcí, strojů, nástrojů i přístrojů Nový smysl starým věcem vedoucí čety : Matouš Horá
 2. 1) Homo habilis - člověk zručný (cca 2,5 milionu let př. n. l.) Dokáže vyrábět jednoduché kamenné nástroje, popř. kostěnné nástroje; Palec v opozici ostatním prstům (je oddělen) Zná oheň; Obživa - sběr semen a bobulí, lov drobných živočichů; 2) Homo erectus - člověk vzpřímený (cca 2 miliony let př. n. l.
 3. HOMO SAPIENS SAPIENS - člověk dnešního typu, člověk dvakrát rozumný. před 40 000 lety; rozšiřuje se po celém světě; zároveň s ním ještě existuje člověk neandrtálský . DĚLENÍ PRAVĚKU pro oblast střední Evropy 3 mil. př. n. l. - 400 n. l. Doba kamenná - PALEOLI
 4. Člověk zručný. 1. zástupce rodu Homo krajina - vitejtenazemi.cz. člověk zručný, který žil v Africe před asi 2 - 1,6 miliony lety. Ve srovnání s dnešním člověkem byl vysoký asi 130 cm a vážil okolo 40 kg. Důležité je, že vyráběl a používal jednoduché nástroje, např. pěstní klín, který používal k lovu zvěře

Pokáčkův BloG! - Referáty! - Dějepi

 1. 6. DO DĚJIN VSTUPUJE ČLOVĚK. Zápis: HOMO HABILIS - ČLOVĚK ZRUČNÝ - nejstarší pozůstatky předka člověka, nalezeny v Africe - vyrábí primitivní nástroje otloukáním kamenů - živí se sběrem bobulí, semen, vajec, červů a lovem malé zvěře - žije v malých tlupách, jednoduchá řeč - umí využívat oheń, ale neumí.
 2. á ř z biologie Vývoj člověka Evolu ční pohled považuje fylogenezi člov ěka za sou část fylogeneze vyšších taxon ů (primát ů, savc ů, obratlovc ů)
 3. člověk zručný, Homo habilis - nástroje a zbraně z kamene, valoun -> úštěpy -> sekáče, pěstní klíny (pazourek - odrůda křemene) člověk vzpřímený, Homo erectus - oheň, dokonalejší kamenné nástroje, větší mozek ; video? Kdy vznikl člověk? Které druhy jsme zatím poznali? Z čeho a jak zhotovoval zbraně a nástroje

Patří k ní i člověk a jeho předchůdci.. Do této čeledi řadíme čtyři rody, a to Ramapithecus, Australopilhecus, Paranthropus a Homo. Rod Homo zahrnuje 3 druhy , a to druh homo habilis, homo erectus a homo sapiens. Nejstarší známý představitel rodu Homo je druh Homo habilis neboli člověk zručný (2,5 mil - 1 mil let př.n. l.) Homo habilis (člověk zručný) - První předek, řazený do rodu Homo, žil v Africe v období mezi 2,5 - 1,5 milionu let. Doloženy první vyrobené kamenné nástroje. Doloženy první vyrobené kamenné nástroje Na ostrově se nalézá většina tropického ovoce, množství ptáků, mnoho druhů dřeva a podobných věcí. Robinson je člověk, který má dobré i špatné vlastnosti jako každý jiný člověk a v nesnázích se často obrací k bohu. Je velmi zručný a dokáže si vyrobit téměř vše co potřebuje

člověk. ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA Homo habilis (rozšířil se do Evropy a Asie, pohyb po 2, primitivní nástroje, zručný) homo erectus (lovil ve skupině, primitivní řeč, oheň) homo sapiens (neandertálec - slepá větev, kromaňonec, jeskynní malby, sošky, obydlí, pohřbíval mrtvé) letouni (referát Antovskii), pracovní. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Povídky z druhé kapsy (souhrn) (2) (Karel Čapek) - DOBA A MÍSTO DĚJE: Čapkova současnost, různá místa, nejvíc české prostředí, ale také Anglie a Itálie DĚJ: Ukradený kaktus Vrchní zahradník Holbenovy zahrady pan.. První schopnost vytvářet umělecká díla se objevuje u lidského druhu Homo habilis (člověk zručný). Vyráběl první kamenné nástroje opracováním valounů - úštěpy, sekáče... S dokonaleji opracovanými valouny se setkáváme u druhu Homo erectus (člověk vzpřímený) - pěstní klíny, vrtáky, rydla, čepelovité nože..

To znamenalo, že dotyčný člověk jednou skončí na popravišti a bude sprovozen ze světa právě tímto mečem. Jan Jesenský se katově obavě smál, považoval to za hloupou pověru. Bohužel, tato věštba se naplnila - i on byl 21. června 1621 mezi popravenými pány Dnešní člověk patří do čeledi hominidů, v níž kromě rodu Australopithecus je i rod Homo, zastoupený třemi druhy: Homo habilis(člověk zručný), Homo erectus(člověk vzpřímený) a Homo sapiens(člověk rozumný). Předchůdci dnešních lidoopů a člověka se oddělili asi před 15-ti miliony let

Člověk rozumn

Dějiny světa - Pravěk - Vývoj člověka a teorie o vzniku

Referáty zdarma pro každého. Každý den nové kvalitní referáty pro vás. Potřebujete referáty do školy? U nás ho najdete bez problémů. Referáty přidávají sami uživatelé. Máme jen ty nejlepší referáty a seminární práce Netřeba opakovat, že Fincher je zručný režisér, ale rád znovu pochválím obsahovou + vizuální stránku a samozřejmě nesmím zapomenout ani na výtečnou práci maskérů. Herecké výkony jsou také na vysoké úrovni, i když se jedná především o Pittovo sólo, později přeměněné na duo Pitt + Blanchett 2) Opočlověk: Homo habilis - člověk zručný (3 mil.) J Afrika, jednoduché nástroje Homo erectus - člověk vzpřímený (1 mil. - 250 tis.) Afrika, V a JV Asie, Z a stř. Evropa - Heidelberg pěstní klín, využití ohně, jeskyně, tlupa, lov velké zvěře 3) Pračlověk: Homo sapiens - člověk rozumný (350 tis. - 40 tis.

Člověk vzpřímený - Dějepis - Referáty Odmaturu

Člověk - Wikipedi

Půjde vám to výborně! povzbuzoval mě učitel Václav Ptáček, když jsem hned napoprvé zvládla ve znakovém jazyce auto, letadlo, telefonovat a loď (tu s malou nápovědou). Vzhledem k tomu, že předeslal, že jeho pes znal 25 znaků, euforii jsem nepropadla Kultura je souhrn materiálních a morálních hodnot vytvořených lidmi v procesu historického vývoje. Tolik encyklopedický slovník, který v další části vysvětluje, že pod tímto pojmem se nerozumí jenom kultura duchovní, ale i materiální A já jsem tam měla špatně převody jednotek a za 1,5 špatných bodů jsem dostala 2. A to mě tak rozhodila když mě to paní učitelka řekla, že jsem se strašně rozbrečela. Takže jsem dostala 2,2,1 za známky. No jo, ale normální člověk by řekl vždyť to jsou dobré známky, ale u mojí babičky je to přesně na opak Člověk používá stříbro již od starověku. Latinský název Argentum znamená bílý a právě zářivě bílý lesk stříbra je to, co lidi tolik přitahuje. Stříbro je bezesporu jedním z nejkrásnějších přírodních kovů a proto se brzy začalo používat na stříbrné šperk y

Vznik a vývoj člověka Genetika - Biologi

České dějiny vyzývají k novým pohledům, a to i v odlehčené formě určené hlavně dětem. Po komiksovém zpracování Jiřího Kalouska či devítimetrovém leporelu Lucie Seifertové se nyní objevují historické události z pohledu Psa Dolíčky, lokýnky - člověk si neví s očima rady, tak se mu jeví. Plážové děvy. Roztržená obálka. Ruce v kapsách u kalhot, drožkář na dovolené, prozpěvuje. Rodinný přítel. Kadeře, jak on říká. Osvětlená přístavní hráz, letní večer, kapela. Fešné ty plážové děvy, plážové, plážové děvy Pokud zručný stylista přecení své síly nebo není veden k dodržování tématu a útvaru, může snadno uklouznout; naopak bez problémů projde průměrná či velmi jednoduchá práce, protože překoná hranici tzv. cut-off score Také jsem nikdy netvrdil, že Kolumbus byl první (kromě toho, řada objevů byla uskutečněna omylem a teprve posléze uvedena na správnou míru, což ovšem nijak nesnižuje fakt, kým byl objev jako takový proveden). Kolumbus nebyl první ani zdaleka. Moje definice především vyloučila z debat..

Evoluce člověka - Wikipedi

Vznik a vývoj člověka Archeologie na dosa

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Mojžíšově knize (Gn 2,7) se sbližují významy adam a adamah - hlína, země - a zdůrazňuje se, že člověk je prach ze země, a dále, ve druhém příběhu stvoření, se pak význam tohoto slova zužuje. Aby první člověk nebyl sám, dává mu Bůh pomocnici, která byla utvořena z jeho (Adamova) žebra 19. pohádková Noc s Andersenem proběhla v pátek 29. března 2019 na 1 775 místech: v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, ale také na Slovensku či v Polsku, ve Slovinsku, v USA, Chorvatsku, Německu, Saúdské Arábii, Turecku, Řecku, Švýcarsku, Itálii, Velké Británii, na Novém Zélandu či na Maltě, v Austrálii, Francii, Bulharsku i Rakousku, ve Španělsku a Portugalsku a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný Kompetence občanské - žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, jako referát apod.animace snímků ozvučení časování vytvoření vlastn

1. Svět, Evropa a naše země v pravěku: referát

Iška Blog. 12. 8. 2005. Sedím v kuchyni, Vendulin brácha Adam zapálil kamna. Je tu ještě její druhý brácha, Petr, i se svojí holkou. Vendula je šťastná, že je na tom Petr teď dobře - měl nějaké psychické problémy, trošičku i koktá (ale vážně malinko, skoro bych to nepoznala) Dům je hodně starý, ale mně připadá hezký, i když na něj všichni nadávají 0 0 0 1 1 0 Člověk a společnost. Dějepis. 2 2 2 2 8 1 Výchova k občanství. 1 1 1 1 4 Člověk a příroda. Fyzika. 1 1 1 1 4 2 Chemie. 0 2 2 4 Přírodopis. 2 2 2 2 8 Zeměpis. 2 2 2 1 7 Umění a kultura. Hudební výchova. 1 1 1 1 6 0 Sborový zpěv. 1 1 Výtvarná výchova. 1 1 1 1 4 Člověk a zdraví. Tělesná výchov Referát, projev připravený a nepřipravený, teze. Jazykový projev a jeho působení, jazykové prostředky. Líčení - subjektivně zabarvený popis. Výtah (čtení a orientace v textu, klíčová slova, osnova, analýza a posouzení textu, vyhledávání v textu) Výklad. Úvaha. Diskuze Vazb

Dějepis Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Vod

člověk vysídlený z Leningradu a pracující jako účetní v kol-chozu a zároveň všeuměl (zručný v tesařství a výrobě beden a sudů), který se považoval za příslušníka inteligence. V lé-tě k sobě domů bral nájemníky, přičemž navázal přátelské vztahy s ředitelem velké leningradské autoopravny, s ním Umouněný, svalnatý, silný, vytrvalý, trpělivý, zručný a nápaditý bůh ohně a řemesel. Je to kovář, mechanik, kutil a vynálezce, v současné době i modelář, opravář, technik či programátor. Je nositelem technologického pokroku. V této oblasti mu to i velmi dobře myslí 1 Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 3 - - 7 pohádka) a další pojmy (kniha, referát, čtenář, divadelní představení, loutkové divadlo, herec) tvořivé činnosti s literárním textem: přednes, dramatizace že každý člověk je různě chápavý a zručný MeoNews 4/2017 1. noviny společností /company news Meopta - optika, s. r. o. Meopta USA, Inc. Meopta Systems, s. r. o. Meomed, s. r. o. Duben / April 2017 ročník/volume 61 | neprodejné/not for sale KŘEST KNIHY /COMPETE FOR BOOK str./pg 14-15 SKLAD SHS /FPW WAREHOUSE str./pg 20-21 NÁVŠTĚVA VELETRHU IWA /A VISIT TO THE IWA str./pg 23-25 NA KONEC JABLONEC

 • Chyňava psč.
 • Zazitkovy los.
 • Skotsko top místa.
 • Stromy u rybníka.
 • Moda v antice.
 • Jak změkčit stolici.
 • Entita duch.
 • Kärcher wv 2 premium 10 years edition.
 • Italská restaurace smíchov.
 • Mudr janáková nymburk.
 • Pomohla vam asentra.
 • Zaklinac kalous.
 • Růženec latinsky.
 • Svilušky u psů.
 • Plavba po vltavě na slapy.
 • Černí hmongové.
 • Stavební pozemek milotice.
 • Rýmovník listy.
 • Sneakavenue cz.
 • Počasí helsinki.
 • Smoothie s proteiny.
 • Černé housenky na kopřivách.
 • Hrudní koš bolest.
 • Jak sestavit jídelníček pro mš.
 • Masonite stavebni otvor.
 • Sagvan tofi kamarad do deste.
 • Strakapoud rezavobřichý.
 • Avengers 3 csfd.
 • Vypocet strechy.
 • Jak ozdobit chlebíčky video.
 • Ektor ikaros.
 • Rak na prstu.
 • Polarizační filtr hoya.
 • Kouzla s vysvětlením.
 • Cena domu svépomocí 2019.
 • Hovězí ragů na víně.
 • Lego příběh 1 celý film online.
 • Jak začít s powerliftingem.
 • Iphone 7 návod.
 • Rovnice postup.
 • Čečetka interier.